Hlavní navigace

Weby státní správy přístupnost nezajímá

16. 12. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Poradenské centrum Dobrý web testovalo přístupnost (bezbariérovost) celkem 19 webů státní správy. Výsledek je tragický – absolutní většina z nich nesplňuje ani základní kritéria přístupného webu. Hendikepovaní uživatelé jsou tak státem diskriminováni a mají výrazně omezený přístup k informacím.
Pravidla pro bezbariérový web jsou zakotvena v Zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Zatím sice nejsou závazná, ale zákon již úspěšně prošel vládou a čeká na schválení ve sněmovně. V budoucnu budou hrozit státním institucím za nedodržení stanovených pravidel tvrdé finanční sankce. Nejen proto by však měly být státní weby přístupné. Vždyť se jedná o stránky, které poskytují (nebo by alespoň měly) zásadní informace pro každého z nás a navíc jsou financovány z peněz daňových poplatníků.

Mezi 19 weby, které Dobrý web pro svůj test (190 KB, .pdf) vybral, patří oficiální weby všech patnácti ministerstev, web Poslanecké sněmovny, senátu, vlády a Hradu. Až na jednu výjimku byla testování podrobena vždy titulní stránka webu a jedna další typická stránka. Pro zajištění maximální objektivity byla vybrána vždy stránka obsahující informace o instituci samotné, typicky se tedy jednalo o stránku „O ministerstvu“, „O úřadu“ apod.

Hodnoceno bylo šest kritérií vycházejících z výše zmiňovaného zákona. Vybrána byla ta, jejichž plnění patří k naprostému základu bezbariérového webu. Nedodržování testovaných kritérií navíc komplikuje používání webu i běžným uživatelům s plnohodnotným přístupem k Internetu, a proto by mělo být jejich dodržování samozřejmostí.

Analýza (190 KB, .pdf) zkoumala odlišení odkazů od okolního textu, přítomnost textové alternativy u netextových prvků, podobu titulku stránky, který by měl informovat o jejím obsahu, správné označení nadpisů, možnost zvětšení textu v prohlížeči a nezávislost zobrazení stránky na JavaScriptu a Flashi.

I přes takto omezený okruh testovaných položek dopadla většina webů velice špatně. 11 z nich dokonce nesplnilo ani polovinu testovaných pravidel. Hodnocení dodržování jednotlivých kritérií bylo prováděno školským systémem – přidělovaly se známky od jedné do pěti. Jednička znamenala úplné splnění daného pravidla, pětka naopak naprostý propadák. 12 z 19 webů si vysloužilo celkovou známku horší než tři, sedm dokonce nedosáhlo ani na dostatečnou.

Největší vypovídající hodnotu má asi číslo 3,31, které označuje celkovou průměrnou známku. Je z něj patrné, že české státní weby jsou po stránce přístupnosti podprůměrné a je třeba s tímto stavem něco provést.

Pořadí Instituce URL Celkové hodnocení
1. Ministerstvo životního prostředí env.cz 1
2. Ministerstvo informatiky micr.cz 1,5
3. Poslanecká sněmovna psp.cz 1,83
4. Ministerstvo práce a sociálních věcí mpsv.cz 2
5. Úřad vlády vlada.cz 2,5
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu mpo.cz 2,83
7. Ministerstvo financí mfcr.cz 3
8. Ministerstvo dopravy mdcr.cz 3,5
9. Senát senat.cz 3,5
10. Ministerstvo zdravotnictví mzcr.cz 3,67
11. Ministerstvo obrany army.cz 3,83
12. Ministerstvo zahraničních věcí mzv.cz 3,83
13. Ministerstvo kultury mkcr.cz 4,17
14. Ministerstvo pro místní rozvoj mmr.cz 4,17
15. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy msmt.cz 4,17
16. Pražský hrad hrad.cz 4,17
17. Ministerstvo vnitra mvcr.cz 4,33
18. Ministerstvo spravedlnosti justice.cz 4,33
19. Ministerstvo zemědělství mze.cz 4,5
Celkový průměr 3,31

Světlou výjimkou je ministerstvo životního prostředí, jehož web s celkovým hodnocením 1,00 převálcoval všechny ostatní, a dokázal tak, že ani robustním státním webům nic nebrání v dodržování pravidel přístupnosti. Za poměrně dobře provedené weby se dají považovat také weby ministerstva informatiky a Poslanecké sněmovny s celkovou známkou 1,50 respekti­ve 1,83.

Na chvostu skončilo ministerstvo zemědělství, které s hodnocením 4,50 ukazuje, jak státem spravovaný web rozhodně vypadat nemá. Stránky této instituce nejenže jsou nepřístupné pro hendikepované spoluobčany, ale použitelnost výrazně ztěžují i zdravým lidem. Ani ministerstva spravedlnosti a vnitra se nevytáhla a jejich weby se se shodným hodnocením 4,33 drží jen o krůček před ministerstvem zemědělství.

ebf 24 - tip duben

Podíváme-li se na českou státní správu z hlediska přístupnosti jejích webů, nenaskytne se nám bohužel příliš optimistický pohled. Státní instituce si asi dostatečně neuvědomují, že svým postojem vyjadřují také svůj vztah k občanům tohoto státu, tím více pak k postiženým, jež slibuje každá nová vláda podporovat.

Když už nedochází k modernizaci většiny webů spontánně, snad k tomu státní instituce donutí alespoň nový zákon. Dobrý web slibuje situaci i nadále sledovat; doufejme tedy, že se co nejdříve setkáme nad novou studií, ve které dostanou vylepšené weby státní správy samé biče.

Měli jste někdy potíže s přístupností některého webu státní správy?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je webdesignér a konzultant H1.cz....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).