Hlavní navigace

V distribuovaném počítání Česko boduje

7. 3. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Pokud jste si jisti, že využíváte výkon svého počítače po celou dobu jeho provozu na sto procent, jste obrovská výjimka a jistě zkušený uživatel. Ovšem většina počítačů na světě svůj plný výpočetní potenciál využívá jen po velice krátkou dobu. Proč jej potom nezapřáhnout ve prospěch užitečných projektů?

Když uvážíme, že existuje spousta různých způsobů, jak počítač využít na sto procent i při obyčejném psaní v textovém editoru, při práci ve skladovém programu nebo když si odskočíte na oběd a je vám líto na tu hodinu vypínat počítač, je obrovská škoda tohoto lenošení počítače nevyužít. Málokdo si uvědomuje, kolik takového „zbytkového“ výkonu na světě vlastně je a že je velmi snadné tento výkon věnovat například k vědeckým výzkumům různých světových univerzit či skupin vědců, kteří nemají zrovna přebytky peněz pro nákup výpočetních center se superpočítači za miliony dolarů. Právě takovýmto projektům by mohl váš částečně zahálející počítač pomoci.

Na Internetu lze nalézt poměrně hodně možností, jak zapojit váš počítač do různých distribuovaných výpočtů. Ideálním způsobem pro každého uživatele je ovšem taková aplikace, která bude využívat pouze zbytkový výkon jeho počítače, tedy pouze výkon, který by byl jinak nevyužit, a na druhou stranu se také někdy dopracuje k nějakému výsledku. Jak distribuované počítání funguje? Výpočetní práce, která by i superpočítačům zabrala spoustu času, je rozdělena na mnoho dílků (pracovních jednotek) a tyto dílky jsou rozesílány ke zpracování jednotlivým uživatelům, kteří si danou aplikaci nainstalovali. Na vašem PC je jedna takováto jednotka o minimální velikosti zpracována za několik desítek minut či hodin a poté automaticky odeslána zpět do centra projektu, kde dochází k opětovnému spojení jednotlivých dílků a k průzkumu výsledků.

Takováto aplikace má nastavenu nejnižší prioritu, a tedy kterýkoliv jiný program, který používáte při práci či hraní, má před jejím použitím přednost. I takovýchto programů pro užitečné počítání existuje mnoho a různé je i jejich zaměření. Můžete se zapojit například do jednoho z prvních distribuovaných projektů, kterým byl GIMPS (zaměřuje se na hledání těch největších prvočísel), Folding@Home (výzkum struktury bílkovin) a mnoha dalších. Problém těchto projektů je hlavně v tom, že každý používá svůj vlastní program, a pokud dojde k výpadku přísunu práce pro váš PC, jste tam, kde jste byli – váš počítač se opět „fláká“.

Projektem, který z této řady tak trochu vybočuje, je systém BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). Jeho zvláštnost spočívá v tom, že je vlastně pouze klientem, který dokáže spustit a obsluhovat spoustu aplikací různých světových projektů, a to jak vědeckých, tak i jiného zaměření. Pokud si nainstalujete BOINC, můžete se díky němu zapojit do dnes již více než dvaceti výpočetních projektů – a jejich počet bude dále narůstat. Zdrojové kódy BOINC jsou totiž volně k dispozici a může je využít jakákoliv univerzita, laboratoř, či pouze okruh nadšenců, a využít tak nabízeného výkonu na zpracovávání svých výzkumů.

Namátkou uveďme několik projektů, do kterých se lze již nyní pod systémem BOINC zapojit:

  • Seti@Home – asi nejznámější distribuovaný projekt, hledající rádiové signály potenciálních mimozemských civilizací.
  • Climatepredic­tion.net – zpracovávání klimatických modelů s cílem předpovědět vývoj klimatu na Zemi v dalších desetiletích.
  • Einstein@Home – tento projekt se pomocí několika interferometrů obrovských rozměrů snaží zaznamenat a v další fázi zkoumat gravitační vlny ve vesmíru.
  • ProteinPredictor – zkoumání struktury proteinů.
  • LHC@Home – zpracovávání simulací oběhů a srážek částic v budovaném částicovém urychlovači v CERNu.
  • Leiden Classical – v tomto projektu můžete podrobit výpočtům také svou vlastní práci v oblasti například kvantové mechaniky.
  • BURP – jedná se o začínající projekt několika nadšenců, kteří se díky systému BOINC pokouší zpracovávat grafické modely a textury.

Připravují se i další velice zajímavé projekty, namátkou například:

  • PlanetQuest – tento projekt by se měl věnovat hledání a objevování nových planet a velice lákavé by mělo být i pojmenování planety po jejím objeviteli prostřednictvím distribuovaných výpočtů.
  • Orbit@Home – zajímavý je tento projekt tím, že má monitorovat srážky asteroidů s planetami a hlavně hledat a zkoumat dráhy objektů, které by hrozily srážkou se Zemí.
  • Stardust@Home – tento projekt chystá přímo NASA a má se zaměřit na analýzu dat získaných ze vzorků, které přinese sonda Stardust.

Výběr z mnoha zajímavých projektů není ovšem jediná výhoda systému BOINC. Nemusíte se spokojit s prací pouze na jednom projektu, ale můžete se podílet například na třech a ještě si určit, kolik procent vašeho výpočetního času bude věnováno kterému projektu. I když má každý z výpočetních úkolů své vlastní internetové stránky, registrace, nastavení i celková struktura je shodná, takže pokud se zorientujete v nastavení svého profilu na jednom projektu, na těch dalších už s tím nebudete mít vůbec žádný problém. Veškerá vámi zpracovaná a odeslaná práce je na všech projektech pod systémem BOINC ohodnocena takzvaným creditem. I když každý projekt má jinak náročnou práci, jinou délku zpracování, jiné požadavky na rychlost odevzdání výsledků i systém přidělování creditu, toto ohodnocení je prakticky vypovídající o vaší činnosti, ať už se podílíte na jakémkoliv projektu. Existují samozřejmě i statistiky dle creditu na jednotlivých projektech, a to nejen dle uživatelů, ale i týmů a států. Dále pak existují i celkové souhrnné statistiky všech projektů BOINC.

Kromě toho je tu i možnost vaší osobní či firemní prezentace prostřednictvím účasti v systému BOINC. Každý z uživatelů má možnost připojit ke svému účtu internetovou adresu, e-mail, logo a také profil s možností napsat do něj spoustu různých informací o své osobě, firmě či nějaké životní moudro. Čím více budete na jednotlivých projektech aktivní, a hlavně pokud se zapojíte do některého z velkých týmů, tím více lidí bude váš účet zajímat a tím více lidí se s vaším profilem či internetovými stránkami seznámí. Další obrovská příležitost k vlastní prezentaci je vyhlašování uživatele dne, které je na každém projektu zvlášť a je vybíráno nahodile, takže této výsady se může dostat i tomu nejslabšímu počtáři. Uživatel dne je umístěn vždy na hlavní stránku konkrétního projektu na celých 24 hodin i se svým profilem a tímto způsobem je prezentován před celým světem.

Jak si vede Česká republika v BOINC?

Je až s podivem, jak dobře si ve statistikách vede právě Česko, které se nyní nachází na 9. místě. Počet členů aktivně zapojených do BOINC v ČR je více než 7500. V oblasti týmů působí v naší republice velice úspěšný Český národní tým (CNT), který je v současné době dokonce na neuvěřitelném třetím místě na světě z celkového počtu více než 42 tisíc týmů. Zájem o distribuované výpočty byl v České republice obrovský i před příchodem BOINC na projektech Seti@Home, Genome, Climate a dalších. S příchodem BOINC, který zahrnuje více projektů pod jeden systém, se podařilo účastníky z republiky sloučit pod jeden obrovský tým CNT (Czech National Team), který je již schopen postavit se světové konkurenci. Tým CNT se stará mimo jiné i o propagaci BOINC v ČR na svých internetových stránkách www.boinc.cz, kde se můžete dočíst i mnoho podrobností o jednotlivých projektech. Také díky svému fóru pomáhá v začátcích všem členům, kteří se do systému BOINC a některého z jeho projektů chtějí zapojit a nevědí si s tím z počátku rady.

Jako vodítko, jak se zapojit do některého z projektů, může posloužit i tento návod.

Výkon týmu CNT tvoří více než 75 procent celkového republikového výkonu, a jelikož spousta uživatelů není zařazena v žádném týmu, týmová konkurence v České republice je opravdu minimální. Tým dnes tvoří více než 2900 členů, a je tak největším uskupením na distribuovaných výpočtech v historii České republiky. Je to velice kladný důsledek téměř šestiletého působení více než 30.000 jednotlivců v Česku v projektu Seti@Home Clasik v letech 1999–2005, kteří původně byli rozdrobeni ve více než 200 českých týmech. To se podařilo změnit za přispění zakladatele nejlepšího týmu na tomto projektu v ČR (forest – Hrusice CZ) a zakladatele šestého českého týmu (dejvidek – Area 51). S příchodem BOINC se dohodli za přispění několika nejvýkonnějších počtářů z ČR na sloučení do jednoho týmu, s jedním webem a jedním místem ke komunikaci prostřednictvím fóra. Vznikl tak tým CNT, který je skutečná komunita lidí, kteří na svém fóru velice živě diskutují. Jako tým mají své propagační předměty, pořádají regionální srazy a dokonce chystají i celorepublikový sraz. Mnozí členové tento sraz berou jako dovolenou a berou s sebou i svoje rodiny. Co se budoucnosti týče, tým CNT se neustále rozrůstá a má ambice jednou se probojovat na první místo ve světovém žebříčku a svou aktivitou pomoci nejen vědeckému pokroku, ale snad také zviditelnění České republiky.

Provádíte na svém počítači nějaké distribuované výpočty.

Autor článku

Autor je zakladatelem týmu Hrusice CZ, který se postupně stal nejlepším českým týmem v projektu Seti@Home Clasik.
Autor (17 let) studuje druhým rokem SPŠS ve Vsetíně. Ačkoliv je těžce tělesně postižen, nebrání mu to v aktivitách, které může provozovat přes PC či notebook.