Hlavní navigace

ÚVIS chce diskutovat

Jiří Peterka

Úřad pro veřejné informační systémy se rozhodl zveřejnit koncepční návrhy některých svých projektů, s cílem iniciovat k nim veřejnou diskusi. Ta ale nebude vždy zcela veřejná, nejspíše se nebude týkat všech projektů - a dosud není přístupná.

Úřad pro veřejné informační systémy, vzniklý transformací z dřívějšího Úřadu pro státní informační systém, v minulosti rozhodně neoplýval průhledností a snahou o průběžné informování veřejnosti o svých aktivitách. Situace se radikálně zlepšila v loňském roce s příchodem nového předsedy Krumpa, a hlavně pak s nástupem nové tiskové mluvčí. Začaly se pořádat tiskové konference a pravidelná setkání s novináři, na kterých se dá diskutovat o nejrůznějších věcech. Minulý pátek se jedno takové setkání konalo, a bylo věnováno „zveřejnění koncepčních návrhů projektů ÚVIS“.

Zveřejnění koncepčních návrhů?

Podle tiskové zprávy, kterou ÚVIS v souvislosti s pátečním setkáním vydal, se rozhodl zveřejnit „koncepční návrhy“ následujících devíti projektů z oblasti informatizace veřejné správy:

  1. Referenční rozhraní
  2. Přístupový portál
  3. Portál veřejné správy
  4. Koordinace základních registrů
  5. Adresářové služby
  6. Infrastruktura veřejného klíče
  7. Metainformační systém
  8. Komunikační infrastruktura a řízení sítě
  9. Centrální podpora uživatelů

Pokud se podíváte na web ÚVISu (např. sem), skutečně zde najdete určité výchozí úvahy a popisy osmi z těchto devíti projektů (chybí cokoli o portálu veřejné správy). Obsažnost a úroveň jednotlivých textů je různá, někde jde spíše o prázdnou vatu, ale lze najít i takové pasáže, které jsou srozumitelné a dávají konkrétní obrázek o tom, čeho by projekt chtěl dosáhnout. Jako ilustrační příklad si dovolím následující citaci z projektu jednotné Komunikační Infrastruktury veřejné správy [KI VS]:

KI bude využita nejen pro přenos dat, obrazů a videa, ale také pro přenos hlasu a faxu. Tím státní správa dosáhne významných úspor telekomunikačních poplatků (poplatky nebudou m.j. záviset na objemu přenášených dat a počtu hovorů). Na KI bude vytvořena hlasová virtuální privátní síť, která nahradí běžné telefonické a faxové spojení prostřednictvím veřejné telefonní sítě. Pobočkové ústředny jednotlivých institucí veřejné správy budou připojeny na KI VS …

Pokud jsem vše správně pochopil, koncepční návrhy byly zveřejněny kvůli tomu, aby se o nich diskutovalo a diskuse se týkala obsahu, zaměření i způsobu realizace těchto projektů. S tím mi ne zcela koresponduje následující hlavní věta z páteční tiskové zprávy:

Cílem této diskuse je sjednocení terminologie, zoptimalizování počtu a rozsahu jednotlivých projektů s ohledem na nové skutečnosti zadání pro realizaci těchto projektů.

Hlavně jsem ale nikde na webu ÚVISu nenašel žádnou možnost faktické diskuse k těmto návrhům – žádné fórum, konferenci či jinou formu kolektivní diskuse. Možná ale jde pouze o budoucí záměr, protože tisková zpráva v příslušných pasážích mluví v budoucím čase:

ÚVIS … na svých webových stránkách otevře veřejnou on-line diskusi ke koncepčním návrhům projektů.

Proč ale takovéto zvláštní načasování? Nebylo rozumnější spojit zveřejnění koncepčních návrhů s informací o tom, jak a kde bude možné se k nim vyjádřit? Jak a kde bude možné o nich diskutovat?

Diskuse ano, ale ne zcela veřejná …

Právě v souvislosti s budováním jednotné Komunikační infrastruktury veřejné správy, kterážto zakázka byla jako „zlatý padák“ přiřčena Českému Telecomu bez výběrového řízení, zaznělo, že na webu ÚVISu bude zveřejněna Rámcová smlouva mezi státem a ČTc i s některými dodatky. Když jsem se na to začal vyptávat podrobněji, dozvěděl jsem se, že zveřejnění bude pouze parciální – že většina zveřejňovaných materiálů bude zpřístupněna jen v uzavřené části chráněné přístupovými jmény a hesly (s přístupem jen pro oprávněné zástupce veřejné správy), a pouze určitý „výcuc“ bude skutečně veřejný a přístupný komukoli (třeba i novinářům). Stejně tak diskusí k příslušným materiálům by mělo být více – pro různé úrovně „utajení“ materiálů budou muset být různé diskuse.

Přítomný zástupce ÚVIS (náměstek Šiška) utajování částí smluvních vztahů mezi státem a Telecomem obhajoval s poukazem na to, že komerční firmy nezveřejňují své nabídky. Ale co samotná veřejná správa? Má ona právo zatajovat, k čemu a za jakých podmínek se zavázala, za co a kolik utrácí? Jak může někdo zvnějšku (třeba novináři) posuzovat výhodnost či nevýhodnost celého exkluzivního vztahu státu k Českému Telecomu, když jsou všechny relevantní údaje včetně cen utajovány?

Co ostatní projekty?

Devět projektů, u kterých se ÚVIS rozhodl zveřejnit jejich koncepční záměry (resp. 8 projektů, u kterých tak učinil), nepředstavuje úplný výčet toho, co ÚVIS řeší. Některé zajímavé projekty v uvedeném výčtu chybí.

Například projekt Bílé knihy o elektronickém obchodu. Ta má navázat na Zelenou knihu o elektronickém obchodu, která měla otevřít veřejnou diskusi k problematice elektronického obchodu (zatímco Bílá kniha měla tuto diskusi uzavřít, být jejím vyústěním a přinést návrhy konkrétních opatření). Na minulém setkání s novináři zástupci ÚVIS tvrdili, že projekt realizace Bílé knihy by měl být připraven a zveřejněn do poloviny února (samotná Bílá kniha má být hotova do konce roku). Tento termín již uplynul, ale o projektu Bílé knihy jsem se nedozvěděl nic. Něco snad prý bude zveřejněno na březnové konferenci ISSS v Hradci Králové.

EBF17

Dalším projektem, který zatím není ani zveřejněn ani přístupný pro diskusi, je využití pěti domén druhé úrovně, které před časem získal ÚVIS jako zástupce státu od CZ.NIC (jde o domény gov.cz, edu.cz, mil,cz, org.cz a int.cz). Když jsem se na tuto záležitost vyptával, dozvěděl jsem se, že diskuse prý bude až k hotovému řešení ve formě standardu – jako eventuelní podklad pro jeho budoucí aktualizaci. Takže i zde je vše řešeno hezky pod pokličkou…

A co peníze na projekty?

Snahy poodkrýt roušku tajemství, zahalující mnohé projekty z oblasti informatizace veřejné správy, je vhodné chápat i v kontextu stavu jejich financování – na centrálně řešené projekty Akčního plánu v gesci ÚVIS nejsou v rozpočtu vůbec žádné peníze (určité prostředky jsou jen v kapitolách příslušných rezortů). Nejde tedy v celé snaze o větší otevřenost a veřejnou diskusi (byť dosud technicky nezpřístupněnou) spíše o snahu přeorganizovat některé projekty a získat odněkud peníze na jejich realizaci? Zdánlivě nelogická věta z páteční tiskové zprávy (již výše citovaná) najednou může dávat smysl:

Cílem této diskuse je … zoptimalizování počtu a rozsahu jednotlivých projektů s ohledem na nové skutečnosti zadání pro realizaci těchto projektů.

Našli jste v článku chybu?