Hlavní navigace

T-Mobile spouští komerční provoz svého LTE, jaké jsou podmínky?

30. 9. 2013
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

LTE od T-Mobile bude dostupné v Mladé Boleslavi a na čtvrtině území Prahy. Prozatím bude fungovat v pásmu 1800 MHz a bude dostupné všem uživatelů značky (nikoli sítě) T-Mobile, v rámci stávajících tarifů a datových balíčků.

To načasování je svým způsobem symbolické: právě dnes večer skončí termín pro podávání přihlášek do (opakované) aukce kmitočtů, určených primárně pro nasazení technologie LTE. A hned na zítra (1.10.2013) ohlásil český T-Mobile zahájení komerčního provozu svého LTE.

Samozřejmě to není tak, že by se celá aukce stihla provést během noci na zítřek. Nejde tedy ještě o „to“ nasazení LTE, které vychází  z výsledků aukce, využívá nově přidělené kmitočty (hlavně v pásmu 800 MHz) a díky tomu musí respektovat požadavky na rozsah pokrytí či třeba na to, aby se k LTE dostali i virtuálové. 

Jde zatím jen o takové spuštění LTE, které je plně v režii operátorů –  tedy na kmitočtech, které již mají přidělené (a které dosud využívali pro své 2G sítě), a s pokrytím, které je zatím stále jen symbolické. A také s tím, že virtuálové a jejich zákazníci mají smůlu. Včetně těch, kteří již hostují v síti T-Mobile. Protože právě oznamovaný start komerčního LTE se sice odehrává v síti T-Mobile, ale týká se jen značky T-Mobile. Tedy jen „vlastních“ zákazníků samotného T-Mobile.

Pamatujme si toto rozlišení (mezi sítí a značkou), protože se s ním asi budeme setkávat čím dál tím častěji.

Jaké je pokrytí v rámci komerčního provozu?

Pojďme si nejprve popsat, jaký rozsah pokrytí svého LTE bude od zítřka T-Mobile nabízet: kromě 18 vysílačů v Mladé Boleslavi (kde končí dosavadní trial) a 3 vysílačů v budovách T-Mobile jde o 140 vysílačů v Praze. Jsou rozmístěny především na území Prahy 4, ale „něco málo“ najdete i kolem Ruzyně a zdejšího letiště.

Situaci k zítřejšímu datu (1.10.2013) a očekávání ke konci roku ukazují následující dva obrázky.

Dalším důležitým údajem je to, že v Praze se T-Mobile podařilo „vyšetřit“ souvislých 10 MHz v pásmu 1800 MHz, a na nich tedy popisovaný komerční provoz LTE poběží. Což znamená, že maximální rychlost nasazené technologie (alespoň teoreticky, za ideálních podmínek, v nezatížené buňce atd.) bude 75 Mbit/s na downstreamu.

Jinde než v Praze, což zatím fakticky znamená v Mladé Boleslavi, by mělo být k dispozici 15 MHz (stále v pásmu 1800 MHz), takže zde by se mělo dát stahovat rychlostí (teoreticky) až 100 Mbit/s.

Co obnáší komerční provoz?

To, že se od zítřka jedná o komerční provoz, se pozná hlavně podle toho, že k LTE se nyní dostanou všichni zákazníci „značky“ T-Mobile (tj. vlastní zákazníci T-Mobile, nikoli zákazníci virtuálů v jeho síti), a to bez toho, že by se museli přihlašovat do nějakého trialu. Stačí, když mají aktivovaný nějaký datový balíček – a mohou LTE rovnou používat.

Samozřejmě ale musí mít takové koncové zařízení, které LTE podporuje, stejně jako SIM kartu (viz dále). A musí se nacházet v dosahu výše popisovaného pokrytí, které je zatím stále velmi skromné. Ale nepotřebují žádný speciální datový balíček či tarif pro LTE. Vlastně jej ani nemohou mít.

T-Mobile totiž stále „drží“ princip, podle kterého na technologii pro přenos dat nezáleží. Takže nejenom že nemá žádné speciální tarify či balíčky pro LTE, ale také v rámci FUP nerozlišuje, jak jsou data přenesena. Všechna data započítává do objemových limitů stejně, se stejnou váhou, bez ohledu na možnosti a kapacitu použité přenosové technologie.

To má samozřejmě jak své výhody, tak i nevýhody. Z pohledu zákazníka to znamená, že si nemusí pořizovat žádný nový tarif či balíček. Při současném (minimálním) pokrytí by to ani moc smysluplné nebylo. Z pohledu operátora to zase znamená, že ze své LTE sítě nemá žádné nové či jen vyšší výnosy (pomineme-li případ někoho, kdo se stane jeho zákazníkem či si aktivuje data jen kvůli LTE).

Na druhé straně to ale znamená, že operátor „škrtí“ svou LTE síť úplně stejně jako ostatní sítě (2G a 3G). Tedy že vůbec nezohledňuje podstatně větší přenosovou kapacitu nové technologie, a jakoby drží využití své nové LTE sítě co nejvíce na uzdě. Doufejme, že je to jen dočasné, v rámci nynějšího komerčního provozu, který si dovolím označit za spíše „demonstrační“. Protože „ten skutečný“ komerční provoz LTE bude možný až s frekvencemi z aukce, bude nabízet podstatně větší pokrytí, a bude otevřený i pro virtuály a jejich zákazníky. A tam to třeba bude jinak.

Zatím ale musí zákazníci „značky“ T-mobile počítat ještě s dalším negativním důsledkem toho, že již jde o komerční provoz: operátor totiž i na své LTE uplatňuje umělá omezení maximální rychlosti. Funguje to na stejném principu jako u dosavadních sítí a technologií: na nejvyšší možné rychlosti, které příslušná technologie zvládá, se dostanou jen ti, co mají nejdražší balíčky či tarify, zatímco ostatním je maximální rychlost uměle omezována.

Zde je rozdíl jen v konkrétních hodnotách a tarifech/balíčcích: na maximální rychlosti nasazené technologie LTE (tj. 100 Mbit/s, resp. v Praze 75 Mbit/s na downstreamu, a 37,5 Mbit/s na upstreamu) se dostanou jen ti, kteří mají datový balíček s objemem 10 GB nebo vyšší (což znamená 30 GB), nebo mají nejnovější tarify S námi bez hranic (za 999 Kč měsíčně, se závazkem) a S námi bez hranic+ (1499 Kč měsíčně, se závazkem).

Přitom měsíční „datové příděly“ o velikosti 10 GB, či dokonce 30 GB, jsou na jedné straně velké – ale na druhé straně se při maximálních rychlostech LTE dají vyčerpat doslova „obratem“. Třeba 10 GB by se maximální inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s (teoreticky) vyčerpalo za 10*8/0,1=800 sekund, neboli za 13 a něco  minut. U obou tarifů „S námi bez hranic“ je FUP pouze 3 GB, což by se při 100 Mbit/s vyčerpalo za 3*8/0,1=240 sekund, neboli 4 minuty.

V praxi by objemy v rámci FUP vydržely i při maximálních rychlostech přeci jen déle, protože uváděné rychlosti jsou jen nominální a nikoli efektivní. Ale to nic nemění na skutečnosti, že celý měsíční „příděl“ dat může být v LTE síti vyčerpán během skutečně velmi krátké doby. Což příliš nekoresponduje s kapacitními možnostmi LTE sítě. Ale to už není o technologiích, ale o komerční strategii operátora.

U ostatních datových balíčků a/nebo tarifů bude maximální rychlost LTE uměle omezena na 42 Mbit/s na downstreamu, a na 5,76 Mbit/s na upstreamu. Ovšem i tak, vzhledem k objemovým limitům (výrazně nižším než 10 GB) v praxi také půjde spíše jen o jakousi gurmánskou ochutnávku nové technologie LTE a jejích možností, než o reálné (trvalejší) využití. Protože vyčerpání celého měsíčního FUPu během krátké chvilky nic jiného neumožňuje.

A ještě na jeden negativní důsledek principu „na technologii nezáleží“ se zákazníci musí připravit: jakmile vyčerpají měsíční příděl dat v rámci FUP, je jim rychlost snížena stejně, bez ohledu na to, jakou technologii právě využívají. Takže i LTE jim zpomalí na 64 kbit/s na downstreamu (a 32 kbit/s na upstreamu).

Koncová zařízení a SIM karty

Pojďme nyní již k tomu, jak je to s koncovými zařízeními a se SIM kartami, pokud chcete LTE od T-Mobile využít.

První podmínkou je mít takové koncové zařízení (mobil, tablet atd.), které podporuje LTE, a to na nyní používaných frekvencích 1800 MHz, a do budoucna i na 800 MHz (z aukce). Sám T-Mobile v současné době uvádí následující výčet podporovaných zařízení (celkem 8 smartphonů, 1 tablet a 2 USB modemy):

iPhone řady 5, Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z a Z1, Sony Xperia Tablet Z, HTC One, BlackBerry Q10, Huawei E3276, Huawei E398, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 925

Přitom v případě společnosti Apple proběhlo testování přímo na místě (lidé z Apple testovali své produkty zde v ČR, se SIM kartami od T-Mobile), a výsledkem je zařazení LTE sítě T-Mobile na seznam podporovaných LTE sítí. Zatím právě (a pouze) pro iPhone 5, model 1429, viz následující obrázek.

Druhou podmínkou je mít ve svém koncovém zařízení takovou SIM kartu, která LTE podporuje. V praxi záleží na stáří vaší SIM karty: pokud máte SIMku starší 10 let, budete ji nejspíše muset vyměnit. Takových by mělo být asi 20%. Naopak s cca 10% procenty nejnovějších SIM karet prý není potřeba dělat nic. Zbývajících cca 70 % SIM karet vyžaduje update – ovšem realizovaný „vzduchem“ (over-the-air), takže svou SIM kartu nemusíte ani vyndávat: stačí si tento update u operátora objednat, například skrze jeho samoobslužné kanály. 

Jak je to s hlasem?

Další důležitá informace se týká hlasu, ale také SMS a MMS: LTE je “čistě datová” technologie na bázi IP, určená jen pro přenos dat. Pokud se tedy konkrétní zákazník se svým zařízením připojí k LTE síti, bude moci volat a posílat/přijímat SMSky a MMSky?

Odpověď je taková, že T-Mobile plánuje nasadit ve své síti technologii VoLTE (Voice Over LTE). Což z principu znamená, že hlas bude balen do datových paketů a přenášen skrze LTE síť jako data, souběžně s „ostatními“ daty. Stejné řešení („balení do dat“) pak plánuje i s SMSkami a MMSkami. Dokonce si již pořídil takové řešení (od společnosti Mavenir z USA), které umí oboje (VoLTE i SMS/MMS v LTE síti). Příslušné technologie prý T-Mobile dokonce již „má doma“, ale zatím je nenasadil kvůli tomu, že toto řešení není ještě dostatečně podporováno v koncových zařízeních. Zprovoznění  VoLTE prý plánuje na příští rok, nejspíše někdy ve druhém pololetí.

V současné době je proto hlas v LTE síti T-Mobile řešen jinak, na principu tzv. CSFB (Circuit Switched fallback). Ten zjednodušeně řečeno funguje tak, že když koncové zařízení (mobil) potřebuje volat či pracovat s SMS/MMS, přepne se do sítě 2G či 3G (tj. do sítě, fungující na principu přepojování okruhů, proto: circuit switched fallback), a vše potřebné vyřídí zde (a pak se zase „vrátí“ do LTE). V praxi to tedy znamená, že uživatel musí být jak v dosahu pokrytí technologie LTE, tak i v dosahu pokrytí 2G nebo 3G sítě. Bez takovéhoto souběžného pokrytí CSFB fungovat nebude.

Pohled do kuchyně T-Mobile

S nasazením VoLTE a nahrazením současného CSFB souvisí i plány T-Mobile na rozvoj pokrytí jeho LTE sítě. Pokud uspěje v aukci, bude samozřejmě muset dostát požadavkům na pokrytí, které budou spojeny se získanými kmitočty. Sám ale minulý týden (na setkání s novináři) deklaroval, že tak jako tak chce dosáhnout srovnatelného pokrytí, jaké má dnes jeho 2G/GSM. Což bez frekvencí v pásmu 800 MHz, dražených v rámci aukce, skutečně nepůjde.

Na druhou stranu, až bude mít kmitočty v pásmu 800 MHz k dispozici, bude pro něj rozšiřování LTE pokrytí snazší a levnější, než u 3G, kde používá vyšší frekvence (s menším dosahem, resp. větším počtem základnových stanic, nutných k pokrytí stejné plochy). To také vysvětluje, proč dnes již nedochází k dalšímu rozšiřování 3G pokrytí (vlastně u žádného z našich operátorů), a všichni již sází jen na LTE.

Ovšem nasadit LTE neznamená jen pokrytí, resp. vybudování základnových stanic (eNodeB). Je nutné tyto stanice napojit na páteřní části sítě operátora (v rámci tzv. backhaulu) spoji s dostatečnou kapacitou, která by nebyla úzkým hrdlem. Optimální je využití optiky – a T-Mobile minulý týden zmínil, že jeho optická síť má dnes délku přes 5000 km. Hodlá ji prý dále rozšiřovat: během příštích 3 let do ní hodlá investovat na 200 milionů. Aktivní prvky mu pro ní dodává Alcatel-Lucent.

Nicméně ani při takovémto rozvoji své optické sítě T-Mobile zřejmě nenapojí všechny své základnové stanice  na optiku, a pro jejich napojení bude využívat i rádiové přenosy. Za tímto účelem zavádí nové rádiové linky na technologii IPASOLINK EX od společnosti NEC, vyvinutou právě pro backhaul v LTE sítích, již výhradně na bázi IP, a nabízející přenosové rychlosti  až 1,6 Gbit/s. Dosud prý T-Mobile používal mikrovlny hlavně od Ericssonu.

ebf - tip do článku - debata

Další nezbytností, kterou budování LTE sítí přináší, je nové jádro mobilní sítě, již také čistě na bázi IP (evolved packet core). Pro něj si český T-Mobile zvolil platformu Cisco, konkrétně řešení ASR 5000, které využije i pro data v rámci svých 2G a 3G sítí. Zde tedy řešení od společnosti Cisco nahradí dosavadní řešení od čínské společnosti Huawei, která tak zůstane pouze dodavatelem rádiové části sítě.

V neposlední řadě prý musel T-Mobile provést také upgrade svých hlasových ústředen a s nimi spojených registrů (hlavně HLR), tak aby dosáhl výše popisované možnosti updatovat většinu SIM karet „vzduchem“ (over-the-air), bez nutnosti jejich fyzické výměny.   Celkově prý T-Mobile investoval do modernizace své sítě 340 milionů Kč v loňském roce, a 410 milionů v roce letošním.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).