Hlavní navigace

Stalo se: 25. výročí přechodu na TCP/IP

7. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 29
Prvního ledna letošního roku tomu bylo přesně 25 let, co zárodečný ARPANET direktivně přešel na používání protokolů TCP/IP. Byl tak položen další ze základních kamenů dnešního celosvětového Internetu. Lze to považovat za 25. narozeniny protokolů TCP/IP? A jak tento den oslavila společnost Google?

V prvním letošním vydání seriálu Stalo se, který rekapituluje zajímavé události posledních dnů, si dovolím věnovat se výročí, které výrazně ovlivnilo dnešní podobu Internetu. Přesně před čtvrtstoletím, konkrétně 1. ledna 1983, přešla zárodečná síť ARPANET z používání dočasného protokolu NCP právě na protokoly TCP/IP. Skoro by se dalo říci: „teprve“ před 25 lety. A na těchto protokolech funguje do dnešních dnů.

Jak to tehdy bylo?

Pro ty, kteří ještě neměli příležitost seznámit se s historií Internetu a jeho fungováním, si dovolím malé připomenutí.

Prapůvod dnešního Internetu je v „testovací“ síti, která měla prakticky ověřit možnost tzv. paketového přenosu (přenosu dat po částech, resp. menších blocích, označovaných jako pakety). Touto sítí byl ARPANET, pojmenovaný po grantové agentuře (ARPA, resp. DARPA), která jej financovala z prostředků amerického resortu obrany (DoD, Department of Defense).

Pro své fungování tento ARPANET nejprve využíval přenosový protokol NCP (Network Control Program), který byl jakýmsi „narychlo spíchnutým řešením“, z dnešního pohledu realizujícím funkce transportního protokolu (zatímco funkce nižších vrstev byly realizovány jiným způsobem, na zařízeních zvaných IMP, Interface Message Processor).

Svou hlavní roli, kterou bylo podílet se na ověření možnosti paketového přenosu, protokol NCP splnil celkem dobře. Spolu s ním i prvky IMP a celý ARPANET. Celý experiment s ověřením paketového přenosu dopadl dokonce tak dobře, že se agentura (D)ARPA rozhodla nezahodit testovací síť ARPANET, ale oddělit od ní vojenskou část (pozdější síť MILNET) a zbytek ARPANETu předat akademické komunitě k více běžnému (rutinnímu) využití.

Jenže pro rutinní využití se už protokol NCP (a IMP) až tolik nehodil. A tak sama (D)ARPA skrze své granty zafinancovala vytvoření zcela nových protokolů. Počátek prací se datuje někam do roku 1973 a nejprve se odvíjel poněkud odlišně od své dnešní koncepce: původní protokol NCP měl nahradit jediný (monolitický) protokol TCP (Transmission Control Protocol). A ten měl zajišťovat nejenom to, co dnes považujeme za funkce transportní vrstvy, ale i funkce vrstvy síťové.

Kolektiv autorů pod vedením Vinta Cerfa a Roberta Kahna, který na vývoji nových protokolů pracoval, však kolem roku 1978 změnil celou koncepci a původně monolitický protokol TCP jakoby „roztrhl vejpůl“. Dnes bychom asi řekli, že svůj návrh lépe přizpůsobili zvolenému vrstvovému modelu, a funkce transportní a síťové vrstvy svěřili samostatným protokolům. Tehdy to ale autoři „dali na vědomí“ a zdůraznili jinak: místo o „protokolu TCP“ začali hovořit o „protokolech TCP/IP“, kde IP (Internet Protocol) je protokol síťové vrstvy, který převzal síťové funkce, vyčleněné z původního protokolu TCP.

Od té doby se hovoří o „protokolech TCP/IP“ či o „rodině protokolů TCP/IP“ (TCP/IP Protocol Suite). To proto, že nejde zdaleka jen o dva protokoly, ale i o celou řadu dalších protokolů, které jsou vzájemně provázány a tvoří jeden logický (a naštěstí docela dobře fungující) celek. Pamatující mimo jiné i na tzv. internetworking, neboli na vzájemné propojování sítí, fungujících na třeba i hodně odlišných technologiích nižších vrstev. Ale to by už bylo na delší povídání, přinejmenším v rozsahu celé jednosemestrální přednášky. Stejně jako postupný vznik dnešního Internetu, nabalováním dalších sítí na „zárodečný“ ARPANET, právě díky dobré podpoře jejich vzájemného propojování.

Co se stalo 1. ledna 1983?

Jak ale souvisí protokoly TCP/IP s datem 1. ledna 1983 a nynějším 25. výročím tohoto dne?

Tak, že musel být nějakým způsobem (a to i organizačně) vyřešen přechod tehdejšího ARPANETu z původního NCP na nové protokoly TCP/IP. V roce 1980 proto (D)ARPA nejprve odsouhlasila protokoly TCP/IP jako „to pravé“, na co by měl ARPANET přejít. Současně dala najevo všem sítím, které se k zárodečnému ARPANETu připojovaly, že mají používat právě protokoly TCP/IP.

(D)ARPA tehdy dokonce použila příslovečnou metodu cukru a biče. Cukrem se stala snadná dostupnost implementace samotných protokolů TCP/IP: (D)ARPA si u firmy BBN (Bolt, Beranek a Newman) objednala a zaplatila začlenění TCP/IP do prostředí Unixu a univerzitě v Berkeley zase dala grant na to, aby příslušný TCP/IP stack zahrnula do své distribuce Unixu (BSD Unixu). No a ten byl univerzitám v USA rozdáván zdarma.

Příslovečným „bičem“ se pak stalo to, že právě k 1. ledna 1983 nechala (D)ARPA zastavit směrování původního protokolu NCP v celém zárodečném ARPANETu. Takže ten, kdo do té doby nestihl přejít na nové protokoly TCP/IP, už žádná další data nepřenesl.

Byly to 25. narozeniny TCP/IP?

Letošního prvního ledna jsme tedy oslavili 25. výročí popisovaného „uzavření kohoutků“ pro protokol NCP a výlučný přechod zárodečného ARPANETu na TCP/IP. Zda je správné to prezentovat jako 25. narozeniny rodiny protokolů TCP/IP, si nejsem úplně jistý. Spíše bych jako rok jejich „narození“ vnímal rok 1978, kdy došlo k rozdělení TCP na dvě části (TCP a IP) a kdy se vývoj celé rodiny protokolů víceméně ustálil na jejich dnešní podobě.

Nicméně třeba Internet Society, která dodnes zastřešuje tvorbu internetových standardů, považuje za „datum narození“ protokolů TCP/IP měsíc září roku 1981. Právě tehdy totiž byly publikovány dokumenty RFC 791 a 793, které formálně standardizovaly protokoly TCP a IP. A v září roku 2006 Internet Society dokonce sama vydala tiskovou zprávu, oslavující 25. narozeniny těchto protokolů. Bez uvedení konkrétního dne v měsíci, ke kterému se výročí vztahuje.

Nicméně v našich médiích, a podobně i v médiích zahraničních, byly narozeniny TCP/IP oslavovány právě k letošnímu 1. lednu. Například:

KL24

Přisadila si dokonce i s společnost Google, u které dnes pracuje jeden z hlavních autorů TCP/IP, Vint Cerf: 1. ledna 2008 vyvěsila na své domovské stránce speciální logo k novému roku 2008 a současně i k 25. výročí TCP/IP. Pokud se na tento obrázek podíváte podrobněji, v jeho spodní části můžete vidět (konfetami napsanou) sekvenci SYN, SYN/ACK, ACK, používanou právě při navazování spojení v rámci protokolu TCP.

Google logo 2008

A pokud jste si na toto logo stihli prvního ledna 2008 i kliknout, dostali jste se na stránku s odpověďmi na dotaz „January 1 tcp/ip“. I z něj poznáte, kdo všechno považuje za datum vzniku protokolů TCP/IP právě 1. leden 1983.

Jak interpretujete datum 1. ledna 1983?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).