Hlavní navigace

Svérázný informatický projekt Prahy 1

30. 6. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Říká vám něco "Gridová strategie" či "Počítačová gramotnost 2.0"? Připadá vám "prozkoumání možností Internetu jako přístupového kanálu ke službám" jako dostatečný důvod na vynakládání nemalých prostředků EU? Pozvánka na tiskovou konferenci městské části Praha 1 obsahovala takto zvláštně formulované věci a výsledek byl ještě zajímavější...

Městská část Praha 1 a společnost A-21 oznamují ukončení základní fáze společných projektů pod názvem Gridová strategie MČ Praha 1 – příprava na počítačovou gramotnost verze 2.0. Hlavním cílem této strategie je prozkoumání možností Internetu jako přístupového kanálu k službám, poskytovaným úřadem MČ Praha 1. Gridová strategie směřuje k vybudování integrační platformy na bázi otevřených standardů webových služeb a SOA v kombinaci s inteligentním portálem (projekt WebGrid). Dále je součástí příprava vzdělávacích služeb pro práci ve virtuálním prostoru (Projekt Příprava počítačové gramotnosti nové generace – PPGNG) a vlastní výuka vybraných zaměstnanců a politiků (projekt VPGNG).

Předchozí odstavec jsem doslova opsal z tiskové zprávy městské části (MČ) Praha 1. Fascinoval mě. Jednak hovoří poněkud nesrozumitelným jazykem, jednak popisuje některé zcela běžné a normální věci coby zázrak hodný zkoumání. Navíc naznačuje, že MČ Praha 1 bude budovat něco, co už dávno měla mít vybudováno, případně využívat existence Portálu státní správy (samozřejmě všichni víme, že to je teorie).

Na všem je navíc zajímavé, že MČ Praha 1 hrdě prohlašuje, že projekt nezatížil rozpočet MČ Prahy 1 – na druhou stranu projekt z 38,55 procenta financoval státní rozpočet, z 10, 25 procenta Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) a skoro polovinu (48,8 procenta) financovala Evropská unie. A pokud byste nabyli dojmu, že v případě tohoto projektu by mohlo jít o ukázkové PPP (propojení privátního a státního sektoru), nenechte se mýlit – A-21 pokryla ze svých soukromých zdrojů 2,4 procenta, očekával bych podstatně více. Nezatížení rozpočtu MČ Praha 1 je tak poněkud zvláštní chloubou – projekt stál daňové poplatníky peníze. Nemalé peníze. 48,8 procenta ze dvou zmiňovaných státních zdrojů přestavuje více než jeden milion korun (celková cena činí 2.531.990 korun).

Kacíř kdesi uvnitř tak jako tak nechápe, proč je potřeba prozkoumávat možnosti Internetu jako přístupového kanálu ke službám, tak jako mu není jasné, proč je na to potřeba vynakládat prostředky státní i prostředky Evropské unie. Právě tento krok mi připadá jako krok prakticky vynechatelný. Daleko spíše bych očekával, že MČ Praha 1 se bude v roce 2006 chtít pochlubit funkčním informačním systémem pro občany doplněným fungujícím programem podporujícím počítačovou gramotnost a hlavně elektronické vzdělávání (a nebude pro to používat zvláštní označení práce ve virtuálním prostoru). Zkoumání možností Internetu bych očekával tak před pěti lety.

Chlubit se v roce 2006 zkoumáním a přípravou elektronického vzdělávání je zvláštní. Naznačovat, že MČ Praha 1 potřebuje pořádat výuku politiků v této oblasti, je možná nešťastná formulace, ale daleko spíše ukázka toho, jak to opravdu ve státní správě vypadá.

Ale pak jsem se dozvěděl z úst vedoucího informatiky MČ, že „no, my se to učíme a když už nám to EU zaplatí…“ a vlastně to pomalu začínám chápat. Jenom je mi líto těch peněz. Potvrdil to nakonec i místostarosta Prahy 1, RNDr. Čestmír Nekovařík, který tento projekt vysvětlil jako klopotnou a dlouhou cestu k penězům z Evropské unie. Cestu, kterou začali už před třemi až čtyřmi lety.


Poznámka pod čarou – očekával jsem, že dnešní TK bude představovat něco zajímavého a užitečného ohledně informačních systémů veřejné správy a oceňovaného právě MČ Prahy 1. Místostarosta mě vyvedl z omylu, MČ Praha 1 je hrdá na to, že se naučila čerpat peníze z EU, a to bylo jeho zásadní sdělení. A jak to tak vypadá, je v podstatě jedno, na co.

Utopie a novodobý mesiáš

Realizátor projektu, společnost A-21, vznikl v roce 1996 a říká o sobě, že je „průkopníkem v oblasti dodávek informačních systému pro veřejnou správu na bázi procesního modelu organizace“. Kacíř uvnitř říká, ze informační systémy (IS) pro veřejnou správu by asi měly být založeny na procesním modelu organizace, stejně jako ostatní IS určené pro organizace a sloužící organizaci. Co je na této věci průkopnické, mi tedy není jasné. A-21 má „v tomto odvětví již několik zákazníků z řad městských úřadů“, důležitější ovšem je dodatek, že největším je Úřad městské části Prahy 1. Což dle slov ředitele firmy představuje například portál v Moravské Třebové, portál města Vysoké Mýto a nějaké další malé firmy – čili nic natolik velkého, jak bylo naznačeno, a rozhodně je otázka, zda A-21 má na podobně velký projekt. 

A-21 byla až donedávna firmou pro „architektonické práce a poradenskou činnost v oboru“ (pochází z Moravské Třebové), tedy alespoň tak je dodnes uváděna v rejstříku firem na Seznamu.

A-21 mimochodem, ústy svého ředitele, Ing. Zdeňka Havelky, označila NPPG za nedostatečný program a prohlásila, že potřebujeme novou počítačovou gramotnost a z Internetu se prý vyvine Internet nové generace aneb Hypernet založený na Virtualizačním gridu založeném (prý) na ICT, telco a médiích. A také tvrdí, že „za informačně gramotného jedince můžeme považovat toho, který má nezbytné znalosti, orientační schopnosti a dovednosti k efektivní a produktivní koexistenci s virtuálním prostředím“. Dlužno dodat, že Ing. Zdeněk Havelka je přesvědčen, že ten „prostor“ zatím neexistuje a není definován. Science-fiction? Ne. Osobně si myslím, že se A-21 podařilo těmito zvláštními formulacemi přesvědčit zastupitele Prahy 1 – prostě proto, že tam tomu nikdo nerozumí. Pak je samozřejmě možné, že jsem zcela hloupý a vůbec tomu nerozumím já a Zdeněk Havelka je nový hypernetový mesiáš.

Poslechněte si, co Zdeněk Havelka dnes dále říkal: myslí si, že „dojde k dematerializaci kapitálu a vše bude nehmotná aktivita, vládnout bude offshoring, outsourcing, in-forming (Search economy URIs), plug-inning.“ Nastoupí „kreativní sektor“ a znalostní pracovníci budou na úkor výroby a služeb a dojde k mediální fragmentaci a veřejný prostor bude u konce. A nejzajímavější na konec – role státu při zajišťování a garantování prosperity bude minimalizována. Dostupnost práce bude limitována v čase. Klíčovým faktorem úspěšnosti budou znalosti a schopnosti jednotlivců. A poroste role komunit, protože pouze na úrovni komunit bude možné zajišťovat veřejné služby, nikoliv na úrovní státu. A vlastně ještě lepší na konec – „konec“ byrokracie. Dodatek – pokud jste některým termínům v tomto odstavci uvedeným nerozuměli, vítejte do klubu.


Poznámka pod čarou – Zdeněk Havelka vlastně označil celou MČ Praha 1 za zcela zbytečnou instituci, úředníky za zralé k zrušení a politiky za nejzbytečnější na světě. Podle A-21 (Zdeněk Havelka neříká „já“, ale „my“) vše přejde na komunity a Internet vše vyřeší. Kouzelná utopie.
Zdeněk Havelka mimochodem prohlásil, že je euroskeptik. A pochopitelně se ve své prezentaci několikrát nezapomněl zmínit o weblozích. Dokonce pevně věří, že weblogy budou mít důležitou roli i na portálu MČ Prahy 1 (sic).

Co to všechno stálo a bude stát?

Pojďme od utopií zpět k realitě. A-21 připravuje projekt WebGrid Praha 1 – „pilotní veřejné digitální služby“ – náklady 21.154.866 korun (MČ Praha 1 se bude podílet 6,3 procenta) – ten vlastně nebude ničím jiným než webovým rozhraním pro občany.

A připravuje se i projekt Výuka počítačové gramotnosti nové generace, který bude stát 2.783.290 korun. A pokud vám to není ještě málo, připravuje se „GridNet Praha 1“, což by měl být otevřený/uzavřený (doslovná citace Ing. Zdeňka Havelky) Internet pro subjekty Prahy 1 – částka neurčena. Megalomanie, to mě napadlo. O horizontu dokončení těchto projektů nebylo na tiskové konferenci slovo.

Co se technologií týče – WebGrid je postaven na řešení SAP a je využíván SAP portál, pro příznivce open source je odpověď jednoduchá – nemyslí se na ně. Z dalších známých jmen se na technickém řešení podílí Systinet. Osobně si nemyslím, že úřad MČ Praha 1 potřebuje SAP portál pro vytvoření rozhraní pro občany. Myslím si, že SAP je daleko lepší pro zcela jiná řešení. Ale to je samozřejmě můj zcela osobní názor.

Lídr ODS a kandidát na starostu MČ Prahy 1 Petr Hejma mimochodem říká, že ODS chce z úřadu MČ Prahy 1 udělat něco daleko lidštějšího, a sám má prý co dělat, aby odehnal malé caparty od svého počítače, protože se mu dívají přes rameno (sic), ale na druhou stranu doufá, že méně gramotné občany naučí počítačové dovednosti jejich děti či vnuci. Zvláštní kombinace. Je ale také přesvědčen, že informační systém MČ Prahy 1 má především usnadnit život zaměstnancům MČ Prahy 1. Osobně si myslím, že by to mělo být přesně naopak a prvotním cílem by mělo být usnadnění života občanů nuceným komunikovat s úřadem a teprve poté usnadňovat život zaměstnancům MČ Prahy 1.

Je každopádně zajímavé vidět, jak si malá firma bez zkušeností dokázala získat vedení MČ Prahy 1 – nejprve ČSSD a posléze i ODS.

MM AI t

Výběrová řízení? To se teď nenosí

První část se pochopitelně uskutečnila bez výběrového řízení – očekávatelné řešení díky „vhodné“ skladbě peněz. A pan Zdeněk Havelka to doslova okomentoval slovy, že jinak se dnes věci už nedělají. Pro druhou část, s ohledem na výši částky, proběhlo výběrové řízení bez námitek.

Co dodat…

Co očekáváte od jmenovaného projektu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).