Hlavní navigace

Přístupnost webů státní správy - test první

28. 11. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ve třetím díle seriálu se již konečně dostáváme k samotnému testu přístupnosti webových stránek institucí státní správy. Podle zvolených kritérií se dnes podíváme na weby tří ministerstev. Vybral jsem Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo informatiky.

prvním díle seriálu jsem se snažil vysvětlit, co je to přístupnost webových stránek a z jakých důvodů by měla být dodržovaná. Ve druhém díle jsem se pak pokusil vybrat z metodiky WCAG některé důležité zásady, které se dají bez větších obtíží otestovat. Zvolil jsem jich nakonec čtrnáct. Ačkoliv se mě někteří čtenáři snažili přesvědčit, ať svůj výběr mírně upravím, zůstanu u něj.

A nyní už k samotnému testu. Pro tento díl jsem si vybral weby tří ministerstev. Protože nemám ve svých testovacích kritériích ani jedno, které se týká použití rámců ( frame), zvolil jsem takové weby, které rámce nepoužívají. Testovat tedy budeme web Ministerstva financí (http://www.mfcr­.cz), Ministerstva zdravotnictví (http://www.mzcr­.cz) a Ministerstva informatiky (http:/www.mi­cr.cz).

Před samotnými výsledky testu bych rád zdůraznil jeden důležitý fakt. Můj článek rozhodně nemůže být považován za audit přístupnosti. Za prvé jsem zvolil jen několik málo kritérií a za druhé testuji jen titulní stránku. Pro skutečné zjištění toho, jak je na tom web s přístupností, je třeba realizovat skutečný audit přístupnosti.

A jak tedy testované weby dopadly? Vezměme to postupně.

Ministerstvo financí


(http://www.mfcr­.cz)

1001

Stránky Ministerstva financí doznaly v poslední době velkých změn. Oproti předchozí verzi vypadají mnohem profesionálněji. Jsou tvořeny klasickým šibenicovým layoutem s využitím rozbalovacího horizontálního i vertikálního menu. Podle automatického auditu nevykazuje titulní stránka žádné chyby proti specifikaci. Její velikost je však s 92 kB na hranici, protože to odpovídá cca 13 sekundám stahování přes dial-up modem. Většinu datového přenosu zabere samotné HTML (39 kB) a obrázky (37 kB). Všechny odkazy jsou funkční. Kompletní výsledky automatického auditu.

V oblasti testovaných kritérií přístupnosti pak titulní stránka dopadla následovně:

Pro každý netextový prvek poskytněte textovou alternativu
Ne Na webu je minimum obrázků. Na titulní stránce jsou významové obrázky dva. Obrázkově řešený hlavní nadpis, který má atribut alt v pořádku (Ministerstvo financí), a anglická vlaječka, která má atribut alt se zněním „EN“. Toto však rozhodně nelze považovat za plnohodnotnou alternativu.
Zajistěte, aby všechny informace nesené barvou byly dostupné i bez barevného rozlišení
Ano Stránky jsou bez problémů použitelné při vypnuté barvě i při různých barevných nastaveních ve Windows (funkce usnadnění).
Zajistěte, aby byl dokument čitelný i bez stylových předpisů (style sheets)
Ne Vzhledem k tomu, že barva odkazů v rámci horizontálního menu je řešena přes kaskádové styly, ale pozadí tohoto menu nikoliv, nejsou při vypnutém CSS tmavě modré odkazy na tmavě červeném pozadí čitelné.
Zabraňte tomu, aby obrazovka kmitala
Ano V tomto ohledu funguje stránka bezvadně. Nic se nehýbe, neskáče, nekmitá.
Ujistěte se, že jsou stránky použitelné bez funkčního skriptování či appletů, a pokud to není možné, zajistěte adekvátní alternativní informace na přístupné stránce
Ano Stránky fungují správně i bez funkčního JavaScriptu. Menu se pochopitelně nerozbaluje, ale po kliku na první úroveň se uživatel dostane na výběr dalších možností.
Zajistěte, aby barevné kombinace popředí a pozadí byly dostatečně kontrastní i pro osoby s vadami zraku
Ano Kontrast všech kombinací barev popředí a pozadí, které jsou na stránce použity, je dostatečný.
Existuje-li adekvátní značkovací jazyk, použijte k předání informace značkování místo obrázků
Ano Obrázek, který nese informaci, je na stránce jen jeden, a sice hlavní nadpis. Je však použit správně a nesnižuje přístupnost stránky.
Vytvářejte dokumenty splňující zveřejněnou formální gramatiku
Ano Kód stránky je naprosto validní podle specifikace HTML 4.01 Transitional.
Pro řízení layoutu a zobrazení použijte stylové předpisy (style sheets)
Ne Kaskádové styly jsou použity jen pro některé designové charakteristiky. Znatelně chybí např. u pozadí horizontálního menu nebo pozadí hlavičky, kde je použita vlastnost přímo v HTML kódu.
Nepoužívejte tabulky pro layout, nedávají-li smysl i linearizované
Ano Stránka používá tabulkový layout, ale tabulka dává smysl i linearizovaně.
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů používejte relativní jednotky místo absolutních
Ne Velikost odkazů v horizontálním i vertikálním menu je nevhodně nadefinována. V MS Internet Expoloreru nejdou zvětšovat.
Ke strukturování dokumentů používejte prvky nadpisů, a to v souladu se specifikací
Ne Například u nadpisu „Novinky“ je nevhodně použita konstrukce <p class="nadpis"> místo správné značky pro nadpis (např.  h2)
Jasně identifikujte cíl každého odkazu
Ano Odkazy jsou na stránce dostatečně přesné a vyjadřují svůj cíl.
Prostřednictvím metadat doplňte ke stránkám sémantické informace
Ne Obsah značky title je v pořádku (Ministerstvo financí). Totéž platí o metaznačce content-type a keywords. Metaznačka description však zůstala nenaplněna.

Ze čtrnácti kritérií tak titulní stránka Ministerstva financí uspěla v osmi.

Ministerstvo zdravotnictví


(http://www.mzcr­.cz)

1003

Na titulní stránce Ministerstva zdravotnictví dominuje „lékařská“ zelená. Layout je trojsloupcový, ale ovládaný kaskádovými styly. Podle automatického auditu dosahuje velikosti 78 kB, což přes dial-up odpovídá 11 sekundám stahování. Největší podíl na velikosti mají obrázky (57 kB). Co ale nelze přehlédnout, je fakt, že některé obrázky jsou zmenšovány až v samotném browseru, takže na velikosti by se dalo určitě ještě něco ušetřit. Stránka vykazuje několik chyb proti specifikaci HTML 4.01 Transitional. Kompletní výsledky automatického auditu.

V oblasti testovaných kritérií přístupnosti pak titulní stránka dopadla následovně:

Pro každý netextový prvek poskytněte textovou alternativu
Ano Všechny významové obrázky mají vhodně použitý atribut  alt.
Zajistěte, aby všechny informace nesené barvou byly dostupné i bez barevného rozlišení
Ano Stránky jsou čitelné i s vypnutými barvami nebo s jinou barevnou kombinací MS Windows.
Zajistěte, aby byl dokument čitelný i bez stylových předpisů (style sheets)
Ano I přes fakt, že je celý layout řízen kaskádovými styly, je stránka použitelná i bez nich. Malou výtku bych měl k absenci oddělovačů jednotlivých obsahových bloků a mezinadpisům.
Zabraňte tomu, aby obrazovka kmitala
Ano Na stránce se nic nehýbe.
Ujistěte se, že jsou stránky použitelné bez funkčního skriptování či appletů, a pokud to není možné, zajistěte adekvátní alternativní informace na přístupné stránce
Ano Stránka je plně funkční i bez JavaScriptu.
Zajistěte, aby barevné kombinace popředí a pozadí byly dostatečně kontrastní i pro osoby s vadami zraku
Ne Nedostatečný kontrast byl shledán u světle zeleného pozadí s tmavě zeleným písmem a světle zeleného pozadí s bílým písmem.
Existuje-li adekvátní značkovací jazyk, použijte k předání informace značkování místo obrázků
Ano Mírnou výhradu mám k obrázku „České zdravotnictví a Evropská unie“, který je významovým nadpisem a přesto je řešen obrázkem, aniž by byl významově označen jako nadpis.
Vytvářejte dokumenty splňující zveřejněnou formální gramatiku
Ne Stránka není validní proti specifikaci HTML 4.01 Transitional.
Pro řízení layoutu a zobrazení použijte stylové předpisy (style sheets)
Ano Pro řízení layoutu byly využity kaskádové styly.
Nepoužívejte tabulky pro layout, nedávají-li smysl i linearizované
Ano Tabulkový layout není použitý.
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů používejte relativní jednotky místo absolutních
Ne Velikost písma i layoutu je nevhodně nadefinovaná. V MSIE nelze zvětšovat vůbec nic.
Ke strukturování dokumentů používejte prvky nadpisů, a to v souladu se specifikací
Ne Použitý je jen jeden nadpis <h3>. Ostatní významové nadpisy nejsou jako nadpisy označeny.
Jasně identifikujte cíl každého odkazu
Ano Všechny odkazy jsou srozumitelné a vyjadřují svůj cíl.
Prostřednictvím metadat doplňte ke stránkám sémantické informace
Ne Použita je jen značka title. Ostatní metaznačky úplně chybí.

Ze čtrnácti kritérií tak titulní stránka Ministerstva zdravotnictví uspěla v devíti.

Ministerstvo informatiky


(http://www.mi­cr.cz)

1002

Stránky Ministerstva jsou vytvořeny klasickým šibenicovým tabulkovým layoutem, na kterém dominuje šedá a bílá. Podle automatického auditu dosahuje titulní stránka velikosti 54 kB (~ 7 sekund na dial-upu). Největší podíl na velikosti má HTML kód (29 kB) a obrázky (16 kB). Stránka bohužel není validní podle zvolené specifikace HTML 4.01 Transitional. Kompletní výsledek automatického auditu.

V oblasti testovaných kritérií přístupnosti pak titulní stránka dopadla následovně:

Pro každý netextový prvek poskytněte textovou alternativu
Ne Na stránce chybí alt (resp. je prázdný) téměř u všech obrázků.
Zajistěte, aby všechny informace nesené barvou byly dostupné i bez barevného rozlišení
Ano Stránka je použitelná i bez barev nebo jiného barevného schématu Windows.
Zajistěte, aby byl dokument čitelný i bez stylových předpisů (style sheets)
Ano Stránka je bez stylů čitelná bez problémů.
Zabraňte tomu, aby obrazovka kmitala
Ano Na obrazovce se nic nehýbe.
Ujistěte se, že jsou stránky použitelné bez funkčního skriptování či appletů, a pokud to není možné, zajistěte adekvátní alternativní informace na přístupné stránce
Ano Stránky jsou plně fuknční i bez funkčního skriptování.
Zajistěte, aby barevné kombinace popředí a pozadí byly dostatečně kontrastní i pro osoby s vadami zraku
Ano Kontrast je ve všech kombinacích pozadí a popředí dostatečný.
Existuje-li adekvátní značkovací jazyk, použijte k předání informace značkování místo obrázků
Ano Všechny významové prvky jsou řešeny textově.
Vytvářejte dokumenty splňující zveřejněnou formální gramatiku
Ne Stránka není validní proti specifikaci HTML 4.01 Transitional.
Pro řízení layoutu a zobrazení použijte stylové předpisy (style sheets)
Ne Kaskádové styly se používají jen pro definici vzhledu písma. Layout zajišťuje pomerně komplikovaná tabulka.
Nepoužívejte tabulky pro layout, nedávají-li smysl i linearizované
Ano Tabulka použitá pro layout dává smysl i linearizovaná.
Pro hodnoty atributů značkovacího jazyka a vlastností stylových předpisů používejte relativní jednotky místo absolutních
Ne Velikost písma i layoutu je nevhodně nadefinovaná. V MSIE nelze zvětšovat vůbec nic.
Ke strukturování dokumentů používejte prvky nadpisů, a to v souladu se specifikací
Ne Ačkoliv je na stránce několik významových nadpisů, žádný tak není v kódu označen.
Jasně identifikujte cíl každého odkazu
Ne Příkladem špatného použití je odkaz „více“, který je na stránce použit několikrát, aniž by byl doplněn vhodným atributem  title.
Prostřednictvím metadat doplňte ke stránkám sémantické informace
Ne Chybí metaznačka description.

Ze čtrnácti kritérií tak titulní stránka Ministerstva informatiky uspěla v sedmi.

Závěr


Podle počtu splněných kritérií nejlépe dopadlo Ministerstvo zdravotnictví. Nejhůře je na tom paradoxně Ministerstvo informatiky, které by IMHO mělo jít příkladem. Ani jeden web však nedosáhl plného počtu bodů.

Celkem se dalo očekávat, že testované weby dopadnou v testu špatně. Čekal jsem tabulkové layouty, minimální použití kaskádových stylů, nevalidní kód apod. Co mě ale velmi nepříjemně překvapilo, byla skutečnost, že ani jeden web nepoužívá správné relativní jednotky pro definici velikostí. Uživatel, který potřebuje či chce text zvětšit, pak vůbec nemá šanci. Další nepochopitelnou věcí je absence všech či některých metaznaček.

Marketing Meeting balicek

Abych však nebyl nespravedlivý: příjemně mě překvapilo, že se stránky nespoléhají na JavaScript, což je v poslední době velmi moderní. I bez funkčního JavaScriptu jsou stránky naprosto použitelné.

Jak budeme pokračovat


V příštím díle seriálu se zaměříme opět na tři weby. Tentokráte však zacílíme na krajské úřady. Uvidíme, jestli jejich weby budou lepší než weby testovaných ministerstev.

Jak dopadnou krajské úřady se svými weby?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

David se tvorbě webových stránek se zvláštním zřetelem na přístupnost se věnuje na svém weblogu Přístupnost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).