Hlavní navigace

Kdo může za absurdní vzorec na sčítání podpisů? Tady je smlouva státu s HP [AKTUALIZOVÁNO]

13. 12. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Společnost HP zcela jasně říká, že udělala pouze to, co dostala v zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení – vzorec na ověření pravosti podpisů podle HP vychází z metodiky MV ČR. Absurdní divadlo okolo volby českého prezidenta tak pokračuje.

Za chybné sčítání neplatných podpisů prý může HP (tedy Hewlett Packard, nikoliv Harry Potter, byť to by odpovídalo více) objevilo se dnes na Lupě a řadě dalších zdrojů. Tato informace vycházela z tvrzení sdružení KohoVolit.eu, které se dotázalo Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) na to, kdo je zodpovědný za absurdní vzorec pro výpočet počtu započtených občanů podepsaných na peticích prezidentských kandidátů.

Sdružení od MV ČR dostalo odpověď zcela odpovídající tomu, jak státní úřady a instituce odpovídají na žádosti o informace. Nic neříkající a klasicky ve stylu „nic nepovíme a to, co povíme, stejně nic neznamená“. Kohovolit.eu si z této odpovědi „Vzorec pro … udělala externí firma“ vyvodilo, že to byla firma Hewlett Packard (HP). Ta totiž získala zakázku za 11 milionů korun na ověření pravosti podpisů (samozřejmě bez výběrového řízení, protože na to již nebyl čas, viz Podpisy prezidentských kandidátů se budou ověřovat nakvap. Za 11 milionů).

Média si tradičně nic neověřila, internetová veřejnost taktéž ne, takže se okamžitě objevily články na téma HP. Podle nich to byla právě tato firma, kdo dodal nesmyslný vzorec. Vzápětí se na sociálních sítích objevilo na adresu HP nespočet vtipů.

Jenže, Sdružení KohoVolit.eu nemělo v ruce nic, čím by mohlo skutečně podložit, že vzorec opravdu dodala společnost HP. Ta se mezitím poměrně ostře obrátila na média, která firmu označila za strůjce vzorce (autenticitu HP není autorem vzorce pro odečítání hlasů! mám potvrzenu):

Vážená redakce,

dovolujeme si upozornit, že na Vašich webových stránkách v textu, který se týká metodiky výpočtu vzorce pro odečítání hlasů prezidentským kandidátům, UVÁDÍTE NEPRAVDIVÉ INFORMACE, které poškozují společnost HP.

Žádáme Vás tímto, abyste veškeré informace o společnosti HP odstranili, neboť se nezakládají na pravdě.

Společnost HP není autorem vzorce pro výpočet výsledného počtu započtených občanů podepsaných na petici kandidátů na prezidenta. Tento vzorec vychází z metodiky Ministerstva vnitra ČR, která byla použita pro zadání veřejné zakázky a společnost HP je povinna zadání plně respektovat.

Trváme na tom, že služby a produkty, které dodáváme klientů, jsou vždy v úplném souladu se zadáním, které obdržíme.

Podstatná je samozřejmě zvýrazněná pasáž – ta vcelku jasně říká, že HP pouze udělala to, co bylo součástí zadání. Klasicky ale jde o zadání, které není snadno dostupné a jenom těžko lze tedy ověřit to, jak tomu vlastně je. 

Při velkém hledání se nakonec podařilo najít Smlouvu přiloženou k zakázce Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta. A součástí smlouvy jsou i přílohy, ve kterých najdete všechny vzorce i mechanismy. 

Jakkoliv i z této přílohy ke Smlouvě je těžké něco vyvozovat, vypadá to, že součástí zadání již byl onen předmětný vzorec. Pokud by tomu tak bylo, musel bych říci, že MV ČR ve své odpovědi uvedlo něco, co není pravda. To je ale velmi obtížné konstatovat, protože i do tohoto zadání mohla vzorec, čistě teoreticky, vsunout „externí firma“.

V každém případě to začíná být velmi zajímavé

Pohybujeme se (nebo HP se pohybuje) na velmi tenkém ledě – jde o velkou firmu, stát a otázku státních zakázek, včetně nějakého smluvního vztahu v rámci této konkrétní zakázky (smlouva samozřejmě zavazuje k mlčenlivosti, atd). Na druhé straně jde ale také o pověst, protože pokud by v HP skutečně došlo k vytvoření něčeho takového, jako je onen zázračný (a zcela absurdní) vzorec, pak by to pověst firmy mohlo poškodit.

Tradičně se setkáváme se situací, kdy ministerstvo vypisuje výběrová řízení (tedy, v tomto případě je spíše nevypisuje) bez snadno veřejně dostupné dokumentace a nutné transparentnosti.

Navíc to ukazuje, že pro získávání informací je nutné používat ony krajní metody odvolávající se na zákony a poté se pouze bezmocně dívat na to, že orgán informace stejně neposkytne. Nebo je poskytne tak, aby vše  co nejvíce vše zamlžil, případně znesnadnil získat.

KohoVolit.eu nakonec opravdu nemělo v ruce nic víc, než (svým způsobem) nic neříkající odpověď ministerstva (potvrdil mi to i Michal Škop). Tedy ono vyjádření „Vzorec pro … udělala externí firma“, ze kterého je sice možné vydedukovat leccos, ale je to ničím nepodložené.  Druhý z aktérů, Kamil Gregor, k tomu doslova uvádí:

My říkáme:

  1. Ministerstvo vnitra tvrdí, že vzorec vypracovala externí firma.
  2. Externí firma je HP.

Bod číslo 2. potvrdila sama HP, akorát říká, že nevypracovala vzorec, ten už byl podle nich v té zadávací dokumentaci k zakázce. Čili my sami nic netvrdíme, jenom jsme dali vědět novinářům „hele, tady ministerstvo píše, že vzorec je od HP“. Ať si vyřeší HP, ministerstvo a novináři mezi sebou, jak to bylo, mi jen posíláme dál, co nám řeklo ministerstvo.

HP zcela jasně říká, že udělala pouze to, co dostala v zadání veřejné zakázky (opět připomeňme, zadané bez výběrového řízení) – vzorec podle HP vychází z metodiky MV ČR. A je vcelku logické, že toto zadání byla HP povinna plně respektovat. Při pohledu do dostupné smlouvy a příloh to navíc vypadá, že HP je v tomto vyjádření korektní.

ICTZ23

Ministerstvo samotné na webových stránkách žádné vyjádření nezveřejnilo a dotaz na tiskové oddělení zůstal bez odpovědi.DODATEK 14. 12. 2012 17:05  – Odpověď MVČR :

S domněnkou, že zmiňovaný vzorec vytvořila pro MV společnost Hewlett Packard přišlo sdružení KohoVolit.eu na základě vlastní interpretace dostupných informací. Ministerstvo vnitra včera toto tvrzení uvedlo na pravou míru s tím, že společnost HP pro ministerstvo vypracovala IT řešení procesu kontroly petičních archů na základě dodané metodiky. Tato metodika, jejíž součástí byl i inkriminovaný vzorec, vycházela přímo z prováděcího zákona č. 275/2012 Sb. a jeho interpretace.

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.