Hlavní navigace

Open Directory Project (ODP)

9. 5. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Open Directory Project patří mezi největší katalogové servery na Internetu. Vznikl víceméně jako vedlejší produkt při vývoji prohlížeče Mozilla a právě Mozilla je jeho maskotem. Proto se mu také někdy říká dmoz -- Directory of MOZilla. Nejde však o žádný portál či vyhledávací server. Vytváří jej téměř 50 tisíc lidí z celého světa.

Open Directory Project (zkráceně ODP, někdy se také DMOZ) patří mezi největší katalogové servery na Internetu. Vytváří jej skupina nadšenců z nejrůznějších zemí světa, kteří mají nejrozmanitější zájmy. Každý z nich má na starosti jednu či více kategorií, do nichž zařazuje zajímavé odkazy. Protože se o dané stránky osobně zajímá, vzniká tak seznam zhodnocený zkušenými lidmi „z oboru“. Weby však může přidávat nejen redaktor, ale i kdokoli jiný. Cílem totiž není vytvořit katalog se všemi stránkami na Internetu (což ani není možné), ale naopak výběr toho nejlepšího. I redaktoři jsou však pouze lidé, a tak tomuto předsevzetí některé kategorie příliš neodpovídají. V době psaní článku (12. 5. 2002) měl server 3.376.041 odkazů zařazených do 390.827 sekcí, přičemž o jeho fungování se staralo 48.308 redaktorů.

ODP není žádný portál ani vyhledávací server, je to výhradně katalog – nenajdete zde žádnou křiklavou grafiku ani reklamy. Lze jej sice nalézt na adrese dmoz.org, avšak jeho hlavní význam spočívá v licenční politice. Souhlasíte-li s podmínkami použití, můžete si celý obsah zkopírovat na svůj server a zde jej libovolně využívat. Příkladem mohou být AOL Search, Ask Jeeves, Google, HotBot, Netscape Search nebo Spidera.

Majitelem ODP je společnost Netscape Communications, jíž vlastní firma America On-Line (AOL), a katalog vznikl víceméně jako vedlejší produkt při vývoji prohlížeče Mozilla. Právě Mozilla je hlavní maskot serveru (proto také doména dmoz – Directory of MOZilla).

Těžištěm katalogu jsou anglické stránky, roztříděné do několika hlavních kategorií. Pro weby (z jejich hlediska) cizojazyčné je vyhrazena sekce World, pro češtinu pak její podkategorie Czech. Neplatí ovšem, že by kupříkladu Čech nemohl editovat některou z anglických kategorií.

Celý projekt stojí a padá na jeho účastnících. Ti se v originále nazývají editor, v české terminologii je použit výraz redaktor. Redaktor smí editovat jemu přiřazenou sekci, tedy přidávat a mazat stránky či měnit jejich popis. Může ve své kategorii vytvářet další podkategorie. Automaticky tak získává práva k jejich správě.

Tato hierarchie platí v celém katalogu, proto např. redaktor sekce World smí provádět změny ve všech jazykových kategoriích. Díky tomu mají redaktoři hlavních sekcí oproti běžným redaktorům tak trochu výsadní postavení (viz dále).

Dalším typem redaktora je super-redaktor (v originále editall). Ten může editovat libovolnou kategorii, mazat prázdné sekce a případně vytvářet nové tím, že určí jejich redaktory.

O stupínek výše jsou redaktoři catmv (český termín není ustálen), kteří vyjma práv super-redaktora mohou přesouvat a přejmenovávat kategorie.

Redaktoři hlavních sekcí jsou zváni moderátory (category moderator) a ve své kategorii mají stejná práva jako catmv a částečně i meta-redaktoři (viz níže). Smějí tedy např. vyřizovat žádosti redaktorů o přidělení určité sekce.

Již zmínění meta-redaktoři (meta editor) přijímají či zamítají žádosti nových redaktorů o členství v ODP. V případě porušení směrnic projektu mohou odebrat prohřešivšímu se redaktorovi správu jeho kategorie, nemohou však zablokovat jeho účet.

To dokáží pouze zaměstnanci společnosti Netscape Communications (staff). Ti mají v rámci ODP veškerá práva a v případě sporů mezi redaktory (které nevyřeší ani vyšší redaktoři) rozhodují jako poslední instance.

Content First 2022_tip temata

Tento článek bych rád zakončil povídáním o české sekci, tedy kategoriích World: Czech a Adult: World: Czech. Řečeno slovy klasika, je to bída. Ani jednu totiž nikdo needituje. Přiměřená část sekcí má alespoň ve svých podkategoriích nějaké redaktory, přičemž jedním z nich jsem i . Kdysi jsem měl na starosti právě World: Czech, ale pro nedostatek času (a trošku i kvůli neshodám s vedením) jsem se jí vzdal. Nyní se tam hromadí řada nezařazených odkazů, které nemá kdo zatřídit.

Je to, myslím, velká škoda, ale nic s tím nezmůžu. Snažím se alespoň o naplňování sekcí, které spadají do sféry mého zájmu. Pokud by se mezi čtenáři našel někdo, kdo by chtěl pomoci, s radostí ho uvítáme. I jedna malá kategorie totiž pomůže zvýšit prestiž české části katalogu.