Hlavní navigace

Za všechno může telegraf

20. 7. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tisk, televize i Internet nás v současné době zaplavují zdánlivě nekonečným množstvím informací. Jsme přesyceni zprávami v mnoha podobách. Otázka však tentokráte nezní, zda je informací dostatek či nedostatek, ale jestli jsou nám nabízené informace vůbec k něčemu dobré. Ptejme se tedy, co vlastně způsobil telegraf a zda se bez Internetu nedokážeme obejít.

Tisk, televize i Internet nás v současné době zaplavují zdánlivě nekonečným množstvím informací. Jsme přesyceni zprávami v mnoha podobách. Otázka však tentokráte nezní, zda je informací dostatek či nedostatek, ale jestli jsou nám nabízené informace vůbec k něčemu dobré. Ptejme se tedy, co vlastně způsobil telegraf a zda se bez Internetu nedokážeme obejít.

Na počátku byl svět rozdělen na jednotlivé regiony, které z pochopitelných důvodů nazvájem komunikovaly jen ve velmi omezené míře. V této době se informace mohla pohybovat pouze rychlostí lidského posla, což nebyla rychlost právě uspokojivá. Zlom v přenosu informace přinesl vynález Samuela Finleyho Breese Morseho – telegraf. Morse údajně prohlásil, že: „Telegraf udělá ze všech Američanů sousedy“ a nevědomě tak odstartoval proces, během kterého dostala veřejná komunikace zcela odlišný význam.

S telegrafem přišla informační revoluce. První z mnoha, které lidstvo do dnešního dne poznalo. Poprvé v historii přestala být hodnota informace svázána s funkcí, kterou by mohla plnit ve společenském a politickém rozhodování. Podstata informace začala spíše než z funkce vyplývat z její novosti, zajímavosti či kurióznosti. Telegraf proměnil informaci ve zboží, ve „věc“, kterou lze koupit nebo prodat bez ohledu na její smysl či užitek. Schopnost telegrafu proměňovat informaci ve zboží by možná nedošla naplnění, kdyby nebylo tisku.

Být dobře informován dnes patří ke společenskému bontonu. Podíváte-li se na titulní stranu kteréhokoli deníku, na pohled přetéká informacemi. Oběti nacismu čeká odškodnění, Filharmonie bez ředitele, Český stát třetímu světu příliš nepomáhá (MF DNES, 18. 2. 2000) apod. Zmíněné titulky však důležitost ve skutečnosti pouze předstírají. Jak často se stane, že jste po přečtení novin nuceni změnit program následujícího dne, podniknout kroky, které byste jinak neudělali, nebo získáte náhled do problému, které máte ten den vyřešit?

Pro většinu z nás bude mít v novinách skutečně praktický užitek pouze předpověď počasí, pro investory možná burzovní zprávy, příležitostně snad zpráva z černé kroniky. Většina denních zpráv je tak zcela inertní, netečná, a sestává se z informací, které nám sice poskytují náměty na přátelské tlachy, ale nemohou vést ke smysluplnému činu. Nastala éra informací, které jsou podle Neila Postmana, autora knihy Ubavit se k smrti, ovlivněny třemi démony komunikace, které se svým vznikem telegraf uvedl v život:

  • irelevancí [(lat.) vedlejší, nedůležitý, nerozhodný, nevyznamný, nepodstatný]
  • inkoherencí [(lat.) nesouvisející, nesrozumitelný, bez stopy pořádku – příznak těžkých duševních chorob]
  • bezmocí

S příchodem Internetu se tato situace vyhrotila. Poprvé v historii muselo lidstvo čelit informační přesycenosti. Abychom pochopili, co je míněno irelevantní informací, položme si sérii otázek: Co budu dělat se skutečností, že oběti nacismu čeká odškodnění? Jak se stavím k situaci v České filharmonii? Mám nějaké plány v oblasti pomoci třetímu světu? A co hodláte podniknout k vyřešení problému životního prostřední, situace na Blízkém východě či rómské otázky? Dovolím si odpovědět za vás: nehodláte s tím udělat vůbec nic.

Přestože Internet měl zbavit společnost alespoň prvních dvou démonů, nestalo se tak. Ačkoli máme k dispozici zdánlivě nekonečné množství informací, z nedostatku času je nedokážeme třídit, vyhodnocovat ani využít. Neumíme se v jejich záplavě orientovat. Situaci by nám měly usnadnit zpravodajské servery, ale tyto servery pokračují v naplňování dogmatu tištěných médií a v drtivé většině případů potenciál Internetu vůbec nevyužívají. Příkladem může být kupříkladu iDNES (20. 7. 2000 7:35:13): Clinton odletěl, jednání v Camp Davidu pokračují.

Nehledě na to, že zmíněná informace je naprosto irelevantní (co je komu v České republice do výsledků jednání mezi Palestinou a Izraelem), je rovněž inkoherentní. Pokud mě skutečně jednání mezi palestinskými a izraelskými předáky zajímají, kde jsou odkazy na shrnutí dosavadního průběhu jednání, mapu sporného území, životopisy hlavních vyjednavačů, historické pozadí konfliktu a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho. Případný zájemce získá zcela nesouvislou informaci, která bude již v tuto chvíli pravděpodobně nahrazena novou zprávou.

Internet, stejně jako původně telegraf, je vybaven pouze pro bleskové přenosy sdělení, která musí být nahrazena jinými, aktuálnějšími. Jedna fakta vytlačují z vědomí jiná rychlostí, jež nedovoluje ani nevyžaduje jejich analýzu. Slovo znát získalo nový význam, protože už neznamená porozumění kontextu, souvislostem či důsledkům. Být inteligentní znamená z pohledu dnešní doby často vědět o mnoha věcech, nikoli je skutečně znát. Zdá se, že na médium, které nám bude přinášet ideální informace si budeme muset ještě počkat.

Dva slavní spisovatelé napsali dva vzájemně se vylučující romány, které svým způsobem předpovídají zánik či úpadek civilizace. V noční můře 1984 se Geoge Orwell obává, že zakážou knihy. V díle Konec civilizace Aldouse Huxleyho naopak zákazu knih není třeba, neboť se nenajde nikdo, do by je četl. Rozpor je mezi nátlakem zvenčí a ztrátou vlastní autonomie. Rok 1984 jsme přežili, což znamená, že pokud měl pravdu Huxley, lidstvo má na vybranou mezi vzdělaností a katastrofou.

Mirek Zeman

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]