Hlavní navigace

Takeplace zorganizuje konferenci či výstavu, od vstupenek po reakce

22. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Takeplace nabízí integrované řešení pro pořadatele akcí. Podobných služeb na světě moc není, říká spoluzakladatel Jaroslav Škrabálek. Proto vidí v projektu globální potenciál.

Lupě odpovídá Jaroslav Škrabálek, spoluzakladatel projektu Takeplace a ředitel společnosti Acemcee.

Co je Takeplace?

Takeplace je první integrované řešení pomáhající organizátorům i účastníkům věnovat se akci jako takové namísto ztrácení času a peněz obsluhou několika různých, nepropojených aplikací.

Kdy a proč jste se do projektu pustili?

Vlevo Josef Hubr; vprostřed Milan Zorník, který se připojil na počátku roku 2012; vpravo Jaroslav Škrabálek

Vlevo Josef Hubr, šéf vývoje; vprostřed Milan Zorník, jenž se připojil na počátku roku 2012; vpravo Jaroslav Škrabálek

Takeplace vyvíjíme od roku 2009, kdy jsme se s kolegou Tomášem Staudkem rozhodli řešit tím vlastní problém: Tom a já jsme organizátory akcí mnoho let, byli jsme členy různých programových a organizačních výborů mezinárodních akademických konferencí, nebo jsme organizovali v rámci českého předsednictví EU význačné fórum za účasti evropského komisaře a dalších předních zástupců států nebo EU.

Jelikož neexistoval žádný integrovaný nástroj řešící problém pořádání akcí komplexně, rozhodli jsme se takové řešení vytvořit sami. Vedle vývoje Takeplace se nadále věnujeme i pořádání akcí.

Co všechno Takeplace poskytuje?

Takeplace je ucelený nástroj, který pomůže organizátorům připravit a spravovat akci za řádově několik jednotek až desítek minut.

Nejedná se o pouhou aplikaci na prodej vstupenek — Takeplace poskytne nástroje na příjem příspěvků, jejich ohodnocení, vytvoření programu akce anebo tisk různých sestav následně využívaných při akci jako takové.

Samozřejmě nelze poskytnout nástroj jen organizátorovi, ale bez podpory také zkušenosti účastníka akce, tedy nejdůležitějšího prvku každé akce. Pro účastníky jsme se snažili navrhnout co nejjednodušší formy registrace: na akce zdarma se mohou zaregistrovat vskutku jedním kliknutím.

Míra složitosti registrace však závisí na organizátorovi. Ten si nastaví, kolik a jaké údaje od účastníka bude vyžadovat.

Takeplace účastníkům dále pomáhá ve vzájemném propojení. Z pohledu UI jsme se snažili o maximální konzistentnost, aby přechod mezi jednotlivými funkcemi (organizátor/účastník) byl co nejsnazší.

Takeplace mohou využít nejen organizátoři konferencí, seminářů, workshopů, konzultačních a školicích setkání — neopomíjíme ani segment volnočasových akcí. Přitom nezáleží na tom, zda jste zkušený organizátor, anebo občasný účastník.

Jak jste Takeplace vyvíjeli?

Takeplace byl v počátcích vyvíjen v týmu o čtyřech lidech, přičemž díky růstu projektu se tým neustále rozšiřuje. Pod vývojem, respektive rozvojem projektu mám na mysli i validaci problému, stanovení funkčních požadavků, analýzu, návrh, testování, návrh grafiky, marketing, obchod. Nikoliv pouze programování. Všichni klíčoví lidé pracují na Takeplace na plný úvazek.

Naší hlavní platformou je Java, a to z mnoha důvodů, ať už bezpečnostních, robustnosti nebo škálovatelnosti.

Jelikož vyvíjíme moderní, bohatou webovou službu a máme rozsáhlé nápady a vize, jak celkově optimalizovat komplexní životní cyklus akce, je vývoj neustálým dlouhodobým živým procesem.

Jak velký tým máte dnes?

V současné době pracuje na Takeplace sedm lidí interně, dalších několik externě. Pracují na pozicích od programátorů a programátorů mobilních aplikací přes obchodní zástupce, marketingové specialisty, grafiky, support až po mě jako člověka na vše. :) Jelikož expandujeme, stále nabíráme další lidi, čili se rozhodně nejedná o stav konečný.

Komu konkurujete a jak se proti nim vymezujete?

Je celosvětově velmi málo takových řešení, která sdílejí vizi s Takeplace, to jest být integrovaným řešením pomáhajícím jak organizátorům, tak účastníkům pokud možno ve všech fázích akce.

Pokud bychom se bavili o dílčích fázích — například pouze o prodeji lístků — pak podobných řešení jsou ve světě desítky, i u nás v ČR. Problém je však komplexní a pořádání akcí nelze chápat takto omezeně, je potřeba je řešit celistvě. To je cíl, kterého chceme s Takeplace dosáhnout, a věřím, že se nám to postupně daří už nyní.

Proč jste projekt pojmenovali Takeplace?

„Take place“ v angličtině znamená „konat se“. Takeplace umožňuje akcím konat se. Jedná se o ideální název pro službu tohoto druhu a ohlasy na nás z anglicky mluvících zemí výběr tohoto jména jen potvrzují.

Jaký má Takeplace obchodní model?

Takeplace je velmi přátelský a otevřený individuálním potřebám každého klienta‑organizátora. Takepalce je modulový systém, který si může organizátor poskládat podle svých představ tak, aby mu maximálně vyhovoval. Ceny za moduly jsou fixní anebo variabilní — v případě registrace standardně účtujeme 20 Kč za účastníka a 2,9 % z ceny vstupenky.

Lze založit akci i bezplatně? Jestliže nebudu vybírat vstupné…

Ano, náš model je „freemium“, čili pořádáte‑li nekomerční akci bez výběru vstupného a vystačíte-li si se základními moduly, pak je využití Takeplace zdarma.

Jak získáváte zákazníky?

Naší strategií je osobní vztah s klientem. Máme potvrzeno, že Takeplace je řešení opravdu pomáhající organizátorům, a proto k nám noví klienti chodí již sami na doporučení.

Jak je Takeplace financováno?

Do dnešních dnů je Takeplace financován z vlastních prostředků jádrových členů týmu, celkově v řádu několika miliónů. Peníze šly jak na personální náklady, tak i na IT náklady, například server hosting, anebo na pronájem kanceláře.

Potenciál expanze je velký, a proto pro další růst vyjednáváme strategické partnerství. Podporuje nás například i Michael Rostock, kterému jsme odprodali menšinový podíl.

(Do obchodního rejstříku bude stávající vlastnická skladba teprve vepsána. Podíly na firmě mají také Josef Hubr, který je u projektu od počátku, a Milan Zorník.)

Jakých výsledků už projekt dosáhl?

Projekt dynamicky roste každým dnem, již dlouho jsme ve fázi generování obratu, nikoliv pouhého pilotního běhu.

Do ostrého komerčního provozu jsme Takeplace spustili na panelové diskuzi 29. února 2012, kterou jsme uspořádali pro předních 60 event‑manažerů nejen z ČR.

Díky našim aktivitám v okolních zemích i v zámoří již Takeplace dávno není jen službou regionální, ale postupně směřujeme k řešení globálnímu.

Jakými etapami jste dosud prošli?

Velkou validací našeho záměru byla účast na Nápadu roku 2010, kde jsme získali cenu Student podnikatel a celkově se umístili druzí. Na podzim jsme pak prošli výběrovým řízením a byli inkubováni v Jihomoravském inovačním centru.

Rok 2011 byl obdobím pilotního běhu Takeplace a odladěním základního workflow.

Rok 2012 pak přinesl ostrý komerční start, získání prestižních klientů (Akademie věd, Magistrát Brno, TEDx atd.), ale i další úspěchy na poli světové startupové scény — v létě jsme byli finalisty Seedcampu, na podzim se Takeplace stal TOP8 startupem z východní Evropy v Qualcomm Venture Prize (Qprize), anebo jsme prezentovali Takeplace newyorskému obecenstvu na konferenci Partnering in Innovation v Národním českém domě v NYC.

Již dva roky prezentujeme Takeplace na jednom z největších digitálních veletrhů, na CeBITu v Hannoveru.

Co vám dala účast v podpůrných programech anebo na soutěžích?

Tyto různé podpůrné programy jsou především o kontaktech a podpoře obchodu nebo jiného rozvoje řešení. Záštita například brněnským JIC má svou váhu a pomáhá především v začátcích vytvořit obchodní vztahy na bázi důvěry. Úspěšná účast na prestižních akcích pak potvrzuje správnost myšlenky, potenciál i faktickou připravenost na další rozvoj.

Jakých největších chyb jste se na projektu dopustili? Co byste ve zpětném pohledu udělali jinak?

Asi nejvíce jsem se poučil ve výběru správných lidí, kteří na rozvoji Takeplace spolupracují. Jsem nesmírně rád a vděčný jádrovým členům týmu, že přes všechny radosti i strasti jsou stále plní elánu a pomáhají dostat Takeplace stále výš a výš. Ale velkým zklamáním byla zkušenost se zneužitím informací, které v dobré víře sdílíte v okruhu lidí, kteří mají být nápomocni rozvoji Takeplace nebo jiných startupů obecně, a i se tak veřejně prezentují a zapojují do dění.

Bohužel otevřený, snaživý a především poctivý přístup, jak jej známe z Mekky startupů, ze Silicon Valley, není zažitý u všech v ČR.

Jinak jsme se dopouštěli především běžných chyb v běžných provozních záležitostech, jako například nevhodného upřednostnění vývoje jedné části projektu nad jinou atp.

Jaké největší překážky jste překonali?

Obrovskou výzvou bylo vytvořit robustní systém, jakým teď Takeplace už je, za opravdu velmi skromných personálních i finančních podmínek, a přitom na tom pracovat kontinuálně s motivací po dlouhou dobu.

Další velkou výzvou je mít univerzální a flexibilní platební část dodržující náležitosti nejen naší země (která sama o sobě z pohledu daňového je byrokraticky přetížena), ale i EU a tzv. třetího světa — protože Takeplace podporuje akce již v několika zemích s rozdílnou legislativou.

Co je pro vás největším nejbližším dalším úkolem?

Nejbližším úkolem je představení nové verze našeho řešení Takeplace s uživatelským rozhraním optimalizovaným na základě přání našich uživatelů, které pečlivě posloucháme.

Kam chcete Takeplace dovést?

KL22 hlasovani

Tento rok bude pro Takeplace od jeho založení zlomovým; přinese mnohé novinky a oznámení konkrétně ukazující směr, kterým se Takeplace vydává, třebaže v současné chvíli zůstávám u frází velmi obecných.

Krok za krokem, systematicky a s pevnou vírou naplňujeme cíl stát se prospěšným globálním řešením pro event management. Takeplace je víc než prostý prodejce vstupenek a víc než řešení regionální. Od počátku minulého rok až dosud pečlivě vyvíjíme aktivity a připravujeme expanzi, abychom využili možností, které se nyní otevírají, a etablovali se jako klíčový hráč na globálním trhu.