Hlavní navigace

Prohlášení CESNETu k situaci kolem domén

18. 1. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Odlesk aféry Velkého třesku domén ulpěl z velké části na CESNETu. Právě domény jeho zákazníků byly totiž zrušeny nejčastěji a řada lidí mu to dávala za vinu. CESNET včera zveřejnil své prohlášení, kterým se všem nařčením brání a podrobně popisuje svoji roli v procesu změn systému správy národní domény.
CESNET, z. s. p. o., provozovatel výzkumné sítě TEN-155 CZ a komerční sítě CESNET, považuje za potřebné vyjádřit se k současné situaci kolem placení za správu českých domén:

CESNET se omlouvá všem svým zákazníkům, kteří měli nebo mají obtíže s některou svou doménou. Vyvinuli jsme a vyvíjíme značné úsilí, aby tyto obtíže nevznikly (včetně telefonického upozornění stovek našich zákazníků), a pokud zjistíme naléhavé případy, hradíme prozatímně příslušné domény namísto zákazníků. Jsme toho názoru, že výše uvedenou situaci CESNET nezavinil a že je za ni kritizován z neinformovanosti.

CESNET podpořil zásadní koncepční rozhodnutí přejít na placený způsob správy domén druhé úrovně pod doménou první úrovně .cz, učiněné na valné hromadě CZ.NIC, z.s.p.o., která se konala 5.2. 1999, protože je přesvědčen, že objem prací, který je v současné době spojen s expanzivním rozvojem Internetu v České republice, nemohla nadále bezúplatně a kvalitně vykonávat žádná organizace. Zpoplatňování domén a udržovacích poplatků je podle názoru CESNETu zcela v souladu se zahraničními konvencemi, které jsou nastoleny ve světovém Internetu.

CESNET podpořil vznik sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., v zájmu správy domény první úrovně .cz a stal se jeho zakládajícím členem. V současné době je v pozici řadového člena CZ.NIC, a to jednoho z 19 členů sdružení. O způsobu, jakým bude správa domény první úrovně .cz realizována, rozhodlo vedení CZ.NIC, které také uzavřelo smlouvu se servisní organizací (EUnet Czechia s. r. o. ) zajišťující faktickou správu domény. Způsob realizace této smlouvy již CESNET neměl možnost podstatně ovlivnit.

Konkrétní podmínky, které CZ.NIC stanovil zejména pro styk s vlastníky a plátci domén a pro způsob placení za správu domén (výhradně elektronickou formou, s vystavováním daňového dokladu až po provedené platbě), CESNET považuje za nevhodné. O tomto svém stanovisku CESNET informoval sdružení CZ.NIC dne 10.11.1999 dopisem. Své stanovisko CESNET doložil právní analýzou přístupu sdružení CZ.NIC z pohledu svých právních expertů.

U domén, které CESNET registroval v prvních letech Internetu v republice, doplnil CZ.NIC bez dohody s CESNETem automaticky zjednodušeně do pozice plátce domény (položka idacc:) adresu CESNETu. Mnoho z těchto záznamů je historické povahy a mnohé domény od CESNETu v průběhu let odešly, proto na tyto majitele neměl CESNET aktuální kontaktní informace. Pokud by takovéto řešení bylo s CESNETem projednáváno, nemohl by je přijmout z věcných (týká se několika tisíců domén) a finančních důvodů. Adresa CESNETu přesto byla bez jeho vědomí a souhlasu uvedena v údajích o plátcích domén, a proto docházelo ke kuriózní situaci: daňové doklady zákazníků, kteří zaplatili provozní poplatek CZ.NICu, byly zasílány na adresu CESNETu.

CZ.NIC učinil i další nesprávné rozhodnutí, které přineslo výrazné problémy CESNETu i zákazníkům. Mnoho zákazníků v době registrace domény neuvedlo svou kontaktní adresu elektronické pošty. Místo ní CZ.NIC opět automaticky dosadil do své nové databáze adresu CESNETu. Elektronické informační dopisy CZ.NICu s výzvou k zaplacení byly proto doručeny na pracoviště CESNETu, ale z hlediska odesilatele se jevily jako doručené zákazníkovi. CESNET se pokusil kontaktovat všechny vlastníky domén a veškeré informace jim předat. Vynaložil největší možné úsilí, aby se tyto dopisy dostaly ke svým adresátům: všemi dostupnými prostředky se snažil získat na zákazníky platné spojení a u mnoha set z nich se mu to skutečně podařilo. Tito zákazníci tedy byli zásluhou CESNETu informováni o nutnosti zaplatit ještě v listopadu a prosinci 1999 za správu svých domén, i o konkrétním způsobu placení, který určil CZ.NIC.

S ohledem na skutečnost, že údaje o vlastnících domén v databázi CZ.NICu obsahují poštovní adresu vlastníka domény, domníváme se, že CZ.NIC mohl všem vlastníkům domén zaslat informativní dopis včetně proforma faktury přímo, a tím předejít stávající situaci v celém českém Internetu. Vinou nevhodně zvoleného levnějšího způsobu komunikace CZ.NICu směrem k vlastníkům domén vznikla morální škoda českému Internetu a došlo i k těžko vyčíslitelným ztrátám.

Postavení CESNETu v očích veřejnosti poškozuje i ta skutečnost, že CZ.NIC dosud nezměnil, a to ani přes upozornění ze strany CESNETu, adresu svého sídla, která je shodná se sídlem CESNETu. Uživatelé Internetu a vlastníci domén tím mohou být uvedeni v omyl a v zájmu osobního projednání stížnosti přicházejí do sídla CESNETu v domnění, že jde o sídlo CZ.NIC.

MMF tip early


Marek Antoš


Starší, související články:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).