Hlavní navigace

Poslední rozloučení s paušálem

12. 7. 2004
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Ve věku necelých pěti měsíců nás definitivně opustil náš drahý intervalový paušál. Po slavném porodu neuneslo jeho podlomené zdraví drsné životní podmínky v tuzemsku. Přesto na něj můžeme vzpomínat v dobrém, jako na průkopníka slepých uliček. Jasně nám ukázal, kudy cesta opravdu nevede. Nyní odchází alespoň na Slovensko, kde by přece jen mohl mít více šancí.

Ledva člověk vytáhne paty na dovolenou, už se na českém Internetu dějí věci. Před dvěma lety jsem takto propásl okamžik, kdy Český Telecom chtěl zásadně změnit celou koncepci dial-upu (návratem ke dvousložkovému zpoplatnění, v rámci svého Internet Plus). Letos jsem se zase až na dovolené dozvěděl o definitivním konci intervalového paušálu v ČR. Obě události přitom spolu souvisí podstatně více než svým načasováním na období léta a dovolených.

GTS končí s paušálem a omlouvá se

Intervalový paušál na dial-upu (neboli možnosti vytáčeného připojení bez počítání minut, jen za paušální poplatek, v určitém časovém intervalu – např. mimo špičku) byl v ČR s velkou slávou zaveden počátkem letošního února. Již na začátku ale bylo jasné, že celá věc má jeden podstatný háček: že paušální způsob zpoplatnění zákazníka je „naroubován“ na zcela nekompatibilní způsob zpoplatnění mezi operátory, a to po skutečně provolaných minutách. Čtenářům Lupy snad není třeba znovu připomínat, co to fakticky znamená a jaké to má praktické důsledky (viz též předchozí články).

Je možné, že v době, kdy takovýto intervalový paušál vznikal, probíhala určitá jednání mezi alternativními operátory a Českým Telecomem, která slibovala zásadnější průlom a zavedení alespoň nějaké formy paušálního zpoplatnění mezi operátory. Pak by intervalový paušál „na konci“ (tedy pro koncové zákazníky) mohl mít reálnější ekonomický smysl.

K žádnému průlomu ale očividně nedošlo a situace se zpoplatněním mezi operátory zůstala „zabetonovaná“ stejně jako dříve. Proto (podle mého názoru zákonitě) došlo i k ukončení experimentu s intervalovým paušálem na minutové bázi. Jako první odpadla společnost Czech On Line, která ukončila testovací provoz svého paušálu ke konci dubna. GTS, která s paušálem přišla jako první, k 1. květnu 2004 výrazně přitvrdila jeho podmínky a zavedla konkrétní (časové) limity pro připojení uživatele. Fakticky tak z intervalového paušálu udělala časový kredit, byť stále relativně štědrý (max. 120 hodin za měsíc).

Základní rozpor, tedy absence paušálního zpoplatnění mezi operátory, však přetrvával i nadále, a tak bylo jen otázkou, kdy tento rozporu projeví do důsledku. Právě k tomu došlo na konci června, kdy s intervalovým paušálem skončila i společnost GTS. Sama k tomu uvedla:

‚Službu jsme zaváděli v přesvědčení, že se nám tímto krokem podaří rozhýbat stagnující situaci na poli vytáčeného Internetu v České republice,‘ uvedl Milan Rusnák, generální ředitel GTS Czech. ‚Zabrzdila nás nízká úroveň liberalizace českého telekomunikačního trhu, kterému dosud, bohužel, stále ještě dominuje Český Telecom. I přes zjevný zájem veřejnosti o tento typ služby se nám nepodařilo přimět dominantního operátora, aby přistoupil na podmínky přijatelné pro všechny,‘ vysvětlil Rusnák, proč GTS od Internetu za paušál ustoupila.

Koncovým zákazníkům se GTS omluvila a znovu specifikovala konkrétní důvody, které k ukončení paušálu vedly:

Společnost GTS se omlouvá svým zákazníkům i české internetové veřejnosti za ukončení provozu vytáčeného Internetu za paušál, který byl uveden na trh pod názvem GTS Pohoda Doma. Jednání s Českým Telecomem o jiném modelu zúčtování propojení než podle časové délky připojení zůstala bez výsledku. Doplácí na to celá česká internetová komunita. Zkušenosti z několikaměsíčního provozu služby však prokázaly, že minutové zpoplatnění mezi operátory není slučitelné s paušálním účtováním připojení k Internetu koncovým zákazníkům. To je pravý důvod, proč GTS jako poslední z operátorů, kteří Internet za paušál nabízeli, ukončuje.

Pro úplnost dodejme, že intervalový paušál nabízel koncovým zákazníkům i Český Telecom, jako svou službu s názvem Internet NaDoma, dokonce ve třech variantách podle časového intervalu, kdy se uživatel mohl připojovat. Jednalo se ovšem jen o zkušební provoz, který sice jednou o měsíc prodloužil (do konce května), ale pak jej bez větší publicity definitivně ukončil – s odůvodněním, že nyní bude vyhodnocovat výsledky tohoto zkušebního provozu.

Podle mého názoru zde Český Telecom seznal, že od konkurence mu již žádné reálné nebezpečí nehrozí, a tak může s intervalovým paušálem skončit i on. Zákazníkům jako náhradu doporučil ADSL v podobě své služby Internet Expres (dokonce s určitým zvýhodněním jednorázového pořízení služby). Dobrá rada pro zájemce, kteří nejsou a jen tak nebudou v dosahu ADSL či jiné vhodné možnosti připojení…

Malý pohled do historie

Snahy zavést paušální způsob zpoplatnění na dial-upu, a to jak „na konci“ (pro koncové zákazníky), tak i „uprostřed“ (na rozhraní mezi operátory), mají v ČR již poněkud delší historii. Jedna významná kapitola se odehrála již před dvěma lety, také v době dovolených. Bylo to konkrétně 6. srpna 2002, těsně před tehdejšími záplavami, kdy Český Telecom přišel se záměrem zásadně změnit způsob zpoplatnění vytáčeného Internetu.

Původně totiž on sám inicioval „jednosložkový“ model, v rámci kterého inkasoval telefonní poplatky a z nich vyplácel provizi (jako tzv. revenue sharing) internetovým providerům – v takové výši, jakou stanovil on sám. Pak ale vstoupila do hry liberalizace trhu a telekomunikační operátoři se začali dožadovat propojení pro dial-up. Na cenách se nedohodli, a tak musel rozhodnout regulátor, který v zásadě řekl: „O výnos z dial-upového hovoru se budete dělit ve stejném poměru jako o klasický hlasový hovor“. Tím se ovšem významně změnila míra toho, kolik si kdo z výnosu ponechává – a Český Telecom začal křičet, že mu zbývá málo, že to není fér, že to brání rozvoji Internetu atd.

Právě v srpnu 2002 pak přišel s nápadem vrátit se k původnímu dvousložkovému zpoplatnění. Přesně to byl princip jím navrhovaného tarifu Internet Plus: Český Telecom by si nechal celý telefonní poplatek (který by jen mírně snížil), a již by z něj nikomu nedával ani provizi, ani žádný propojovací poplatek. Koncový uživatel by pak platil internetovému providerovi za jeho služby samostatně (jako druhou složku svých nákladů na dial-up, proto dvousložkové zpoplatnění).

Zajímavé bylo, že již v rámci Internetu Plus sám Český Telecom nabídnul jednu variantu paušálního zpoplatnění: službu i-víkend za 399 korun bez DPH. Jednalo se o intervalový paušál využitelný o víkendech a svátcích (tedy nikoli po celou dobu mimo špičky). Jednalo se přitom jen o první složku v rámci dvousložkového modelu – tj. tuto službu si od Českého Telecomu pořizoval přímo koncový zákazník a nebyla v ní zahrnuta samotná internetová konektivita (tu koncový zákazník musel zaplatit samostatně tomu providerovi, kterého si vybral). Pro srovnání: v rámci nedávno ukončeného zkušebního provozu nabízel Český Telecom stejně dimenzovanou službu NaDoma Víkend (víkendy a svátky) za stejnou částku 399 korun, ale již včetně internetové konektivity.

Český Telecom si ale v roce 2002 svůj Internet Plus neprosadil. Regulátor mu jej tehdy zakázal, zejména z formálních důvodů (kvůli tomu, jakým způsobem informoval zákazníky a jak postupoval při vypovídání smluv s operátory a providery). Obavy byly také ze samotného dvousložkového principu zpoplatnění – že Český Telecom pokryje své potřeby zisku již z první složky a snižováním té druhé bude eliminovat svou konkurenci.

Jak to bylo dál, již pozorní čtenáři Lupy jistě také vědí: po zákazu Internetu Plus regulátor ustavil Fórum pro vytáčený přístup k síti Internet a pověřil jej hledáním nových modelů dial-upu. Fórum identifikovalo potřebu paušálních způsobů zpoplatnění a dospělo k závěru, že „paušál na konci“ (pro koncového zákazníka) nutně vyžaduje „paušál uprostřed“ (na rozhraní mezi operátory). Se závěry Fóra, které volaly po zavedení paušálního zpoplatnění mezi operátory – a zejména režimu FRIACO jako standardního, byť ne jediného možného řešení – se ale Český Telecom neztotožnil a vytrvale se jim bránil.

Jak je nyní patrné, neochota zavést paušální zpoplatnění na rozhraní mezi operátory vydržela Českému Telecomu až do dneška, i přes celý experiment s intervalovými paušály v první polovině letošního roku. Paušál na rozhraní tak stále nemáme a bez něj nemohou (dlouhodobě) existovat ani paušály „na konci“.

Zkušební provoz FRIACO?

Hlavní argument, kterým Český Telecom dosud kontroval všem snahám o zavedení paušálů, je technického charakteru: má to být nepřipravenost jeho telefonní sítě na takový druh provozu, jaký by generovali zákazníci při paušálním způsobu zpoplatnění. Jenom v rámci Fóra k tomu byly předloženy hory textů zdůvodňující, proč to nejde, co všechno by bylo ohroženo a jaké by mohlo mít katastrofální následky, kdyby se kvanta dial-upu chtivých zájemců vrhla Českému Telecomu na jeho síť…

Nechme teď stranou skutečnost, že Český Telecom nejprve sám nabídnul intervalový paušál (v podobě služby i-víkend jako součásti Internetu Plus) a teprve pak začal zdůvodňovat, na půdě Fóra, proč paušál v jeho síti není možný. Všimněme si spíše jiné věci: jedním z nejvýznamnějších výsledků Fóra byl požadavek na zavedení pilotního provozu režimu FRIACO (paušálního zpoplatnění mezi operátory), který měl buď potvrdit, nebo vyvrátit argumenty Českého Telecomu o schopnostech a (ne)připravenosti jeho sítě na paušály. Český Telecom však i tento požadavek Fóra odmítnul, a pilotní (chcete-li: zkušební, testovací) provoz režimu FRIACO tak nebyl dosud realizován.

Nedávno skončený provoz intervalových paušálů však můžeme považovat také za určitou formu zkušebního povozu – a ze strany Českého Telecomu (i Czech On Line) to ostatně bylo prezentováno jako zkušební provoz (a pouze ze strany GTS šlo o řádnou komerční službu).

Po ekonomické stránce to samozřejmě bylo o něčem úplně jiném – místo testování režimu FRIACO to byla spíše zkouška toho, jak dlouho si alternativci nechají „pouštět žilou“. GTS to vydržela docela dlouho.

Po stránce technické to naopak mohl být „plnohodnotný“ test toho, jak se bude síť Českého Telecomu chovat pod zátěží uživatelů zpoplatněných paušálním způsobem. Žádné signály ani náznaky, že by se tato síť nějak hroutila, kolabovala či jinak klesaly její kvalitativní parametry, jsem nezaznamenal.

Především ale vše bylo testem uživatelské poptávky, která je možná nejvýznamnějším parametrem celého problému s paušálním zpoplatněním. Jak tedy dopadly výsledky z tohoto pohledu?

Celkový počet uživatelů, kteří se zapojili do „testování“ intervalových paušálů, si dovolím odhadnout na 5 až 6 tisíc (Český Telecom uváděl při prodloužení zkušebního provozu 3000 uživatelů, zatímco GTS naposledy v březnu hovořila o 2000 uživate­lích). Všech uživatelů dial-upu přitom je v ČR něco přes 800.000 – podle nejnovější výroční zprávy Českého Telecomu bylo v ČR v roce 2003 přesně 819.285 uživatelů vytáčeného Internetu. Je ale otázkou, co přesně to znamená (podle mého názoru půjde o počet telefonních účtů, na kterých se v nějaké podobě objevuje položka za dial-up). Intenzivnějších uživatelů dial-upu, konkrétně těch, kteří si pořídili tarifní program Home Internet, bylo u nás ke konci loňského roku 107.936. Pokud bychom počet uživatelů intervalového paušálu poměřovali s tímto počtem, odpovídalo by to cca šesti procentům dial-upistů. To není nijak mnoho a podle mého názoru to jasně vyvrací představy, že na zavedení paušálu čekají hordy vyhladovělých kobylek, které se už už chystají vrhnout na dlouho a draze budovanou síť Českého Telecomu. Dnes už přece jen existují alternativy, zejména v podobě mobilního připojení (dostupného prakticky všude), kabelu a ADSL (ovšem dostupného jen někde).

Co bude dál?

Intervalový paušál u nás tedy k 30. červnu 2004 skončil. Otázkou samozřejmě je, zda se ještě někdy objeví. Jak vidno, zájemci o něj by se stále našli – byť s časem asi bude jejich počet rychle ubývat.

Jisté se zdá být, že ve stávající podobě (s minutovým zpoplatněním mezi operátory) se už intervalový paušál nevrátí. Neudržitelnost této varianty se zdá být definitivně ověřena.

ebf - tip do článku - debata

Další možností je návrat ke dvousložkové variantě. Touto cestou se nyní vydává slovenský telecom – v době, kdy u nás s intervalovým paušálem končíme, Slovak Telecom s paušálním Internetem naopak začíná. Přichází totiž s nabídkou služby „Rodinný Internet“ za 299 slovenských korun měsíčně (podrobnosti např. zde), která není ničím jiným než „první složkou“ (ve výše popisovaném smyslu dvousložkového zpoplatnění), využitelnou ve všední dny v době mimo špičku (již ale od 16 hodin, do sedmi hodin ráno) a celé víkendy a svátky. Je to tedy obdoba původně navrhované služby i-víkend Českého Telecomu, ale se dvěma podstatnými rozdíly:

  • je využitelná nejen o víkendech a svátcích, ale také ve všední dny od 16 do 07 hod.,
  • nestojí 399 Kč, ale 299 Sk.

Ještě další variantou je možnost, že by Český Telecom přece jen dostal rozum a zavedl nějakou formu paušálního zpoplatnění na rozhraní. Ale to by asi vyžadovalo dosti zásadní změnu jeho přístupu – místo dosavadního hledání důvodů, proč něco takového nejde, na hledání způsobů, jak by to šlo.

Vrátí se ještě někdy paušál na dial-up?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).