Hlavní navigace

Prohlášení o počtu uživatelů českého Internetu

25. 11. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Tři čelní představitelé poskytovatelů obsahu v českém Internetu, shodou okolností personálně totožní s organizátory loňského Bojkotu, včera zveřejnili své prohlášení, kterým reagují na zprávu IDC o počtu uživatelů českého Internetu. Není nás údajně 292 tisíc, nýbrž nejméně 600.000.

Prohlášení provozovatelů předních Internetových serverů o počtu uživatelů českého Internetu

Přední světová agentura IDC (International Data Corporation) zveřejnila v polovině listopadu analýzu, podle níž je v České Republice 292 000 uživatelů Internetu, a meziroční růst uživatelů Internetu je 30%. Jako uživatel Internetu je při tom označen ten, kdo použije Internet alespoň jednou za půl roku.

My, provozovatelé předních Internetových serverů v ČR tímto prohlašujeme, že dle nám dostupných údajů jsou tato čísla, která uvádí IDC, zcela nesmyslná. V oblasti počtu uživatelů českého Internetu vycházíme z výzkumu Market & Media & Lifestyle, který v pravidelných intervalech provádí agentura Median, a z předběžného součtu měřící metody DCCI DOT, který provádí agentura DCCI – Taylor Nelson Sofres Media. V oblasti meziročního nárůstů počtu uživatelů vycházíme dle statistik vlastních médií a dle vývoje indexu návštěvnosti výše uvedené agentury.

Dle agentury Median, která provádí klasický dotazníkový průzkum, mezi reprezentativním vzorkem obyvatelstva dospěla k názoru, že v ČR je 5% uživatelů Internetu, což odpovídá více než 500 000 uživatelů. Dle předběžného součtu metody DCCI DOT, která funguje na základě jednoznačné a unikátní identifikace uživatele serveru, vyšlo, že v září použilo některý ze serverů Seznam více než 700 000 uživatelů. I když tato metoda neidentifikuje, zda je uživatel z ČR či nikoliv, vzhledem k výhradně českému obsahu serverů, se domníváme, že se v drtivé většině jedná o uživatele z ČR.

Na základě těchto údajů prohlašujeme, že se domníváme, že v současné době je na českém Internetu více než 600 tisíc uživatelů Internetu, kteří použijí Internet minimálně jednou ročně. Meziroční nárůst počtu uživatelů odhadujeme na více než 80%.

Ivo Lukačovič – provozovatel serveru Seznam
Ondřej Neff – provozovatel serveru Neviditelný Pes
Patrick Zandl – provozovatel Mobil Serveru, prezident Asociace poskytovatelů obsahu sítě Internet (APO)


Osobně s prohlášením nemohu zcela souhlasit. Jakékoliv číslo, které o sobě tvrdí, že je počtem uživatelů českého Internetu, by mělo být přesně definováno a měla by být popsána metoda, jak bylo spočítáno. Tento problém jsem nakousl už v nedávném článku, který jsem zprávě IDC věnoval, rád bych se k němu ještě rád vrátil v komentáři tohoto prohlášení, jenž vyjde na Lupě zítra. Poskytovatelé obsahu však evidentně porovnávají jablka s hruškami: vedle IDC nějak definovaného čísla 292 tisíc staví 600 tisíc lidí, kteří alespoň jednou ročně použijí Internet – v tomto ohledu je uživatelem Internetu i moje maminka, která si zhruba jednou za tři měsíce nechá poslat nějaký soubor do mého mailboxu, ale jinak se počítačů bojí jako čert kříže a sám bych ji rozhodně nikdy za uživatele Internetu neoznačil.

MM socky3

Marek Antoš


Související články a odkazy:

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.