Hlavní navigace

Know-how: Podnikat? Ano, ale jak?

10. 10. 2001
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Většina běžných smrtelníků vstupuje do podnikání bez podpory investorů, takže se rázem ocitá v nelehké situaci, kdy výsledkem snažení nemůže být pouhé zhodnocování jména firmy, ale zisk, a to pokud možno v co nejkratší době - bez ztráty kvality, zákazníků a vlastní osobnosti. "Jak na to" vám poradí autor komerčně úspěšné služby cestovani.atlas.cz.

Není to tak dávno, kdy jsme četli zprávy, které oznamovaly vstup toho, či onoho investora do internetové společnosti. Poměrně nedávno jsme si také mohli začít číst, že ten projekt či onen investor končí. Pokud se podrobně podíváme do tiskových zpráv a článků publikovaných v mediích, nesou stopy PR managerů, kteří se s rozdílnými úspěchy snaží o dobrý obraz svých společností. Kladl jsem si před rokem otázku, zda je možné ještě dnes začít na internetu podnikat, neměl jsem IT vzdělání a přicházel jsem ze zcela jiného oboru. Celou dobu mne provázely otázky – Mohu svůj projekt prodat? Koupí jej někdo? Vrátí se kupcovi jeho investice? Mělo by mne to vůbec zajímat?

Pocházím z kraje, kde máme okna na hnůj a nikdy jsme si v rodině nepůjčovali peníze na svoje aktivity. Proto by se prostředky vynaložené do projektu měly odrazit záhy především v příjmové stránce než ve zvýšení hodnoty firmy. Nechtěl bych se věnovat teoretickým rozborům, ale dát k dispozici své zkušenosti.

Dříve, než se společně pustíme do podnikání na internetu, bude dobré, když si společně ukotvíme několik pojmů, na které se ve svých úvahách budu odkazovat. Nerad bych je znovu během psaní vysvětloval a vracel se k nim. Promiňte mi tedy na začátku odbočku.

1. Pravidlo 20 % : 80 %

Jeden z klasiků sociologie dal (popsal) světu jedno pravidlo, nebudu vás unavovat jeho jménem, natož přesnou definicí původu, ale použiji praktického příkladu:

20 % vašich zaměstnanců vyprodukuje 80 % vašich příjmů
20 % nápadů přinese 80 % výnosů z jejich prodeje
20 % nástrojů potřebujete k 80 % své práce
20 % technologií může za 80 % všech prostojů v organizaci
20 % řešení přináší 80 % příjmů

Úkol:
Kde se objevuje toto pravidlo v organizaci, kde pracujete?

2. Pravidlo třetin

Jeskyní a vrakoví potápěči používají jedno pravidlo pro zásoby dýchacích směsí, které používají během ponoru. První třetina je pro cestu do nitra jeskyně, druhá třetina je pro cestu zpátky, poslední třetina je záloha pro případ nehody.

V podnikání se často „potápíme“, takže svoje příjmy bychom měli dělit na třetiny – třetinu „dávat na režii“, třetinu „dávat na odměny“ a třetinu „dávat stranou“.

Úkol:
Jak plánujete náklady na svou dovolenou?

3. Pravidlo pěti prstů

Ruka je jeden z nástrojů důležitých pro naši existenci. Podívejte se prosím chvíli do dlaně ruky, kterou nejvíce používáte a především na prsty a jejich funkce.

Palec – sloužil nám v dětském věku k uklidnění a k ukojení sacího reflexu, určitě vzpomínáte na fotografie spokojených dětí, kterým ke klidu stačilo, aby si vložily prst do úst.
Ukazováček – sloužil v dětském věku k ukazování na věci, které se nám líbily, nebo ve starším věku k poukazování na věci, co se nám nelíbí a k podpoře hrozeb.
Prostředníček – nejdelší prst v určitém náklonu vyjadřující vizuální formou emoce
Prsteníček – prst nesoucí znak vyjadřující nejvyšší formu soužití
Malíček – prst, vyjadřující eleganci při požívání teplých nápojů, nebo pomáhající vztyčenému ukazováčku k vytvoření emotikonu vystihujícího podstatu rodinného života příjemce.

Tak, jako podáváme ruku na znamení souhlasu a potvrzení našich slov, tak ji paradoxně používáme pro svou obranu, nebo pro útok a nápravu. Podobně je to i s našimi cíli a produkty, které vyvíjíme. Produkt PALEC je obyčejný, standardní, ustálený, který nás vždy uklidní a přinese příjmy. Produkt UZOVÁČEK – silný produkt hrozící a zabodnutelný do konkurence. Je mým hlavním předmětem zájmu. Produkt PROSTŘEDNÍČEK je moje konkurenční výhoda, o kterém ví moje konkurence pokaždé, když je vztyčen. Produkt PRSTENÍČEK je ten nejkrásnější, kterým se mohu nejen pochlubit, ale také zabírá nejvíce z mých „citů“ – je mou vlajkovou lodí. Produkt MALÍČEK je zárodek nového řešení, které mi pomůže v kombinaci s produktem UKAZOVÁČEK udržet náskok před konkurencí. 5 produktů jsem také schopen sledovat, řídit a rozvíjet.

Úkol:
Velice rád toto pravidlo používám pro určení priorit a definici cílů pro dosažení zvoleného záměrů. Za slovo produkt lze dosadit slova – projekt, problém, priorita, opatření. Popište vašich pět stěžejních produktů.

Podnikatelský nápad – cestovatelský server

Před vlastním podnikatelským startem je dobré mít nápad, který je naplněním důvodu, pro který se vydáme na strastiplnou cestu podnikání. Bez tohoto nápadu není možné efektivně podnikat. Nápad je také tím prvním kaménkem, který pomůže strhnout lavinu nápadů pro každodenní aktivitu a hledání obchodních příležitostí a zákazníků. Nápad by měl vycházet z vašich zájmů a nemusí být vždy původní a novátorský. Nápady někoho jiného jsou dobré pro vznik konkurence, přesto by měl mít právě váš nápad určitý podíl nového přístupu, pro který se k vám budou zákazníci vracet.

Nápad: Informační cestovatelský server s původním obsahem, personalizovaný, fraktálově řešený – umožňující sestavení si tématických informací a cílové podoby serveru. Původní obsah poskytne důvody, pro které se budou uživatelé opakovaně k serveru vracet.

Konkurence: Měli bychom si uvědomit a podívat se na servery a řešení, která jsou kolem nás. Zjistěte si maximum informací z dostupných zdrojů. Nezapomínejte, že veřejně dostupné informace bývají sdělované s určitým cílem, a jsou více či méně konzultovány s PR managery a agenturami. Vznikne vám pestrá mozaika toho, co se kolem vás děje, a s kým se také budete v budoucnu setkávat a případně i spolupracovat.

Domluvte si schůzky s vašimi budoucími konkurenty (neví o vašem záměru) a nabídněte jim, že byste třeba chtěli dodat některé informace do jejich řešení – dodat jim článek, fotografii, něco, co jste schopni opravdu zrealizovat. Abyste získali co nejlepší informace o konkurenci, měli byste se setkat s co nejvyšším vedením. Není to vždy možné, ale product manageři jsou zpravidla mladí studující lidé, kteří fungují jako interaktivní přeposílač cizích nápadů nadřízeným a velice brzy zjistíte, že jejich pravomoci rozhodnout jsou velice omezené. Abyste si dokázali udělat ucelený obraz o konkurenci, je dobré vidět nadřízené product managerů. Během rozhovoru s product managery přejděte k jejich záměrům a rozvoji, zpravidla se od nich mezi řečí dozvíte nápady a orientaci na příští tři měsíce.

Sledujte při sjednávání schůzky i při vlastním jednání 5 bodů:

 1. rychlost e-mailové reakce na váš návrh, způsoby odpovědí na vaše dotazy (malé servery odpoví nejrychleji)
 2. telefonické dohodnutí schůzky – doba vyzvánění telefonu na sekretariátu, kvalifikovanost odpovědi obsluhy, zapamatování si vašeho jména při rozhovoru
 3. osobní jednání – termín schůzky (kdo přijde pozdě… Rád chodím na schůzky o deset minut dříve – během té doby sleduji ruch, nástěnky za sekretářkou, způsoby vyřizování rozhovorů), sledujte také komunikaci s vámi během jednání (braní mobilních telefonů, vyřizování e-mailů během jednání, realizace dalších schůzek během vašeho jednání)
 4. prezentace jejich společnosti (kancelář, obchodní materiály, zaměstnanci, www stránky a řešení)
 5. ptejte se a zjistěte osobní zájmy product managera, proč si myslí, že je jejich řešení silné a v čem je slabé

Obsahová analýza konkurence

Jeden z nejdůležitějších momentů, které vám pomohou uspořádat si vlastní myšlenky a pochopit specifika svých zamýšlených služeb, jsou řešení již na trhu zavedená. Zároveň je to pro vás první ze systematických obsahových analýz (hlavně parametry), která je důležitá pro tvorbu business plánu a ujasnění si toho, co vlastně chceme.

MM_SS3

Přímá konkurence

Obsahové servery:
www.koktejl.cz;
www.bedekr.cz;
www.ov.cz;
www.turistika.cz;
www.malypruvodce.cz;
www.lideazeme.cz;
www.totem.cz;
www.poutnik.cz;
www.borovice.cz;
www.iglobe.cz;
www.kamven.cz;
www.cestovatel.cz;
www.ecesty.cz;
skinet.cz;
msn.expedia.com;
www.away.com;
www.zoznam.sk;
www.cestuj.cz;
www.dobrodruh.cz

Katalogové (informační servery):
www.tours.cz;
www.last.cz;
www.travelguide.cz;
www.travelcenter.cz;
www.insider.cz;
www.akod.cz;
www.tourtrend.cz;
www.last-moment.cz;
www.cestujeme.cz;
posledni.minuta.cz;
cestovani.atlas.cz;
www.adventura.cz;
www.livingstone.cz;
www.cksen.cz

Nepřímá konkurence

Časopisy: Koktejl, Lidé a Země, 100+1, Everest, Outdoor, Všudybyl, Ocean, Sezona, Esquire, Quo, Photolife, Supermoto, Yachting, Potápění

TV: Objektiv, Toulavé boty, Svět 2001

Parametry (funkce a funkcionalita řešení, které nabízí konkurence)

Last minute; poznávací zájezdy; ČR; svět; letenky; informace; vyhledávání; e-info; pronájem auta; vstupenky; restaurace; lázně; kempy; jazykové mutace; průvodci; ubytování; editační režim; mapy; katalogy; cestopisy; vybavení; kalendář; tip; hodnocení; vyhledávání; návštěvní kniha; prodej; on-line obsah; personalizace; komunity; editační režim

Analýza:

Napište jednotlivé konkurenční servery pod sebe do řádku a do sloupců napište parametry. U každého serveru pak zaškrtněte, který parametr (funkcionalitu) řešení konkurence.

497

Co bude následovat?

 • Tvorba podnikatelského záměru,
 • Co bude umět moje služba a kdy
 • Zdroje
 • Hledáme partnery
 • Cíloví zákazníci a analýza potenciálu
 • Business plán
 • Cíloví zákazníci pro reklamu – inzerenti
 • Marketing, inzerce, cílení bannerů atd.

Autor článku

Autor je potápěčem a kameramanem, který se na suchu věnuje krizovému managementu, personálnímu poradenství a virtuálním komunitám Dobrodruh.cz, aby získal prostředky pro projekt Modraplaneta.