Hlavní navigace

Použitelnost s Treejackem: otestujte si, jak uživatelé chápou menu a strukturu webu

1. 11. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Slova a neviditelné rozdíly a podobnosti jejich významů mohou působit problémy s použitelností stránek. Naštěstí je tady Treejack, nástroj pro testování struktury a pojmenování kategorií na webu. Jak nám při navrhování struktury stránek může pomoci?

Treejack je užitečný nástroj od Optimal Workshop pro testování struktury webu v její „nejsyrovější“ podobě – testuje pojmenování a uspořádání položek v menu bez vlivu navigačních pomůcek a grafického designu. Test struktury vám řekne, co je na webu z hlediska jeho organizace špatně, s jakými názvy uživatelé zápasí a jak srozumitelná je pro ně celková hierarchie menu. 

Jak začít? Na stránkách Optimal Workshop si vytvořte uživatelský účet. Po přihlášení zvolte v horním menu záložku Treejack, klikněte na Create a new survey a pojmenujte nový test. K dispozici máte rozhraní se sedmi položkami, jejichž postupným vyplněním vytvoříte vlastní test struktury.

Rozhraní pro nastavení nového testu

V záložce Survey najdete základní nastavení testu – pojmenování, odkaz, na kterém bude test zpřístupněn, možnost nastavit jazyk rozhraní testu (včetně češtiny) a varianty ukončení (manuální, podle data, podle počtu zúčastněných respondentů, nebo kombinace data a počtu respondentů). 

Strukturu webu, kterou budete testovat, vytvoříte v Treejacku přes odkaz Tree. Můžete ji vepsat přímo online, nebo importovat z již vytvořeného dokumentu. Vkládáte-li strukturu online, je potřeba, abyste každou stánku zapsali na nový řádek a podstránky odsadili tabulátorem. To samé platí při importu z dokumentů – např. v případě kopírování z Excelu musí být každá úroveň navigace zapsána v samostatném sloupci, aby se do Treejacku správně překlopila. 

Přes záložku Tasks vytvoříte úkoly pro respondenty. Kliknutím na tlačítko Add new task se zobrazí rozhraní, do kterého vepíšete zadání úkolu. Poté zvolíte odkaz Select correct answers a otevře se tabulka se strukturou webu (tak, jak jste ji vytvořili v záložce Tree), v níž zvolíte kategorii, která je řešením úkolu. Následně nezapomeňte odkliknout tlačítko Save changes. Postup opakujte, dokud do Treejacku nevložíte všechny úkoly.

Vložení úkolu

Dále máte k dispozici Messages, které jsou určeny pro vytvoření úvodního textu, instrukcí pro respondenty a závěrečného textu. V Treejacku už jsou přednastaveny vzorové texty v angličtině, můžete se jimi inspirovat. 

Položka Questionnaire slouží k nastavení identifikace respondentů a k vytvoření doplňujících otázek, na něž se potřebujete účastníků testování zeptat (typicky pohlaví, věk atd.). Otázky můžete klást před i po testu, nastavit lze různé varianty odpovědí. 

Další dvě záložky – Access a Appearance jsou dostupné pouze v placené verzi Treejacku. V položce Acces lze nastavit privátní, heslem chráněný přístup k testu, či přesměrování po ukončení testu na konkrétní URL. V Appearance můžete upravit některé vizuální vlastnosti rozhraní testu – barvu, logo. 

Jakmile máte vše připravené, stačí pro spuštění testu kliknout na položku Preview nebo Launch Now, které se nacházejí přímo nad menu pro nastavení testu. Je více než vhodné, abyste si prostřednictvím Preview test sami prošli a zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Poté, co test spustíte přes Launch Now, nebudete moci zpětně měnit některá nastavení, ujistěte se proto, že test funguje opravdu bezchybně.

Jak test vypadá z pohledu respondenta?

Celá struktura webu je účastníkům testování zpřístupněna v textové klikatelné stromové struktuře. Respondent si přečte úvodní instrukce, zadání úkolu a poté si prochází kategorie navigace a hledá jeho řešení. Jakmile si myslí, že úkol splnil, odklikne položku Tady bych to hledal.

Test z pohledu respondenta

Co byste měli udělat ještě před testem

Samotná tvorba testu není nijak složitá, nicméně ještě než k testování Treejackem přistoupíte, měli byste se zamyslet, jak vůbec testování pojmete, kolik úkolů použijete a kolik respondentů potřebujete. Čím rozsáhlejší váš web je, čím více položek a úrovní má, tím více úkolů k otestování jeho struktury budete potřebovat a tím více respondentů si budete muset sehnat. 

Můžete testovat různými způsoby 

Co se týká způsobu testování, jde především o to, jaká data aktuálně potřebujete získat, tedy: co řešíte za problém. V Treejacku si můžete spustit jednoduchý test na jednu strukturu (například v případě, že hledáte chyby na už existujícím webu, který chcete vylepšit), nebo jeden test (stejnou sadu úkolů) na více struktur a porovnávat, která je lépe navržená (v situaci, kdy navrhujete nový web/redesignujete), či vylepšovat postupně jednu strukturu – otestovat ji poprvé, upravit a otestovat znovu se stejnou sadou úkolů. 

Počet respondentů 

Počet respondentů souvisí s počtem úkolů v testu. Platí pravidlo, že čím více úkolů si pro testování struktury webu připravíte, tím lépe ji otestujete. V Treejacku se ale doporučuje testovat s jedním respondentem maximálně 10 až 15 úkolů. Co se dá dělat, když máte test delší a k důslednému otestování webu potřebujete třeba 30 úkolů? Vložte do Treejacku všechny úkoly a přímo v záložce Tasks, pod seznamem úkolů, zvolte Randomize task order. V rozbalovacím menu nastavte počet úkolů, který se má zobrazit na jednoho respondenta. Treejack je pak bude rovnoměrně generovat mezi účastníky testování.

Nastavení počtu úkolů na jednoho respondenta

Aby byl test dostatečně vypovídající, doporučuje se získat minimálně 100 odpovědí na jeden úkol v testu. Pokud si tedy připravíte test se sadou 30 úkolů, každému respondentovi z toho ukážete jen 10 úkolů a ke každému úkolu potřebujete získat 100 odpovědí, měli byste si sehnat 300 respondentů na test. Vždy samozřejmě záleží na vašich možnostech – je lepší testovat i s menším počtem uživatelů, nežli vůbec. 

Text k úkolům 

Úkoly pro respondenty by měly být konkrétní a jednoznačně zadané – neptejte se na víc věcí najednou, vyhněte se dlouhým souvětím, nenapovídejte použitím nesprávných obratů ve stylu „Podívejte se do kategorie oblečení a zkuste najít modrý svetr“. Zadávejte úkoly stručně, ve stylu „Kde byste hledali, Chtěli byste, Udělejte, Jak byste řešili…“, přičemž zadání úkolu by mělo uživatele nutit vybírat/hledat kategorií a subkategorii, ve které naleznou řešení k dokončení úkolu.

Kdy vůbec Treejack využít? 

Když navrhujete nový web, když chcete dělat redesign, když chcete zlepšit pojmenování, či srozumitelně zorganizovat složky navigace. Správná struktura webu je klíčovým prvkem použitelných stránek, je tedy více než vhodné otestovat kvalitu jejího navržení ještě před tím, než začnete s vizuálním a interakčním designem. Od správně navržené struktury se odvíjí celkový navigační design stránek, je to součást plánování obsahové strategie webu. 

Treejack je volně k dispozici v „osekané“ verzi, jejímž největším omezením je, že v rámci jednoho výzkumu můžete vytvořit jen tři úkoly pro maximálně 10 účastníků testování. 

ebf - tip - debata

Placená verze stojí 109 USD/měsíc – při aktuálním kurzu se tedy pohybujeme kolem 2000 Kč s tím, že za předplacený měsíc si můžete spustit tolik testů, kolik chcete. 

Pokračování příště

To by bylo k základnímu nastavení Treejacku vše. Dozvěděli jste se, jak přistupovat k testování struktury webu pomocí tohoto nástroje, na co si dát pozor před testem a jak samotný test nastavit. Po spuštění testu už zbývá jen sledovat, jak se vám hromadí odpovědi, a těšit se na analýzu výsledků – k té si něco řekneme v navazujícím článku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka se zabývá použitelností a souvisejícími oblastmi. Najdete ji na Linkedin, Twitteru. Pracuje pro Dobrý web. Člen Asociace UX (dříve ACM SIGCHI Prague).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).