Hlavní navigace

Rada České televize zvolila Petra Dvořáka generálním ředitelem. Přečtěte si online zpravodajství!

26. 4. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Karel Choc
ONLINE PŘENOS – Ve druhém kole proti sobě stojí stávající ředitel Petr Dvořák a jeho čtyři protikandidáti – Martin Konrád, Karel Novák, Jiří F. Potužník a Petr Vinklář.

12:56 – Jednání zatím nezačalo, všech pět kandidátů už ale sedí na vyhrazených místech. 


Autor: Karel Choc

Kandidáti jsou na svých místech…

12:59 – Předseda Rady ČT Josef Bednář zahájil jednání, jediným bodem programu je volba generálního ředitele. Přítomni jsou všichni radní.

13:01 – Rada schválila program jednání i složení dvoučlenné návrhové komise.

13:03 – Pořadí pro vystoupení kandidátů bude provedeno losem, losovat bude místopředseda Rady Jaroslav Dědič.

13:04 – Jako první vystoupí Jiří F. Potužník. Druhým vylosovaným je Petr Dvořák, třetím Karel Novák a jako čtvrtého los určil Martin Konrád. Posledním vystupujícím bude Petr Vinklář.

13:08 – Potužník zdůrazňuje pojem důvěryhodnost a nárůst informačních zdrojů. V tomto kontextu by zpravodajství České televize mělo být zaměřeno na odhalování nepravd a tzv. fake news.

13:10 – Podle Potužníka by Česká televize měla rozšířit nabídku služeb v online oblasti a vlastní tvorbě, Obě oblasti by zasloužily navýšení rozpočtů a některé služby by měly být i zpoplatněny.

13:15 – Potužník navrhuje procentní podíl z rozpočtu České republiky podle toho, jak stát chudne nebo bohatne. Vystoupení ukončil, na řadu přichází dotazy radních,

13:16 – Místopředseda Richard Hindls chce upřesnit Potužníkem navrhované tři pilíře financování ČT. Podle Potužníka by jejich rozdělení mělo být rovnoměrné, tedy třetina koncesionářské poplatky, třetina státní příspěvek a třetina hospodářská činnost televize. Dnešní poměr je 90:10 ve prospěch koncesionářských poplatků oproti hospodářské činnosti ČT, upozornil v reakci Hindls.


Autor: Karel Choc

Jiří F. Potužník během svého vystoupení.

13:21 – Radního Zdeňka Šarapatku zajímá jak rozlišit média šířící tzv. fake news. Potužník zmiňuje projekt Demagog.

13:24 – Radní Luboš Beniak oceňuje Potužníkův pestrý profesní životopis a zajímá ho, kdy rozhodoval o vyšších finančních částkách. Potužník zmiňuje své vedení české účasti na milánském Expu v roce 2015, jejíž rozpočet se pohyboval v řádu několika miliard a skončil přebytkem.

13:27  - Radní Jaroslav M. Kašparů varuje před státním příspěvkem a hrozbou zpolitizovaní televize a možnou cenzurou v rámci boje proti tzv. fake news. Potužník argumentuje tím, že státní příspěvek by měl být mandatorní a proto nezávislý na aktuální složení vlády. Navrhovaný přístup k informačním zdrojům v souvislosti s tzv. fake news pak Potužník charakterizoval jako jejich ověřování, ale ne filtrování.

13:30 – Radní Michael Hauser se ptá, o kolik chce Potužník navýšit rozpočet ČT. Potužník nechce jeho reálné navýšení predikovat, ve hře je podle něj více proměnných.

13:37 – Radní Ivana Levá zmínila Potužníkem uváděnou duplicitu výroby kvůli triumvirátu studií v Praze, v Brně a v Ostravě. Podle Potužníka k takové duplicitě docházet může.

13:39 – Tím Potužníkovo vystoupení končí. Nastupuje současný ředitel Petr Dvořák.

13:41 – V roce 2011 jsem si nedokázal představit rozsah činnosti České televize, uvedl Dvořák na úvod svého vystoupení.

13:42 – Preference některých skupin nebo žánrů by podle Dvořáka vedla k omezení veřejnoprávního charakteru televize.

13:43 – Za dva základní pilíře svého kandidátského projektu považuje Dvořák kontinuitu a inovace,

13:44 – Přechod na DVB-T2 zasáhne podle Dvořáka všechna evropská média a musí být nutně doprovázen změnou mediálních zákonů.


Autor: Karel Choc

Současný ředitel ČT Petr Dvořák.

13:46 – Dvořák chce pokračovat v realizaci historických témat a také navázat na úspěch dětských seriálů, jakým byla třeba pohádková Arabela.

13:47 – Dvořák chce rozšířit názorové i profesní portfolium ve zpravodajství.

13:49 – Dvořák navrhuje ve svém projektu zřídit nový poradní orgán Divácká rada a ombudsmana pro stížnosti diváků. Tím jeho vystoupení končí a začínají otázky radních.

13:50 – Radního Luboše Beniaka zaujal Dvořákem navržený projekt Národní distribuční platformy, která zajistí volné šíření televizního signálu. Dvořák ve své odpovědi zmiňuje možnost omezování volného příjmu zemského televizního vysílání v souvislosti s přechodem na DVB-T2. Pokud by se nepovedlo udržet volnou vysílací platformu pro diváky České televize, mělo by to podle Dvořáka negativní dopad primárně na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Proto chce i po roce 2020 udržet co největší pokrytí zemským televizním signálem, jehož příjem by byl zdarma. Jako možný zdroj financí pro tento projekt by podle Dvořáka mohly posloužit prostředky uvolněné díky novému způsobu účtování DPH.


Autor: Karel Choc

Petr Dvořák během svého vystoupení.

13:58 – Dvořákem navržená změna organizačního řádu by podle něj měla zjednodušit strukturu televize, zpřesnit kompetence a jasně definovat pravomoci jednotlivých zaměstnanců.

14:00 – Místopředsedu Rady Dědiče zaujaly Dvořákovy návrhy ohledně regionálního vysílání. Dvořáka k nim měly inspirovat pozitivní zkušenosti po založení dvou zpravodajských studií v Hradci Králové a v Českých Budějovicích, další dvě by Dvořák rád umístil do Plzně a do Ústí nad Labem. Po přechodu na DVB-T2 by dva multiplexy mohly umožnit vysílání pěti samostatných regionálních zpravodajských feedů a po roce 2020 možná i všech sedmi.

14:05 – Dvořák plánuje audit externích a interních služeb v souvislosti s navýšením rozpočtu o prostředky ušetřené díky novému způsobu účtování DPH.

14:07 – Radní René Kühn se Dvořáka zeptal, co se mu na ČT nelíbí. Dvořák zmínil nedostatečnou flexibilitu, přebujelou byrokracii a archaické prostory Kavčích hor, ze kterých jde jasně poznat, že vznikaly v sedmdesátých letech.

14:11 – Radní Levá požaduje přenosy z první fotbalové ligy na obrazovkách České televize. Dvořák upozornil, že vlastníkem vysílacích práv jsou soukromé společnosti, jejichž očekávání jsou často nad možnostmi České televize. Podle Dvořáka ČT nepřísluší účastnit se cenových bitev o práva na přenosy ze sportovních akcí. 

14:16 – Dvořákovo vystoupení končí, na řadu přichází Karel Novák.

14:17 – Na úvod Novák zdůraznil, že ve zpravodajství České televize působí už 23 let.


Autor: Karel Choc

Martin Konrád a Karel Novák čekají na čas svého vystoupení.

14:18 – Novák zmiňuje návrh na spojení České televize a Českého rozhlasu. Primárním důvodem je podle něj usnadnění logistiky. Upozorňuje také na pokles důvěryhodnosti veřejnoprávních médií, kterému by chtěl čelit vytvořením jednoho veřejnoprávního „supermédia“. Po pár letech by podle Nováka tato instituce mohla generovat zisk v řádech milionů korun.

14:21 – Novák navrhuje indexaci koncesionářského poplatku a jeho platbu na základě vlastnictví elektrické přípojky.

14:23 – V současnosti Novák nevidí prostor pro vznik dalšího lineárního kanálu.

14:27 – Novák se stal prvním kandidátem, který se ve svém úvodním vystoupení nevešel do časového limitu deseti minut. Přišel čas na dotazy radních.

14:32 – Radní ve svých dotazech spíše prezentují svoje představy o možném spojení veřejnoprávních médií nebo podobě veřejnoprávního zpravodajství.

14:34 – Radní Beniak Nováka upozornil, že rozhodnutí o sloučení České televize a Českého rozhlasu je plně v pravomoci poslanecké sněmovny a nijak se netýká činnosti generálního ředitele. Dále varoval před opakováním slovenské zkušenosti při spojení RTVS, kterou všechny Beniakovy zdroje označují za nešťastnou. Novákem prezentovaný možný zisk patnácti milionů korun, ke kterému by mělo dojít po čtyřech letech po sloučení obou institucí, dal Beniak do souvislosti s miliardovými rozpočty obou veřejnoprávních médií. Na argument Slovenskem oponoval Novák příkladem Rakouska.

14:42 – Dotazy pro Karla Nováka končí, k vystoupení se připravuje Martin Konrád.


Autor: Karel Choc

Martin Konrád během svého vystoupení.

14:43 – Konrádův projekt má dvě hlavní myšlenky. Tou první je návrat k veřejnoprávnímu poslání a odklon od komerční tvorby. Druhá spočívá ve vyrovnaném hospodaření České televize.

14:46 – Konrád chce být jiný než komerční televize a pomoci odstraňovat „blbou náladu“ společnosti.

14:47 – Zpravodajství ČT by podle Konráda mělo být více barevné – zapojit více agentur nebo dát větší prostor regionům. Mělo by mít méně témat, ale v širším analytickém rozsahu.

14:49 – Konrád zmínil chybějící miliardu a půl z fondu televizních poplatků. Žádný z kandidátů zatím podle něj nemluvil o možnostech úspor, které vidí ve dvou oblastech – provozních a výrobních nákladech.

14:53 – Podle Konráda je výroba České televize asi tou nejdražší na českém trhu.

14:58 – Radní Šarapatka poukázal na podobnost některých argumentů z Konrádova projektu a těch, které zazněly na konferenci uspořádané senátorem Janem Velebou. Konrád jistou podobnost připustil a odkázal na několik let starý materiál České televize, ze kterého čerpal.

15:00 – Místopředsedu Hindlse zajímá, co dělal Konrád od roku 2014. Zabývám se dovozem vína, odpověděl Konrád.

15:07 – Radního Kratochvíla zajímá, proč byl Konrád ředitelem televize Prima pouze jeden rok. S korporátem nic neuděláte a váš výkon to nemá šanci ovlivnit. MTG se dostalo do problémů v Rusku a v Pobaltí a začalo se šetřit i na mzdách managementu. Nabídli mi jinou pozici, ale tu jsem odmítl, odpověděl Konrád a upozornil, že jeho rok byl hospodářsky nejúspěšnějším rokem Primy. Jeho příčinou byl tehdejší odklon zadavatelů od televize Nova.

15:10 – Diskuse o využívání prostředků z fondu televizních poplatků, který radní označili za pouhou účetní kategorii, vyzněla do ztracena. 

15:18 – Konrád pochválil seriál První republika.

15:24 – Podle Konráda řeší Kodex České televize vše potřebné, jen je potřeba ho dodržovat.

15:28 – Konrád končí, nastupuje Petr Vinklář.


Autor: Karel Choc

Petr Vinklář během svého vystoupení.

15:29 – Vinklář souhlasí se současnou profilací ČT a současný trend chce udržet.

15:30– Vinklář kritizuje zastaralý způsob financování ČT a rád by inicioval diskusi o doplnění současného modelu.

15:31 – České televizi jako televizi veřejné služby chce Vinklář nabídnout své zkušenosti ze soukromého sektoru.

15:35 – Když dnes nebudu vybrán, bude mi ctí nabídnout se ke spolupráci České televizi, uvedl Vinklář.

15:36 – Svých deset minut Vinklář vyčerpal, nastávají dotazy radních. Ty zajímá změna ve financování České televize. Vinklář navrhuje zavedení předplatného u prémiového obsahu a tak doplnit koncesionářské poplatky. Tento poplatek nechce rušit, za ideální považuje jeho zachování na stávající nebo nižší úrovni.

15:39 – Ke zpoplatnění navrhuje Vinklář třeba multiscreenový přenos z olympiády v Soči. Navrhuje nízké částky za kratší časové jednotky.

15:47 – Česká televize by neměla stát v opozici vůči státu, zakončil své vystoupení Vinklář.

15:48 – Prezentace kandidátů skončily, byla vyhlášena pětiminutová přestávka.

15:58 – Přestávka skončila, předseda Rady Bednář opakuje postup při volbě. 

16:03 – Radní volí v abecedním pořadí na základě vyvolání svého jména. 

16:12 – Odhlasovali všichni radní, hlasy se sčítají.

16:17 – Sečteno první kolo finálové volby. Petr Dvořák dostal čtrnáct hlasů, Martin Konrád šest hlasů, Karel Novák tři hlasy,  Jiří F. Potužník čtyři hlasy a Petr Vinklář jeden. Do druhého kola tak postupuje Dvořák a Konrád.

MM socky3

16:20 – Proběhne druhé kolo volby, kde budou radní moci zaškrtnout jen jednoho ze dvou postupujících. Radní Levá vyvolává radní podle abecedy ke hlasování.

16:32 – Ve druhém kole finálové volby bylo odevzdáno patnáct platných lístků. Petr Dvořák dostal patnáct hlasů, Martin Konrád žádný.

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.