Hlavní navigace

Nový Email.cz: dožene česká jednička poslední dekádu vývoje?

18. 5. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Seznam.cz brzy uvede do ostrého provozu nové webové rozhraní služby Email.cz, největšího českého poskytovatele e-mailových schránek zdarma. Co se řítí na uživatele? Otestovali jsme zkušební verzi.

Portál Seznam.cz již delší dobu testuje novou verzi webového rozhraní služby Email.cz, která je jedničkou mezi českými službami poskytujícími e-mailovou schránku zdarma. Aktuálně eviduje 7,5 milionu aktivních schránek, tedy schránek, do kterých se někdo alespoň jednou měsíčně přihlásí. Z česky komunikujících služeb by s ní mohl měřit síly snad jedině Gmail, ovšem Google odmítá počet českých uživatelů specifikovat.

Pravdou je, že současné webové rozhraní služby Email.cz působí již notně zaprášeným dojmem. Přichystal však Seznam.cz zbrusu nové a moderní rozhraní reflektující současné trendy, nebo jen vzal do ruky prachovku a dál zůstává v éře webového pravěku? 

Krok kupředu: nové rozvržení schránky

Z hlediska designu se česká portálová jednička nesnaží o žádnou revoluci, kterou by stávajícím uživatelům služby připravila nějaký šok z nové verze. Na první pohled nejpatrnější změnou je nový způsob výpisu obsahu složky, kdy se vedle seznamu zpráv z dané složky vyskytuje prostor, v němž se zobrazí označený e-mail. Již tak není nutné opouštět výpis e-mailů například ze složky s doručenou poštou pro vlastní přečtení zprávy, což při vyřizování většího objemu korespondence výrazně zrychluje práci s poštou.

Pokud e-mail putuje od jiného uživatele služby Email.cz, který má nastaven svůj profilový obrázek či fotografii, tak se zobrazí v záhlaví e-mailu hned vedle informací o odesílateli. Pod textem prohlíženého e-mailu je k dispozici zjednodušený formulář pro odeslání rychlé odpovědi. Nachází se hned pod výpisem případných příloh. Přejít lze jedním kliknutím též do plnohodnotného editoru nových zpráv.

V nastavení je možné změnit rozložení tak, že se prostor rozdělí místo do dvou vertikálních pruhů do dvou pruhů horizontálních. Pak se vybraná zpráva zobrazuje pod výpisem obsahu aktuálně prohlížené složky. Vedle e-mailu se ovšem v tomto případě zobrazuje vertikální reklamní proužek a mezi výpisem složky a e-mailem se poněkud nepochopitelně zobrazuje lišta s copyrightovou informací, odkazem na nápovědu a odkazem na možnost objednání reklamy.

Formulář pro rychlé odeslání odpovědi je zachován i při tomto rozvržení schránky. Vrátit se lze i k původnímu konceptu, kdy se standardně zobrazuje pouze výpis obsahu složky a jednotlivé e-maily je nutné otevřít jako samostatnou stránku. I v tomto případě se napravo od obsahu e-mailu zobrazuje vertikální reklamní pruh a rovněž nechybí pro uživatele nesporně užitečnější formulář pro rychlou odpověď opět se nacházející pod textem zprávy a výpisem případných příloh.

Poněkud otravně může působit velikost zobrazených obrázků (potažmo fotografií) z přílohy pod textem prohlíženého e-mailu. Standardně se již nezobrazují malé náhledy jako v současné ostré verzi, ale obrázky zabírající do šířky až celý prostor vyhrazený pro zobrazení e-mailu. Dostat se tedy k formuláři pro rychlou odpověď může být pro rolovací kolečko myši těžká šichta.

Naštěstí je možné v nastavení změnit způsob zobrazování obrázkových příloh a vrátit se zpět k náhledům, kdy se obrázek zvětší až po kliknutí na náhled. Konkrétně se v samostatném okně či panelu (dle nastavení prohlížeče) otevře přímo soubor s obrázkem. Lightbox či něco podobného s možností snadno listovat větším množstvím obrázkových příloh nečekejte.

Nastavit lze též kompaktní zobrazení výpisu, kdy se zkrátí text jednotlivých položek reprezentující e-maily uložené v dané složce. Při větším objemu pošty lze získat nějaké to místo navíc, ovšem významnější úsporu místa na menším displeji (např. pro potřeby netbooků) od této funkce nečekejte. Srovnání s třemi úrovněmi kompaktnosti rozhraní, které nabízí Gmail, v tomto případě česká e-mailová služba nesnese.

U přiložených dokumentů zůstala volba pro jejich zobrazení, ale stále není k dispozici webový prohlížeč dokumentů, který poskytuje Gmail či Hotmail.  Namísto zobrazení dokumentu v okně webového prohlížeče se přiložený dokument stáhne a otevře ve výchozím programu na daném počítači, tedy pokud je tak prohlížeč nastaven.

Může dojít jen k automatické­mu uložení souboru do výchozí složky pro stahování souborů nebo se otevře dialog s nabídkou možností. Závisí opravdu na konkrétním prohlížeči a jeho nastavení. Zachována zůstala možnost stáhnout veškeré přílohy ve formě ZIP archivu.

Gmail? Tam chodí Seznam.cz pro nápady

Seznam.cz se opět drží průmyslového standardu a okopíroval funkce pro třídění pošty, na které jsou zvyklí uživatelé konkurenční služby Gmail. E-maily tak lze označit hvězdičkou nebo libovolným štítkem. Tyto dvě možnosti vystřídaly možnost rozlišování e-mailů s pomocí tři různých speciálních barev jak to umí současná verze webového rozhraní služby. I štítky lze rozlišovat dle barev, ale na výběr je jich jen omezený počet a vlastní barvu si zadat nelze.

Oproti Gmailu český Email.cz stále umožňuje vytvářet uživatelské složky. Uživatel si tedy může vybrat, jestli bude poštu třídit postaru s pomocí složek nebo moderně za využití štítků, případně kombinací obojího. V tomto ohledu dává tedy uživateli větší volnost, za což lze české e-mailové jedničce připsat plusové body. Označování příchozích zpráv hvězdičkou či konkrétním štítkem lze stejně jako u Gmailu zautomatizovat díky filtrům pro zpracování příchozí korespondence.

Aktuálně nepotřebnou poštu, kterou ovšem nechce uživatel smazat, je možné ze složky s doručenou poštou uložit do archivu. Opět nelze nevidět inspiraci Gmailem. Průmyslový standard je zkrátka průmyslový standard. Archivace pošty do speciální složky se ale skutečně stává běžnou funkcí. Podporuje ji třeba i e-mailový klient Mozilla Thunderbird a určitě i někteří další.

Seznam.cz do své e-mailové služby nenápadně zavedl i určitou formu řazení e-mailů do konverzací. Na první pohled si jí zřejmě většina uživatelů nevšimne. Nicméně v záhlaví e-mailů, které lze seřadit do konverzace, se zobrazuje malá ikonka se symbolem dvou komiksových bublin. Po kliknutí na ní se zobrazí virtuální složka obsahující chronologicky seřazenou vzájemnou korespondenci mezi dvěma uživateli.

Zapojení více uživatelů do konverzace nový Email.cz nezvládá. Navíc způsob výpisu zpráv z konverzace není optimální. U každé položky se neustále zobrazuje adresa odesílatele původní zprávy, kterou konverzace začala. Zprávy přijaté či odeslané lze odlišit jen podle přiřazeného popisku. Bylo by vhodnější, kdyby Email.cz stejně jako Gmail zobrazoval v konverzacích odesílatele jednotlivých zpráv. Když už něco kopírovat, tak prosím pořádně.

Další práce s poštou: něco zmizelo, něco přibylo

Zachovány zůstaly staré známé funkce pro další práci s poštou jako je třeba prohledávání schránky, kde pořád chybí funkce našeptávače. Zpracování pošty s pomocí automatizovaných filtrů se rozrostlo o možnost pracovat se štítky a hvězdičkou. Bohužel nelze v rámci přípravy nového filtru založit i nový štítek. Pracovat lze jen s těmi již existujícími. Naopak při zakládání nového štítku je možné rovnou nakonfigurovat pravidla pro jeho automatické přiřazování.

Nastavení filtrů stejně jako nastavení celé schránky bylo výrazně zjednodušeno, za což musíme Seznam.cz pochválit. Více do popředí bylo vytaženo nastavení koše, ze kterého lze vedle mazání zpráv po třiceti dnech nebo po odhlášení nově odstraňovat e-maily po týdenním pobytu v něm. Přepnout pouze na manuální vysypání koše ale stále není možné.

Zmizela možnost vypnout antispamovou ochranu. Oproti Gmailu nelze nastavit u automatické filtrace, že zprávy s konkrétním štítkem nikdy nemají končit mezi spamem. Funkce černé a bílé listiny se z nastavení přesunula do adresáře, kde ji ne každý musí hledat. Alespoň odkaz by se tedy v nastavení objevit mohl.

Zachována zůstala funkce pro výběr pošty z jiných schránek, ke kterým je možný přístup přes protokoly IMAP nebo POP3. I v tomto případě bylo nastavení uděláno více přátelsky a kompaktně. Seznam služeb, u kterých je k dispozici přednastavení parametrů pro přístup k poště a stačí tedy zadat jen přihlašovací jméno a heslo, se rozrostl o Gmail a Hotmail.

Přibyla možnost identifikovat se u odchozí pošty jinou adresou, než je skutečná adresa dané schránky. Samozřejmě po ověření, že alternativní adresa patří schránce, ke které má uživatel přístup a nehodlá tedy zneužít funkce pro vydávání se za někoho jiného. Používat lze více adres a při psaní zprávy je vždy možné vybrat si, která adresa má být pro ten konkrétní e-mail použita jako adresa odesílatele. Pro všechny je ale k dispozici jen jeden předem nastavitelný automatický podpis.

Funkce jako automatické přeposílání e-mailů na jinou adresu nebo notifikace e-mailu formou textové zprávy zaslané na mobilní telefon v rámci zjednodušování v samostatné podobě zmizely. Nahradit je lze správně nastaveným filtrem stejně jako v samostatné podobě neexistující funkci automatické odpovědi v nepřítomnosti.

V rámci zjednodušení nastavení, které by se neobešlo bez redukce dostupných voleb, bylo odstraněno nastavení formátování odpovědi na e-mail a formátování přeposílaného e-mailu. Bez náhrady se též vytratily funkce pro nastavení rozdílné adresy pro doručení odpovědi na odeslaný e-mail nebo funkce pro vyžadování potvrzení o přečtení e-mailu.

Editor nových e-mailů ve znamení kompaktnosti

Nový Email.cz ve výchozím nastavení už vždy pracuje výhradně s HTML e-maily. Na editor pracující s čistým textem lze sice stále přepnout, ale již jej není možné nastavit jako výchozí. V novém výchozím editoru je k dispozici základní formátování textu.  Lze používat tučný či podtržený text nebo kurziva. Dále je možné pracovat s textem různé velikosti. Měnit barvu textu a vytvářet aktivní odkazy.

Chybí ale třeba seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy (současný editor je podporuje), možnost volby fontu (alespoň některého z těch nejrozšířenějších) a nelze změnit barvu pozadí vybrané části textu či celého e-mailu. Odzvonilo i obrázkovým smajlíkům. Mnohé z toho ale adresáti ocení. Z divoce formátovaných e-mailů hýřícími barvami a exotickými fonty je řadě uživatelů poněkud nevolno.

Odstraněna byla kontrola překlepů. Tuto funkci nový Email.cz přenechává prohlížeči, jelikož většina moderních prohlížečů ji podporuje, a to i v případě češtiny. Nově absentující možnost automatického doplnění diakritiky zřejmě nebude chybět většímu množství uživatelů. Většina uživatelů si již zvykla psát česky (a ne cesky) a ortodoxní odpůrci diakritiky stejně funkce pro její doplnění nevyužijí.  Vhod naopak přijde automatické ukládání rozepsaného e-mailu.

Vysoká rychlost, moderní technologie

Když Seznam.cz při avizování testování nové verze webového rozhraní služby Email.cz mluvil o výrazném zrychlení, nešlo v tomto případě o nezbytný marketingový obrat. Nový Email.cz je skutečně velice rychlý a využívá i moderní technologie z ranku HTML 5. Zřejmě nejužitečnější je drag&drop, kterou ze současných prohlížečů podporují například Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

Tažením myši lze jednotlivé e-maily přesouvat mezi složkami a zároveň je mazat (přesunutím do koše), archivovat (přesunutí do složky archivu) nebo označit za nevyžádané (přesunutím do složky pro spam). Vybranou zprávu je možné označit štítkem jeho přesunutím na daný e-mail.  Tažením myši lze z desktopového prostředí přetáhnout soubor do webového rozhraní a přidat jej do přílohy rozepsaného e-mailu.

DT 23

Omezeně neomezená kapacita

Email.cz nadále nabízí neomezenou schránku. Ne však zcela. Neomezená je, co se kapacity týče. Uložit však lze maximálně 30 000 zpráv. Pracovat lze nanejvýš se 1001 složkami a štítky (jejich počet se do kvóty sčítá), 101 filtry a 1000 kontakty v adresáři. 

Vybírání pošty přes POP3/IMAP je možné maximálně z deseti různých schránek. Navýšení zmíněných limitů momentálně není možné ani za poplatek, ale naštěstí jsou limity nastaveny poměrně vysoko a většině řadových uživatelů by měly bohatě dostačovat.

Jak si tedy stojí nový Email.cz?

Z nové verze webového rozhraní si určitě nikdo na zadek nesedne a Gmail zůstává světelné roky daleko. Nicméně nový Email.cz je určitě krokem vpřed. Je rychlejší a modernější. Nabízí třídění pošty s pomocí štítků nebo její archivaci. Chaotické nastavení vystřídal útlý seznam voleb ušitý na míru cílové skupině. Prostor pro další vylepšování tu určitě je, ale oproti současné verzi představuje nový Email.cz výrazný skok kupředu.

Používáte Email.cz jako svou hlavní poštovní schránku?

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).