Hlavní navigace

RE: RE: LANGMaster: jen klamavá reklama a nekalá soutěž?

4. 2. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Když jsme v polovině ledna vydali článek Jana Wagnera "LANGMaster: jen klamavá reklama, nebo nekalá soutěž?", vůbec jsme neměli tušení, jaká vlna reakcí tak bude odstartována. Nejprve se svou reakcí přispěchal zakladatel LANGMasteru Pavel Zika a nyní nám Unie školských asociací ČR - CZESHA poslala reakci "na jeho reakci".

Vážený pane Ziko,

dovolte mi, abych Vám i čtenářům Vašeho článku a diskutujícím touto cestou tlumočil stanovisko vedení projektu B@IT Unie školských asociací ČR – CZESHA k informacím, které navozují souvislost našeho projektu, pana Jana Wagnera a kauzy, dotčené články jmenovaného, zveřejněnými na serverech Lupa a Česká škola. Jedná se zejména o pasáž Vašeho článku RE: LangMASTER: jen klamavá reklama a nekalá soutěž? ze dne 27. ledna, který byl zveřejněn na serveru Lupa:

Nebýt uplácen za zveřejňování lživých informací
Jan Wagner není nezávislý novinář, nýbrž reprezentuje zájmy firem, jež jsou v přímé konkurenci ke společnosti LangMASTER. Vystupuje často jménem Projektu B@JT nebo jménem Unie školských asociací CZESHA (například na konferencích, prostřednictvím mailové adresy Jan.Wagner@bait.cz apod.). Kdo se alespoň trochu orientuje na českém trhu s výukovými programy, ví, že iniciativa Škola bez hranic (jehož je projekt B@JT a CZESHA členem) sdružuje přímé konkurenty společnosti LangMASTER na českém trhu.“

Ad spojení pana Jana Wagnera a projektu B@IT

  1. Pan Jan Wagner skutečně v zahajovací fázi projektu pro projekt B@IT pracoval. Jeho angažmá trvalo čtyři měsíce a skončilo v polovině července roku 2003, tj. před šesti měsíci. V současné době není k projektu ani v něm angažovaným osobám v jakémkoli vztahu, z něhož by šlo vyvozovat dojem spojitosti projektu B@IT a v článcích dotčené kauzy. Pokud pan Jan Wagner svým vystupováním na veřejnosti zavdal příčinu o tomto stavu věci pochybovat, případně pokud skutečně jménem projektu B@IT vystupoval, vedení projektu se od takového jednání distancuje.
  2. Mezi jednu z důležitých zásad projektu B@IT patří jeho snaha o neutralitu ve sporech a kauzách, týkajících se jakýchkoli ICT projektů v českém školství. Podmínkou spolupráce pana Jana Wagnera na projektu B@IT byl proto i závazek, že se vyvaruje jakýchkoli aktivit, které by mohly vyvolat dojem angažovanosti projektu B@IT ve zmíněných kauzách či jiných obdobných sporech.
  3. Jedním z hlavních důvodů, proč došlo mezi vedením projektu a panem Janem Wagnerem k dohodě o ukončení spolupráce, byla skutečnost, že jmenovaný cítil, že tuto podmínku nemůže jako IT publicista bezezbytku plnit. Dohoda o ukončení vzájemné spolupráce proto byla přirozeným a oboustranně přijatelným řešením.
  4. Pan Jan Wagner si je vědom, že ukončením spolupráce s projektem B@IT není oprávněn jeho jménem jakkoli vystupovat, popř. svým jednáním navozovat dojem spojení jeho osoby s projektem.
  5. Projekt B@IT, Unie CZESHA ani žádný z členů projektového týmu B@IT nejsou v žádném vztahu k článkem dotčené kauze, žádným způsobem se v ní neangažovali, neangažují a angažovat nehodlají a neměli a nemají v této věci žádný komerční či jiný zájem. Publicistická činnost pana Jana Wagnera je jeho soukromou aktivitou, s níž nemají projekt B@IT ani členové projektového týmu nic společného.

Ad spojení projektu B@IT s konkurencí společnosti LangMASTER

  1. Projekt B@IT obsahem své činnosti není konkurentem žádného z producentů výukového softwaru a svojí účastí v iniciativě Škola bez hranic ani nic podobného nezamýšlel. Tato iniciativa byla založena jako volné, otevřené sdružení, jehož cílem měla být podpora rozvoje a využívání ICT ve vzdělávání a snazší orientace škol ve službách a nabídkách produktů svých členů. Díky novému vedení MŠMT a sekce SIPVZ byla v minulém roce zahájena přímá a transparentní podpora škol v oblasti výukového software s podporou nově vybudovaného informačního a evaluačního portálu E-Gram. Část z cílů iniciativy Škola bez hranic tak byla naplněna a toto sdružení svoji činnost již delší dobu nevykonává.
  2. Účast v tomto sdružení projekt B@IT nikdy nezavazovala k přímé obchodní podpoře některého z jeho členů a projekt B@IT nebyl nikdy v tomto smyslu vyzván k jakékoli aktivitě a také tak ani sám o sobě nikdy nečinil a nečiní. Členství projektu B@IT v iniciativě Škola bez hranic proto nemá s články dotčenou kauzou jakoukoli souvislost. Iniciativa ani její členové nijak neodpovídají za individuální aktivity svých členů a členství v iniciativě nikdy nezavazovalo jednotlivé členy k účelovému a jednotnému postupu vůči žádnému z nečlenských subjektů. Z těchto důvodů považujeme tvrzení o spojitosti členství projektu B@IT v iniciativě Škola bez hranic s domnělým angažmá projektu B@IT v článkem dotčené kauze jako neopodstatněné a takové hodnocení smyslu a účelu iniciativy, jejíž snahou bylo zprostředkovat otevřenou spolupráci různorodých subjektů ve prospěch českého školství, musíme odmítnout.
  3. Projekt B@IT, Unie školských asociací ČR – CZESHA ani členové našeho projektového týmu nemají vůči žádnému subjektu trhu s výukovými programy žádné závazky postupovat ve vzájemné shodě proti jinému subjektu a proti jakýmkoliv nařčením, která by něco takového naznačovala, se hodláme účinně bránit.

Závěrem

Domníváme se, že jste při psaní výše uvedené pasáže vycházel z nepřesných informací a je škoda, že vedení projektu B@IT nedostalo možnost se k těmto věcem včas vyjádřit.

Náš projekt se trvale snaží o spolupráci se všemi subjekty, jejichž cílem je pomáhat rozvoji využívání ICT ve vzdělávání a uvítá všechny možnosti společného postupu ve prospěch českého školství.

Jsme přesvědčeni, že tento spor ukazuje na potřebu vzniku odborné asociace výrobců, autorů a uživatelů výukového softwaru a ICT ve vzdělávání, která by podobné spory umožnila řešit věcně a na půdě tohoto profesního společenství, a budeme se rádi na vzniku takového společenství podílet.

Jménem vedení projektu B@IT
Unie školských asociací ČR – CZESHA
a členů projektového týmu projektu B@IT

Cloud 22 temata

Jiří Verner
ICT koordinátor Unie CZESHA

V Praze dne 29. ledna 2004

Autor článku

Autor je ICT koordinátor Unie CZESHA....