Hlavní navigace

Mediální rada nastavila pravidla pro registraci převzatého vysílání

Zájemci o vysílání převzatých televizních programů mají nyní k dispozici manuál, co při registraci předkládat. Sestavila ho Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) jako reakci na novoroční úpravu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Regulátor české audiovize například stanovil, že pro registraci zahraničních veřejnoprávních programů nepotřebují žadatelé o jejich šíření žádné potvrzení ze zahraničí. RRTV také určila, že slovenština je v dokumentech rovná češtině a – na rozdíl od všech dalších jazyků – proto u slovenských tiskopisů nevyžaduje český úřední překlad.

Co tedy mediální rada po žadatelích o registraci převzatého vysílání žádá? Obecně je to stejnopis nebo fotokopie licence vydané zahraničních regulátorem, případně jiný podobný dokument. Nemusí být ani celý, stačí z něj jen taková část, ze které jsou zřejmé tzv. podstatné náležitosti licence.

Podstatnými náležitostmi se rozumí název zahraničního regulátora a jméno subjektu, který je v cizině držitelem licence, včetně jeho sídla. Dále je to název programu, jeho základní popis i časový rozsah vysílání v zemi, kde je licencovaný. Důležité jsou také údaje o vydání licence a době její platnosti.

Pokud si někdo chce podat přihlášku k registraci programu českého komerčního nebo veřejnoprávního programu, nic z výše uvedených náležitostí mediální radě dodávat nemusí. U zahraničních programů veřejné služby pak stačí uvést jen název veřejnoprávního subjektu, název programu, jeho základní popis a časový rozsah vysílání.

Našli jste v článku chybu?