Hlavní navigace

Paušál na vykrytí

3. 6. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Tak jsme se přece jen dočkali: už i v ČR máme neomezený 24hodinový paušál na dial-upu, tedy mimo špičku i ve špičce. Ovšem jen jako dočasné technické řešení, navíc ve zkušebním provozu, jen pro toho, kdo ještě není v dosahu ADSL, a jen do doby, než v dosahu ADSL bude. Máte zájem? Za 870 korun měsíčně bez DPH...

Minulý týden vyšel v Hospodářských novinách krátký článek se zajímavým názvem: Telekomika Telecomu. Autor v něm popisuje, jak zareagoval na mediální masáž a šel si objednat novou báječnou službu Internet Expres – načež se dozvěděl, že služba je dostupná jen někde a ne všude (a pro něj konkrétně je nedostupná). Přišlo mu to divné a ptá se, zda je to klamavá reklama, či snad „tragikomická hra s lidmi, kterým Český Telecom nabízí něco, co jde jen někde?“. Budiž autorovi omluvou, že jako astronom (jde o doc. Valníčka z Ondřejova) je asi zvyklý se dívat do nadoblačných výšin, a tak jej pohled do přízemních sfér musel notně vylekat. Na druhou stranu je pravdou, že Český Telecom s velkou pompou nabízí něco, co si hodně lidí nemůže pořídit (i když na to má a chce si to pořídit). Jde o otázku dostupnosti ADSL, která se sice neustále rozšiřuje, ale stále zdaleka není plošná.

Právě v úterý Český Telecom oznámil dostupnost ADSL v dalších 35 lokalitách (seznam), čímž se ADSL mělo stát potenciálně dostupné pro 2,1 milionu zájemců (přesněji asi: pevných linek). Již dříve přitom ohlásil, že do poloviny června chce zprovoznit ADSL v dalších 19 lokalitách, čímž by potenciální dostupnost měla stoupnout na 2,281 milionu zájemců. Včera pak Český Telecom naznačil, že „v řádu měsíců“ chce zavést ADSL do 180 dalších lokalit.

Problém je ale v tom, že „pokrytí“ už neporoste zdaleka tak rychle jako na počátku, kdy Český Telecom osazoval lokality s největším počtem uživatelů (pevných linek). Struktura sítě Českého Telecomu je taková, že nestačí umístit DSLAM na cca 140 místních ústředen, které u nás jsou, ale je třeba jimi osadit i tzv. předsunuté ústředny (jednotky RSU), kterých je u nás přes 2500. No a osazováním těchto jednotek RSU bude sice rapidně přibývat počet lokalit vybavených DSLAM, ale počet linek s dostupným ADSL bude růst již výrazně pomaleji. Zajímavý je z tohoto pohledu návrh samotného Českého Telecomu na rozvoj broadbandu v ČR z konce minulého roku (viz článek Kam míří plán Telecomu?). Ten obsahuje tabulku ukazující nárůst pokrytí při rostoucím počtu lokalit:

  • 961 lokalit: dostupnost pro 2,304,235 zájemců (resp. pevných linek)
  • 1939 lokalit: 2,628,268
  • 2419 lokalit: 2,700,276
  • 2569 lokalit: 2,880,029

Závěr z toho by měl být takový, že ještě dlouhou dobu bude existovat významný počet zájemců, pro které bude ADSL (fyzicky) nedostupné. A kromě toho, i kdyby Český Telecom nakrásně osadil DSLAM úplně všechny lokality, stále budou existovat pevné linky, na kterých ADSL nepůjde zřídit – např. kvůli vzdálenosti od ústředny, resp. RSÚ. Ostatně, stoprocentní plošná dostupnost ADSL není ani ve vyspělejším zahraničí.

Jak korektní a efektivní je pak intenzivní masírování veřejnosti reklamou na něco, co by si řada zájemců chtěla pořídit, ale nemůže?

Nebylo to připraveno jinak?

Možná ale, že to měl Český Telecom celé rozmyšlené a připravené jinak. Vzpomeňme si na jeho zmínky o spuštění CDMA, které v poslední fázi vyznívaly ve smyslu: „už jsme našli společný obchodní model, a teď najednou CDMA není připravené…“

Jakpak asi společný obchodní model vypadal? Co když měl být připravovaný Internet Expres nějakou kombinací ADSL a CDMA s tím, že CDMA by „vykrylo“ ty lokality, kde ADSL ještě není dostupné? Když pak CDMA na poslední chvíli „vypadlo ze hry“, nasmlouvané reklamní kampaně už nešlo jen tak odvolat, a tak se Internet Expres rozjel jen jako čisté ADSL (s bundlem-nebundlem v podobě hlasového tarifu), a tedy bez plošné dostupnosti?

Je to samozřejmě jen spekulace, mohlo to být i jinak – ale pravdou je, že nyní sám Český Telecom přichází s tahem, který má alespoň z části řešit vzniklý problém: jak neodradit a naopak získat zákazníka, který reaguje kladně na probíhající kampaň, ale inzerovanou službu mu ještě není možné poskytnout.

Paušál jako „dočasné vykrytí“

Podstata toho, s čím nyní Český Telecom přichází, je následující:

pokud někdo má zájem o ADSL, není dosud v jeho dosahu, ale Český Telecom ví, že v dohledné době v jeho dosahu bude, pak mu nabídne přechodné řešení: do doby, než bude v jeho lokalitě dostupné ADSL (ale nejdéle do 30. září 2004), si takovýto zákazník může od Českého Telecomu pořídit 24hodinový paušál na dial-upu, za 870 korun bez DPH, resp. 1035,30 Kč včetně DPH na měsíc.

Jinými slovy: jde o „bájný“ 24hodinový paušál (flat-rate), který si ale nemůže pořídit každý, kdo by o něj měl zájem. Může tak učinit jen ten, kdo je „na čekací listině pokrytí“. Český Telecom sám to prezentuje jako „dočasné technické řešení“, navíc poskytované ve zkušebním provozu (pozor, neplést s právě skončeným zkušebním provozem intervalového paušálu v podobě služby Internet NaDoma). Důležité je, a to zástupci Českého Telecomu na včerejší prezentaci několikrát potvrdili, že s využitím tohoto „dočasného technického řešení“ není spojena povinnost následně přejít na službu Internet Expres. Zájemce si prý bude moci svobodně zvolit, zda vůbec ADSL chce, a pokud ano, pak si bude moci vybrat i to, zda jej chce v podání Českého Telecomu či některého z alternativních operátorů.

Nový 24hodinový paušál si naopak nemohou pořídit ti, kteří již jsou v dosahu ADSL – třeba kvůli tomu, že kvůli nízké kvalitě a aplikaci FUP jim jejich ADSL šlape hůře než dial-up. Nebo kvůli tomu, že díky (ne)kvalitě jejich pevné linky jim ADSL nejde zřídit. Nebo kvůli tomu, že jsou příliš daleko od ústředny. Stejně tak si jej nemohou pořídit ti, kteří ještě nejsou v dosahu ADSL, ale jejich lokalita není zařazena do plánovaného pokrytí (v jakém časovém horizontu, to nebylo upřesněno, ale z kontextu lze usuzovat na období do 30. září 2004).

Jak tedy konkrétní zájemce o takovýto „paušál jako dočasné vykrytí“ zjistí, zda jej vůbec může využít? Jedinou možností se zdá být aplikace na zjišťování dostupnosti služby Internet Expres, která by měla zájemcům nově sdělovat i to, zda pro ně nový paušál na dial-upu připadá v úvahu či nikoli.

Po technické stránce má nový 24hodinový paušál i svou „Fair Use Policy“: aktivní uživatel může zůstat souvisle připojen nejdéle 2,5 hodiny, a pasivní uživatel bude odpojen již při 10 minutách nečinnosti. Pak prý se ale může hned zase připojit. Když jsem se ptal na podrobnosti, zda budou nadále zakázány technické prostředky pro udržování a obnovu připojení a zda bude nějak omezeno celkové využití služby (za den či měsíc apod.), odpověď nebyla k dispozici.

Širší souvislosti

Nový 24hodinový paušál na dial-upu, byť opatrně prezentovaný jen jako dočasné technické řešení ve zkušebním provozu, je velmi zajímavým krokem hned z několika důvodů.

BRANDstorming tip2

Například kvůli tomu, jak Český Telecom až dosud tvrdil, že jeho síť rozhodně není na 24hodinový paušál dimenzovaná. Kolik práce si sám dal, třeba i v rámci Fóra pro dial-up, s nejrůznějšími stanovisky a zdůvodněními, proč to opravdu, ale opravdu nejde – a nyní to jako zázrakem jde.

Za ještě zajímavější ale považuji následující aspekt: dokud Český Telecom sám nenabízel 24hodinový paušál jako svou službu pro koncové zákazníky, regulátor mu nemohl nařídit, aby ji umožnil nabízet ostatním (alternativním operátorům), ať již formou velkoobchodní služby či na bázi propojení (v režimu paušálního zpoplatnění na rozhraní mezi operátory, neboli v režimu FRIACO). Teď se ale situace zásadním způsobem změnila…

Pokud byste stále čekali na dostupnost ADSL, oslovila by vás dočasná nabídka dial-upového paušálu?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).