Hlavní navigace

Private Investors zkrachovali, a co Penize.cz?

23. 5. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Krach největšího českého obchodníka s americkými akciemi zaznamenal patrně každý. Jediná firma, s Private Investors spojená, která vyvázla se štěstím, je finanční server Penize.cz. Co však z dálky vypadá jako štěstí, z blízka se jeví jako klasický "tunel" či něco horšího. Představitelé společnosti nemluví pravdu - všechno zkrátka vypadá prapodivně.

Zatímco Lidové noviny včera věnovaly krachu největšího domácího obchodníka s americkými akciemi pouze krátký článek v ekonomické rubrice, Mladá fronta DNES mu věnovala hned „otvírák“ na titulní straně a současně ještě celou jednu stranu vnitřní. Přestože společnost, podle tvrzení Františka Jakuba, předsedy Komise pro cenné papíry, nesignalizovala při vzájemné komunikaci žádné zhoršení, nejenže dlužila za tři měsíce nájemné, ale dokonce ani nevyplácela mzdy zaměstancům, kteří včera ráno našli na vrátnici pouze výpovědi. Spolu s Private Investors zkrachovala i jejich dceřinná společnost Online Investors, jež umožňovala online obchodování s americkými akciemi a která zřejmě zneužila prostředky, se kterými měli právo nakládat výhradně sami klienti.

Nehodlám zde analyzovat ekonomické důvody, které ke krachu Private Investors vedly, to už za mne učinili jiní. V novinách se ovšem jaksi pozapomělo, že firma měla ještě jednu internetovou aktivitu – totiž finanční server Penize.cz. V tiskové zprávě ze dne 21. května 2001 však Tomáš Prouza, ředitel společnosti Peníze, a.s., píše, že: „Již delší dobu není Private Investors akcionářem Peníze, a.s.“ Tomáš Prouza mi rovněž v telefonickém rozhovoru sdělil, že k prodeji akcií došlo již před delším časem (bližší datum mi ovšem odmítl sdělit, údajně s ohledem na okolnosti), a tak obchod nespadá pod omezení Zákona o konkursu a vyrovnání, které ukládá, že soud může šest měsíců nazpět zrušit všechny právní úkony úpadce, dospěje-li k názoru, že poškozují věřitele.

Novým majitelem společnosti jsou podle tiskové zprávy významné osobnosti z oblasti Internetu a informačních technologií a její zaměstnanci. Na dotaz, proč nezveřejní svoji identitu a nezprovodí tak ze světa pochybnosti, mi Tomáš Prouza odpověděl, že si nepřejí být spojováni se skandálem kolem Private Investors. Na celém případu je ovšem zarážející skutečnost, že při pohledu do obchodního rejstříku je patrné, že ve statutárním orgánu společnosti (představenstvu) se stále nachází lidé z Private Investors (Dušan Tejkal a Dan Papoušek) – koupím-li společnost, prvním logickým krokem je změna statutárních orgánů, kterou je firma dle zákona povinna „bez zbytečného odkladu“ nechat zanést do obchodního rejstříku. Soud pak v případě nutnosti posoudí, co je oním zbytečným odkladem, v praxi se tento pojem vykládá zhruba jako 14 dní.

Při podrobnějším ohledání však začíná nejasností přibývat. V článku Private Investors loni zvedl tržby, ale snížil zisk na 11 milionů korun, který vyšel 7. února tohoto roku v Hospodářských novinách, je uvedeno, že: „Dcerami Private Investors jsou finanční server Penize.cz a obchodníci Online Investor (…).“ Pak by ovšem tvrzení Tomáše Prouzy o prodeji před delší dobou nebylo pravdivé a společnost Peníze by se stala součástí konkursní podstaty – to však Tomáš Prouza odmítá. Na okraj poznamenávám, že Penize.cz jsou stále uvedeny v tzv. „Finančním Packu“, který v iAuditu zastřešoval všechny internetové aktivity Private Investors, a že Private Investors jsou rovněž správcem domény penize.cz . Na druhou stranu však připouštím, že tomu může být z důvodů marketingových, resp. technických.

Vzhledem ke vzrůstajícím pochybnostem jsem se tedy odhodlal zvednout telefon a zjistit, jak pracují naše krajské obchodní soudy (příšerně, třikrát mě odkázali na jiné telefonní číslo), a ověřit si informaci Tomáše Prouzy o tom, že žádost o změnu údajů v obchodním rejstříku byla již dávno v souladu se zákonem podána a současnou neutěšenou situaci s nesprávnými údaji má na svědomí místní justice. Jaké však bylo mé překvapení (- souhlasím, je to otřepaná fráze), když mi slečna/paní z oddělení obchodního rejstříku sdělila, že žádná taková žádost nikdy podána nebyla. S přihlédnutím k tvrzení Tomáše Prouzy to dle mého značí, že na celé situaci není něco v pořádku. Protože se nedovolím činit žádné jednoznačné závěry, nabízím vám následující tři vysvětlení a závěrem anketu:

1. Varianta „Vytunelováno“

Tento název mi připadne příhodný, protože současné sídlo Private Investors je bývalým sídlem Alima Karmova a snad to způsobuje nedaleká „černá díra“, která tvoří budoucí základy nového byznys centra, že se zde peníze ztrácí jako na běžícím pásu. Varianta se zakládá na předpokladu, že firma Peníze byla skutečně prodána s více něž šestiměsíčním předstihem. Majitelé Private Investors dobře věděli o špatné finanční situaci společnosti a proto slibně se rozvíjející Penize.cz z obavy před konkursem převedli na třetí osobu, současně si však ponechali kontrolu nad firmou tím, že nadále zastávali své funkce ve statutárních orgánech. To je také důvodem toho, proč na krajském obchodním soudě nebyla podána žádost o změnu statutárních orgánů. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč by někdo prodával právě založenou společnost.

2. Varianta „Antedatováno“

Trestným činem by samozřejmě bylo antedatování kupní smlouvy. Pokud by k prodeji akcií společnosti Peníze došlo kdykoli v průběhu uplynulých šesti měsíců, firma by se stala součástí konkursní podstaty. Proto by bylo třeba smlouvu antedatovat někam hlouběji do minulosti. Jediným problémem by pak zůstala žádost o změnu v obchodním rejstříku, která se teoreticky (!) antedatovat nedá (i když za Peníze je občas možné i nemožné). Další vodítko by v takovém případě mohla poskytnout výroční zpráva společnosti Peníze, kterou mají akciové společnosti ze zákona povinnost zpracovávat a zveřejnit nejpozději do června roku následujícího. Protože ovšem zákon neukládá v tomto směru žádný konkrétní postih, řada společností tak nečiní. O závěrečnou zprávu jsem požádal, bude však údajně hotova až příští měsíc – je květen.

Tipy C

3. Varianta „Brod“

Varianta „Brod“ počítá s tím, že akcie společnosti Peníze byly skutečně řádně prodány již před déle než šesti měsíci, tento právní úkon tak není namítnutelný a akcie společnosti Peníze nespadají do konkursní podstaty. Tomáš Prouza nemluvil pravdu z důvodu, že si je vědom postihu za zbytečný odklad podání návrhu na zápis do rejstříku (šest měsíců je opravdu hodně). Varianta 3. může být celkem libovolně kombikována jak s variantou 1., tak s variantou 2. Zdaleka nejzajímavější vlastností 3. varianty je však možnost použít ji coby kamufláž pro variantu 2. Tj. Peníze sice přiznají, že v případě žádosti o změnu v obchodním rejstříku nemluvily pravdu, avšak pouze z důvodu obav z postihu za zbytečný odklad, který byl způsoben jejich nedbalostí. V takovém případě se sice pravděpodobně postihu nevyhnou, je to však stále lepší, než se stát součástí konkursní podstaty, zatížené milionovými dluhy.

(Ediční poznámka: Považujeme za svou povinnost zmínit, že vydavatel Lupy, společnost Internet Info, s.r.o., je současně vydavatelem finančního serveru Měšec.cz, který je se serverem Peníze.cz v konkurenčním vztahu. Tato skutečnost však neměla při psaní tohoto článku žádný vliv.)

Jaká ze tří variant podle vás nejlépe charakterizuje "podivnou" situaci kolem serveru Penize.cz?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).