Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Problémy České pošty

19. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Vychází každou druhou středu.

11. června ČTÚ vydal Poštovní věstník, který kromě informací o vydání krásných příležitostných poštovních známek (např. s motivy Jana Palacha a Jana Zajíce, Mahátmá Gándhího a První koňské tramvajové linky) obsahuje i hutnější čtení – Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2018.

A opět je potřeba si nejdříve osvěžit terminologii. Ne všechny služby, které Česká pošta nabízí, jsou poštovní služby. Ne všechny poštovní služby jsou základní poštovní služby, tedy služby, které by měla Česká pošta uloženy v licenci. Prodej losů na přepážce není poštovní služba. Služba Balík do ruky je poštovní služba, ale není to základní služba, služba Obyčejný balík je základní poštovní službou.

Trendy jsou jasné. Objem poskytnutých služeb v univerzálu (základní poštovní služby) klesá.


Zdroj: Česká pošta

Objem přepravy klesá u všech druhů základních služeb, a to včetně poštovních poukázek. Ty jsou nahrazovány zejména bankovními službami, které umožňují zaslání peněžní částky prakticky obratem.

Druhým významným prvkem, který ovlivňuje držitele poštovní licence, je síť provozoven, resp. náklady a příležitosti, které toto břemeno přináší.

Přímo zákon o poštovních službách stanovuje, že základní kvalitativní požadavky zabezpečí dostatečnou hustotu obslužných míst, která slouží zejména k podání poštovních zásilek, ale i k dodávání poštovních zásilek, které se nepodařilo dodat v místě určeném v poštovní adrese.

Vláda České republiky stanovila svým nařízením minimální počet provozoven pro zajištění dostupnosti základních služeb ve výši 3200. Nad rámec těchto povinností provozuje Česká pošta i další obslužná místa, ve kterých ale nemusí být dostupné celé portfolio základních služeb.

Česká pošta není povinna zajišťovat chod veškerých svých provozoven vlastními silami. Dostupnost základních služeb může zajišťovat také prostřednictvím smluvních partnerů, kteří ve vybraných lokalitách nabízejí poštovní služby jménem České pošty. Tito smluvní partneři provozují buď pošty Partner, které jsou plnohodnotnou náhradou za provozovnu České pošty, nebo výdejní místa, která mají omezenou nabídku zejména při podání poštovních zásilek.

Zvláštní kategorií obslužných míst jsou poštovny, které mohou mít v některých případech spíše charakter turistické atrakce, jako např. poštovna na vrcholu Sněžky.

Vývoj počtu jednotlivých typů obslužných míst je patrný z následující tabulky. Z ní také vyplývá, jakým tempem Česká pošta převádí své vlastní provozovny na pošty Partner.


Zdroj: Česká pošta

Úřad sleduje důvody, kvůli kterým Česká pošta uzavírá jak povinné pošty, tak provozovny, v nichž jsou základní služby nabízeny nad rámec povinnosti dané vyhláškou. Nejčastějším důvodem, proč Česká pošta dočasně uzavřela některou provozovnu, byly personální důvody, zejména náhlá nemoc pracovníka. K tomu došlo v 307 případech. Úřad nicméně zaznamenal, že u deseti pošt došlo z tohoto důvodu k uzavření v průběhu roku 2018 pětkrát a vícekrát.

Druhým nejčastěji oznámeným důvodem uzavření pošty byly provozní důvody. Mezi ně patří například uzavření na základě žádosti smluvního partnera. Proto jsou tyto důvody nejčetnější u nepovinných provozoven. Dalším častým důvodem uzavření pošty jsou i důvody technické, jako např. rekonstrukce budovy, havárie rozvodných sítí apod.

Česká pošta je povinna zveřejnit nejen informace o reklamacích, ale i o podáních obsahujících stížnost na poskytnuté základní služby. Přehled těchto podání obdržených Českou poštou za období let 2013–2018 dokumentuje následující tabulka:


Zdroj: Česká pošta

Celkový počet podání týkajících se základních služeb, která zákazníci České pošty podali přímo u České pošty nebo ČTÚ, se zvyšuje. U České pošty se oproti roku 2017 počet podání souvisejících se spokojeností zákazníků zvýšil dvojnásobně. Takřka čtyřnásobně se zvýšil počet stížností týkajících se přeshraničních poštovních zásilek. Nejvíce podání, téměř 69 %, se týkalo nespokojenosti s dodáváním poštovních zásilek.

Úřad v průběhu roku 2018 registroval významné problémy na straně České pošty při plnění povinnosti učinit každý pracovní den alespoň jedno dodání na adresu. Neplnění stanovených podmínek při dodávání poštovních zásilek Úřad považuje za nejzávažnější pochybení České pošty.

Při projednávání zprávy na Radě byla poměrně vzrušená debata nad závěrem zprávy, který byl nakonec přepsán do této podoby:

„Závěrem Úřad konstatuje, že některá pochybení České pošty zjištěná při poskytování základních služeb si vyžadují, aby povinnosti uložené držiteli poštovní licence příslušnými právními předpisy byly nadále i v průběhu roku 2019 detailně monitorovány, a to ve zvýšené míře.“

Content tip EARLY

Jedno je jasné – Česká pošta a její fungování na trhu poštovních služeb bude zaměstnávat ČTÚ i v roce 2019. Byť bych si přál, aby některé trendy nabraly opačný směr.

A závěr stručně telekomunikační – v pondělí T-Mobile představil svoji prázdninovou nabídku na neomezené datové léto. I když historická zkušenost velí počkat na konkrétní podmínky obsažené v nových všeobecných podmínkách, chci ocenit rozhodnutí T-Mobilu umožnit svým zákazníkům využívání mobilního internetu bez strachu a mentálního účetnictví. A jsem zvědav, co dnes představí Vodafone.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).