Hlavní navigace

NKS navrhuje v krizovém případě vydat TPP zákonem

3. 4. 2008
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: 115393
3. 4. 2008

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání (NKS) zveřejnila na svém webu zprávu o činnosti za minulý rok. 14stránkový dokument, který ve středu 26. března vzala na vědomí vláda, má tři základní části. NKS nejprve popisu stávající stav a vývoj digitalizace v České republice, pak si všímá problémových míst, rizik dalšího postupu a návrhu jejich řešení a nakonec dává prostor přílohám. V dokumentu jsou obsažené i návrhy řešení pro případ, že by očekávaný Technický plán přechodu zemského analogového na zemské digitální vysílání (TPP) nepřijal žádný z vysilatelů – tedy ani Česká televize (ČT).

DOKUMENTY:

Zpráva o činnosti NKS za rok 2007 [PDF, 173 kB]
Překládací zpráva ke Zprávě o činnosti NKS za rok 2007 [PDF, 78 kB]

ICTZ23

Co by v takovém případě NKS chtěla dělat? Řešením podle ní může být: „Novelizace příslušné legislativy, která bude řešit vzniklou situaci například tím, že Technický plán bude vydán formou speciálního zákona tak, aby Česká republika ukončila zemské analogové televizní vysílání do 31. 12. 2012 s odejmutím souboru technických parametrů. Stávající komerční provozovatelé mají však platné vysílací licence do roku 2017 (TV Nova) a 2018 (TV Prima).“

NKS připomíná také, co se stane, když s TPP nebude souhlasit ani Nova, ani Prima. Pokud nedojde k jejich souhlasu s tímto dokumentem a nebudou navraceny rádiové kmitočty, nebude moci být zahájena výstavba dalších digitálních sítí pro nové držitele licencí na zemské digitální televizní vysílání v plném rozsahu, zmiňuje NKS, ale v poznámce dodává: Plán je stanoven tak, že v případě jeho odmítnutí ze strany TV Nova může dojít k výstavbě sítí v plném rozsahu.

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.