Hlavní navigace

Na návštěvě u... televize Prima, české komerční dvojky

28. 11. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 322915
V našem nepravidelném seriálu Na návštěvě u… jsme již zavítali do veřejnoprávní České televize i komerční jedničky Novy, která sice nebyla až tak jeho úplnou součástí, ale měli se s ní diváci možnost seznámit v rámci otevření zpravodajského News Center už loni. Tak trochu jsme vám dlužili prohlídku televize Prima, a tak to nyní napravujeme. Po střižnách, redakci zpravodajství, režii, studiích a dalších pracovištích byl naším průvodcem technický ředitel televize Patrik Slavík.

Střižny

Budova, ve které teď sídlí TV Prima, sloužila dříve pro předvádění obráběcích strojů, takže bylo nutné udělat značné úpravy, aby v ní mohla sídlit a vysílat televize. V posledních letech např. česká komerční dvojka upustila od páskového zpravodajství, i když stroje na tzv. Betacam kazety zde pořád můžeme najít. Celý systém funguje tak, že redaktoři natáčí s mobilními štáby na kamery s hard-diskovým záznamem a nadále probíhá zpracování záznamu v prostředí redakčního systému Avid. K dispozici je pak velké diskové pole, kam se materiál nahraje, jakmile se vrátí redaktoři z natáčení a je tak k dispozici všem. Pracovat se s ním může v prostorách News roomu, kde je možné během vytváření reportáže dělat předstřih a s ním se jde pak do střižny, kde je ho možné tzv. začistit, nahrají se k materiálu komentáře a případně se dodělají titulky a vloží grafika. Následně se příspěvek připraví do té podoby, aby mohl jít k divákům v co nejlepší kvalitě. Materiál musí pochopitelně schválit také vedoucí vydání, a poté je ho možné vložit na vysílací server, který je umístěn v režii.

Prima - střižna

Střižna, kde je možné vytvářet zpravodajské příspěvky. Napravo je ještě starý přístroj pro kazety Betacam SP. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Za tímto systémem se skrývají i takové záležitosti jako je archivace příspěvků a příprava na další den, kterou mají na starosti administrátoři sítě. Popisuje se např. archiv, aby se vědělo, co je na uložených materiálech. Aby bylo v případě nutnosti možné sehnat cokoliv z archivu, jsou k dispozici stroje na kazety Betacam SP. Ty se ale používají opravdu už pouze ve výjimečných případech, kdy není materiál uložen na diskovém poli. Jde např. o dřívější volbu prezidenta nebo válku v Bosně apod. Materiál je možné tímto způsobem zpracovat buďto ve střižně, nebo již v archivu. V každé střižně je také možné namlouvat nebo pořizovat telefonáty. V případě nutnosti jsou zde k dispozici i zařízení pro práci s DV kazetami. Jde např. o policejní záběry. Střižny jsou identické a v prvním patře je jich hned několik.

Prima - News Room

News Room pro zprávaře, redaktory a moderátory. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Open space

Jako další prostor jsme navštívili tzv. Open Space, neboli prostor pro práci zprávařů a redaktorů. Vysílání zpráv je pak koncipováno tak, že pohled je skrz studia do News Roomu, aby diváci měli možnost vidět, co se děje při přípravě zpráv, a že se stále něco děje. V době, kdy jsme prostor navštívili (ráno okolo deváté hodiny), byl téměř prázdný, avšak během dne se všechny židle obsadí. V News Roomu je možné najít také moderátory, jimž je vyčleněna levá část místnosti. Spolu s nimi pak zde sedí i produkce. Přímo v Open Spacu jsou k dispozici také dvě střižny. Jednu má k dispozici vedoucí vydání kvůli schvalování příspěvků a druhou zpravodajci. Práce probíhá v redakčním prostředí Octopus. S News Roomem sousedí pracovna šéfredaktora zpravodajství Pavla Zuny.

Prima - zpravodajské studio
Prima - zpravodajské studio 2

Zpravodajské studio pro vysílání relace Zprávy TV Prima a Sport TV Prima. Foto: Ivana Dvorská, DIgiZone.cz

Zpravodajské studio

Ve zpravodajském studiu je v jeho čele k dispozici stůl pro dva moderátory plus stolek pro „sporťáka“. Dále nechybí dvě kamery od firmy Sony se čtecím zařízením a třetí kamera pro celkový záběr. Během relace jsou tedy v místnosti dva moderátoři, jeden sportovní redaktor, tři kameramani, osvětlovač, zvukový technik (mikrofonista) a nechybí ani kostymérka s maskérkou. Hladina osvětlení je nastavena dopředu, takže s ním není potřeba nijak zvlášť manipulovat. Jde hlavně o to, aby pozornost diváka nebyla odpoutávána někam jinam, než k vlastní zprávě. Není tedy žádoucí provádět žádná vizuální kouzla. Dříve bylo připravováno zpravodajství ve virtuálním studiu, takže byla využívána modrá plocha s klíčovaným pozadím. Prostor, ve kterém je zpravodajství dnes, sloužil také jako studio, ale muselo se zvětšit. Vyráběli se zde pořady s klíčovaným pozadím nebo ve virtuálním studiu. Úplně původně, v roce 1998, zde bylo studio s průhledem do News Roomu, tzn., že s rokem 2008 se Prima opět vrátila k původnímu modelu.

Prima - zpravodajská režie
Prima - zpravodajská režie 2

Zpravodajská režie. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Zpravodajská režie

Je postavená tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám zpravodajství. K dispozici je tu ovládací panel čtecího zařízení. Většinou zde sedí asistent produkce nebo produkce, která ovládá čtecí zařízení. Je zde možné přepínat také kamery pro monitory ve studiu a ovládat korekce kamer. Nechybí zde ani pracoviště mistra zvuku a výrobu titulků. Své místo tu má i pochopitelně režisér a obrazový střihač. Režisér odbavuje zpravodajství podle toho, jak je domluven s vedoucím vydání. Je tedy pro něj k dispozici náhled do zpravodajského systému Octopus a jsou vidět reportáže, které jsou a nejsou připraveny, zdali jsou odsouhlaseny vedoucím vydání. Jelikož se původně pracovalo a odbavovalo z Betacamu SP, zbyla zde ještě zařízení pro jeho přehrávání. V případě nouze je ho možné opět nasadit.

Prima - Premier League - studio

Studio určené pro víkendovou Premier League. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - Nedělní partie - studio

Studio Nedělní partie. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - Volejte věštce

Modrá klíčovací plocha, před kterou se natáčí pořad Volejte věštce. Foto: Ivana Dvorská

Studio pro natáčení Premier League, Nedělní partie a dalších pořadů

K velké režii, na kterou se ještě dostane řada, náleží studio, ve kterém se o víkendech točí na jedné straně Premier League, vlevo je pak naopak prostor pro Nedělní partii. Uprosřed, tedy mezi Premier League a Nedělní partií je křeslo a modrá klíčovací plocha pro Volejte věštce (dříve se vyráběl v Maďarsku). Bez křesla ale prostor poslouží i pro Minuty regionu nebo Svět 2008. Rozmístění může působit podobně jako v hudební televizi Óčko, kde je po levé straně pevný prostor určený Snickers Inboxu, uprostřed je také klíčovací plocha a po pravé straně pak plocha pro pořady jako 5. element, Madhouse a další. V případě, že se natáčí Premier League, je možné roztáhnout závěs, který zvětší plochu a je možné posunout jeřáb s kamerou dále, než by bylo běžně možné. Za prostorem pro Nedělní partii je ještě kalibrační mříž určená pro systém virtuálního studia. Záběrem na ni se pak určí postavení kamer v prostoru. Dříve se zde také vyráběla Prima jízda, Receptář prima nápadů nebo Miláčci.

Prima - režie - velké studio

Velká režie náležící ke studiu pro Premier League, Nedělní partii a dalším. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - režie - velké studio 2

Další z pohledů na režii pro potřeby velkého studia. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Velká režie

Je určena pro výrobu větších pořadů, ale koncipovaná byla spíše pro talk show. Konkrétně tu najdeme pracoviště pro titulky, režiséra, dramaturga, mistra zvuku, střihače a operátora diskového záznamu. Nechybí ani záznamové pracoviště. Nutností je také odbavovací server, který pracuje v AVIDU. Filmová a vlastní tvorba je uložena na kazetách, zpravodajství na diskových polích. Letos Prima přestavovala odbavovací pracoviště, takže v současné době je založeno na odbavení z disku. Pozorný návštěvník velké režie by si mohl na jedné z obrazovek všimnout programu, který sem zdánlivě nepatří. V našem případě to byl GOD Channel. Jak nám ale vysvětlil technický ředitel české komerční dvojky Patrik Slavík, je to záměr. Monitor je totiž určen pro přenosovou trasu do zpravodajství. Zůstane zde naladěné to, co bylo použito do zpráv. Zeleného maskota, který se vznášel oběšen nad pracovištěm, nechtěl technický ředitel komentovat. Nechybí zde ani nástěnka, s týdenním rozpisem pořadů, střižen, střihačů, režisérů, kameramanů, maskérů a kostymérek.

Prima - automaty

I zaměstnanci Primy se musí občas občerstvit. Na jedné z chodeb jsou hned tři automaty s ledovými nápoji, kávou i něčím pro chuť. Na obrazovce pak musí povinně běžet domácí televize a sednout si můžete do pohodlných křesel. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - odbavovací pracoviště

Odbavovací pracoviště, neboli „ó péčko“. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - odbavovací pracoviště 2

Odbavovací pracoviště z druhé strany. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - archiv

Nutností odbavovacího pracoviště je také pořádný archiv. A co je na něm? Reklamy, reklamy a opět reklamy (a také self promotion). Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Odbavovací pracoviště

Prostory tohoto pracoviště jsou nové. Přestavovalo se zde logicky proto, aby Prima byla schopna odbavovat více kanálů a také, že bylo nutné technologicky upgradovat. Jako primární zdroj je stále používaný Betacam SP s tím, že už je připravený pro využití XD Cam. Materiály jsou přinášeny z archivu a připraveny vždy pro konkrétní den k odvysílání. Dále se pak vše natáhne do diskového serveru, který je plně zálohovaný a z něj se vysílání odbavuje. Vždy jedou dva nezávislé servery tak, aby se v případě havárie dalo přejít na náhradní a divák ve vysílání nic nepoznal. Každý odbavovací software řídí svůj server. Odbavovací pracoviště je v současné době připraveno na vysílání tří kanálů a může kontrolovat např. i takové věci jako je vysílání skrytých titulků, což jsme si měli možnost zkontrolovat u slovenského Paneláku.

MM socky3

Prima - recepce

Prostor, který vás uvítá při vstupu a také se s vámi rozloučí při výstupu z televize – recepce. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Prima - budova

Vchod do TV Prima na pražské Palmovce, tady všechno končí i začíná. Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz

Líbí se vám prostory české komerční dvojky?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.