Hlavní navigace

Nenaladíte multiplex 4? Může za to i špatná koncepce této sítě

14. 9. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Řada důvodů, proč nemohou zájemci naladit multiplex 4, je na straně jeho provozovatele. Ten však tvrzení o špatné koncepci sítě odmítá a trvá nadále na pokrytí, které deklaruje ČTÚ.

Multiplex 4: Síť, která měla změnit trh DVB-T

Když multiplex 4 převzala od Telefóniky Czech Republic dvojice podnikatelů Radim Pařízek a Vladimír Železný, čekalo se leccos. Řada diváků měla očekávání především v tom smyslu, že se jim opět rozšíří programová nabídka o další zajímavé stanice, odborná veřejnost pro změnu očekávala, že se sníží ceny za pokrytí zemským digitálním signálem. Multiplex se měl ale především konečně začít rozšiřovat, k čemuž nakonec i došlo. Problém je ovšem v tom, že programy v něm šířené nemůže řada lidí vůbec naladit. Čím je to způsobeno? Důvodů je hned několik a měl by je osvětlit právě tento text.

Pokrytí 57 % území Česka? Leda ve snu

Po spuštění multiplexu 4 se začalo ozývat množství diváků, kteří multiplex 4 nemají šanci zachytit, a to přesto, že se nacházejí v oblasti, kde by pokrytí mělo být bezproblémové. Samotný operátor Digital Broadcasting uvádí, že multiplex 4 může v současné době přijímat skoro 74 % obyvatel České republiky. Zpráva ČTÚ pak operuje s nižšími čísly, pokrytí obyvatelstva stanovuje na 57 % a územní pokrytí Česka by mělo být 44,6 %. Realita je ale mnohem horší.

ČTÚ počítá s tím, že veškeré vysílače multiplexu 4 plně využívají přidělené parametry – tedy zejména výkony a vyzařovací diagramy. Stejně tak je s všesměrovými diagramy vysílačů počítána i mapka pokrytí na webu Digital Broadcasting. V praxi tomu ale tak na většině vysílačů není. Přesná data o výkonech a diagramech vysílačů Digital Broadcasting nikde neuvádí, nenalezneme je ani na webu ČTÚ. V tuto chvíli tak vlastně neexistují oficiální podkladová data pro stanovení reálného pokrytí multiplexu 4.

Jediným zdrojem informací zůstávají nadšenci, kteří objíždějí a fotí vysílače této sítě nebo anténáři a diváci, kteří si na (ne)pokrytí čtvrté digitální sítě stěžují na internetových fórech.

Pokrytí signálem multiplexu 4, které na svých stránkách dtv.ctu.cz uvádí Český telekomunikační úřad
Autor: dtv.ctu.cz

Pokrytí signálem multiplexu 4, které na svých stránkách dtv.ctu.cz uvádí Český telekomunikační úřad.

Hlavní problém – směrové diagramy vysílačů

Většina vysílačů multiplexu 4 má zkoordinovaný všesměrový diagram. Znamená to, že vysílač by měl „svítit“ stejným (plným) výkonem do všech stran, tedy 360 stupňů kolem sebe. V praxi jsou ovšem na drtivé většině vysílačů sítě nasazeny úzce směrové anténní systémy, většinou tvořeny pouze jedinou panelovou anténou značky Sira – viz: http://www.sira.mi.it/dow­nload.php?doc=/upload/docu­menti/7/79/798.pdf

Tyto antény mají vyzařovací úhel pouhých 64 stupňů, signál se tak plným výkonem šíří pouze do velmi úzkého směru, do ostatních je více či méně utlumen. Navíc jsou antény multiplexu 4 většinou umístěny na boku příhradového stožáru – směr „za anténu“ je tak ještě tlumen i samotným stožárem. Vyzářený výkon do směrů, kam anténa nemíří, se tedy pohybuje pouze v desítkách až stovkách Wattů a je tedy jasné, že s kvalitním příjmem je po několika kilometrech od vysílače konec.

Na internetu lze najít fotografie vysílačů multiplexu 4, dokumentující současný stav anténních systémů a jejich nasměrování. Zdrojem fotografií mohou být buď diskusní fóra (včetné fóra webu DigiZone.cz), nebo například stránky GSMweb.cz. Pro příklad uvádíme níže odkazy na některé tyto fotografie:

Vysílač multiplexu 4 na Karlovarsku.
Autor: čtenář DigiZone.cz Josef Zvolánek

Vysílač multiplexu 4 na Karlovarsku ze začátku července obsahuje jedinou rakvičku.

Reálné pokrytí multiplexu 4 je jen zlomkové

U těchto vysílačů lze přibližně odhadnout i jejich teoretické pokrytí, pokud počítáme s tím, že se využívá plný přidělený výkon. Je zřejmé, že ve chvíli, kdy se namísto všesměrové antény na vysílači nachází jedna směrová anténa s diagramem 64 stupňů, popřípadě několik těchto antén pod sebou v jednom směru, je pokrytí vysílače jen zlomkové proti zkoordinovanému pokrytí, se kterým počítá ČTÚ. V žádném případě tak není pokryto oněch 44,6 % České republiky, ale výrazně méně.

Pro příklad uvádíme mapku pokrytí vysílače multiplexu 4 Větrný Jeníkov – Skalky. Na první mapce je vidět zkoordinované (maximální) pokrytí, pokud by operátor plně využil přidělené parametry. Na druhé mapce je odhad reálného pokrytí vysílače, při jedné anténě Sira mířené přibližně na východ, jak uvádí web Jihlavského DX klubu (JIDXC) – viz. http://www.dxradio.cz/jidxc/z038.htm. Na první pohled je zřejmý rozdíl v pokryté oblasti.

Mapa pokrytí signálem z vysílače Větrný Jeníkov – Skalky dle koordinace
Autor modelace pokrytí: Jakub Melín

Mapa pokrytí signálem z vysílače Větrný Jeníkov – Skalky dle koordinace. Mapu v plném rozlišení a kvalitě si můžete prohlédnout zde.

Reálná mapa pokrytí signálem z vysílače Větrný Jeníkov – Skalky. Mapu v plném rozlišení a kvalitě si můžete prohlédnout zde.
Autor modelace pokrytí: Jakub Melín

Reálná mapa pokrytí signálem z vysílače Větrný Jeníkov – Skalky. Mapu v plném rozlišení a kvalitě si můžete prohlédnout zde.

Pokrytí signálem neznamená nutně výhru

I ve chvíli, kdy je divák v pokrytí slušného signálu multiplexu 4, neznamená to, že má automaticky vyhráno a vysílaný obsah si bez obtíží naladí. Velký počet problémů s laděním hlásili diváci hned po startu multiplexu 4 v červnu – na některých přijímačích nešly programy vůbec naladit, jinde se objevovaly výpadky a zamrzání obrazu. Většinu těchto základních problémů již operátor odstranil, stále se ale objevují ohlasy, že si některé přijímače s multiplexem 4 „nerozumí“.

Na odborných fórech se debatovalo například o chybách v NIT tabulce (jeden z důležitých technických parametrů multiplexu, pozn. red.), což způsobovalo právě problémy s naladěním programů. Dále se na některých vysílačích vyskytly chybně vysílané ochranné intervaly a další problémy. Operátor tedy evidentně celou síť postupně dolaďuje a s nastavením sítě laboruje, což samozřejmě může mít dopad na příjem televizních programů vysílaných ve čtvrtém multiplexu.

Má provozovatel představu o koncepci pokrytí své sítě?

Na tomto místě je třeba si položit základní otázku – nevzali si provozovatelé čtvrté sítě moc velké sousto? Z dosavadního průběhu výstavby této sítě a problémů, které ji provázejí, to totiž vypadá, že Digital Broadcasting postrádá erudované a zkušené techniky. Minimálně po stránce návrhů anténních systémů je jasně vidět nepromyšlená koncepce sítě ve stylu „zkusíme to, ono to nějak bude fungovat“. Dokonalým příkladem tohoto přístupu je vývoj na vysílači Olšanská v Praze, který pocítilo mnoho diváků během léta formou výrazných problémů s příjmem.

Technici Digital Broadcasting provedli na přelomu června a července otočení polarizace antén na vysílači z horizontální na vertikální. Ovšem antény doslova otočili, což je věc, kterou nelze u panelových vysílacích antén v žádném případě provést, protože mají odlišné (výrazně užší) vyzařování ve vertikální rovině. Výsledkem bylo to, že vysílač měl „čtyřlístkový“ diagram s ohromnými propady vyzařování do některých směrů, a signál v mnoha pražských čtvrtích prostě zmizel. Do normálu se stav na vysílači vrátil až počátkem srpna, kdy došlo k nasazení (zřejmě finálního) anténního systému složeného ze čtyř panelových antén Sira pro vertikální polarizaci.

Technici Digital Broadcasting provedli na přelomu června a července otočení polarizace antén na vysílači z horizontální na vertikální, ovšem antény doslova otočili.
Autor: Páv Lučištník, GSM web

Technici Digital Broadcasting provedli na přelomu června a července otočení polarizace antén na vysílači z horizontální na vertikální, ovšem antény doslova otočili.

Pro všesměrové vysílače jsou použité antény nevhodné

Záhadou také je, proč se operátor snaží používat směrové anténní systémy, když má přiděleny všesměrové diagramy a pokrytí sítě na tom značně tratí. Panelové antény Sira, které Digital Broadcasting používá, se hodí spíše pro výstavbu směrových anténních systémů pro vyšší výkony, popřípadě tam, kde má směrovost nějakou výhodu (malé vykrývače pro určitou oblast a podobně).

Pro výstavbu všesměrových vysílačů s ERP (vyzářeným výkonem) do 20 kW existují na trhu jiné typy antén, které by se právě pro stavbu čtvrté digitální sítě hodily – lze je například umisťovat na špičky stožárů GSM vysílačů, které multiplex 4 většinou využívá. Tyto antény byly prý operátorovi multiplexu nabízeny, ten se ale rozhodl jít jinou cestou.

Chyby na straně diváků – neupravené antény a STA

Problémy ale nejsou vždy jen na straně operátora. Mnoho diváků si neuvědomuje, že v naprosté většině případů je pro příjem multiplexu 4 nutná další anténa. Vysílá se totiž z odlišných lokalit, a na stávající anténu nasměrovanou na vysílače Českých Radiokomunikací je většinou příjem nekvalitní či spíše nemožný. K neinformovanosti diváků pak bohužel přispívají i některá vyjádření zástupců Digital Broadcasting o tom, že s anténami nemusí lidé nic dělat a přesto vysílání zachytí.

V případech, kdy se divák rozhodne řešit přidání antény pro multiplex 4 svépomocí, může dojít k problémům s příjmem vlivem rozdílné síly signálu jednotlivých sítí, zejména pokud se použijí širokopásmové slučovače a zesilovače. K přidání další antény pro příjem čtvrtého multiplexu je tak vhodné zavolat odbornou firmu, která nejprve signál proměří a potom zařídí instalaci antény i její sloučení se stávající anténou pro příjem z vysílačů ČRa.

Dalším problémem je absence multiplexu 4 v drtivé většině společných televizních antén (STA), a to i v místech, kde je signál kvalitní. Pro příjem další sítě, navíc z odlišného vysílače, je třeba tyto rozvody odborně upravit, zpravidla přidáním další antény a vhodné kanálové vložky, popřípadě změnou nastavení kanálového filtru. Diváci, kteří k příjmu využívají právě STA, by tedy měli kontaktovat majitele či správce domu, aby úpravu rozvodu zařídil.

Pro příjem je nutná mimo jiné kvalitní anténa. Řada STA ale není pro signál multiplexu 4 připravena.
Autor: archiv

Pro příjem je nutná mimo jiné kvalitní anténa. Řada STA ale není pro signál multiplexu 4 připravena.

Provozovatel multiplexu 4: Naše síť není amatérská

Spoluvlastník multiplexu 4 Radim Pařízek se ale případným problémům s příjmem této sítě brání. Stavíme, ale řešíme různé stavební povolení a nájemní smlouvy na stožáry s Telefónikou, takže administrativa nás mírně zdržuje. Do konce října ale předpokládáme, že bychom měli mít síť celou dostavěnou, tedy 85% pokrytí, řekl DigiZone.cz Pařízek s tím, že pokrytí, které udává Český telekomunikační úřad (ČTÚ) odpovídá červnovému stavu, kdy byl multiplex spuštěn.

Síť podle provozovatele určitě není stavěna amatérsky, jak se objevuje na některých diskusních fórech a z úst některých montážníků a anténářů. Síť musela být spuštěna do konce června, abychom nezavdali příčinu k nějakému napadání ze strany konkurence a žádosti o odebrání přídělu. 30. červen jako definitivní konec analogu byl pro tento multiplex směrodatný, uvedl Pařízek, který přiznal, že ne všude se podařilo postavit definitivní antény. Tam, kde nejsou definitivní anténní systémy, ještě budou práce probíhat a probíhají. V blízké době počítáme se spuštěním dalších dvou nebo třech vysílačů a každý týden to začne narůstat, konstatoval spoluvlastník multiplexu Radim Pařízek.

MMF24

Pokrytí deklarované ČTÚ je prý odpovídající

Podnikatel Radim Pařízek, který už roky úspěšně provozuje také moravsko-slezské Rádio Čas, odmítl tvrzení, že by síť neměla pokrytí, jaké deklaruje Český telekomunikační úřad ve své konečné studii, jež se týkala vypnutí analogového pozemního vysílání. Multiplex by měl určitě pokrývat 57 % obyvatelstva, ale nadále ho zvyšujeme. Jak už jsem uvedl, zdržení nestalo administrativou, udělováním stavebních povolením a schvalováním. Materiál je už připraven, staví se a bude se stavět, abychom do konce října měli hotovo, stojí si za svým provozovatel multiplexu 4.

Velké problémy s multiplexem 4 se objevily mimo jiné na Vysočině, kde byl problematický příjem i v samotné Jihlavě. Radim Pařízek to na závěr okomentoval slovy: V Jihlavě nám vyhořel už druhý vysílač a jelo nám to chvíli pouze na budič. Tento týden už nám dorazil nový vysílač z Ameriky a tento týden se montoval. To už jsou konkrétně věci, které už nechci rozvádět a komentovat. Tím, že tam Fandu máme a věřím, že budeme mít i další televize, to dostavět musíme. Administrativa je bohužel pomalá a definitivní systémy můžeme umístit pouze na základě souhlasu.

Přijímáte signál multiplexu 4?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Majitel servisní společnosti DVB Servis zabývající se instalací anténních systémů pro příjem rozhlasu a televize. 

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).