Hlavní navigace

Vodafone Passport se mění k horšímu a na obzoru je oddělený prodej roamingu

28. 1. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Isifa
Od 1. července 2014 si budeme moci vybrat jiného poskytovatele roamingových služeb, než je náš domácí mobilní operátor. A Vodafone změnil podmínky služby „datového pasu“.

Ať už směřujete do zahraničí kvůli výsledkům přímé volby prezidenta či z nějakého jiného důvodu, snad se vám budou hodit informace o změnách v oblasti roamingu. V tomto článku si dovolím podrobněji popsat dvě:

  • jednu nedávnou, ke které došlo u služby „Vodafone Passport data na stálo“ od českého Vodafone: od 20. ledna se výrazně změnila (omezila) možnost čerpání dat v rámci roamingu u této služby
  • druhou budoucí, ke které dojde u všech našich mobilních operátorů od 1.7.2014. K tomuto dni totiž začne platit nedávno vydané prováděcí nařízení Evropské komise č. 1203/2012 „o odděleném prodeji roamingových služeb“. Díky tomu už nebudeme muset odebírat roamingové služby automaticky od svého „národního“ mobilního operátora, ale jejich dodavatele si budeme moci vybrat.

Co se stalo se službou Vodafone Passport data na stálo?     

V únoru 2011 přišel český Vodafone s velkou slávou se službou s názvem Vodafone Passport data: šlo o možnost připlatit si určitou fixní částku, a díky ní získat možnost čerpat mobilní data stejným způsobem buď doma, nebo v zahraničí:

„Jako první na trhu zákazníkům nabízíme všechny výhody domácích datových tarifů i v zahraničí, podobně jako to již téměř čtyři roky nabízíme u volání. Díky tomu mohou zákazníci využívat své chytré telefony v zahraničí bez omezení, stejně jako v České republice, a nemusí mít žádnou obavu z vysokých účtů.

Jinými  slovy: zákazník si „doma“ platí určitý datový tarif, který mu dává právo na přenos určitého objemu mobilních dat, v rámci příslušného FUP. No a pokud si zákazník navíc pořídí ještě službu Passport data, může svá „domácí“ data čerpat jak v ČR, tak i v zahraničí, v rámci roamingu. Samozřejmě ne úplně kdekoli, ale jen ve vybraných destinacích (hlavně v EU). Pokud si třeba platí 600 MB, může „doma“ přenést 200 MB a „venku“ zbývajících 400 MB (například).

Když služba Vodafone Passport data v únoru 2011 začínala, týkala se tehdejších datových tarifů Internet v mobilu (FUP 150 MB na měsíc, za 177 Kč / měsíc) nebo Internet v mobilu naplno (FUP 600 MB na měsíc, za 315 Kč / měsíc) a měla tyto dvě varianty:

  • Vodafone Passport data na den: za 50 Kč mohl uživatel využívat tyto datové tarify po jeden den i v zahraničí
  • Vodafone Passport data na stálo: za 177 Kč mohl uživatel využívat tyto datové tarify po celý měsíc i v zahraničí

Druhou variantu, tedy „na stálo“, pak Vodafone k 21. září 2011 zdražil na dvojnásobek: ze 177 Kč na 350 Kč (ale současně rozšířil počet zemí, kde lze službu využít).

No a nyní (k 20.1.2013) ji dále zhoršil. Změnil totiž dosti podstatným způsobem její dosavadní princip: podle něj bylo možné čerpat v zahraničí třeba i celý FUP, a případně si i dokoupit další objem dat v rámci dodatečného FUP.

Nově je to už jen jedna třetina FUPu: v zahraničí tak smíte vyčerpat jen třetinu „domácích“ dat. A to jen těch v rámci základního FUP, protože z případně přikoupených dat nesmíte v zahraničí čerpat nic.

Srovnání relevantních pasáží dosavadních a nových podmínek služby Vodafone Passport data na stálo vidíte na následujícím obrázku (změny jsou červeně, nový text je podtržený, původní přeškrtnutý):

13:11, doplněno na základě informace od Vodafone: popisované změny podmínek služby Vodafone Passport data na stálo se týkají pouze firemních zákazníků, pro nefiremní by se nic měnit nemělo. Omlouvám se za svou chybu. 
Přitom rozdíl mezi firemním a nefiremním zákazníkem je u Vodafone dán tím, zda je vyúčtování „psáno na IČO“ či nikoli.

Další změnou je změna ceny (hlasového) hovorného v rámci služby Vodafone Passport: pokud jste v zahraničí a odsud voláte do jiné země než do ČR, týká se vás změna minutového hovorného do „Regionu 1“ (což je Rusko, Slovensko, Ukrajina, Vietnam, Čína): dosud vás takový hovor přišel na 7 Kč bez DPH, resp. 8,47 Kč včetně DPH ve výši 21 %. 

Nově záleží na tom, zda „doma“ máte některý z férových tarifů: pokud ne, podle nového ceníku (k 23.1.2013, strana 13 hned nahoře) vás minuta přijde levněji: 6 Kč bez DPH, resp. 7,26 Kč vč. DPH. Ale pokud máte některých z férových tarifů, přijde vás minuta naopak dráž: 9,50 Kč bez DPH, resp. 11,50 Kč vč. DPH.

Určitou útěchou může být to, že pak (u férových tarifů) vás Vodafone zpoplatňuje stylem 1+1 (místo 60+1). Jenže to dělal i před popisovanou změnou cen.

Oddělený prodej (regulovaných maloobchodních) roamingových služeb

Dnes, i když vás operátor podmínkami svých roamingových služeb naštve sebevíce, nemáte možnost se s ním rozejít nějak „selektivně“:  tedy nechat si od něj poskytovat pouze domácí služby, ale nikoli už služby roamingové (a ty odebírat od někoho jiného). Můžete s ním skončit úplně a jít k jinému operátorovi (pokud se domníváte, že „jinde to je lepší“) – ale i u nově zvoleného operátora platí, že vám bude poskytovat jako domácí, tak i roamingové služby. Protože jedny nejde oddělit od druhých.

Právě toto by se ale mělo zásadně změnit v polovině příštího roku: od 1. července 2014 musí mobilní operátoři v EU umožnit svým zákazníkům vybrat si toho, kdo jim bude prodávat roamingové služby. Samozřejmě to i nadále může být on, neboli tzv. domovský poskytovatel – ale jen tehdy, pokud si zákazník nevybere někoho jiného: alternativního poskytovatele roamingu, zkratkou ARP (Alternative Roaming Provider).

Počínaje oním prvním červencem příštího roku musí „domovští poskytovatelé“, podle nedávno vydaného (a již přímo platného) nařízení  Evropské komise č. 1203/2012 informovat:

své stávající roamingové zákazníky, jakož i nové zákazníky před uzavřením smlouvy, o možnosti zvolit si oddělené roamingové služby poskytované alternativními poskytovateli roamingu.

A nejen informovat: musí jim umožnit přejít ke zvolenému alternativnímu poskytovateli roamingu (ARP) či mezi nimi (mezi různými ARP), a to „kdykoli a bezplatně“. Samotný přechod by měl být velmi rychlý, podle popisovaného nařízení „do jednoho pracovního dne“. Mělo by to ale platit i naopak: pokud se zákazník rozhodne vrátit zpět k výchozímu poskytovateli roamingových služeb (svému „domovskému poskytovateli“), neměl by mu v tom alternativní poskytovatel roamingu bránit a vše by mělo být realizováno také „do jednoho pracovního dne“. Navíc stále bez poplatků za takovýto přechod.

Díky takto krátkým lhůtám, i díky dalším vlastnostem technického řešení bude připadat v úvahu jak to, že zákazník si vybere svého poskytovatele roamingových služeb ještě „doma“, před odjezdem do zahraničí, tak i možnost, že tak učiní až přímo v zahraničí. Popisované nařízení přitom přímo ukládá povinnost nebránit zákazníkům ve využívání takových regulovaných roamingových služeb, poskytovaných přímo v navštívené síti (článek 4 Nařízení).

V každém okamžiku by ale každý zákazník měl mít jen jednoho poskytovatele roamingových služeb.

Jaké technické řešení bude použito?

Popisované nařízení Komise sice diskutuje různá technická řešení, která připadají v úvahu pro možnost výběru poskytovatele roamingu, ale žádnému z nich nedává přednost a nepředepisuje ho. Tuto otázku ponechává na operátorech a na orgánu BEREC, který již určitý názor na nejvhodnější technické řešení vyjádřil: podle něj pro spuštění celé možnosti v červenci 2014 připadají  v úvahu dvě technická řešení: Single IMSI a LBO (Local Break Out). Naopak další dvě (Dual IMSI a Single IMSI+) jsou podle BERECu příliš komplikovaná a mohou připadat v úvahu až pro pozdější nasazení.

Varianta „Single IMSI“ je v podstatě to, jak vše funguje dnes: uživatel je identifikován jedním údajem IMSI (International Mobile Subscriber Identity), a roaming mu technicky nadále zajišťuje jeho domovský poskytovatel, skrze své roamingové partnery. Případný alternativní poskytovatel roamingu, fungující na principu „Single IMSI“, je pak vlastně jen přeprodejce roamingových služeb domovského poskytovatele: sám neuzavírá žádné vlastní roamingové dohody, ale pouze nakupuje roamingové služby „ve velkém“ od příslušného domovského operátora, a dál je prodává „v malém“.

Svým způsobem je to model virtuálního operátora charakteru pouhého přeprodejce (jako je u nás BLESKmobil), který je specializován na roamingové služby. Sám nemá žádné vlastní technické prostředky, ani vlastní roamingové dohody. Zákazníkům tak nedokáže nabídnout „jiný roaming“ než jejich domovský poskytovatel (ve smyslu: s vlastními roamingovými partnery), ale pouze „stejný roaming“ za jiných podmínek, hlavně asi cenových.

Přitom prostor pro takto fungující alternativní poskytovatele roamingu (ARP) určitě bude, a docela velký: Evropská unie totiž už stanovila regulované ceny roamingu  až do roku 2014, a třeba velkoobchodní  cena 1 MB dat by k 1.7.2014 neměla být vyšší než 5 eurocentů, zatímco regulovaná maloobchodní cena by neměla překročit 20 eurocentů.

Jiným technickým řešením je „Dual IMSI“, které by umožňovalo identifikovat stejného uživatele pomocí dvou různých údajů IMSI (na téže SIM kartě). To by v rámci roamingu a výběru alternativního poskytovatele roamingu umožnilo prakticky cokoli – ale je to také technicky nejobtížnější, a stávající sítě operátorů na to prý zatím nejsou dostatečně připraveny. Podobně jako na variantu Single IMSI+, která je jakýmsi přechodem mezi Single a Dual IMSI: umožňovala by využít identifikátor IMSI v roamingu jinak, než jak se využívá dnes. Ale opět: na toto řešení je prý ještě příliš brzy.

Jako druhé schůdné řešení se proto rýsuje technika, označovaná jako „Local Break Out“, zkratkou LBO. Připadá ovšem v úvahu jen pro datový provoz, protože ve své podstatě  nejde o nic jiného, než o přesměrování („break out“) datového provozu do místní („local“) datové sítě přes vhodné APN místního poskytovatele. Zjednodušeně si to lze představit tak, že po příjezdu do zahraničí změníte nastavení používaného APN, a je hotovo – vaše data „tečou“ do sítě místního poskytovatele.

cif 24 - early cena - média

V praxi to samozřejmě musí být vyřešeno tak, aby uživatel nemusel ani tušit o nějakém APN. Takže by svůj výběr místního poskytovatele datových služeb mohl provést třeba pomocí nějaké jednoduché aplikace, které by mu řekla co má na výběr, za jakých podmínek atd., a on jen provedl samotný výběr.

No, o technickém řešení určitě ještě uslyšíme podrobněji, až se bude blížit polovina roku 2014, až se operátoři domluví na vhodném řešení, uskuteční potřebné testy atd. Zájemce o dnes dostupné informace mohou odkázat například na tento materiál BERECu, či tuto technickou prezentaci Deutsche Telekom. Či na tuto „Referenční nabídku velkoobchodního roamingového přístupu za účelem přeprodeje – ROWRA“ od naší Telefóniky.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).