Hlavní navigace

Už definitivní nabídka ADSL?

11. 2. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Český Telecom včera zveřejnil druhou, nyní již definitivní podobu své velkoobchodní nabídky ADSL. Poněkud v ní snížil ceny u rychlejších přípojek a upravil některé další detaily. Naopak nezměněna zůstala samotná podstata nabídky - místo ADSL služeb jde fakticky o IP služby a místo požadovaného propojení se stále jedná jen o nabídku přístupu.

Tak jak dopředu avizoval při zveřejnění první verze své velkoobchodní nabídky, diskutoval Český Telecom s ostatními poskytovateli nad touto její verzí, a do konce ledna sbíral jejich připomínky. Poté sběr připomínek ukončil a připravil novou, tentokráte již definitivní verzi. Tu pak odeslal k publikování v únorovém vydání Telekomunikačního věstníku – a včera ji také sám zveřejnil na svém webu.

V čem jsou změny?

Asi největší změnou, alespoň z pohledu uživatelů, je snížení průběžných měsíčních cen za rychlejší verze přípojek (ještě bez internetové konektivity, bez ADSL modemu atd.). Ukazuje to následující tabulka:

Původně (Kč) Nyní (Kč)
Carrier ADSL Basic, 192/64 kb/s 989 989
Carrier ADSL Basic, 320/128 kb/s 2.069 1.689
Carrier ADSL Profi, 256/64 kb/s 2.789 2.379
Carrier ADSL Profi, 512/128 kb/s 5.039 4.279
Carrier ADSL Profi, 1024/256 kb/s 10.349 7.779

Nezměněny naopak zůstaly ceny pronájmu ADSL modemů (150 korun měsíčně za modem, 500 korun za modem s routerem), stejně jako rozdělení přípojek do dvou skupin (Basic a Profi). Beze změny je i overbooking u obou tříd (1:50 u Basic, 1:20 u Profi) a rovněž celkových pět rychlostních variant (viz předchozí tabulka).

Pokud správně interpretuji obsah nabídky, nedoznal změn ani způsob přidělování IP adres koncovým uživatelům: u přípojek ze skupiny Basic bude realizován tzv. „netransparentní přístup“ s překladem adres (mechanismem NAT), u přípojek ze skupiny Profi pak „transparentní“ přístup bez překladu IP adres (a tudíž s globálně dostupnými IP adresami z adresového prostoru poskytovatele, buď pevnými nebo přidělovanými dynamicky).

Nepříjemné je, že Český Telecom nesnížil cenu nejpomalejší přípojky (ADSL Basic, 192/64 kb/s), která zřejmě bude nejvíce poptávaná od domácích uživatelů a tudíž ovlivní prosazení ADSL do domácností. O tom, jak by za tohoto stavu mohla vypadat její koncová cena, jsem psal již v jednom z předchozích článků (ADSL do měsíce, nebo…): z tábora Českého Telecomu a jeho ADSL jsem zaznamenal předběžné odhady kolem 1.500 korun měsíčně (bez DPH), zatímco odhady od poskytovatelů se pohybují někde kolem 1.700 až 1.800 korun měsíčně (důvody rozdílů viz zmíněný článek).

Co z pohledu poskytovatelů?

K určitým změnám ve velkoobchodní nabídce došlo i v tom, co se týká především poskytovatelů (operátorů a ISP). Zde je asi nejvýznamnější změnou realizace a zpoplatnění služby Carrier IP Access (fakticky jde o propojení mezi IP sítí Českého Telecomu a IP sítí poskytovatele). V první verzi nabídky byly definovány dvě rychlostní varianty a konkrétní cena, nyní je vše řešeno následovně:

Cena za služby Carrier IP Access bude dohodnuta mezi smluvními Stranami na základě konkrétního technického řešení, topologie a konfigurace sítě a dohodnutých parametrů kvality (SLA).

Z dalších konkrétních změn v navrhovaných smluvních vztazích mezi operátory si dovolím zmínit alespoň dvě perličky, které jsem stihnul zaznamenat. První verze nabídky například požadovala po Poskytovateli (tedy po tom, kdo bude smluvním partnerem Českého Telecomu), aby převzal odpovědnost za případné zneužití služby Carrier ADSL a dokonce aktivně vykonával opatření, která by zneužití zabránila:

Poskytovatel je povinen učinit taková opatření, která zabrání zneužití Carrier ADSL neoprávněnými osobami a zneužití Carrier ADSL k jiným účelům než k přístupu ke službám obsahu nebo přenosu dat. Za důsledky případného zneužití odpovídá Poskytovatel.

Poskytovatel odpovídá za to, že jím užívaný Carrier ADSL nebude zneužíván k poskytování informací, jež by bylo v rozporu s platným právním řádem ČR.

Český Telecom sám se přitom z odpovědnosti vyvázal:

Český Telecom neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

Nyní, v definitivní podobě nabídky, je celá záležitost řešena realističtěji (byť konkrétní formulace mi přijde dost nešťastná, neboť o zneužití mluví bez podmiňovacího způsobu):

Společnost Český Telecom neodpovídá za to, že Poskytovatelem užívaný Carrier ADSL bude zneužíván k poskytování informací, jež by bylo v rozporu s platným právním řádem ČR.

Druhou perličkou, kterou jsem stihnul zaznamenat, je vypuštění doslova ostudné definice ADSL (kterou jsem kritizoval již v předchozím článku Kolik chce Telecom za své ADSL?).

"Technologie ADSL

Zařízení umožňující využití účastnického metalického vedení pro poskytnutí širokopásmového přístupu účastníka ke službám Poskytovatele s nižší přenosovou rychlostí směrem k Poskytovateli a s vyšší přenosovou rychlostí směrem k účastníkovi, přičemž jsou data přijímána a odesílána Poskytovatelem služeb v protokolu IP.

Co se nezměnilo?

Pravdou ale je, že ani ve finální nabídce se vůbec nezměnilo to, co poskytovatelé nejvíce kritizovali. Zejména skutečnost, že vlastně vůbec nejde o nabídku ADSL služeb, ale o nabídku IP služeb (tedy služeb na úrovni síťové vrstvy), které jsou z části realizovány prostřednictvím ADSL technologií. Vzato do důsledku, ona ta vypuštěná definice byla celkem na místě, protože popisovala to, co je předmětem smlouvy, ale nikoli technologii ADSL.

Stále tedy zůstává v platnosti to, že Český Telecom prodává ostatním operátorům pouze celý „balíček“ (anglicky: bundle) v podobě služby s názvem Carrier ADSL, tvořený jak ADSL službami, o které mají poskytovatelé zájem, tak i IP službami, o které poskytovatelé mohou, ale také nemusí mít zájem. Český Telecom však neumožňuje poskytovatelům vybrat si a pořídit si třeba jen část tohoto balíčku (například jen ADSL služby „končící“ na tzv. DSLAM a nikoli pokračující skrze jeho IP síť). To by v podstatě již byl tzv. bitstream access (přístup k bitovému proudu), který Český Telecom odmítá nabízet.

Myslím, že takovéto „balíčkování“ (bundling) je hezkou ukázkou toho, proti čemu míří z Evropské unie tolik prosazovaný požadavek na tzv. unbundling (doslova: „od-balíčkování“, v souvislosti s místními smyčkami obvykle překládáno jako „zpřístupnění místní smyčky“).

Dalším velmi kritizovaným aspektem, který se ani ve finální nabídce nezměnil, je celková koncepce na principu přístupu, resp. připojení, a nikoli na principu propojení sítí. Zatímco poskytovatelé jednoznačně požadují rovnoprávnější propojení (a stejně tak jej požadoval regulátor ve svém dnes již účinku zbaveném rozhodnutí ve věci ADSL, viz Proč není nabídka ADSL?), Český Telecom stále nabízí pouze přístup, resp. připojení ke své síti.

KL22_nominace

Co bude dál?

K dokreslení celkového obrázku o ADSL je vhodné si připomenout, že Český Telecom má od ministra Vladimíra Mlynáře nůž na krku, aby se do poloviny února dohodl s ostatními poskytovateli na spuštění ADSL (viz článek ADSL do měsíce, nebo…). Otázkou ovšem je, co přesně toto ultimátum znamená, jakou konkrétní podobu by tato dohoda měla mít? Má to být dohoda v podobě uzavřené smlouvy s jedním poskytovatelem (různým od IOL)? Nebo uzavřená smlouva s větším počtem poskytovatelů, např. pěti až šesti? Tato druhá varianta by jistě byla pro vývoj trhu příznivější. Sám Český Telecom se ve včera vydané tiskové zprávě zmiňuje o 14 firmách, které již projevily zájem o testování ADSL služeb. Jsou to: IPEX, Tele2, Skynet, Nextra, GTS, Aliatel, Contactel, Czech On Line, Tiscali, Inway, Spinet, Telcel, Internet CZ a Netway.

Zajímavou otázkou nyní je, jak se zachovají poskytovatelé vůči definitivní podobě velkoobchodní nabídky Českého Telecomu. Přijmou ji, když jim Český Telecom poněkud vyšel vstříc snížením cen některých vstupů, ale jiné zásadní věci ponechal beze změny? Dovedu si představit, že poskytovatelé vznesou k regulátorovi rozpor, přinejmenším ohledně „bundlingu“ s IP službami a ohledně připojení / propojení (což regulátor již jednou rozhodl ve prospěch propojení), a možná i ohledně cen – a budou požadovat zákrok regulátora a jeho direktivní rozhodnutí o úpravě velkoobchodní nabídky. Uvidíme, jak to vše dopadne.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.