Hlavní navigace

Uživatele Internetu válka nezajímá

27. 3. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Je známou pravdou, že v kritických okamžicích se lidé stižení potřebou informací obracejí na zavedené zdroje nezávisle na tom, čemu dávali přednost, než takový kritický okamžik nastal. Například Američané 11. září volili CNN, ačkoli dlouhodobě ve sledovanosti spíše ztrácí. Jak reagují na konflikt v Iráku uživatelé českého Internetu?

V neděli ráno jsem dorazil do České republiky po začátku konfliktu v Iráku z absolutního informačního vakua. Tedy ne že by bylo nějak násilně nastolené, kdybych vyvinul alespoň minimální snahu, jistě bych si snadno mohl nějaké zprávy opatřit, ale protože informace považuji za faktor stresu, nijak jsem se nesnažil. Na hraničním přechodu se však nacházel stánek s novinami, takže jsem neodolal a jedny sobotní si vybral – Mladou frontu Dnes. Na její titulní straně mě zaujala fotografie agentury AP, na níž byl vyobrazen dobrotivý americký voják napájející vodou z polní lahve proradného iráckého nepřítele. Až jsem musel zamáčknout hroší slzu. Ovšem fotografie tím hlavním důvodem výběru nebyla.

Je to pouze potvrzením známé skutečnosti, že v kritických okamžicích se lidé stižení potřebou informací obracejí na zavedené zdroje nezávisle na tom, čemu dávali přednost, než takový kritický okamžik nastal. Za běžných okolností se považuji za čtenáře Lidových novin. Ne že bych si myslel, že Lidové noviny jsou z nějakého objektivního důvodu nejlepšími novinami v České republice, ovšem odchod jejich bývalého šéfredaktora Pavla Šafra do Mladé fronty Dnes je posunul ke specifickému tématickému zaměření, které mi vyhovuje, třebaže s sebou přineslo jistou ztrátu obsahové diversity. Nyní jsem však sáhl po Mladé frontě Dnes, protože vím, že má lepší zázemí atd., což je jistou zárukou, že se toho z ní dozvím nejvíc. Američané 911 také volili CNN.

831
Vývoj návštěvnosti zpravodajských serverů (Zdroj: iAudit)

Čeští uživatelé Internetu si 11. září vybrali iDnes a nejinak tomu bylo 20. března, tedy v den vypuknutí konfliktu v Iráku. Nárůst o 78.433 unikátních návštěvníků a 241 procent znamená prvenství v absolutních i relativních číslech. Ovšem prvenství velmi těsné, a to se bavíme jen o přírůstku. V celkovém počtu unikátních návštěvníků zvítězily Novinky se 180.307 (+78.071; +76 %). Právě onen přírůstek je však dle mého soudu v daném okamžiku určující hodnotou, protože vypovídá o tom, v jaký zpravodajský server mají lidé největší důvěru. (I když toto vlastní tvrzení mohu sám snadno zpochybnit argumentem, že si vybrali prostě ten, který znají. To však jen sotva zjistíme, protože bychom potřebovali znát překryvy unikátních návštěvníků. Ach jo.)

U ostatních subjektů bylo dle celkového počtu unikátních návštěvníků pořadí následující: České noviny 33.563 (+20.987; +167 %), Zprávy Centrum 27.890 (+13.566; +95 %), Lidovky 21.329 (+7809; +58 %), Zprávy Atlas 10.236 (+4600; +82 %) a Zprávy iHNed 7.764 (+4398; +131 %). Všechny nárůsty se opírají o průměr dosažený daným zpravodajským serverem za všechny čtvrtky od počátku letošního roku. Při interpretaci výsledků je nutno si uvědomit, že konflikt v Iráku nebyl novinkou z minuty na minutu (jako již zmiňované 911), ale dlouho plánovaná akce, která se obecně očekávala. Určitý nárůst návštěvnosti bylo proto možné pozorovat již minimálně týden předem a šok nebyl tak citelný. Ale stejně české uživatele konflikt v Iráku příliš nevzrušuje.

832
Přírůstek návštěvnosti zpravodajských serverů (Zdroj: iAudit)

cif-tip-téma-foto

Důvodů může být celá řada, jedním z nich například postoj České republiky, který připomíná televizní pohádku Královna Koloběžka, která se měla dostavit na zámek oblečená / neoblečená, obutá / neobutá atd. Její současní představitelé s konfliktem v Iráku nesouhlasí, ale nemohou dost dobře vycouvat z toho, do čeho vkormidlovali představitelé minulí. A tak Česká republika je i není ve válce. Většinu lidí proto celkem oprávněně trápí pochybnosti a mají dojem, že jsme se namočili do něčeho, do čeho nám příliš nic není. O konflikt v Iráku se pak zajímají především z obavy. Například ve vyhledávači Jyxo se zcela regulérně objevil dotaz „co delat proti valce“.

Z Jyxa vypadly i některé další perličky. Třeba způsoby psaní slova „Irák“ si stojí následovně: „irak“ 48 procent, „Irak“ 18 procent, „irák“ 17 procent a „Irák“ 17 procent. Jak trefně poznamenal jeho autor Michal Illich, nejlínější varianta suverénně vede. :-) Ovšem třeba na Tiscali se konflikt v Iráku nepropracoval 20., 21., 22. a 23. března ani do první třicítky, zato se tam hojně objevovala spojení typu „ministerstvo+vni­tra“, „www.mvcr.cz“ či „stb“, značící zájem o právě zveřejněnou agendu. Špatně si nevedla ani hesla „arbitráž“, „CME“ či „železný“. Situace na Seznamu byla obdobná. Vše je opět do značné míry zkresleno skutečností, že internetové portály nabízely vlastní zpravodajství, takže jejich návštěvníci neměli k vyhledávání dů­vod.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]