Hlavní navigace

Oskarova nová data

2. 3. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Oskar nabízí nové datové tarify, s cenou automaticky odstupňovanou podle objemu přenesených dat. Ani nejvyšší tarif však není úplně neomezený, uplatňuje se na něm Fair Use Policy, a po 3 GB může klesnout rychlost. Český Telecom zase zlevnil své nejpomalejší ADSL, ale jeho nový Internet Expres Hit má novou FUP a už není neomezený - za data navíc se platí.

Že Oskar přijde k 1. březnu s novou nabídkou datových služeb, se vědělo již předem – již podle pozvánek na včerejší tiskovou konferenci. V Čechách se ale neutají ani konkrétní detaily, a tak již před samotným oznámením přišly některé servery s konkrétním popisem nové nabídky (např. Mobil server) a objevily se i první komentáře (např. Patrick Zandl). Jaká tedy je realita? S čím novým Oskar přišel?

Jeho hlavní novinky jsou tři:

  • služba „Bez obav“, týkající se optimalizace tarifních programů pro firemní zákazníky,
  • (ostré) spuštění technologie EDGE,
  • nový datový tarif „Připojení nadlouho“ (a s tím související přejmenování stávajících datových tarifů).

Jen velmi stručně ke službě „Bez obav“: jde o „operátorskou verzi“ služeb pro optimalizaci tarifů, které dosud poskytovaly specializované subjekty (např. MobilAudit a OptiKom). Firemnímu zákazníkovi, kterému je nová služba určena, Oskar vždy po třech měsících projde účty a spočítá, který tarif by pro něj býval byl nejvýhodnější – a pokud měl jiný a platil více, rozdíl mu sám vrátí! Doporučí také přestup na vhodnější tarif, ale zákazník může setrvat na stávajícím a vše se opakuje.

Připojení Nadlouho

Nejvíce pozornosti na sebe strhnul nový datový tarif „Připojení nadlouho“, který Oskar prezentoval jako „neomezené připojení“. Pravdou je, že oba jeho konkurenti nabízí paušální datové tarify na GPRS již delší dobu (Eurotel jako služby Data Expres a T-Mobile jako služby Unlimited), a tak se dalo očekávat, že Oskar dříve či později přijde s něčím podobným.

Nyní tedy tento okamžik nadešel a Oskar přichází od 1. března s tarifem „Připojení nadlouho“. Zajímavý je hned v několika aspektech. Například v tom, že v sobě zahrnuje jak GPRS, tak i EDGE: tam, kde se zákazník s mobilem (podporujícím EDGE) dostane do dosahu této technologie, je na ni automaticky přepnut, a může ihned využívat jejích rychlostních předností. Neplatí při tom nic navíc.

EDGE je zatím dostupné jen v Praze (na ploše odpovídající cca 80 procent populace) a v Brně (60 procent populace, nikoli území). Další pokrytí bude přibývat, Oskar prý bude analyzovat používání datových služeb v různých lokalitách a podle výsledků bude své pokrytí dále rozšiřovat.

Dalším zajímavým aspektem je to, že cena nového tarifu je „automaticky progresivní“: operátor vám bude sám účtovat různou částku podle toho, kolik v daném zúčtovacím období (kalendářním měsíci) přenesete. Kolik to je, ukazuje následující tabulka.

Objem dat měsíční cena bez DPH
0 až 10 MB 200 Kč
10 až 40 MB 400 Kč
40 až 70 MB 600 Kč
70 MB a více 800 Kč

Do objemu přenesených dat se počítají veškerá přenesená data v obou směrech, a tedy i režijní data přenosových protokolů. Nějakou optimalizaci (například kompresi apod.) zatím Oskar nenabízí.

Fair User Policy

Nový tarif „Připojení nadlouho“ je skutečně zajímavý a netradiční a jeho hodnocení může být různé. Například na tiskové konferenci zástupci Oskara zdůrazňovali, že jeho „neomezená“ úroveň je sice dražší než paušály ostatních operátorů, ale že jen automatický pokles během prázdnin a dovolených (resp. v měsících, kdy zákazník nepřenese tolik dat) vyšší cenu sám bohatě kompenzuje a činí jeho tarif celkově výhodnějším.

Zajímavě, jako „chytrý tah proti sosačům“, označil nový progresivní tarif Patrik Zandl  – právě kvůli tomu, že cena za „neomezenou“ úroveň (více jak 70 MB) je vyšší než neomezené tarify ostatních operátorů, a současně se cena mění podle přeneseného objemu dat. A to nejspíše ještě nevěděl, že Oskar bude stahovačům (sosačům) práskat nad hlavou úplně jiným bičem!

Jeho nový tarif „Připojení nadlouho“ totiž není až tak úplně neomezený. Má svou Fair Use Policy, vlastně „Fair USER Policy“, jejíž podmínky jsou následující:

Po překročení stanovené hranice objemu přenesených dat (v celkovém rozsahu 3 GB) je Oskar oprávněn účastníkovi podstatně snížit přenosovou rychlost.

Konkrétní realizace by měla vypadat tak, že se počítá objem veškerých přenesených dat za kalendářní měsíc (uplink i downlink, včetně režie přenosových protokolů). Pokud dojde k překročení limitu 3 GB, je konkrétnímu uživateli (na jeho MSIDN) nastaveno konkrétní omezení rychlosti na downlinku. Na jakou konkrétní hodnotu, to prý Oskar ještě zvažuje.

Navíc ani hranice 3 GB není zřejmě dána zcela pevně a může se měnit (asi oběma směry). Je to zakotveno i v podmínkách Fair User Policy:

Oskar si vyhrazuje právo stanovenou hranici kdykoliv změnit s účinností ode dne zveřejnění na svých webových stránkách.

Fair User Policy, část b

Oskarova Fair User Policy má ještě jednu část, která omezuje určitý „nevhodný provoz“. Možná je ale vhodnější říci, že to dělá opačně: prioritu dává „preferovanému provozu“, zatímco ostatní provoz dostává prioritu nižší. Přitom „preferovaný provoz“ je definován výčtem dobře známých portů příslušných služeb, tabulkou, kterou najdete zde.

Praktická realizace by měla vypadat tak, že Oskar ve své síti provozuje směrovač (router), přes který prochází veškerý datový provoz (GPRS i EDGE). Na tomto směrovači jsou definovány dvě třídy provozu s různými prioritami. Pro „ostatní“ provoz je určena třída s nižší prioritou a veškerý provoz v této třídě dostává k dispozici jen určitou omezenou kapacitu. Pokud je tedy provoz v této nižší prioritní třídě malý, nemusí se z pohledu jednotlivých koncových uživatelů nijak zpomalovat. Pokud ale tento provoz stoupne, začne se na jeho součtu uplatňovat kapacitní omezení a přenosy jednotlivých uživatelů začnou být omezovány (zpomalovány).

Jak velký podíl na celkové dostupné kapacitě bude určen pro provoz s nižší prioritou, prý není stanoveno pevně. Správa sítě bude monitorovat provoz v celé síti a dynamicky měnit rozdělení kapacity mezi obě prioritní třídy tak, aby provoz s vyšší prioritou byl omezován co nejméně a současně se zbytečně neplýtvalo dostupnou kapacitou.

Jaké je celkové hodnocení?

Nový tarif „Připojení nadlouho“ si dovolím zhodnotit tak, že jde o mobilní připojení, které by ani ve své rychlejší variantě (s EDGE) nemělo suplovat připojení pevné. Nebo snad jen v opravdu extrémních případech. Z tohoto pohledu mi objemový limit 3 GB nepřijde až tak omezující a Fair User Policy je vcelku adekvátní. Spolu s progresivní cenou mi pak vychází, že nový datový tarif bude zajímavý zejména pro majitele chytrých mobilů, PDA a obdobných zařízení, kteří si na cestách potřebují něco stáhnout (poštu atd.), případně něco vyřídit (přes web či terminálovým přístupem) a kteří dokáží držet své datové objemy alespoň trochu na uzdě.

Pak jim nový tarif se svou progresivní cenou nabízí významnou část výhod dvou světů, které se až dosud moc neprolínaly:

  • možnost nemyslet na každý přenesený byte/provolanou minutu, což je předností čistě paušálních tarifů,
  • placení jen za skutečnou konzumaci, což je typické pro zpoplatnění podle provolaných minut/ přenesených bytů.

Nové ADSL od Českého Telecomu: jiná FUP

K prvnímu březnu přišel s novou nabídkou svého ADSL i Český Telecom. Ten již před časem zlevnil své dvě „vyšší“ varianty ADSL připojení (512 a 1024 kbit/s na downstreamu) v podobě tarifu Internet Expres Optimal. Jeho nejnižší nabídka, s rychlostí 256/64 kbit/s (v podobě služby Internet Expres Start), však zůstávala i nadále beze změny – na částce 720 korun měsíčně (bez DPH). V porovnání s „nejbližší vyšší“ službou Optimal to byl jen velmi malý odstup, takže bylo zřejmě jen otázkou času, kdy se změní i nejnižší varianta. K tomu došlo právě nyní.

Nové „nejnižší“ ADSL se jmenuje Internet Expres Hit a na první pohled vypadá jako pouhé zlevnění původní nabídky: ze 720 korun na 599 korun (vše bez DPH).

Na druhý pohled už tomu tak není. Současně totiž došlo k navýšení objemového limitu z 1 GB měsíčně na „velkorysý datový limit 2 GB měsíčně“ (podle produktových informací na webu Českého Telecomu). Ještě podstatnější je ale změna v aplikované Fair Use Policy.

Dosud to bylo tak, že zmíněný limit (1 GB měsíčně) byl rozdělen do čtyř týdenních částí po 256 MB a po jejich vyčerpání pak došlo k poklesu rychlosti až do konce týdne (na 64/64 kbit/s). Český Telecom to stále ještě inzeroval jako „neomezené“ připojení se zdůrazněním, že uživatel může komunikovat a přenášet data i nadále, aniž by platil něco navíc.

Právě tento princip se ale nyní mění. U nového tarifu Internet Expres Hit rychlost po dosažení objemového limitu neklesá, ale uživatel začíná platit za další přenášená data – 35 korun bez DPH za každý další započatý gigabyte. Takže teď už rozhodně nejde o „neomezený“ tarif, ale o klasickou „počítanou“ přípojku. Na druhou stranu i pro ni platí, že data stahovaná z portálů Starzone a Gamezone nejsou započítávána do objemových limitů.

MMF24

Cena nového Internet Expres Hit je dále závislá na tom, zda se zákazník uváže na 12 měsíců, či nikoli. Pokud se uváže, zaplatí za zřízení služby jen 1 korunu, jinak 990 korun.

Pokud si zákazník službu objedná v rámci „akční nabídky“, tedy do 31. května 2005, zaplatí za první tři měsíce používání služby 520 korun namísto 599 korun. Ušetří tedy 237 korun (vše bez DPH).

Oslovuje vás nový tarif "Připojení nadlouho" od Oskara?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).