Hlavní navigace

Umnějí portáli česki?

1. 3. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Když jsem na sklonku minulého roku uzavíral svůj článek věnovaný češtině na zpravodajských portálech, slíbil jsem, že se někdy k tématu vrátím a pokusím se analyzovat "statičtější" části webů. Zatímco u zpravodajství se dají některé chyby pochopit, texty, které zůstávají na Internetu viset dlouho, by mohly být logicky dovedeny k dokonalosti.

Tato hypotéza se však ukázala jako mylná. Zkoumání vybraných textů, které jsou součástí „dokumentace k používání portálů“ a jako takové vytvářejí jejich celkový obraz v očích veřejnosti (alespoň té, která chyby odhalí), ukázalo, že ani nejnavštěvovanější české servery, které oslovují miliony uživatelů, nevěnují vlastním textům dostatek pozornosti. Zrakům autorů i korektorů textů unikají jak chyby ve specializovaných dokumentech, tak omyly v textech zaměřených na velké množství čtenářů.

Obsah analýzy

Při sbírání podkladů pro tento článek jsem se soustředil na několik různých typů dokumentů na pěti českých internetových portálech – Seznamu, Centru, Atlasu, Tiscali a Quicku: 1. texty oslovující nové uživatele portálů (uvítací mail pro nově registrované, nápověda, návod – tady konkrétně návod na přidání odkazu do katalogu), 2. tiskové zprávy (zaměřené hlavně na novináře, ale např. v případě Quicku také uživatele), 3. informace o reklamě (ty nechybějí na žádném z velké pětky a dají se snadno nalézt). Portfolio je to tedy značně rozmanité, přesto účel a způsob použití textů – až na jednu výjimku – neovlivňují snahu o menší chybovost.

„Metodika“

Pochopitelně se v takovém „výzkumu“ nedá hovořit o metodice, pojetí celé problematiky leccos k vědecké dokonalosti chybí. Měřítko pro hodnocení bylo nicméně následující: Pravopisné chyby, překlepy, chyby v interpunkci, špatné tvary slov apod. jsem ohodnotil dvěma trestnými body (jedná se o chyby, které se – pokud je objevíme – nebudeme bát označit za chyby). Diskutabilnější jevy (např. tečky za větami, psaní složených slov, nedodržování jednotnosti zápisů – např. velkých/malých počátečních písmen u osobních zájmen) jsem bodoval jedním bodem.

Výsledky a rekordy

Zatímco při hodnocení zpravodajských webů jsem přečetl 135.419 znaků, u statických stránek portálů se nejednalo ani o poloviční rozsah (60.258). Kdo by čekal, že v chybovosti zvítězí zpravodajství, hádá špatně – zatímco ze zpravodajských článků 47 procent neobsahovalo jedinou chybu, na portálech byl bez chyby pouze jediný (na Seznamu) a další tři obsahovaly jen jednu jednobodovou chybu. Ostatním se dá vždy vytknout alespoň jedna chyba dvojbodová.

Rekordmanem mezi špatnými je tisková zpráva Quicku, resp. v tomto případě se jedná o oznámení uživatelům (portál nemá sekci tiskových zpráv), stydět by se ale měli také autoři nápovědy na Centru – následuje další Quick.

Hitparáda

Pořadí Portál Znaků/chyb Chybovost (%)
1. Quick 8119/64 0,79
2. Centrum 14908/95 0,64
3. Atlas 10059/51 0,51
4. Tiscali 8828/42 0,46
5. Seznam 18344/61 0,33

Jak vyplývá z tabulky, 86 nalezených chyb loni v listopadu ve zprávách byla jen rozcvička proti tomu, co čeká návštěvníka portálů, pokud se do textů zahledí pozorněji. Podíl chybovosti portálů a zpravodajských webů totiž dosahuje čísla 8,18!! Jinými slovy, autoři trvalých textů na portálech chybují více než osminásobně častěji než internetoví zpravodajové.

Kde chybují?

Atlas je přeborníkem ve špatných tiskových zprávách (několik desítek ve dvou sledovaných), zatímco ostatní portály mají tuto oblast poměrně dobře podchycenu a chybují málo. Nejmenší výskyt chyb obecně v celé skupině portálů jsem zaznamenal v sekci věnované reklamě. Alespoň inzerenti tak mohou mít na rozdíl od uživatelů jistotu, že chybu v textu potkají méně často. Seznam a Centrum jsou odborníky na chyby v nápovědě a v uvítacích mailech, Centrum ještě kromě toho v návodu na přidání odkazu (podobně jako Quick). Tiscali si svým špatným uvítacím mailem zkazilo jinak docela příznivý obraz, více než 20 trestných bodů za text o zhruba 2.600 znacích je opravdu hodně.

V čem chybují?

Chybám na portálech dominují tři skupiny, z nichž nejvýznamnější je interpunkce – samozřejmě zejména čárky (buď chybějí, nebo přebývají). Následují pravopisné omyly typu shlédnout stránku a nekorektní užívání osobních zájmen (místo přímo z Vaší schránky máte přístup by mělo být přímo ze své schránky máte přístup). Často je možné narazit také na překlepy a nelogické konstrukce (Internový portál ATLAS.CZ, malé písmena).

MM socky3

Kuriozity

Pravda, ve zpravodajství objeví bedlivý čtenář často mnohem zajímavější prohřešky proti správné češtině, ale i z těch, které se objevují na portálech, se dají vyzobat perly. Vždyť například Quick nezvládl diakritiku u popisku jedné z ikon na hlavní stránce (Nakupovaní). Centrum má problémy s identitou a na jedné ze stránek popisuje autor nápovědy výhody užívání centra.

Souhrnná tabulka

Pro ty čtenáře, které by snad zajímala souhrnná čísla z tohoto malého výzkumu, uvádím zde tabulku jednotlivých bodových ohodnocení. A máte-li pocit, že je to s češtinou na portálech zlé, zkuste se na problém podívat optikou jednoho z pravidel internetové etikety zveřejněné na Tiscali: „Mějte porozumění a buďte zdvořilí k osobám píšícím s gramatickými chybami. Ale pisatelé by měli zlepšit svůj pravopis, aby jim ostatní členové společenství rozuměli.“ Podívají-li se na to stejným způsobem i provozovatelé portálů, možná se při příští analýze dočkám překvapení.

Autor článku

Autor je absolventem oboru masová komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Do srpna 2003 působil jako produktový ředitel portálu Centrum.cz.