Hlavní navigace

Jak ministerstvo informatiky dotuje nestátní organizace

19. 12. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 29
Ministerstvo informatiky vydá přibližně 3,6 milionu korun nestátním organizacím, které se činí v oblasti informační společnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z výběrového řízení vyšlo vítězně 19 subjektů. Jak řízení probíhalo a které projekty dostaly granty?

Stejně jako v posledních dvou letech, i letos na podzim vyhlásilo ministerstvo informatiky (MI) výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi, tentokrát pro rok 2006. Veřejná soutěž o statisícové granty se skládala ze dvou programů:

vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (podpora zvyšování informační gramotnosti veřejnosti), informační společnost (podpora umožnění přístupu na Internet a podpora využívání informačních technologií).

Výběrové řízení vycházelo ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, dále z usnesení vlády ze dne 7. února 2001 č. 114, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a konečně z usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 745 [PDF, 91 kB], o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2006. Dokument Státní informační a komunikační politika [PDF, 672 kB] přijatý 24. března 2004 pak dává základ kritériím výběrového řízení společně se strategií eEurope 2005.

Uvedené zákony obecně upravují a právně zakotvují způsob poskytování dotací, prohlášení vlády z letošního června má prakticky deklarativní charakter. Uložilo vládě a ministerstvům zpracovat stejné téma na rok 2007 a přiřadilo dotační politiku MI do oblasti informační společnosti a segmentu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Státní informační a komunikační politika je strategickým plánem české vlády, který stanovuje priority rozvoje informační společnosti, do roku 2006.

Pro bližší informace o samotném výběrovém řízení, jehož výsledky MI zveřejnilo 22. listopadu, musíme zapátrat v dokumentech ministerstva.

Kritéria a průběh řízení

Jejich souhrn naleznete na webu MI. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 15. září za podmínek [PDF, 48 kB], jež definují obecné závazky ohledně účasti (řízení se mohou účastnit pouze právoplatná občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace a nadační fondy), použití dotace (nesmí přesáhnout 70 procent rozpočtu projektů, nesmí generovat zisk, mohou být použity na úhradu mezd atd.), finanční podpory (podmínky, které musí příjemce dodržet na základě Rozhodnutí MI o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2006), kontroly využití dotace, finančního zúčtování dotace se státním rozpočtem a způsobu podání přihlášky.

Arbitrem byla výběrová „Komise pro otevírání obálek“, která se skládala ze čtyř pracovníků ministerstva a jednoho nejmenovaného konzultanta pro oblast neziskového prostoru. Komise se řídila těmito kritérii [PDF, 34 kB], které byly obodovány:

přínos projektu, dopad řešení v místě realizace, naplňování priorit Státní informační politiky a Akčního plánu eEurope 2005, kvalita zpracování, odborná úroveň projektu, účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním, odborná úroveň a složení řešitelského týmu (praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných projektů).

Miliony pro organizace

Do závazného termínu 14. října 2005, tedy do měsíce od vyhlášení výběrového řízení, MI obdrželo 111 návrhů projektů, z toho 64 se hlásilo k programu Informační společnost a 47 k programu Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Po termínu došly tři návrhy, které ale byly vyřazeny stejně jako dalších 42, jež nesplňovaly formální požadavky (seznam zúčastněných [XLS, 26 kB]). 70 zbylých účastníků bylo již výše zmiňovanou komisí 8. listopadu vybráno a doporučeno pro dotaci 19 projektů.

Finanční příspěvek bude dosahovat cifry okolo 3,6 milionu korun, přesná výše bude zveřejněna po schválení státního rozpočtu na počátku příštího roku. MI se podle svých slov bude snažit o rovnoměrné rozdělení s přihlédnutím k rozsahu projektu, průměrná výše dotace pro jednotlivý projekt se tak bude pohybovat okolo 200 tisíc korun. Které subjekty se mohou na grant těšit?

Výsledky výběrového řízení MI: Podpora nestátních neziskových organizací 2006
Název projektu Předkladatel Místo Požadovaná výše dotace Doporučená výše dotace Obsah/cíl projektu
MOST – Moderní otevřené studium Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Praha 470 900 Kč 200 000 Kč využití ICT v oblasti vzdělávání dobrovolných hasičů, celostátní dosah
Speciální semináře o možnostech využívání informačních technologií v jednotlivých oborech činnosti Česká vědeckotechnická společnost spojů Praha 617 400,00 Kč 200 000,00 Kč vysoce odborné semináře, které mají pomoci rozšíření využívání IT v každodenní praxi ve všech oborech lidské činnosti, osvětový projekt
Databáze Fair-Play-veřejná správa jako na dlani Oživení Praha 250 000,00 Kč 200 000,00 Kč projekt s cílem podpořit boj s korupcí – databáze s informacemi o hospodaření s veřejnými prostředky
Internetová poradna Klubu dvojčat a vícečat Klub dvojčat a vícečat Praha 395 000,00 Kč 220 000,00 Kč internetová poradna pro rodiny s vícečaty
Počítače v Sovičce – to je hračka! Oblastní charita Most Most 266 723,00 Kč 250 000,00 Kč počítačová gramotnost dětí a mládeže z těch nejnižších příjmových skupin v problémovém regionu, na tuto skupinu Národní program počítačové gramotnosti nedosáhne
Internetová linka bezpečí Sdružení Linka bezpečí Praha 480 000,00 Kč 230 000,00 Kč internetová linka bezpečí a vývoj potřebného SW, celostátní dosah
Internetové stránky poskytující informace o Romech ROMEA Praha 350 000,00 Kč 250 000,00 Kč rozvoj projektu www.skola.romea.cz
Internetový klub Prokopa Diviše Znojmo Diecézní charita Brno – Oblastní charita Znojmo Znojmo 900 000,00 Kč 300 000,00 Kč internetový klub pro veřejnost, bezbariérový přístup
Ovládání svobodného počítače Liberix Olomouc 179 900,00 Kč 150 000,00 Kč svobodný software, vznik e-publikace
Mezinárodní konference ISSS 2006 Sdružení Český zavináč Praha 450 000,00 Kč 300 000,00 Kč konference ISSS, jediná svého druhu, má vysokou odbornou úroveň
WA – Internet bez bariér Brailcom Praha 530 400,00 Kč 200 000,00 Kč technologie WA, tvorba webů s jejím využitím, zpřístupnění webu znevýhodněným skupinám, celostátní dosah
Technické evaluační centrum TyfloCentrum Brno Brno 416 000,00 Kč 300 000,00 Kč IT vzdělávání znevýhodněných občanů, vytvoření cvičebnice a hmatových obrazů, které bude možné využít do budoucna celostátně, na tuto skupinu NPPG nedosáhne
Audio Game Book-prostředek vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů APOGEUM Brno 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč vývoj SW pro nevidomé, spec. přehrávač PC her, free šíření výsledků projektu, celostátní dosah
Digitální Lexikon českých výtvarníků Společnost pro současné umění (Society for contemporary arts) – SCA Ostrava 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč další rozvoj digitální encyklopedie českých výtvarníků
Podpora vzdělávání a roz. lid. zdr. v zařízení služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy soc. izolací Centrum pro rodinu v Turnově Turnov 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč IT gramotnost osob ohrožených sociální izolací, na tuto skupinu NPPG nedosáhne
Využití ICT při práci s lidmi s kombinovaným postižením II Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Hradec Králové 68 400,00 Kč 50 000,00 Kč IT gramotnost osob s kombinovaným postižením, na tuto skupinu NPPG nedosáhne
Zvyšování počítačové gramotnosti u cizinců a uprchlíků Organizace pro pomoc uprchlíkům Praha 385 000,00 Kč 275 000,00 Kč zpřístupnění informací skupinám se zejména jazykovou bariérou
S JAHODOU po informační dálnici JAHODA Praha 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč nejen počítačová, ale vůbec gramotnost dětí a mládeže v problémovém regionu, na tuto skupinu NPPG nedosáhne
Pokračování internetového projektu Hra o Zemi a jeho využití při výuce na školách Zelený kruh Praha 229 000,00 Kč 170 000,00 Kč IT technologie a ekologie – osvěta, výuka, jediný projekt zaměřený na ekologii, kvalitní zpracování www.hraozemi.cz
Celkem 6 292 723,00 Kč 3 599 000,00 Kč

Zdroj: ministerstvo informatiky

Kdo vyhrál?

Získat bližší informace o výherních projektech v soutěži MI bylo překvapivě obtížné (až jsem měl obavu, zda ministerské úředníky svým zájmem o veřejnou soutěž příliš neobtěžuji), leč povedlo se, a tak máme ke každému projektu alespoň krátký popisek jeho obsahu a přesné rozložení finančních dotací (viz tabulka výše).

Ani na webech jednotlivých subjektů mnohdy příliš informací o daném programu nenaleznete (většinou se ještě nerozjely), proto se musíme orientovat podle kusých informací dodaných MI. Z nich je patrné, že odměněny byly převážně projekty, jejichž cílovou skupinou jsou menšiny nebo fyzicky či sociálně znevýhodnění lidé.

Osobně mě zaujala myšlenka Internetové linky bezpečí, kam mohou děti zasílat své dotazy, nebo projekty pomáhající nevidomým s využitím PC. Grantu se dočkala také společnost Liberix, podporující open-source software. Devět letos vítězných subjektů uspělo se svými projekty i v loňské soutěži.

Některé zajímavé neziskové projekty určitě má význam sponzorovat, zároveň je ale vhodné toky veřejných peněz bystrým okem kontrolovat. Hodnotit oprávněnost vybraných subjektů je nyní složité, zvláště když v podobných řízeních nemohou vyhrát všichni a rozhodování je spíše subjektivní. Spíše tak bude zajímavé sledovat, co se ze zamýšlených plánů povedlo vítězům realizovat.

MMF24

Další výběrová řízení

V současnosti probíhají další dotační výběrová řízení vyhlašovaná MI. To na podporu projektů pro rozvoj vysokorychlostního Internetu k Internetu pro rok 2006 vzbudilo pozornost tím, že se do něj přihlásila Praha s plánem vybudování bezplatné celoplošné sítě WiFi. Uzávěrka přihlášek byla 9. prosince, rozhodnutí o přidělení 200 mil. korun přijde během ledna příštího roku.

Další výběrová řízení se týkají Národního programu počítačové gramotnosti, kde granty získá projekt, který nabízí výukové kurzy „Základy práce s počítačem“, „Texty v počítači“ a „Internet a e-mail“. MI hodlá podpořit i počítačové kurzy pro handicapované. Uzávěrka přihlášek již rovněž proběhla.

Má smysl dotovat neziskové nestátní organizace?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).