Hlavní navigace

Regionální televize v DVB-T staví reklamní síť, chtějí bojovat o peníze s celostátními ka­nály

5. 7. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Agentura Czech Regio TV má ambici nabídnout v dohledné době reklamní prostor na televizích, které pokryjí víc než 70 procent obyvatel Česka.

Zlepšit pokrytí, výkon a výhledově do peoplemetrů

Sáhnout si na peníze určené pro celoplošné stanice chtějí regionální televize sdružené do Asociace krajských televizí (AKTV). Západočeská televize Zak, Jihočeská televize JTV, Východočeská televize V1 a ostravská televize Polar již nyní pokrývají signálem přes 50 procent televizní populace Česka. Pokud k sobě seženou další obdobně zaměřené programy v jiných regionech, nebo budou samy expandovat za hranice svých krajů, mohou dosáhnout celoplošnosti, která je definována pokrytím alespoň 70 procent území České republiky a výhledově, s ohledem na zvyšující se zásah sítě, také usilovat o společné zapojení do elektronického měření sledovanosti.

Podobná síť regionálních televizí si může reálně sáhnout na peníze, které nyní putují výhradně do celostátních kanálů. Pomoci jim v tom má agentura Czech Regio TV, kterou letos v dubnu založil majitel televize Zak a Jihočeské televize Alois Valtr, který je zároveň předsedou AKTV, společně s Ondřejem Novákem, donedávna působícím v mediálních agenturách skupiny IPG (Universal McCann, Initiative Media). „Alois Valtr vlastní v agentuře podíl 90 procent, já zbylých 10 procent a jsem jejím jediným jednatelem,“ přiblížil Novák serveru DigiZone.cz. Z Universal McCann si k sobě přibral i výzkumnici Lucii Vlčkovou.

Společnou síť plánovaly regiony už dříve

Czech Regio TV tak v podstatě naplňuje plány, které měla AKTV ještě v době svého největšího rozpuku, kdy v ní byla hodně aktivní i pražská TV Metropol, řádným členem asociace byla dnes již zaniklá liberecká televize Genus Plus a očekával se vstup nové severočeské televize Cézetko, kterou v Ústí nad Labem připravovala někdejší šéfka dnes již zaniklé Public TV Renata Pešková (dnes působí v projektu celoplošné Active TV). Tehdy to vypadalo na brzké překročení hranice celoplošnosti a jednotlivé televize už domlouvaly sladění programových schémat, které by jim umožnilo vstoupit do peoplemetrů a začít prodávat reklamu celoplošně.

Jenže pak přišly problémy: po roce existence zanikla liberecká Genus Plus, což by z hlediska pokrytí sítě zase nebyl až tak velký problém, protože ze stejných vysílačů jako ona vysílá i Východočeská televize V1. Jenže projekt ústecké televize Cézetko přišel těsně před startem o investora a nikdy se nerozjel a TV Metropol ke konci loňského roku spadla do potíží společně se sesterskou Pětkou poté, co soudy odstavily jejich investorovi Luboši Měkotovi veškerý majetek. Pražská TV Metropol sice nakonec přežila a přešla pod nového majitele – vydavatelství Mladá fronta – to má ale podle všeho poněkud větší ambice než provozovat jen regionální pražský program.

Na dokrytí čeká jižní Morava a severní Čechy

Czech Regio TV tedy začíná znovu od píky. „Potřebujeme dokrýt některé důležité regiony. Na dobré cestě je oblast Brna a celé jižní Moravy, a zřejmě i severní Čechy,“ věří Ondřej Novák. Nové programy by podle něj měly vysílat stejně jako stávající čtyři stanice zastupované agenturou Czech Regio TV v celoplošném multiplexu 3. V úvahu tak připadá jedna silná jihomoravská televize z vysílače Kojál a napojených vysílačů Hády a Barvičova, které s ním tvoří jednofrekvenční síť, na severu Čech pak vysílač Buková hora. A nebo nová mostecká Regionální síť 9, kterou bude z lokálního vysílače Široký vrch provozovat majitel tamní televize DAKR Dalibor Kremlička.

Vyloučit nelze ani expanzi některé z již existujících krajských televizí do regionu středních Čech, kde dříve vysílala TV Metropol, která se dnes díky přechodu do pražské Regionální sítě 4 soustředí spíš na metropoli. Pokrytí ale není úplně všechno. Různorodé regionální televize totiž musí uzpůsobit své vysílání potřebám celoplošné sítě tak, aby například ve stejnou dobu vysílaly zpravodajské relace, okolo kterých se budou moci zařadit reklamní bloky. Stejné spoty by pak v tu samou chvíli vysílaly všechny televize zapojené do sítě Czech Regio TV. Sjednotit programová schémata natolik odlišných televizí ale bude nesmírně těžké. Každá stanice totiž funguje trochu jinak.

Czech Regio TV by potucek793

Plnoformátové programy vs. zpravodajské smyčky

Nejambicióznější je asi projekt Východočeské televize V1, která se vydala nejnáročnější (a také nejdražší) cestou plnoformátové stanice (snad kromě filmů a seriálů vysílá pořady všech žánrů). Podobně zaměřená, ale co se týče programu méně ambiciózní, je ostravská TV Polar, která staví hlavně na magazínech a regionálním zpravodajství. Západočeská televize Zak a Jihočeská televize pro změnu vysílají půlhodinovou, především zpravodajskou, smyčku, kterou mění jednou denně a pak ji 24 hodin opakují. Obě posledně zmíněné televize přejdou od září na smyčku hodinovou. Zajímavé je, že z exkluzivního průzkumu sledovanosti těchto čtyř televizí, který loni v říjnu a letos v dubnu pro Czech Regio TV provedla společnost Mediaresearch, vyplývá, že náročnější plnoformátový program není sledovanější než ony mnohem levnější smyčky.

Nejsledovanější z čtveřice krajských televizí je ostravská TV Polar, která existuje nepřetržitě od 90. let a má na severu Moravy silnou značku. Z dubnového průzkumu společnosti Mediaresearch vyplynulo, že ji sleduje 85 980 diváků denně, 381 854 týdně a 546 228 měsíčně. Východočeská televize V1 se pohybuje takřka na stejných číslech jako západočeská Zak TV. Tedy alespoň v týdenním a měsíčním zásahu. Týdně V1 sleduje v průměru 266 743 diváků, Zak TV 265 723, měsíčně pak V1 vykazuje průměrných 336 938 diváků, zatímco Zak TV 339 188. Výraznější rozdíl je v denních datech: Zak TV s neustále se opakující půlhodinovou smyčkou sleduje 60 960 diváků, plnoformátovou V1 42 117. Je však nutné upozornit na to, že dotazování pro V1 probíhalo pouze v jádrové oblasti pokrytí, tj. v Královéhradeckém kraji a okresech Pardubice a Chrudim a na menším vzorku, než u ostatních televizí. Výsledky V1 jsou tedy jen zhruba indikativní.

Aby byla data kompletní, dodejme ještě informace o Jihočeské televizi, která je sesterskou stanicí Zak TV: denně ji podle dubnového průzkumu sledovalo 47 812 lidí, týdně 216 498 a měsíčně 279 890. Celkový zásah všech čtyř krajských televizí byl v dubnu 237 tisíc diváků týdně a 1,13 milionu lidí měsíčně (všechna data se vztahují na cílovou skupinu dospělých starších 15 let). To je už poměrně zajímavé číslo pro úvahy o doplňkových celostátních reklamních kampaních. Pokud se Czech Regio TV podaří zvýšit pokrytí sítě na celostátní úroveň včas, aby zachytila odliv inzerentů z televize Nova, můžou regionální televize počítat s poměrně zajímavým přivýdělkem.

Stihnou zachytit vlnu inzerentů z Novy?

Inzerenti i mediální agentury totiž od začátku letošního roku kvůli nové obchodní politice Novy, která zrušila bonusy pro agentury i klienty a zvýšila cenu reklamy, marně shánějí reklamní časy jinde. Prima je na všech svých kanálech zoufale vyprodaná, stejná situace je i na TV Barrandov, kterou skupina Prima při prodeji reklamních časů zastupuje. Česká televize je až na výjimky programů ČT 2 a ČT Sport bez klasické televizní reklamy a další množnosti jsou už jen u menších televizí zastupovaných agenturou Atmedia. S tou ostatně minulý týden podepsala smlouvu i Východočeská televize V1. Jako jediná tak nedala agentuře Czech Regio TV exkluzivitu pro zastupování při prodeji reklamy.

„Postoj V1 chápu, při tak finančně náročném programu, jaký má, se její vedení snaží využít všech možností, jak maximalizovat výnosy z prodeje reklamních formátů,“ říká Ondřej Novák. Pro Czech Regio TV je důležité, že V1 zůstává součástí budované celoplošné sítě regionálních stanic. Potíž by podle Nováka mohla nastat jedině ve chvíli, kdy by zájem o reklamu na této televizi byl tak velký, že by jedna agentura objednala vysílací časy, o které by projevili zájem i klienti druhé agentury. Do takové situace by se ale V1 mohla dostat asi až po zařazení do peoplemetrů. Atmedia ji ale vede mezi zastupovanými televizemi, které nejsou měřeny, a Czech Regio TV si zatím nechává dělat průzkumy sledovanosti jednou za půl roku.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.