Hlavní navigace

Microsoft uvolnil kritickou záplatu pro Windows 2000

13. 1. 2010
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Microsoft si na první velký „záplatovací den“ v novém kalendářním roce připravil jedinou bezpečnostní aktualizaci. Konkrétně řeší problém související se zpracováním Embedded OpenType (EOT) fontů, který by mohl vést až ke vzdálenému vykonání kódu a úplnému ovládnutí napadeného systému. Záplata je určena pro Windows 2000 a vyšší, ovšem pouze v případě Windows 2000 je hodnocena jako kritická. Pro všechny pozdější verze, tedy včetně oblíbených Windows XP nebo nejnovějších Windows 7, je její…

Microsoft si na první velký „záplatovací den“ v novém kalendářním roce připravil jedinou bezpečnostní aktualizaci. Konkrétně řeší problém související se zpracováním Embedded OpenType (EOT) fontů, který by mohl vést až ke vzdálenému vykonání kódu a úplnému ovládnutí napadeného systému. Záplata je určena pro Windows 2000 a vyšší, ovšem pouze v případě Windows 2000 je hodnocena jako kritická. Pro všechny pozdější verze, tedy včetně oblíbených Windows XP nebo nejnovějších Windows 7, je její důležitost hodnocena jako nízká.

Opět vyšla i nová verze Nástroje pro odstranění škodlivého softwaru. Ten si nyní dovede poradit také s rodinou červů Win32/Rimecud šířících se přes různá paměťová média a skrze instant-messagingové sítě. Microsoft tuto skupinu červů hodnotí jako opravdu nebezpečnou, protože na napadeném počítači otevírá zadní vrátka pro přístup do systému. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru a eventuálně i výše zmíněnou bezpečnostní aktualizaci lze opět stahovat přes Microsoft Update.

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.