Hlavní navigace

Sdružení Hermes: jak sehnat a utratit miliony

28. 12. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Logo občanského sdružení Hermes Autor: 115393
Deset milionů korun přihrálo ministerstvo práce a sociálních věcí občanskému sdružení Hermes, aby na veřejnosti propagovalo zemskou digitální televizi. Dalších deset milionů získalo sdružení, jehož výkonným ředitelem a projektovým manažerem je bývalý šéf České nezávislé televizní společnosti Jan Vávra, od Evropského sociálního fondu. A do třetice přihraje Hermesu deset milionů korun také pražský magistrát. Třicet milionů na dva roky – tomu už se říká dobrý kšeft.

Někdo v tom prostě umí chodit

Jak se Hermes dostal k tak obrovské finanční částce? Občanské sdružení Hermes získalo finanční podporu na projekt „Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový trh“ v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (JPD 3), opatření 4. 2, grantové schéma 4. 2. 01 „Podpora inovací“. Tyto projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu (kapitola MPSV) v poměru 50:50, sdělila serveru DigiZone.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Kateřina Beránková. Čili pokud dal evropský fond deset milionů korun, dalších deset dalo ministerstvo. Pokud dá fond na další projekt Hermesu pět milionů korun, pražský magistrát dodá zbylých pět.

Jan Vávra

Podle Kateřiny Beránkové ale Hermesu nepůjde jenom o propagaci digitálního vysílání, nýbrž i o vývoj a realizaci vzdělávacích programů, školících kurzů a podobně. Jenže koho chce sdružení Hermes školit? Jan Vávra začátkem listopadu na úvodní tiskové konferenci hovořil o manažerech různých společností. Potíž je v tom, že manažeři televizních společností už o digitalizaci vědí úplně všechno a čekají už jen na udělení vysílacích licencí. Teorie by nám totiž v České republice šla – jen ta praxe jaksi pokulhává… (nehovoříme-li o pěti letech experimentování v Praze). První seminář uspořádal Hermes 14. prosince v Praze (DigiZone.cz nechtěně mystifikoval čtenáře, že se akce uskuteční o den později, což byla informace, kterou vypustil jeden ze spolupracovníků Hermesu).

Stokrát omlácená sláma po sto prvé

Workshop na téma „Právní rámec a zdroje financování digitálního televizního vysílání“ mohl být jistě zajímavý (jako hosté tu vystoupili členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák a Jiří Šenkýř, odcházející generální ředitel společnosti Arbomedia Michael Richter, generální ředitelka teleshoppingové televize TOP TV Kateřina Fričová, poradce ministerstva informatiky Zdeněk Duspiva, právník Vladimír Kroupa či předseda představenstva Czech Digital Group Leoš Pohl), výstupy v médiích z něj ale nebyly veskrze žádné. Mystifikovaní novináři jaksi nepřišli a účastníci diskuse rozebírali stokrát omlácenou slámu. Škoda.

Seminář sdružení Hermes 12. ledna 2006: Digitalizace – DVB-T jako nová technologie a nový trh
Téma Přednášející Noticka
Pojmy a definice Ing. J. Kramosil Systém, služby, subjekty
Nevyhnutelnost digitalizace Ing. Č. Pavelka Rostoucí nároky na omezené přírodní zdroje
Kroky k digitalizaci Mgr. P. Kolář, MK ČR a P. Pospíchal, RRTV Koncepce digitalizace od MI a MK ČR, výbor pro digitální vysílání, postup RRTV
Zkušenosti operátorů a televizí více přednášejících Zkušenosti a nejbližší kroky operátorů sítí a provozovatelů vysílání – Radiokomunikace, ČT, Nova, Prima, Český Telecom, CDG
DVB-T v Evropě Mr. Daniel Sauvet Goichon, DigiTAG Prezentace prezidenta evropské skupiny pro zemské digitální vysílání DigiTAG

Zdroj: o. s. Hermes

Před Vánoci rozeslal šéf Hermesu Jan Vávra několika šťastlivcům pozvánku na další semináře (až do září 2007) a přiblížil cíle a aktivity sdružení. Podle jeho slov půjde především o vzdělávací programy, jako je školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců provozovatelů vysílání (jakých? zadarmo?), realizaci vzdělávacího systému pro zaměstnance technologických firem zaměřenou na vývoj, výrobu a prodej set-top-boxů (že by tyto firmy čekaly, až je to naučí Hermes?), školení zaměstnanců provozovatelů vysílání o komunikačních technologiích a praktické seznámení s novou technologií (po pěti letech experimentování, potěš pánbůh), školení programových pracovníků o programování (no comment) a realizaci vzdělávacího systému managementu pro zavádění inovací aplikací pro interaktivní televizi (zaplaťte a my vám to vysvětlíme?).

Jediné plus: chystaná marketingová studie

Mnohem zajímavěji zní záměry Hermesu směrem k veřejnosti. Sdružení například slibuje sekundární analýzu a marketingovou studii připravenosti k digitálnímu vysílání. Jan Vávra ji na listopadové tiskové konferenci vysvětlil jednoduše tak, že Hermes zjistí, o jaké typy služeb a tedy i set-top-boxů mají čeští diváci zájem, a na které služby by se tudíž měli provozovatelé digitálních kanálů a vysílacích sítí nejvíce soustředit. To je asi nejvýznamnější přínos Hermesu – tedy pokud se jej podaří skutečně zrealizovat a pokud tento průzkum bude relevantní a zasáhne opravdu reprezentativní vzorek české populace. Stejného názoru je i mediální analytik a pedagog Milan Šmíd, který na svém webu Louč napsal: Od projektu si slibuji, že příští jaro splní, co slíbil, a to – marketingovou studii možností českého trhu při přechodu na digitální příjem. Zatím se tím nikdo v ČR nezabýval.

Hermes toho nasliboval více. Například založení a provoz poradenského střediska, kde si lidé budou moci vyzkoušet, jak funguje set-top-box a jaké jsou výhody (a nevýhody?) digitálního vysílání. Slibuje také projekt „Digitální domácí škola“ a propagaci zemského televizního digitálního vysílání. Ta se zatím Hermesu příliš nedaří. Ani měsíc po úvodní tiskové konferenci totiž na jeho internetové stránce www.hermesmedi­a.cz nebyla o digitalizaci ani řádka a sekce věnovaná této problematice házela hlášku „ve výstavbě“. Teprve v polovině prosince Hermes spustil úplně nové internetové stránky www.digitalin­fo.cz, které sice vypadají na první pohled profesionálně a obsahově „plné“, po bližším prozkoumání ale zjistíte opak.

Digitální web aneb opisování by nám šlo

Například v sekci Zprávy se web spoléhá pouze na monitoring médií (včetně DigiZone.cz), což je celkem logické, protože partnerem projektu je společnost Newton IT, která se specializuje právě na monitoring médií (dalšími partnery jsou soukromá vysoká škola Newton College a společnost Czech Digital Group). Podobně vyřešil Hermes také sekci Zákazník, ve které odkazuje na základní texty ostatních webů zaměřených na digitální vysílání. Nejzajímavější a nejpůvodnější tak zůstává obsah zařazený do sekce Průmysl, kam Hermes ukládá prezentace lektorů svých seminářů. Nelze se ale zbavit dojmu, že spíš než o snahu poučit poučené jde o to utratit dotaci a ještě si tím získat náklonnost přednášejících, kterým Hermes platí. Nic moc nového se totiž čtenář z textů nedozví.

A o moc lepší to asi nebude přímo na školení provozovatelů vysílání, o kterých Jan Vávra ve „zvacím dopise“ píše: Cílem je získat praktické dovednosti a znalosti z oblasti marketingu vysílání zemské digitální televize se zaměřením na znalosti digitální televize jako služby elektronické komunikace, její právní úpravy, regulace a zdrojů financování. Praktické dovednosti pak představují modelování aplikace těchto teoretických znalostí do praxe provozovatelů vysílání. Pěkná slovíčka, jako šitá do projektu, kterým se žádá o peníze z evropských fondů. Ale ruku na srdce: který provozovatel je tak hloupý, že se nechá v roce 2006 školit občanským sdružením Hermes? Pokud chce jít do digitálního vysílání, musí už o DVB-T vědět úplně všechno. Pak takové školení postrádá smysl – jenom se vykáže v plnění projektu.

Kontrola Hermesu? Vykázat účetnictví

A o to asi jde. Neboť jak říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková, kontrola využívání dotací bude probíhat především formou prověřování účetních dokladů. Spolu s žádostí o platbu je rovněž v pravidelných tříměsíčních intervalech předávána a kontrolována monitorovací zpráva o realizaci projektu, řekla Kateřina Beránková serveru DigiZone.cz. Projekt občanského sdružení Hermes je dvouletý, začal 1. září 2005 a skončí 31. srpna 2007. Peníze od MPSV a z ESF může čerpat podle harmonogramu, který je součástí žádosti o přidělení dotace. Ve vydaném rozhodnutí pak MPSV a ESF určuje podmínky, za jakých lze peníze užít. Za neplnění podmínek jsou stanoveny sankce. V podstatě by šlo o krácení dotace. Většina projektů obdrží první zálohu a další prostředky pak v pravidelných intervalech na základě žádosti o platbu, přiblížila mluvčí Kateřina Beránková.

Harmonogram Hermesu je celkem jasný, Jan Vávra jej přiložil v dopise některým provozovatelům. Jde o intenzivní desetidenní workshopy (viz tabulku) a školení na konkrétní témata spojená se zemským digitálním vysíláním. První začne 12. ledna 2006. Nese příhodný název Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový trh a podtitulem Úvod do problematiky, aktuální situace, zahraniční zkušenosti. Což už samo o sobě navozuje představu, kdo by se asi takového školení mohl zúčastnit. Ze současných televizí a žadatelů o digitální licence zřejmě nikdo. Ti už to dávno znají. V únoru bude následovat seminář o právním rámci digitalizace, v březnu o financování digitálního vysílání, v dubnu o programmingu, v květnu o marketingu a na září 2007 Hermes naplánoval konferenci, kde by mělo dojít ke konfrontaci znalostí.

Semináře pro televizáky, kteří je nepotřebují

Podle Jana Vávry je cyklus seminářů určen vedoucím pracovníkům a zaměstnancům obchodních a marketingových oddělení provozovatelů vysílání a mediálních agentur, operátorů sítí, státní správy a regulačních orgánů. Kriticky zhodnoceno, státní správa možná, všichni ostatní by už měli o digitalizaci vědět vše podstatné, jinak by asi neměli co dělat na svých místech. Další cyklus seminářů chce Hermes zaměřit na nasazování set-top-boxů na český trh. Tady se chceme zaměřit na pracovníky marketingových útvarů provozovatelů vysílání, operátorů sítí, velkoodběratelů a maloobchodní sítě, vypočítává Jan Vávra. Speciální sadu seminářů připravuje Hermes pro programové pracovníky televizí (bude jim vysvětlovat, jak se skládá televizní program???).

Další semináře Hermesu
Termín Téma
11. – 20.2.2006 Právní rámec digitalizace
11. – 20.3.2006 Financování digitalizace
11. – 20.4.2006 Digitalizace a programming
11. – 20.5.2006 Digitalizace a marketing
září 2007 Konference – konfrontace znalostí

Zdroj: o. s. Hermes

Poslední vzdělávací okruh je zaměřen na zavádění aplikací pro interaktivní televizi a je určen pro pracovníky programových a marketingových útvarů provozovatelů vysílání, operátorů sítí, softwarových společností zaměřených na tento trh a mediálních agentur, pokračuje ve výčtu Jan Vávra. A opět se vkrádá otázka: copak asi dělaly softwarové společnosti zaměřené na „tento trh“ do dnešních dní? Že by byly digitální televizí a interaktivními aplikacemi zcela nedotčeny? Naopak jako chvályhodný lze označit další záměr Hermesu: zmapovat současnou situaci, pokud jde o připravenost k přechodu na digitální vysílání, zjistit zájem a míru znalostí o digitální televizi v České republice. Na což by měl navázat onen slibovaný marketingový průzkum.

ebf 24 - tip duben

Děkujeme, že nás monitorujete

U něho se zastavme. Co od něj vůbec Hermes očekává? Má zjistit potenciál reklamního trhu, zájem o jednotlivé typy set-top-boxů, zájem veřejnosti o jednotlivé typy programů, zájem o další služby, včetně interaktivních, vyjmenovává Jan Vávra. Potenciál reklamního trhu a zájem o jednotlivé typy set-top-boxů bude asi klíčový, zbytek si už zájemci o digitální licence zjistili (a v praxi zjistí) sami. Další informace chce Hermes podle Jana Vávry získat studiem dostupných materiálů a jejich sekundární analýzou, marketingovým výzkumem a expertními zprávami. Pěkné. Přeloženo do češtiny, bude Hermes sjíždět weby, jako je DigiZone.cz nebo Česká média, a překlápět odkazy na svoji stránku www.digitalin­fo.cz. Informace odborné veřejnosti budou poskytovány prostřednictvím tematicky zaměřených workshopů, dodává Jan Vávra.

Bezva, takže se na nich vlastně bude podílet i DigiZone.cz. Zadarmo. A Hermes vykáže aktivitu. Za třicet milionů korun.

Považujete sdružení Hermes za věrohodného propagátora digitálního vysílání?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).