Hlavní navigace

Další zjištění: NSA shromažďuje data o sociálních spojeních Američanů

Daniel Dočekal

Nekončící seriál objevů toho, co všechno NSA shromažďuje a analyzuje, pokračuje. Nyní víme, že se snaží přijít na sociální spojení Američanů s cizinci.

Doba čtení: 2 minuty

New York Times (NYT) v N.S.A. Gathers Data on Social Connections of U.S. Citizens informoval o aktivitě NSA, která se od roku 2010 snaží využít nashromážděná data k budování informací o sociálních spojeních, vazbách, amerických občanů na občany zahraniční. 

To by mělo posloužit k určení toho, kdo jsou jejich přátelé, s kým se stýkají, kde se v určité době nacházejí či s kým cestují. Data pro tuto činnost nejdřív pocházela z e-mailů a záznamů o telefonních hovorech a původně šlo hlavně o zjišťování zahraničních vazeb. Z obavy o narušení soukromí amerických občanů totiž dostala NSA svolení zkoumat původně pouze cizince. 

Podle NYT ale zkoumání později zahrnula i další veřejně dostupná data, komerčně dostupná data i další zdroje – včetně bankovních informací, dat z pojišťovnictví, profilů na Facebooku, informací od dopravců, hlasovacích lístků, lokačních GPS informací (dokonce je konkrétně zmíněn TomTom), registrů nemovitostí či  daňových záznamů. Z uvedeného lze odvodit, že NSA nakonec nutně musela shromáždit značné množství dat právě o amerických občanech, takže původní snaha nenarušit jejich soukromí nebyla zcela zachována.

NSA se v reakcích na dotazy týkající se sběru těchto informací stále odvolává na to, že slouží k analýzám zahraničních aktivit a že jde o otázky boje proti terorismu, kybernetické bezpečností či odzbrojování. Tradičně nadále platí, že prakticky všechno, co NSA dělá, je utajeno a na jakýkoliv únik informací je vhodné pohlížet jako na klasické „vrtění psem“, manipulaci a odvádění pozornosti.

V dokumentech vynesených Snowdenem se mimo jiné hovoří i o tom, že se NSA podařilo vyvinout nový a velmi účinný software, který je, co se shromažďování data a analýz týče, „revoluční“. Hlavně v tom, že dokáže o analyzovaném jedinci zjistit a získat co nejvíce informací, včetně těch „tajných“.

Lze předpokládat, že pozdější rozšíření o data za Facebooku (a možná dalších sociálních sítí) přineslo nové možnosti. A to bez ohledu na to, zda Facebook v tomto ohledu nějak spolupracuje či nespolupracuje (konspirační teorie o tom, jak Zuckerberg vytvořil Facebook právě na základě zadání NSA či FBI, samozřejmě vynechme).

KL2018 Tip nominace

Neméně zajímavé je, že NSA se dlouhá léta snaží změnit legislativu, která by umožnila pokračovat v analýze a získávání dat i v okamžiku, kdy narazí na telefonní číslo či e-mail amerického občana – platná legislativa to totiž agentuře prozatím zakazuje. 

Přesto NSA shromažďovala v roce 2011 na 700 milionů telefonátů denně a v září 2011 šlo až o 1,1 miliardy hovorů za den. O celkovém rozsahu si pak lze částečně udělat představu z informací v rozpočtu, kde je uvedena informace o 20 miliardách „událostí“ ukládaných denně (pro analytiky se takto uložené informace mají stát dostupné do 60 minut po uložení).

Našli jste v článku chybu?