Hlavní navigace

Jak se bude mluvit na Internetu v roce 2003?

25. 2. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Tak jak celosvětově narůstá počet uživatelů Internetu, mění se také postupně podíl zastoupení jednotlivých jazyků. Dříve dominantní angličtina bude rok od roku ztrácet. Oním "propojovacím" jazykem Internetu však nejspíš zůstane.

Regionální pohled


Odhady aktuálního celosvětového počtu uživatelů Internetu se na konci roku v různých studiích téměř shodně pohybovaly okolo počtu 450 až 500 milionů. Konkrétně podle Nielsen NetRatings bylo ve třetím čtvrtletí loňského roku celkem 474 milionů uživatelů. Z tohoto čísla téměř 40 % patří Severní Americe, Evropa je stále ještě s poměrně značným odstupem na druhém místě (27 %). Odhady do budoucna hovoří o cca 20% ročním nárůstu v celosvětovém měřítku, takže se dostávají k číslům 530 milionů koncem roku 2002 a 630 milionů v prosinci 2003.


Velmi zajímavé jsou v tomto aspektu trendy, které lze očekávat v jednotlivých oblastech. Tyto trendy v podstatě kopírují historický vývoj počtu uživatelů Internetu v USA, které je dnes možné pokládat za stabilizované, bez radikálních nárůstů. U Evropy se v tomto roce očekává růst „pouze“ na úrovni sedmi procent, tedy přibližně deset milionů nových uživatelů oproti loňským 16 milionům. Očekává se však, že i Asie jako celek sníží svůj růst o celou polovinu oproti loňsku. Výjimkou jsou velké asijské státy Čína a Indie, kde se naopak očekává téměř dvojnásobný růst. Hvězdou statistik jsou „internetově mladé“ státy Jižní Ameriky, kde se tento růst pohybuje okolo trojnásobku.

Jazykový pohled

Ne vždy je počet uživatelů z dané země zároveň počtem uživatelů jednoho jazyka. Nejmarkantnějším příkladem jsou USA, kde mají vedle angličtiny zastoupení i jiné jazyky, které s rozvojem poskytovaní lepších služeb získávají stále větší význam. Analýza vývoje jazykových cílových skupin má určitě svůj význam pro vývoj globálních produktů, vyhledávačů, internetových služeb apod. Na serveru www.glreach.com naleznete kompletní tabulku všech běžných jazyků. Z té se například dozvíte, že česky zatím na Internetu komunikuje jeden milion uživatelů a v roce 2003 jich bude třikrát tolik. Naleznete zde i pro nás poměrně neznámé údaje: Například katalánsky mluvících uživatelů bylo vloni 700 tisíc a v roce 2003 jich bude neuvěřitelných 8 milionů (oblast Barcelony ve Španělsku).

Jazykový TopTen v roce 2001

Jak je z tabulky patrno, do nadvlády jazyků technologických velmocí se již dostávají dříve neobvyklé jazyky, které mají do budoucna velký demografický potenciál; jedná se zejména o čínštinu. Čeština je sice náš mateřský jazyk, ale pokud se chcete prosadit v globální měřítku, musíte vzít v úvahu fakt, že k tomu, abyste se domluvili se třemi čtvrtinami uživatelů Internetu, potřebujete znát jen pouhých pět jazyků. Pokud jich budete umět deset, porozumíte si s plnými 90 procenty internetové populace; čeština však v tomto top tenu – překvapivě – chybí. Tyto jednoduché počty do budoucna nepochybně povedou ke zvýrazňování úlohy „globálních“ jazyků na úkor těch menších.


Předpokládaný jazykový TopTen v roce 2003

Angličtina na ústupu. Tak bychom mohli pojmenovat odhady pro rok 2003. Obecně se bude prohlubovat logická demografická podmínka ve vazbě na jazyk a počet uživatelů Internetu. Všimněte si, že se do tabulky dostala již i ruština. Ruských 1,8 % ale znamená plných 15 milionů rusky mluvících internetových uživatelů.

ICTZ23


Mysli globálně, jednej lokálně!

Možná trochu otřepaná, ale o to pravdivější poučka. Internet – a zvláště web – stále více směřuje k personalizaci a kvalitnějším službám. Jazyk budoucí cílové skupiny musí být na jednom z prvních míst vašeho podnikatelského záměru na Internetu. Je nesmysl vytvářet na základě uváděných odhadů čínskou verzi stránek, když na nich chcete nabízet služby pro sběratele pivních tácků. Rozhodně má však cenu investovat do japonské verze oficiální prezentace České republiky coby turistického cíle.

Mimo češtiny nebo slovenštiny používáte na internetu ještě?

Autor článku

Archiv článků...