Hlavní navigace

ÚVIS chce diskutovat

25. 2. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Úřad pro veřejné informační systémy se rozhodl zveřejnit koncepční návrhy některých svých projektů, s cílem iniciovat k nim veřejnou diskusi. Ta ale nebude vždy zcela veřejná, nejspíše se nebude týkat všech projektů - a dosud není přístupná.

Úřad pro veřejné informační systémy, vzniklý transformací z dřívějšího Úřadu pro státní informační systém, v minulosti rozhodně neoplýval průhledností a snahou o průběžné informování veřejnosti o svých aktivitách. Situace se radikálně zlepšila v loňském roce s příchodem nového předsedy Krumpa, a hlavně pak s nástupem nové tiskové mluvčí. Začaly se pořádat tiskové konference a pravidelná setkání s novináři, na kterých se dá diskutovat o nejrůznějších věcech. Minulý pátek se jedno takové setkání konalo, a bylo věnováno „zveřejnění koncepčních návrhů projektů ÚVIS“.

Zveřejnění koncepčních návrhů?

Podle tiskové zprávy, kterou ÚVIS v souvislosti s pátečním setkáním vydal, se rozhodl zveřejnit „koncepční návrhy“ následujících devíti projektů z oblasti informatizace veřejné správy:

  1. Referenční rozhraní
  2. Přístupový portál
  3. Portál veřejné správy
  4. Koordinace základních registrů
  5. Adresářové služby
  6. Infrastruktura veřejného klíče
  7. Metainformační systém
  8. Komunikační infrastruktura a řízení sítě
  9. Centrální podpora uživatelů

Pokud se podíváte na web ÚVISu (např. sem), skutečně zde najdete určité výchozí úvahy a popisy osmi z těchto devíti projektů (chybí cokoli o portálu veřejné správy). Obsažnost a úroveň jednotlivých textů je různá, někde jde spíše o prázdnou vatu, ale lze najít i takové pasáže, které jsou srozumitelné a dávají konkrétní obrázek o tom, čeho by projekt chtěl dosáhnout. Jako ilustrační příklad si dovolím následující citaci z projektu jednotné Komunikační Infrastruktury veřejné správy [KI VS]:

KI bude využita nejen pro přenos dat, obrazů a videa, ale také pro přenos hlasu a faxu. Tím státní správa dosáhne významných úspor telekomunikačních poplatků (poplatky nebudou m.j. záviset na objemu přenášených dat a počtu hovorů). Na KI bude vytvořena hlasová virtuální privátní síť, která nahradí běžné telefonické a faxové spojení prostřednictvím veřejné telefonní sítě. Pobočkové ústředny jednotlivých institucí veřejné správy budou připojeny na KI VS …

Pokud jsem vše správně pochopil, koncepční návrhy byly zveřejněny kvůli tomu, aby se o nich diskutovalo a diskuse se týkala obsahu, zaměření i způsobu realizace těchto projektů. S tím mi ne zcela koresponduje následující hlavní věta z páteční tiskové zprávy:

Cílem této diskuse je sjednocení terminologie, zoptimalizování počtu a rozsahu jednotlivých projektů s ohledem na nové skutečnosti zadání pro realizaci těchto projektů.

Hlavně jsem ale nikde na webu ÚVISu nenašel žádnou možnost faktické diskuse k těmto návrhům – žádné fórum, konferenci či jinou formu kolektivní diskuse. Možná ale jde pouze o budoucí záměr, protože tisková zpráva v příslušných pasážích mluví v budoucím čase:

ÚVIS … na svých webových stránkách otevře veřejnou on-line diskusi ke koncepčním návrhům projektů.

Proč ale takovéto zvláštní načasování? Nebylo rozumnější spojit zveřejnění koncepčních návrhů s informací o tom, jak a kde bude možné se k nim vyjádřit? Jak a kde bude možné o nich diskutovat?

Diskuse ano, ale ne zcela veřejná …

Právě v souvislosti s budováním jednotné Komunikační infrastruktury veřejné správy, kterážto zakázka byla jako „zlatý padák“ přiřčena Českému Telecomu bez výběrového řízení, zaznělo, že na webu ÚVISu bude zveřejněna Rámcová smlouva mezi státem a ČTc i s některými dodatky. Když jsem se na to začal vyptávat podrobněji, dozvěděl jsem se, že zveřejnění bude pouze parciální – že většina zveřejňovaných materiálů bude zpřístupněna jen v uzavřené části chráněné přístupovými jmény a hesly (s přístupem jen pro oprávněné zástupce veřejné správy), a pouze určitý „výcuc“ bude skutečně veřejný a přístupný komukoli (třeba i novinářům). Stejně tak diskusí k příslušným materiálům by mělo být více – pro různé úrovně „utajení“ materiálů budou muset být různé diskuse.

Přítomný zástupce ÚVIS (náměstek Šiška) utajování částí smluvních vztahů mezi státem a Telecomem obhajoval s poukazem na to, že komerční firmy nezveřejňují své nabídky. Ale co samotná veřejná správa? Má ona právo zatajovat, k čemu a za jakých podmínek se zavázala, za co a kolik utrácí? Jak může někdo zvnějšku (třeba novináři) posuzovat výhodnost či nevýhodnost celého exkluzivního vztahu státu k Českému Telecomu, když jsou všechny relevantní údaje včetně cen utajovány?

Co ostatní projekty?

Devět projektů, u kterých se ÚVIS rozhodl zveřejnit jejich koncepční záměry (resp. 8 projektů, u kterých tak učinil), nepředstavuje úplný výčet toho, co ÚVIS řeší. Některé zajímavé projekty v uvedeném výčtu chybí.

Například projekt Bílé knihy o elektronickém obchodu. Ta má navázat na Zelenou knihu o elektronickém obchodu, která měla otevřít veřejnou diskusi k problematice elektronického obchodu (zatímco Bílá kniha měla tuto diskusi uzavřít, být jejím vyústěním a přinést návrhy konkrétních opatření). Na minulém setkání s novináři zástupci ÚVIS tvrdili, že projekt realizace Bílé knihy by měl být připraven a zveřejněn do poloviny února (samotná Bílá kniha má být hotova do konce roku). Tento termín již uplynul, ale o projektu Bílé knihy jsem se nedozvěděl nic. Něco snad prý bude zveřejněno na březnové konferenci ISSS v Hradci Králové.

ebf - partner 1

Dalším projektem, který zatím není ani zveřejněn ani přístupný pro diskusi, je využití pěti domén druhé úrovně, které před časem získal ÚVIS jako zástupce státu od CZ.NIC (jde o domény gov.cz, edu.cz, mil,cz, org.cz a int.cz). Když jsem se na tuto záležitost vyptával, dozvěděl jsem se, že diskuse prý bude až k hotovému řešení ve formě standardu – jako eventuelní podklad pro jeho budoucí aktualizaci. Takže i zde je vše řešeno hezky pod pokličkou…

A co peníze na projekty?

Snahy poodkrýt roušku tajemství, zahalující mnohé projekty z oblasti informatizace veřejné správy, je vhodné chápat i v kontextu stavu jejich financování – na centrálně řešené projekty Akčního plánu v gesci ÚVIS nejsou v rozpočtu vůbec žádné peníze (určité prostředky jsou jen v kapitolách příslušných rezortů). Nejde tedy v celé snaze o větší otevřenost a veřejnou diskusi (byť dosud technicky nezpřístupněnou) spíše o snahu přeorganizovat některé projekty a získat odněkud peníze na jejich realizaci? Zdánlivě nelogická věta z páteční tiskové zprávy (již výše citovaná) najednou může dávat smysl:

Cílem této diskuse je … zoptimalizování počtu a rozsahu jednotlivých projektů s ohledem na nové skutečnosti zadání pro realizaci těchto projektů.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).