Hlavní navigace

Týden ve vědě, týden na Science Worldu

25. 10. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Science World, neboli po našem Svět vědy -- to je nevšední internetový server, kde máte možnost získat přehled o současném stavu vědy v České republice. Akademické okénko vás seznámí s aktuálními problémy vědeckého života především na vysokých školách, v doméně .cz, konečně na českém webu.
Vědecký portál, to na českém Internetu přinejmenším podle našeho názoru ještě nebylo. Nyní se zrodil pod jménem Science World a podle prvních ohlasů se mu daří vcelku uspokojivě.

Ne každý má však sílu učíst každý den tři čtyři články z oblastí nanotechnologie, genetiky či astrofyziky, třebaže se o tuto problematiku jinak zajímá. Ve spolupráci s Lupou jsme se proto rozhodli nabídnout vám jakýsi týdenní výběr subjektivně nejzajímavějších zpráv.

K hlavním centrům vědeckého života patří u nás vysoké školy. Sporné však je, jak vypadá úroveň výuky. Mají zde být poskytovány spíše praktické informace, nebo návody na přemýšlení a k pochopení světa? Je důležitější rozumět fungování rektifikační kolony, nebo spíše dumat o vše zastřešující fyzikální teorii? Příkladem, na němž se pokoušíme demonstrovat protikladnost pohledů na tuto problematiku, se nám stalo studium na VŠCHT.

Pokud vás zajímají fyzikální hádanky, máme pro vás jeden chyták: Proč se na moři vedle sebe plující lodi jakoby přitahují, takže mezi nimi dojde často k tragické nehodě? Souvisí to s prouděním vody v potrubí, těmi různými rovnicemi kontinuity a Bernouliho rovnicemi a souvisejícími změnami tlaku. Můžete se ale nespokojit s tímto výkladem a zjistit také podrobnosti.

Jakou druhou z fyzikálních hádanek nabízíme poměrně zmateně zvolený příklad, parafrázující klasický školní chyták o tom, co je těžší. Kilo peří, nebo kilo železa?

Naše úlohy se neomezují pouze na fyziku, ale zabrousíme i do oblasti psychologie. Mohlo by se nám zdát logické, že ženy se oblékají především kvůli mužům. Je to skutečně tak? Možná vás to překvapí, ale paradoxně jsou ovlivňovány spíše vkusem jiných žen.

Názory na hranici toho, co je a co už není věda, se samozřejmě různí. Jinou mají praktikující astrologové, jinou členové skeptického spolku Sisyfos. Poměrně kontroverzním tématem tohoto druhu je v současné biologii otázka morfopolí. Kromě úvodního článku, který se z vědy přece jen trochu vymyká, nabízíme i jiný pohled, podle kterého se jedná především o metaforu popisující složité biochemické systémy.

A za upozornění stojí i propagace zcela nového oboru, memetiky. Ta by se dala zhruba označit za pokus aplikovat na lidskou kulturu pravidla o replikátorech, s nimiž pracuje genetika. Tak, jako v evoluční biologii vidíme kompetici mezi geny, docházíi ve vývoji lidské kultury k soupeření mezi různými „memy“ – myšlenkami, ideologiemi, ale třeba i vtipy, melodiemi a počítačovými viry. Do oboru, který pojímá lidskou kulturu jako cosi na způsob infekční choroby, :-) se vás pokusí zasvětit náš úvodní článek.

Za největší hodnotu Science Worldu ovšem nepokládáme samotné články, ale spíše tzv. rozcestníky, kde je celé téma popsáno vždy na několika úrovních, od populární po odbornou. Do této kategorie patří třeba přehledy nazvané:

MM socky3

Jsme také velmi rádi, že se nám ozvala řada dobrovolníků a nabídla nám ke zveřejnění texty svých diplomových prací či různých vědeckých aplikací. Nově zde přibylo např. „Měření mezní vlnové délky optických vláken dopovaných prvky vzácných zemin“ a „Knihovny lineární algebry pro masivní paralelní výpočty“. Podívejte se na naši databází Diplomových prací.

Přímo v on-line podobě nabízíme aplikaci Molekulové přesmyky.

Stav naší vědy?