Hlavní navigace

Jaký byl Internet v pravěku?

11. 5. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V roce 1990 se tehdejší Československo připojilo k počítačové síti EARN. Byl to počátek opravdového síťování u nás. Konečně bylo Československo připojeno "online" do mezinárodní sítě. Jaká to vlastně byla síť? Předchůdce a počátky Internetu u nás popisuje Karel Chvalovský.

V roce 1990 se tehdejší Československo připojilo k počítačové síti EARN. Byl to počátek opravdového síťování u nás. Konečně bylo Československo připojeno „online“ do mezinárodní sítě. Jaká to vlastně byla síť?

V roce 1981 vznikla v New Yorku počítačová síť BITNET(Because It's Time NETwork). Tato síť se velice rychle rozšířila a v roce 1984 byla vytvořena její evropská větev EARN(European Academic Research Network). Tato síť byla opravdu určena pouze akademické obci(stejně jako dnes TEN-155). Síť BITNET se rozšířila do celého světa a tak vznikla ASIANET(Asie), GULFNET(Střední východ) a NORTHNET(Kanada).

íť EARN byla založena na pavoukovitém propojení jednotlivých národních uzlů pomocí pevných linek. Všechny počítače byly typu mainframe(stře­diskové), takže byly neustále v provozu(stejně jako Internetové servery). Vše bylo tedy realizováno pomocí dvoubodových spojů mezi uzly(počítači) sítě. Na jednotlivé národní uzly byly připojeny další uzly sítě v dané zemi. Bylo vždy dodržováno, že pro zjednodušení směrování v síti byl národní uzel připojen pouze jednou linkou na jiný národní uzel směrově „nadřazenější“. V síti měl každý uzel svoje jednoslovné jméno – např. CSEARN, BITNIC, CSPGEU11,… Z toho označení se nedá vyčíst umístění uzlu a tak musel každý uzel sítě znát všechny ostatní počítače v síti a jejich připojení a z něho odvodit kam má poštu směrovat. Zmínil jsem se o jedné ze služeb sítě EARN a to poště. Síť EARN neumožňovala interaktivní komunikaci(např. remote login), ale umožňovala přenos pošty a krátkých „interaktivních“ zpráv. Protože celá síť pracovala na protokolu RSCS(Remote Spooling Control Subsystem) firmy IBM, který umožňuje pouze přenos pomocí hesla „ulož a předej dál“. Veškera komunikace probíhala tak, že jeden uzel příjmul poštu, uložil jí do fronty a ta čekala na další odeslání. Vrátím se zpět k další službě sítě a to posílání interaktivních zpráv, protože jejich délka byla omezena na jeden řádek terminálu, mohlo být jejich směrování v síti okamžité… Pokud šlo o poštu, tak ta se řadila ve frontě podle velikosti, takže např. velký soubor byl neustále předbíhán menší poštou. Mezi sítí BITNET a Internet existuje brána Interbit(inter­bit.cren.net), protože provoz Internet<->BITNET byl stále větší, tak byla dokonce založena pseudodoména .bitnet, která umožňovala velice pohodlné směrování z Internetu do BITNETu – např. listserv@csear­n.bitnet. U veškeré komunikace v síti EARN se používalo adresování podobné internetovému emailu – uživatelské_jmé­no@jméno_uzlu – např. LISTSERV@CSEARN

V síti EARN(BITNET) byla celá řada původních služeb, jako např.:

LISTSERV – služba která je dnes známa z Internetu, i když za ní stojí právě síť BITNET, kde vznikla a byla hromadně používána

BITFTP  – tato služba je vlastně vzorem služby ftpmail, umožňuje stahování souborů z Internetu a jejich následné posílání elektronickou­ poštou

TRICKLE – „překladiště“ programů z databáze Simtel 20, uživatel zadal dotaz na program vždy na nejbližší TRICKLE a ten pokud program měl, tak mu ho poslal a pokud ne, tak si ho vyžádal z nadřazeného uzlu

RELAY – chat na BITNET(EARN)u, pomocí interaktivních zpráv

ICTZ23

Dokončení a pohled na vývoj EARNu u nás zítra…

Karel Chvalovský

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.