Hlavní navigace

První Internet přes volbu operátora

10. 12. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Společnost GTS se postarala o další milník v historii českého Internetu - jako první nabídla dial-up přístup přes volbu operátora. Je výhodný zejména ve špičce u kratších až středně dlouhých hovorů. Tarif je lineární, 88 haléřů ve špičce a 48 mimo špičku. Minimální měsíční "konzumace" je 500 korun, společná s hlasovými službami.

Volbu operátora, v jednodušší variantě s tzv. krátkou předvolbou, máme u nás ze zákona již od 1.7.2002. První skutečné nabídky na bázi volby operátora se objevily o něco málo později, ale až dosud to všechno byly nabídky hlasových služeb, nikoli nabídky komutovaného přístupu k Internetu. Přitom technické řešení, připravené na půdě APVTS, s možností internetového dial-upu počítalo (stejně jako například s místními hovory, které se také záhy objevily v nabídce alternativních operátorů). Proč tedy komutovaný přístup k Internetu (dial-up) dosud chyběl?

Chyběl dodatek

Jeden z důvodů naznačuje následující citát z měsíc starého článku kolegy Kocmana na Mobil serveru:

Telecom zatím nemá podepsaný dodatek k propojovací smlouvě s žádným operátorem, který by takto chtěl internet nabízet.

Podařilo se tedy společnosti GTS jako první podepsat potřebný dodatek? Právě té společnosti GTS, která v minulosti měla s uzavíráním propojovací dohody s ČTc největší problémy (viz např. článek „Historie naší liberalizace, díl XVIII: Kauza GTS“)? Odpověď dává včerejší tisková zpráva GTS:

Poskytování připojení na internet prostřednictvím této služby umožnilo společnosti GTS rozhodnutí ČTÚ. Tím regulátor nahradil propojovací smlouvu mezi GTS a Českým Telecomem, na které se operátoři nemohli dohodnout.

Tomu rozumím tak, že dlouho se vlekoucí spor mezi GTS a ČTc o propojovací dohodu, zahrnující soudní žalobu ze strany ČTc na GTS a pozastavení platnosti regulátorem nařízené propojovací dohody dle nechvalně známého paragrafu 102 telekomuni­kačního zákona, nakonec dospěl do nějakého smysluplného řešení, které společnosti GTS dokonce přineslo určitou výhodu – alespoň v tom, že dokázala přijít na trh s Internetem přes volbu operátora jako první.

Cena za originaci

Dalším významným aspektem komutovaného Internetu přes volbu operátora je „cena vstupů“. Princip volby operátora totiž vyžaduje, aby uživatelem vybraný alternativní operátor (v daném případě GTS), zaplatil určitý poplatek (tzv. originační) tomu operátorovi, v jehož síti byl hovor započat (originován). Na druhou stranu si alternativní operátor (GTS) může zkasírovat zákazníka zcela sám a účtovat mu celou koncovou cenu.

Začněme ale nejprve oním poplatkem za originaci. Ten má po posledním rozhodnutí regulátora ze září (viz články „Regulátor se konečně rozhoupal!“ a „41 haléřů na druhé čtení ") fakticky hodnotu 51 + 6 haléřů ve špičce (a 26 + 6 mimo špičku), při tzv. 1 tranzitu (propojení na úrovni stejné tranzitní ústředny), což zřejmě bude i případ propojení mezi GTS a ČTc. Zmíněné částky 57 haléřů ve špičce (32 mimo špičku) jsou tedy hlavními vstupy pro poskytovatele služeb na bázi volby operátora, a dlužno zdůraznit, že pokrývají pouze "začátek“ hovoru (originaci), nikoli jeho „zakončení“ (terminaci). V případě dial-upu je terminací samotný přístup k Internetu – ten tedy musí GTS poskytnout za to, co mu z koncové ceny zbude po odečtení originačního poplatku a jeho odvedení Telecomu (a samozřejmě také po odečtení takových nákladů, jaké představuje billing apod.).

Kolik stojí Internet přes volbu operátora?

Kolik tedy činí koncová cena první nabízené služby komutovaného přístupu k Internetu přes volbu operátora? Jak zaznělo již v perexu, GTS si účtuje 88 haléřů za minutu ve špičce a 48 haléřů mimo špičku. Ještě než si to srovnáme s cenou ČTc za internetový dial-up, je vhodné si povšimnout toho, že cena GTS je lineární (tj. všechny minuty stojí stejně). Zcela jistě to souvisí s tím, že ceny vstupů (poplatky za originaci) jsou také lineární.

Naproti tomu koncové ceny Českého Telecomu lineární nejsou – první minuty jsou podstatně dražší, a teprve počínaje desátou minutou jsou jednotlivé minuty lacinější. Fakticky tak dochází k penalizaci uživatelů za kratší hovory. V nejrozšířenějším cenovém programu ČTc HOME STANDARD přijde každá z prvních 10 minut ve špičce na 1,40 Kč, a další minuty již přijdou každá na 80 haléřů (mimo špičku je to 55 haléřů za první minuty, a 25 haléřů za další).

Rozdíl mezi cenami ČTc a cenami GTS je nejvýznamnější právě během prvních deseti minut. Obecně platí, že minutová cena ČT u HOME STANDARD je během prvních 10 minut vyšší než cena GTS (1,40 vs. 0,88 Kč ve špičce, 0,55 vs. 0,48 mimo špičku), a v dalších minutách je tomu obráceně (0,80 vs. 0,88 Kč ve špičce, 0,25 vs. 0,48 mimo špičku). Výhodnost konkrétního hovoru je proto třeba posuzovat s ohledem na jeho délku a zařazení do špičky či mimo ni.

Na první pohled je patrné, že největší výhodnost nabídky GTS oproti tarifu ČTc (HOME STANDARD) je u kratších hovorů ve špičce. Včerejší tisková zpráva GTS to ohodnotila na třetinovou úsporu – což vychází pro hovory délky kolem 20 minut, zatímco pro hovory kratší je úspora ještě o něco málo větší (u hovorů do délky 10 minut vychází úspora na cca 37 procent). Obě ceny se ve špičce vyrovnávají při souvislém hovoru délky 75 minut, a dále již je výhodnější tarif HOME STANDARD od ČTc.

V případě období mimo špičku již výhodnost cen GTS není tak velká. Hovory do délky 10 minut jsou přes GTS lacinější o cca 13 procent, a ke zlomu dochází přibližně ve 13. minutě souvislého hovoru. Poté již je lacinější ČTc.

CIF23

Další parametry

Nová nabídka společnosti GTS CZECH nese název „GTS Volba Plus“ a zahrnuje jak komutovaný přístup k Internetu, tak i hlasové služby (poskytované skrze volbu operátora). Existuje zde „povinná minimální konzumace“ ve výši 500 Kč měsíčně, která by ale měla být společná i pro hlasové hovory.

Dostupnost Internetu přes volbu operátora by měla být celoplošná, a to jak po analogových linkách, tak i po ISDN. Pokud jde o technickou stránku, zákazníkům je prý stále instalován tzv. dialer (malé zařízení vytáčející potřebný prefix). To má být potřebné hlavně kvůli hlasovým službám (příslušný prefix by si ale mohl vytáčet zákazník sám, v případě Internetu je to dokonce jen otázka jednorázového nastavení přístupového čísla). Až prý bude (od příštího roku) k dispozici tzv. trvalá předvolba (CPS, Carrier Preselection), potřeba dialeru odpadne.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).