Hlavní navigace

Jaké je nové ADSL od ČTc?

27. 11. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Český Telecom včera představil novou podobu svých ADSL služeb. Špatná zpráva je, že většina uživatelů zaplatí po novém roce za stejnou službu více peněz. Dobrou zprávou je naopak to, že dochází k výraznějšímu zlevnění "vyšších" služeb téměř na polovinu. Na trh se také dostávají "menší" varianty přípojek s limity 3 a 6 GB. Telecom se také hodlá pustit do prodeje počítačů.

Začněme nejprve horšími zprávami. Ty říkají, že stávající služby (bez DPH) sice zlevní, ale u těch, které jsou zdaleka nejrozšířenější, ne natolik, aby to dokázalo kompenzovat efekt zvýšení DPH od 1.1.2004 (resp. přesun telekomunikačních služeb do základní sazby DPH).

Nejrozšířenější službou jsou dnes přípojky 192/64 kbps a 512/128 kbps s agregací 1:50 a objemovým limitem 10 GB, které jsou podle posledních dostupných odhadů zastoupeny v celkovém počtu přípojek dohromady 83 procenty. Ke konci roku však přípojky 192/64 kbps přestanou existovat (zbývající budou automaticky zmigrovány na 512/128 kbps se stejným objemovým limitem a agregací). U přípojek 512/128 kbps s limitem přitom dochází k určitému zlevnění na úrovni velkoobchodní nabídky, a to z dosavadních 989,– Kč na 917,– Kč, tedy o cca 7,3 procenta. To by na kompenzaci zvýšení odváděné DPH o 16,2 procenta rozhodně nestačilo. Zde však jsme stále na úrovni velkoobchodní služby, kde se změny DPH fakticky neuplatní. Rozhodující proto je až koncová cena včetně DPH, která je samozřejmě obecně různá pro různé ISP. Nové koncové ceny včera oznámil jenom Telecom (fakticky za svůj IOL), takže porovnání lze udělat alespoň s jeho koncovými cenami.

Dnes koncový zákazník (neplátce DPH) platí za přípojku 512/128 kbps s agregací 1:50 a limitem 10 GB (službu IOL Broadband 512/128) částku 1416,45 Kč (bez zaokrouhlení), a to včetně DPH, ale bez nezbytného koncového ADSL modemu, který si může jednorázově koupit nebo pronajmout. Od Nového roku za stejnou službu zaplatí již 1511,58 Kč, opět včetně daně z přidané hodnoty. Tedy o 95,13 Kč více, což odpovídá zvýšení ceny (zdražení) o cca 6,7 procenta.

Pravdou ale je, že uvedené zvýšení koncové ceny jde na vrub větších odvodů do kapsy státu, v podobě vyšší DPH. Cena bez daně z přidané hodnoty u stejné služby naopak klesla z dosavadních 1349,– Kč na 1239,– Kč, tedy o cca 8,2 procenta.

Jaké jsou dobré zprávy?

Dobrou zprávou je to, že konečně klesá cenový gradient neboli nárůst cen při přechodu na „vyšší“ služby. To se týká hlavně služeb s agregací 1:20, bez omezení objemu přenesených dat. Na úrovni velkoobchodní služby (kde jde o služby Carrier Broadband Extra) klesá jejich cena takto, vše bez DPH:

Tabulka: velkoobchodní ceny Carrier Broadband Extra
přípojka dosavadní cena nová cena zlevnění o
256/64 kbps 2379,– 1252,– 47,4 %
512/128 kbps 4279,– 2087,– 51,2 %
1024/256 kbps 7779,– 3813,– 51,0 %

Na úrovni koncových cen lze zatím srovnat jen dosavadní a nové ceny IOL od 1.1.2004 (bez modemu):

Tabulka: koncové ceny IOL Broadband Profi, bez DPH
přípojka dosavadní cena nová cena zlevnění o
256/64 kbps 3349,– 2049,– 38,8 %
512/128 kbps 5549,– 2975,– 46,4 %
1024/256 kbps 11349,– 5675,– 50,0 %
Tabulka: koncové ceny IOL Broadband Profi, včetně DPH
přípojka dosavadní cena (DPH 5%) nová cena (DPH 22%) zlevnění o
256/64 kbps 3516,45 2499,78 28,9 %
512/128 kbps 5826,45 3629,5 37,7 %
1024/256 kbps 11916,45 6923,5 41,9 %

Jak tyto nové úrovně cen hodnotit? Celkově jistě pozitivně, neboť dosavadní ceny byly opravdu neúnosně vysoké a působily výrazně proti tomu, aby uživatelé přecházeli na takové přípojky, jaké odpovídají jejich potřebám. Na druhou stranu ani současná cenová hladina není až tak nízká. Zkusme si ji jen letmo porovnat se Slovenskem, kde s ADSL začali dokonce ještě později než my. Za objemově neomezenou přípojku s rychlostí 384/64 kbps od tamního inkumbenta a jeho ISP (ST OnLine) zaplatí místní uživatelé bez DPH celkem 2189,– Sk (přičemž 699,– Sk je za samotnou ADSL přípojku a 1490,– Sk je za IP konektivitu/data, v tarifu ST OnLine DSL FLAT Standard). To je sice nominálně více než 2049,– Kč u nás, ale když uvážíme poměr mezi českou a slovenskou korunou, výsledek je hned obrácený (při přepočtu aktuálním kurzem vychází slovenská nabídka na cca 1700 Kč). Navíc na Slovensku je to za rychlejší přípojku (384/64 kbps, u nás 256/64 kbps).

Velmi zajímavý je také diametrálně odlišný poměr mezi oběma složkami ceny (za samotné ADSL a za data) u nás a na Slovensku. Podrobnějšímu srovnání se Slovenskem i dalšími zeměmi bych se rád věnoval v dalším samostatném článku.

Ještě menší ADSL

Vedle změn ceny u stávajících služeb se ve velkoobchodní nabídce ČTc objevují také dvě nové služby:

  • Carrier Broadband Plus 3GB: přípojka 512/128 kbps, s agregací 1:50 a objemovým limitem 3 GB, za 707,– Kč měsíčně bez DPH
  • Carrier Broadband Plus 6GB: přípojka 1024/256 kbps, s agregací 1:50 a objemovým limitem 6 GB, za 961 Kč měsíčně bez DPH.

Významným doplňkem těchto dvou nových služeb je nižší „granularita“ nadlimitních dat: při překročení se platí za jednotlivé gigabyty (30 Kč za 1 GB), a už ne za celé desítky gigabytů (300 Kč za 10 GB jako u ostatních velkoobchodních služeb s objemovými limity). K čemu je to dobré?

K tomu, aby si na této velkoobchodní službě mohli jednotliví ISP „postavit“ různé maloobchodní služby pro koncové zákazníky, odstupňované podle různých objemů zahrnutých v ceně. Například sám IOL takto „postavil“ čtyři nové koncové nabídky:

  • IOL Broadband 512/128 kbps s limitem 3 GB za 899,– Kč bez DPH (resp. 1097 Kč s 22 % DPH) – odpovídá stylem „1:1“ velkoobchodní službě Carrier Broadband Plus 3GB
  • dtto, ale s limitem 6 GB, limitem 3 GB za 1019,– Kč bez DPH (resp. 1338 Kč s 22 % DPH) – odpovídá Carrier Broadband Plus 3GB s „přikoupenými“ 3 GB dat navíc
  • IOL Broadband 1024/256 kbps s limitem 6 GB za 1469,– Kč bez DPH (resp. 1791 Kč s 22 % DPH) – odpovídá velkoobchodní službě Carrier Broadband Plus 6GB
  • dtto, ale s limitem 12 GB za 1709,– Kč bez DPH (resp. 2085 Kč s 22 % DPH) – odpovídá Carrier Broadband Plus 6GB s dalšími 6 GB

Důležitým dodatkem k těmto čtyřem službám je to, že pokud uživatel přečerpá objemový limit, platí hned za celých dalších 5 GB (200 Kč). Zvláště u varianty se 3 GB, která teď jistě bude vehementně propagována jako příklad toho, jak je u nás ADSL laciné („již od 1097 Kč včetně DPH měsíčně“), to není pro zákazníka zrovna moc výhodné. Na druhou stranu, díky tomu že ve velkoobchodní nabídce je „krok“ mnohem jemnější (po jednotlivých gigabytech), otevírá se zde prostor pro ostatní ISP, aby přišli s výhodnějšími konkurenčními nabídkami. A pravdou je, že i „menší“ nabídky ADSL (s menšími objemovými limity a adekvátně nižší základní cenou) mají své místo na trhu a určitě přispějí k lepší dostupnosti ADSL pro širší veřejnost.

Když už jsem u té možnosti konkurence: obě nové velkoobchodní služby rozšiřují prostor, v rámci kterého se mohou ostatní ISP „sami rozhodovat“. Mohou třeba přijít se službou, která nabídne 4 GB v ceně nebo 5 GB v ceně, s „krokem“ po jednotlivých GB atd. Tento prostor je však nesmírně těsný (bude to zase „konkurence v rámci několika málo korun“). Navíc je přesně ohraničený tím, co Telecom dovolí, a co nikoli – ISP například nemůže přijít s nabídkou ve stylu „0 GB v ceně a vše se platí po celých GB“ (aniž by takový ISP z vlastní kapsy dotoval ony povinné 3 GB). Nebo co třeba nabídka cílená na domácnosti, kde by v době mimo špičku byla data neomezená a ve špičce omezená (počítaná)? To na přípojkách s objemovými limity nejde „postavit“ (bez nutnosti dotovat nadlimitní data z vlastní kapsy ISP). Musela by se k tomu využít až přípojka bez omezení objemu, která je ale podstatně dražší. Zajímavé je, že třeba na Slovensku takováto nabídka možná je (a nabízí ji např. SlovaNet, za 699,– Sk za svou část plus 699,– Sk za ADSL).

Od kdy?

Nové služby, které Telecom včera představil, budou dostupné až od začátku příštího roku, konkrétně od 5.1.2004. Vánoční nabídka „ADSL za korunu“, kterou právě teď Telecom inzeruje s platností do konce roku, se tedy těchto nových služeb netýká. Případný zájemce o využití současné akční nabídky by musel po Novém roce zaplatit standardní poplatek (900,– Kč) za „downgrade“, pokud by posléze chtěl přejít na některou z „menších“ (lacinějších) služeb. To obecně platí i pro stávající uživatele, kteří by chtěli přejít na nové služby směrem „dolů“ (k lacinějším službám). Naopak přechod „nahoru“ (ke dražším službám) by měl být nadále zdarma. Pokud však stávající uživatel zůstane i po Novém roce na některé z existujících služeb (u IOL), bude mu její cena automaticky změněna na novou hodnotu.

Konkurence protestuje

Telecom včera zveřejnil jak svou retailovou nabídku (tj. nabídku svého IOL-u), tak i nabídku velkoobchodní. Ještě včera v podvečer proti tomu zaprotestoval jeden z alternativních operátorů (a ISP), Czech OnLine, který se tím cítí diskriminován:

ebf 24 - tip duben

Společnost Czech On Line, a. s. považuje postup Českého Telecomu v souvislosti se zveřejněním jeho nabídky vysokorychlostního připojení k internetu za nekorektní vůči alternativním operátorům. Svou maloobchodní nabídku IOL Broadband představil veřejnosti jen několik hodin poté, co oficiálně oznámil velkoobchodní nabídku ADSL ostatním operátorům.

Chápeme toto jednání jako vysoce diskriminační vůči ostatním telekomunikačním operátorům. Český Telecom tím zneužil svého postavení na trhu. Svou maloobchodní nabídku připravil evidentně ještě dříve, než informaci poskytl ostatním operátorům. Tím porušil zásady transparentního a liberalizovaného telekomunikačního trhu u nás," komentuje situaci Charles Peake, generální ředitel Czech On Line. "V současnosti prověřujeme, zda tento postup byl v souladu s naším právním řádem a zvažujeme další kroky.

V tiskové zprávě COL je také poukaz na problematiku kvality:

I přesto, že ceny za ADSL částečně poklesly, Český Telecom není stále schopen vyřešit zásadní problém, a to je kvalita ADSL připojení, která se výrazně snížila po zavedení agregace, a možnost alternativních operátorů tuto kvalitu ovlivnit.", dodává Charles Peake. "Velkoobchodní model představený Českým Telecomem bohužel stále považuje alternativní operátory za přeprodejce služeb Českého Telecomu.

Pravdou je, že v nové velkoobchodní nabídce ČTc již je určité opatření, které souvisí s problematikou kvality ADSL a umožňuje oddělování „vlků“ od „oveček“ na straně ISP, ve smyslu mého včerejšího článku. Ale to je na delší povídání, ke kterému se vrátím v dalších článcích – společně s dalšími podrobnostmi o nové podobě ADSL od ČTc, i s tím, že Český Telecom hodlá začít poskytovat také počítače s připojením (včetně prodeje na splátky a plného servisu).

Jak hodnotíte novou podobu ADSL služeb od Českého Telecomu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).