Hlavní navigace

Tarif Internet 99 je zdražení o 225 % a zlevnění o 43 %

22. 11. 1998
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jak to? Ono totiž záleží na tom, jak dlouho budete telefonovat a kdy se tak bude dít. Krátká připojení „na mail“ během dne by se zdražila na více než trojnásobek, noční dlouhá surfování by naopak klesla na polovinu.

Poznámka na úvod – pokud ještě přesně nevíte, jak nový tarif Internet 99 vypadá, přečtěte si prosím nejdříve náš sobotní článek Za kolik budeme telefonovat do Internetu?, který jej obecně popisuje. Bez znalosti tohoto tarifu by vám mohlo činit pochopení tohoto článku větší potíže.

Jak jsme si už zvykli, Telecom i v u nového tarifu Intenret 99 opět pohazuje čísly a „statisticky“ si je upravuje tak, aby vypadala dobře. Navrhovaný tarif je přitom tak složitý, že se nedá vyjádřit jedním číslem. Pokusil jsem se proto nastínit změnu cen, danou tímto tarifem, do několika grafů.

Každý ze čtyř grafů, které vám předkládám, pokrývá určitou oblast dne. Časové úseky jsou vymezeny následujícím způsobem: 7.00–17.00 (tedy 1. časové pásmo nového tarifu), 17.00–19.00 (překryv 2. pásma Internet 99 a současného denního časového pásma), 17.00–21.00 (překryv 2. pásma Internet 99 a současného nočního pásma) a konečně 21.00–7.00 (3. pásmo Internet 99 a noční pásmo).

Přesný popis dat, která grafy přibližují, najdete přímo v jednotlivých grafech. Snažil jsem se ukázat, kolik by stálo připojení k Internetu v délce od jedné minuty do jedné hodiny při zachování dnešního tarifu, při původně naznačeném zdražení a při použití tarifu Internet 99; snad to z grafů vyluštíte. Zvláštní důraz je dán na cenový rozdíl mezi dnešním tarifem a navrhovaným Internet 99, který jsem vyjádřil v procentech a v grafu ho najdete pod silnější bleděmodrou čárou.

Výše poplatků (7.00-17.00)

Jak vidíte sami, v klíčovém denním období by při hodinovém připojení k Internetu původní zdražení z vaší kapsy vytáhlo takřka 80 korun (přesně řečeno 78 Kč), zatímco původně stálo jen 48 korun. S tarifem Internet 99 by vyšlo na 59.80. Zdražení oproti dnešku by tedy činilo 25 procent, při ještě delším trvání spojení se tato hodnota čím dál více blíží zdražení o 15 procent.

Naopak při velmi krátkém spojení (typicky uživatel, který se mnohokrát denně připojuje stáhnout novou poštu, ale jinak třeba také při nezdařeném spojení na první pokus) je zdražení přímo astronomické, což je dáno paušálním poplatkem 2,60 za samotné uskutečnění spojení. Díky tomu je Internet 99 výhodnější než původní zdražení až zhruba od 15. minuty! Procentuální zvýšení ceny oproti stávájícímu stavu činí v prvních dvou minutách spojení 117 procent a pokud byste jako na potvoru byli připojeni déle než dvě minuty a méně než tři minuty, vyšplhá se zdražení až na astronomických 225 procent, tedy na více než trojnásobek.

Výše poplatků (17.00-19.00)

V tomto časovém období se u Internet 99 už projevuje druhé, levnější pásmo, zatímco běžný tarif ještě počítá se špičkou. Díky tomu se stává Internet 99 v tomto období podstatně výhodnějším, než v předchozím pásmu. Hodina připojení v tomto období tak vyjde na pouhých 28.60, zatímco dnes na celých 48 Kč a od Nového roku dokonce na 78 korun. Oproti dnešku tak cena poklesne o celých 40 procent, což je dost. Při delším trvání spojení by tato hodnota stoupla až na 52 procent, ale je třeba brát v úvahu, že toto období je omezeno svým trváním, tedy dvěma hodinami.

Při velmi krátkých voláních se opět projevuje významný vliv úvodního poplatku za spojení, takže až do 10. minuty vyjde hovor dráž než dnes; v prvních 3 minutách dokonce o 117 procent.

Výše poplatků (19.00-21.00)

Toto období vzniká překryvem středního pásma Internet 99 s nočním pásmem běžného tarifu. V tomto případě už opět nejde o zlevnění oproti dnešku, protože hodina připojení vyjde na již zmíněných 28.60, zatímco dnes jen na 24 Kč (ale od Nového roku na 39). Při této délce připojení se tedy jedná o zdražení o 19 procent, při ještě delších dobách by mělo toto číslo tendenci se blížit 3,5 procenta (ale opět je tu omezení na 2 hodiny, pak se přesouváme do dalšího pásma).

Při krátké době připojení jde již poněkud stereotypně o zdražení o 117 procent, tedy na více než dvojnásobek, což platí pro spojení s délkou až do 6 minut; do 12 minut jde o 63 procent, dále o 44 atd.

Výše poplatků (21.00-7.00)

Toto pásmo, tedy nejmírnější období tarifu Internet 99, patří k těm příjemnějším. Hodina připojení by v něm vyšla na 15.60, zatímco jinak dnes 24 a po Novém roce 39 Kč. Zlevnění oproti dnešku tak činí 35 procent, v delším období tato hodnota konverguje zhruba k 53 procentům.

O krátkých spojeních platí i tady, že se výrazně zdražují – v prvních šesti minutách opět o 117 procent, v dalších šesti pak již jen o 8 procent.

Tolik tedy suchá řeč čísel. Pokud vás zajímá náš komentář k nim, čtěte prosím dále.

Marek Antoš

MM socky3


Starší, související články:

* Co by přinesl Internet 99?!
* Za kolik budeme telefonovat do Internetu?

* Ještě jedno zamyšlení na téma paušály
* Bojkot v číslech
* Časově neomezený paušál za telefon možná je dobrá cesta
* Časově neomezený paušál za telefon? Je to dobrá cesta?!

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.