Hlavní navigace

Poslanci KSČM v EP kritizují zpravodajství ČT o této instituci

12. 12. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
12. 12. 2007

Pokud Česká televize (ČT) o dění v Evropském parlamentu (EP) vůbec informuje, dělá to tendenčně. Nehledí na závažnost projednávaných témat, ale jen na jejich „tržní zajímavost“. Myslí si to alespoň pět europoslanců KSČM, kteří se svým názorem oslovili generálního ředitele České televize Jiřího Janečka v otevřeném dopise z konce letošního listopadu.

Mnoho občanů ČR, kteří sledují informace o EP, se ve shodě s námi domnívá, že ČT prezentuje práci pouze některých poslanců a ve zpravodajství nedbá o vyváženost názorů jednotlivých politických skupin, ve kterých čeští poslanci pracují," píší komunističtí poslanci Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Vladimír Remek, Daniel Strož a poslankyně Věra Flasarová.

TEXT: Dopis poslanců EP zvolených za KSČM generálnímu řediteli ČT

Uvádějí i konkrétní případy údajného pochybení ČT: Z poslední doby bychom mohli uvést prezentaci tzv. problémů ohledně slivovice, špekáčků, smaženého sýra či čerpání evropských fonů. Přitom nelze pominout, že ve stejné době byla na půdě EU projednávána jiná, mnohem důležitější témata, která zůstala jaksi stranou, a také fakt, že na úspěšném zvládnutí výše uvedených „problémů“ se podíleli i ostatní čeští poslanci napříč politickým spektrem.

Poslanci a poslankyně KSČM se domnívají, že prezentace ve veřejnoprávní televizi by měla reflektovat především aktivity jednotlivých europoslanců a jejich příslušnost k jednotlivým tématům, o kterých se jedná.

Když už si ČT některého z českých europoslanců vybere a zeptá se ho na jeho názor, většinou bývá oslovený ten člověk, který se dané problematice přímo nevěnuje. Za tendenční a zavádějící považujeme i informace hodnotící aktivity poslanců jen na základě statistických údajů, spojené s komentářem o finančních podmínkách poslanců EP, konstatují europoslanci KSČM.

MM socky3

Za klíčové považují komunističtí zástupci v EP informování o chodu této instituce a zvyšování povědomí u českých občanů v souvislosti s projednáváním návrhu Evropské smlouvy a přípravou českého předsednictví EU.

Domníváme se, že existuje jistá selekce výstupů v ČT a dokážeme si představit i některé důvody, které k ní patrně vedou. Přesto jsme toho názoru, že médium veřejné služby je povinno informovat své diváky naprosto vyváženě, objektivně a bez podjatosti, uzavírají komunističtí poslanci v EP.

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.