Hlavní navigace

Seznam vyplatil během tří let přes miliardu na dividendách

11. 10. 2010
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Koncem minulého týdne se ve sbírce listin na Justice.cz objevila účetní závěrka společnosti Seznam.cz, a.s. k 31. prosinci 2009. Důvodem hodně podrobného dokumentu, vloženého do sbírky listin, je zřejmě i fúze společnosti Seznam.cz, a.s. se společností Seznam.cz obchod, kterou Seznam 100% vlastnil.

Koncem minulého týdne se ve sbírce listin na Justice.cz objevila účetní závěrka společnosti Seznam.cz, a.s. k 31. prosinci 2009. Důvodem hodně podrobného dokumentu, vloženého do sbírky listin, je zřejmě i fúze společnosti Seznam.cz, a.s. se společností Seznam.cz obchod, kterou Seznam 100% vlastnil.

Z dokumentů jsou patrné finanční výsledky Seznamu za rok 2009, v kterém dosáhla společnost Seznam.cz tržeb 1,896 mld. Kč, přidaná hodnota činila 1,066 mld. a výsledek hospodaření před zdaněním 694 milionů. V roce 2008 byly tržby 1,673 mld. Kč, přidaná hodnota 866 milionů a 491milionů činil zisk před zdaněním.

Z výkazu „Přehled o peněžních tocích“ a „Přehled o změnách vlastního kapitálu“ pak vyplývá vyplacená dividenda – za období končící k 31.12.2007 ve výši 331 milionů korun, dalších 718,7 milionů vyplacených za období končící 31.12.2008 a 96,5 milionů pro rok 2009. K minoritním akcionářům, kteří v Seznamu drží 30% podíl, by tak podle těchto informací putovalo kolem 343,86 milionů korun z celkově vyplacených 1,146 mld. korun

ICTZ23

.

Připomeňme si, že 30% podíl v Seznamu změnil majitele za cca 1,8 mld. Kč právě v roce 2007, kdy jej získaly od portálové společnosti Lycos Europe dva americké fondy – psali jsme v článku Kdo vlastně koupil podíl v Seznamu . Na dnes již neexistujícím osobním blogu 28.6.2007 Ivo Lukačovič popisoval valnou hromadu, kde se hlasovalo o rozdělení zisku za předešlý rok 2006, takto: „Minoritní akcionáři (Tiger, Miura) pak navrhli výplatu dividend ze zisku společnosti. Tento návrh neprošel a hlasovalo pro něj pouze 30 % akcionářů. Já jsem navrhl, abychom vydělané peníze nechali ve firmě a opět je investovali zpět do českého Internetu. Pro tento návrh jsem pak i hlasoval, takže byl 70% většinou přijat“ (zprávička na Lupě)

Jak je tedy nyní z nově veřejně dostupných informací patrné, dividendu už společnost Seznam.cz během několik posledních let v tichosti vyplácela, zcela jistě ke spokojenosti minoritních akcionářů.