Hlavní navigace

Nové generické domény: cesta k .SEX je dlouhá a ještě trnitá

23. 6. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: sxc.hu
V pondělí ICANN dokončil šestiletý proces, na jehož konci bylo odsouhlasení pravidel pro vznik nových generických domén. Tuto zprávu otisklo mnoho médií; nejčastější jsou slova o revoluci a podobně. Pojďme se tedy na celý proces podívat trochu podrobněji.

Historie

Nejprve se ale trochu podívejme na historii vzniku celého současného systému DNS. Podotýkám, že data, která budu v článku používat, nemusí být úplně přesná. Ač se zdá, ze výraz „vznik domény“ zní poměrně přesně, tak to může znamenat celou řadu událostí, které mohou být v čase poměrně vzdálené. Doména nejvyšší úrovně (Top Level Domain – TLD) v novější historii vzniká tím, že ji schválí ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Number). Po tomto schválení je doména obvykle technicky zprovozněna, ale ještě neslouží koncovým uživatelům. Mimochodem, v této fázi se třeba nachází .xxx. A nakonec je doména otevřena registracím, pro začátek ale obvykle ve speciálním režimu, který se nazývá sunrise period. V této fázi mohou registrovat pouze držitelé určitých práv či ochranných známek a ještě to může být více odstupňováno. No a nakonec je teprve doména uvolněna pro volné registrace.

Ale zpět k historii. DNS vznikalo zhruba v roce 1984, krátce po publikování dvou hlavních dokumentů rfc-882 a rfc-883. V té době vznikly hlavní domény Internetu, které měly původně sloužit především Spojeným státům. Šlo o .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net a také původně dočasnou .arpa. Krátce poté začínají postupně vznikat dvoupísmenné národní domény (country code TLD – ccTLD). Tehdy byl proces hodně živelný, vznik domén řídil legendární Jon Postel, který byl mimochodem později v rfc-2468 nazván Numbers Czar. V roce 1988 se objevily dvě speciální nadnárodní domény .int a .nato. Mimochodem, druhá jmenovaná později zanikla a dnes jsou hlavní stránky této vojenské organizace v .int, tedy http://www.na­to.int/.

Éra ICANNu

Pak se poměrně dlouho nedělo nic a v září 1998 vzniká organizace, která dodnes na správu kořenové zóny DNS dohlíží a definuje její pravidla, je jí ICANN. Jon Postel, který vznik této organizace inicioval, bohužel v říjnu téhož roku umírá. ICANN se velice rychle ujal své role a již v roce 2000 odsouhlasil vznik nových TLD – .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. O čtyři roky později si ICANN podobnou akci zopakoval a umožnil vznik další várky domén, tentokrát .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel. V stejném kole byla odsouhlasena i již zmíněná .xxx, ale později byl souhlas opět odvolán a dlouho trvalo, než byla nakonec tato doména spuštěna.

Zhruba od roku 2005 začala v rámci ICANNu bouřlivá diskuse o tom, jestli jsou současná pravidla pro vznik nových TLD v pořádku, jestli jsou fér a dostatečně transparentní. V průběhu této diskuse se objevilo nové téma, a to vznik národních domén v nelatinkových písmech. Tento proces nazývaný Fast Track byl ukončen v říjnu 2009, kdy byla pravidla schválena. Poměrně rychle se objevila celá řada nových národních domén, za zmínku stojí velice úspěšná ruská .рф, která má mimochodem po půl roce veřejného provozu více registrací než .cz. Ale vraťme se zpět k nadnárodním, neboli generickým TLD (gTLD). Poměrně hlasitými účastníky těchto debat byli například zájemci o některé městské domény, především Berlína, Paříže a New Yorku.

Nová pravidla pro gTLD

Výsledkem těchto diskusí bylo vytvoření transparentních a otevřených pravidel pro vznik nových generických domén (gTLD). Tato pravidla prošla mnoha koly připomínek. Pátá verze pravidel z října 2010 byla již nazvána „proposed final“ (potom se ale ještě  objevily další dvě verze). Ani poslední publikovaná verze z dubna 2011 není poslední. Jednaní byla totiž poměrně dramatická do poslední chvíle a ještě v neděli 19. června tohoto roku si vlivný vládní výbor (Government Advisory Comittee – GAC) vynutil některé změny.

Představenstvo ICANNu tedy v pondělí pravidla schválilo s tím, že může docházet k drobným změnám především s ohledem na připomínky GACu. Jinými slovy, představenstvo chtělo ukázat komunitě, která na nové domény netrpělivě čekala, že proces startuje, a přitom ještě chtělo mít čas na doladění detailů s GACem. Každopádně téměř finální pravidla a jízdní řád jsou na světě.

Kdy budou nové domény?

Co bude následovat? V nejbližší době spustí ICANN informační kampaň, aby co nejvíce rozšířil povědomí o celém procesu. Od 12. ledna 2012 do 12. dubna téhož roku poběží lhůta, kdy bude možné podat žádost o novou gTLD. Poté začne vyhodnocování žádostí, což nebude vůbec jednoduchý proces. V gTLD Applicant Guidebook je odhadnuto, jak dlouho může trvat posuzování jasné, nekonfliktní žádosti; vychází to na devět měsíců. To tedy znamená, že nejbližší příležitost k registraci nových domén by mohla být na přelomu let 2012 a 2013. Nicméně je možné, že to bude v praxi trvat déle a složitější žádosti mohou být posuzovány klidně měsíců dvacet.

ICANN navíc deklaroval, že dokáže zpracovat pouze 500 žádostí v jedné dávce. Pokud by tedy žádostí bylo přes 500, bude zpracování zbytku odloženo. Žadatel o doménu se bude muset vypořádat s celou řadou technických a administrativních požadavků. Samozřejmostí je požadavek na plnou podporu IPv6 a DNSSEC.

Poplatky

Základní poplatek za podání žádosti je 185 000,– USD. Tato suma nemusí být nutně konečná. Například pokud bude při posuzování žádosti zjištěno, že ze vzniku nové gTLD vyplývají nějaké bezpečnostní hrozby, může žádost posuzovat panel složený ze zástupců  Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP), což bude stát přibližně 50 000,– USD. Hodně drahé to může být i v případě, že se objeví dvě žádosti o stejnou doménu a nebude v předchozích procesech rozhodnuto, kdo má větší právo doménu provozovat. V takovém případě totiž přijde na řadu aukce. Roční poplatky budou 25 000,– USD a jeden dolar z každé registrované poddomény.

Jaké domény vzniknou?

Podmínky tedy nejsou zrovna nejjednodušší. Kolik nových domén můžeme do budoucna očekávat? Zatím zhruba stovka společností ohlásila, že žádost podají, a dá se očekávat, že zájem ještě vzroste. Na druhou stranu, očekávám, že někteří naopak „odpadnou“. Existují například tři zájemci [1] [2] [3] o doménu .NYC a u geografických TLD je nutné doložit písemný souhlas příslušného státu či samosprávy. A byl bych překvapen, kdyby newyorská radnice vydala více než jeden takový dokument. Plánované domény lze rozdělit do čtyř kategorií:

  • Firemní TLD – domény, jejichž jméno bude shodné s názvem organizace či produktu. Zatím byly ohlášeny .canon, .deloitte a .unicef. Předpokládám, že zaregistrovat si poddoménu v těchto TLD nebude pro veřejnost možné. V té souvislosti je ale trochu zvláštní, že pravidla vyžadují, aby registr podporoval protokol EPP, což je protokol pro komunikace mezi registrem a registrátory a zároveň musí vypracovat vzorovou registrátorskou smlouvu.
  • Geografické TLD – domény, které budou shodné s názvem nějakého geografického území. Do této kategorie patří celá řada městských domén, jako třeba .berlin, .moscow/.москва, .köln, ale také například .africa či .scot (Skotsko). Jak už jsem naznačoval, pro vznik takovéto domény je nutné mít podporu příslušných úřadů.
  • Komunitní TLD – domény, které mají sloužit komunitě. Takovéto domény mohou mít poněkud odlišné posuzování, protože zájemce musí doložit, že jej příslušná komunita podporuje. V případě, že je zájemců více, může být spuštěn speciální mechanismus, který se nazývá Community Priority Evaluation, a ten má rozhodnut, či žádost má větší podporu. Pravidla registrace těchto domén musí být v zájmu příslušné komunity a je tedy možné, že budou hodně restriktivní, jako mají třeba již současné .cat či .museum. Příklady takových domén jsou třeba .gay, .rugby, .wine. Do této kategorie je možné zařadit i etnické TLD jako třeba .eus pro Basky či .kurd pro Kurdy.
  • Obecné TLD – ty budou podobné dnešním oblíbeným doménám jako .com, .net a .org. U tohoto typu se předpokládá, že je budou společnosti provozovat za účelem prodeje registrací poddomén libovolným zájemcům a že tady půjde o ziskové projekty. Jako příklad lze uvést třeba .shop, .music, .hotel.

Co to přinese?

Snad nebudu moc troufalý, když si dovolím pár úvah nad budoucností tohoto nového systému. Je vůbec možné, aby se takové množství TLD uživilo? Předně, první tři kategorie nejsou často koncipovány jako ziskové projekty. Mají spíše sloužit propagaci. I když je možné, že některé z nich budou velmi populární. Například již zmiňovaná etnická doména .cat už ohlásila více než 50 tisíc registrací, což je velmi dobré s ohledem na to, že tato doména má restriktivní pravidla. Jsem tedy optimistou právě u etnik a některých velkých komunit, případně u některých městských domén.

Na druhou stranu vzpomeňme si třeba na osud domény .travel, která měla velké finanční problémy. Klíčové rozhodně bude, jaká tyto domény přijmou pravidla. U obecných domén mám trochu obavu. Nejsem si jistý, jestli všechny projekty dávají smysl; provoz TLD prostě něco stojí. Do domén jako například .versicherung, .jewelers či .earth bych asi osobně neinvestoval. Na druhou stranu věřím, že určité omezené množství domén bude mezi uživateli oblíbené. Trochu mě překvapuje, že jsem zatím nikde nenarazil na nelatinkové TLD. Obdoba .com v jiných písmech a jazycích by podle mého názoru dávala velký smysl. 

DT 23

Co to může přinést uživatelům? Nejsem si úplně jistý, jestli nové TLD přivítají uživatelé s nadšením. Neříkám, že současný systém byl optimální, ale odhadnout jaké URL mají webové stránky nadnárodní korporace nebo naopak menší lokální firmy v nějakém státu doposud celkem šlo. Současný systém patrně povede k totální rezignaci uživatelů psát ručně URL, profitovat na tom tak budou především vyhledávače. Hodnota domén tedy asi poklesne. Na druhou stranu pravděpodobně dojde ke snížení jejich cen. Starosti každopádně přibudou velkým společnostem, protože si budou muset ohlídat své ochranné známky u více TLD. Nemyslím si, že by velké společnosti nechali kohokoliv jiného vlastnit domény s jejich jmény v libovolné TLD. 

ICANN tedy velmi odvážně vykročil a otevřel kořenovou zónu širokým zájemcům. Navíc ještě deklaroval, že by do roka po skončení tohoto prvního kola udělal kolo další. Záleže samozřejmě bude, jak dopadne toto první a zdali uživatele nový koncept přijmou.

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem CZ.NIC a členem představenstva NIX.CZ. Ve volném čase se věnuje vývoji routovacího démona BIRD.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).