Hlavní navigace

Paušál na vykrytí (2.)

7. 6. 2004
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nový 24hodinový dial-up paušál, alias dočasné technické řešení ve zkušebním provozu, je sice časově neomezený, ale není určen k trvalému připojení. Ze strany ČTc se dočkal jen minimální publicity. ČTc navíc hodlá omezovat počty lidí, kterým jej umožní využít, aby nedošlo ke "stavu naplnění sítě". První reakce alternativních operátorů jsou smíšené.

Minulý týden skončila jedna nepříliš slavná epizoda českého Internetu. Byl to pokus nabídnout našim uživatelům alespoň nějaký plošně dostupný paušál na dial-upu (byť pouze intervalový, využitelný jen v době mimo špičku a s mnoha praktickými omezeními). Všechno začalo s velkou slávou počátkem února, kdy Český Telecom (ČTc) velmi spěchal, aby s oznámením své nabídky předběhl GTS alespoň o dvě hodiny. Stejně mu ale trvalo déle, než svou službu (Internet NaDoma) skutečně spustil.

Později se přidal i třetí odvážlivec, Czech On Line, který ale „odpadl“ jako první – když koncem dubna seznal, že to za daných podmínek na rozhraní mezi operátory (pouze s minutovým zpoplatněním) skutečně nejde. GTS sice nadále pokračuje a svou službu Pohoda Doma dále nabízí, ale již také výrazně „přiškrtila kohoutky“ a z intervalového paušálu udělala časový kredit (byť s poměrně štědrým objemem 240 hodin).

Minulý týden pak s intervalovým paušálem skoncoval i ČTc. Svou službu Internet NaDoma tak vlastně ani nezačal nabízet v řádném komerčním provozu, protože její dosavadní nabídku prezentoval jen jako zkušební provoz. Ten na konci dubna o měsíc prodloužil, ale koncem května již nikoli – a službu zrušil bez náhrady. Lidem, kteří si ji pořídili (bylo jich kolem tří tisíc), prý poděkoval za účast ve zkušebním provozu a za odměnu (zkušební provoz byl samozřejmě řádně placený ze strany uživatelů) jim nabídl zřízení služby Internet Expres za symbolickou jednu korunu. Lidem, kteří si intervalový paušál pořídili právě proto, že nejsou a jen tak nebudou v dosahu ADSL, takovéto „poděkování“ asi moc nepomohlo.

Zajímavé je, že na rozdíl od oficiálního spuštění služby Internet NaDoma, které sám ČTc obvyklým způsobem anoncoval (vlastními tiskovými zprávami, informacemi na svém webu atd.), nyní zřejmě jen obeslal „účastníky zkušebního provozu“ a veškeré informace o samotné službě v tichosti a bez náhrady stáhl ze svého webu. Novinářům pak minulý týden sdělil, že nyní si bere „oddechový čas“ a bude o službě dále přemýšlet (bude vyhodnocovat výsledky zkušebního provozu).

Příčiny neslavného konce intervalového paušálu jsou vcelku zřejmé. Nedošlo totiž ke změně způsobu zpoplatnění na rozhraní mezi operátory z čistě minutového na jiné, vhodnější pro paušál „na konci“, vůči koncovému zákazníkovi. Možná že alternativní operátoři doufali, že k nějaké změně dojde – že se jim podaří změnu prosadit, že zasáhne regulátor, či že se s ČTc nějak domluví. K tomu ale očividně nedošlo, a tak i samotný ČTc (podle mého názoru) seznal, že z tohoto směru mu nebezpečí nehrozí, a tak mohl ukončit svá dočasná protiopatření.

Proč nový paušál?

Vzhledem k osudu intervalových paušálů a služby Internet NaDoma může působit paradoxně, že ČTc sám zavedl obratem jiný paušál – dokonce již 24hodinový, tj. použitelný po celý den, a nikoli pouze intervalový (využitelný jen v době mimo špičku). Ovšem způsob, jakým je tento nový paušál koncipován, je výmluvný a dává tušit, že nejde o něco, co by ČTc chtěl nějak rozvíjet a pěstovat. Jak jsem se snažil naznačit již v předchozím článku (Paušál na vykrytí), jde o vyřešení jednoho dočasného problému, který ČTc nejspíše hodně pálí – že na jedné straně investuje nemalé peníze do reklamy, na kterou lidé asi i reagují, ale jakmile si chtějí službu pořídit, mnozí zjišťují, že pro ně není dostupná. Takového zákazníka ČTc pak naopak ztrácí a možná jej dokonce sám motivuje k přechodu ke konkurenci a k jiné možnosti připojení. Nyní si jej chce udržet tím, že mu v mezidobí (do možnosti zřídit si ADSL) nabídne alespoň 24hodinový paušál na dial-upu.

S tímto určením nového paušálu (jen pro toho, kdo je „na čekací listině pokrytí“, a jen do dostupnosti pokrytí) koresponduje i způsob, jakým jej ČTc inzeruje, či spíše neinzeruje. Na stránky s bližším popisem této služby se můžete „prokliknout“ v případě, že se zajímáte o dostupnost ADSL na konkrétním telefonickém čísle, a toto se nachází v oblasti plánovaného pokrytí (viz obrázek). Pozor ale na to, že musíte využít aplikace pro zjišťování dostupnosti na stránkách věnovaných přímo službě Internet Expres (zde), zatímco dosud inzerovaná aplikace na stránkách IOL (zde) se týká služby IOL Broadband a o žádném paušálu netuší.

1218

Dobře utajená nabídka

Pokud byste hledali možnost prokliknout se na popis nové nabídky z jiného místa na webu ČTc, asi dopadnete tak jako já – nic nenajdete. Samozřejmě zbývá ještě znalost explicitního URL, které se na českém Internetu objevilo dokonce s předstihem před tím, než byli s novou nabídkou seznámeni novináři (minulou středu). Stejně tak nebyla k nové nabídce vydána žádná tisková zpráva, která by o ní informovala.

Zajímavé je také to, že nová nabídka ani nemá jméno. ČTc si dává velký pozor, aby ji neprezentoval jako „službu“, a sám o ní hovoří jako o „dočasném technickém řešení formou paušálního dial-up připojení s dostupností 24 hodin denně“, navíc poskytovaném ještě ve zkušebním provozu. Proč takovéto terminologické obezličky? Nejspíše proto, aby se alternativní operátoři nemohli (tak snadno) domáhat toho, že když ČTc poskytuje nějakou službu koncovým zákazníkům, chtějí mít stejnou možnost i oni (a dožadovat se paušálního zpoplatnění i na rozhraní mezi operátory, alias režimu FRIACO).

Konkrétní nové jméno (Flat24) se však na jednom místě přece jen objevuje – v URL registračního formuláře, kterým se zájemci o „dočasné technické řešení“ mohou přihlásit (http://cweb.co­re.telecom.cz/Flat24/).

Další omezení

Kromě toho, že nové „dočasné technické řešení, ve zkušebním provozu“ je dostupné jen pro ty zájemce, kteří jsou v oblasti očekávaného pokrytí, má tento 24hodinový paušál i další omezení. Ta vyplývají z Opraveného znění podmínek zkušebního provozu dial-up připojení [PDF, 132 kB], které se objevily na webu ČTc a které mj. uvádí:

  • Zkušební provoz není určen k nepřetržitému připojení k Internetu (tzv. always-on).
  • Maximální délka jednoho souvislého spojení je 150 minut. Po uplynutí této doby bude spojení automaticky přerušeno. Po přerušení spojení je možno se připojit znovu.
  • Spojení bude automaticky přerušeno po deseti minutách nečinnosti uživatele. Po přerušení spojení je možno se připojit znovu.

Zajímavé je, že zde není žádný odkaz na „maximální možnou konzumaci“ (krom zmínky, že „zkušební provoz není určen k nepřetržitému připojení“) a ani zde není obsažen zákaz použití technických prostředků pro udržování připojení (navazování spojení po odpojení). Přesto podmínky hovoří o sankcích v případě, kdy je uživatel porušuje. Sankcí může být vyloučení ze zkušebního provozu.

Za zmínku určitě stojí také to, že i když nějaký zájemce splní všechny nezbytné předpoklady pro zařazení do zkušebního provozu (nachází se v lokalitě, kde je „dočasné technické řešení“ nabízeno), přesto se mu může stát, že se do zkušebního provozu nedostane. ČTc si totiž dal do podmínek, že uživatele nemusí zařadit v případě, že zájemců bude příliš mnoho. Konkrétně když na místní ústředně, ke které je uživatel připojen, nastane „stav naplnění sítě“. Tento stav je v podmínkách definován následovně:

Stav naplnění kapacity sítě je situace, kdy se určitá část telekomunikační sítě Českého Telecomu dostane na hranici bezpečnosti dle interního předpisu Českého Telecomu, tj. kdy lze odůvodněně předpokládat, že by každý další uživatel zkušebního provozu mohl způsobit nedostupnost sítě pro ostatní účastníky a volání, zejména tísňová volání.

Jinými slovy: ČTc se opět jistí proti masivnímu náporu lidí, kteří by dali přednost jeho dočasnému řešení za 1035,30 Kč měsíčně včetně DPH (resp. 870 korun bez DPH), třeba před dočasným řešením v podobě neomezeného GPRS za 850 korun měsíčně (včetně DPH), na předplacené kartě Twist nebo Go, navíc s výhodou mobility a s možností využití „always-on“.

ebf - tip do článku - debata

Jak reagují alternativní operátoři?

ČTc očividně nepředložil alternativním operátorům žádnou novou velkoobchodní nabídku, která by souvisela s jeho novou službou, resp. „dočasným technickým řešením“. Na prezentaci pro novináře jeho zástupci hovořili o tom, že i alternativní operátoři mají možnost „postavit“ obdobnou nabídku jako on (tedy nabídnout „čekatelům na ADSL“ svůj vlastní 24hodinový paušál), a to již za stávajících velkoobchodních podmínek a podmínek na propojení, které se nijak nemění. Jinými slovy: alternativní operátoři by mohli nabídnout svým koncovým zákazníkům 24hodinový paušál a ČTc by nadále platili za každou provolanou minutu. Vzhledem k tomu, jak dopadly intervalové paušály, postavené na stejném principu, to působí spíše jako špatný vtip.

Reakce alternativních operátorů na „dočasné technické řešení ve zkušebním provozu“ byla umírněnější, než jsem sám očekával. Žádné „bití na poplach“ a žádné tiskové zprávy, rozesílané na všechny strany, do všech médií. Konkrétní vyjádření jsem dostal až na explicitní vyžádání, a i ta se pohybovala v poměrně širokém rozmezí:

  • od diplomaticky neurčitých („studujeme podmínky a diskutujeme s ČTc o možnosti zavedení i pro naše klienty“, od GTS)
  • přes konstatační („ČTc nepředložil Contactelu velkoobchodní nabídku, takže opět dochází k vytvoření nespravedlivé konkurenční výhody“, Contactel)
  • až po zjištění, že 24hodinový paušál a FRIACO (paušální zpoplatnění na rozhraní) jsou možné, a požadavek na jejich zpřístupnění i pro AO:

Tiscali: „Na základě zveřejněných informaci ČTc prokazuje, že je paušální připojení k Internetu na jeho síti realizovatelné. Nová nabídka ČTc je v podstatě pokračováním nabídky služby "Internet NaDoma“. Nic tedy nebrání tomu, aby ČTc uzavřel s Tiscali dodatek ke smlouvě, díky kterému bude Tiscali moci poskytovat vlastní obchodní modely připojení k Internetu, a to na základě paušální platby za kapacitu propojení mezi Tiscali a ČTc, snad až na neochotu ČTc připustit konkurenci.

Czech On-Line: "Je s podivem, že ČTc nyní nabízí svým zákazníkům dial-up za paušál, tedy FRIACO, které loni svým zákazníkům z technických důvodů nabídnout odmítal. Pro Czech On Line je to jasný signál, že FRIACO realizovatelné je (…) Společnost Czech On Line v souvislosti s výše uvedeným plánovaným uvedením FRIACO modelu společnosti ČTc znovu požádala ČTc o vysvětlení a velkoobchodní nabídku.

Je-li 24hodinový paušál realizovatelný v síti ČTc jako dočasné technické řešení, je realizovatelný i jako trvalé řešení?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).