Hlavní navigace

Zákon o videoplatformách prošel sněmovnou. Koho ovlivní a co nařizuje?

14. 7. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: FreeStocks.org
Servery, které umožňují uživatelům nahrávat a sdílet videozáznamy, dostanou nová pravidla. V Česku se to nejspíš bude týkat také portálů s obsahem pro dospělé.

Regulace internetových služeb se zase o něco rozrůstá. Poslanecká sněmovna ve středu schválila nový zákon o videoplatformách. Ještě ho musí projednat Senát, ale ani tam by neměl narazit na žádné problémy. Pokud tedy hladce projde horní komorou parlamentu a podepíše ho prezident, nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – zřejmě v průběhu podzimu.

Parlament u tohoto zákona dohání velké zpoždění, protože do českých zákonů přenáší unijní směrnici o audiovizuálních mediálních službách z roku 2018. V české legislativě se měla objevit nejpozději v září 2020. Protože to ale tuzemští zákonodárci nestihli, hrozí teď České republice vysoká pokuta od Soudního dvora EU kvůli žalobě Evropské komise. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) ve sněmovně varoval, že by výchozí sankce byla v přepočtu asi 80 milionů korun, přičemž by rostla s každým dnem, kdy změny nebudou v českém právním řádu.

Schválená podoba zákona je v podstatě zrcadlovým překlopením evropské směrnice. Pozměňovací návrhy ve sněmovně nezměnily podstatu vládní předlohy, týkaly se jen dílčích věcí.

Co je to videoplatforma

Zákon zavádí povinnosti pro provozovatele platforem pro sdílení videonahrávek. Co se tím myslí? Podle definice v § 2 je to služba, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost. Pouze určuje jejich uspořádání (ručně, nebo algoritmicky), a to zejména prostřednictvím zobrazování, označování nebo určování pořadí.

Videonahrávkou se podle stejného zákona myslí „pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která bez ohledu na svou délku představuje samostatnou položku vytvořenou uživatelem platformy a tímto nebo jiným uživatelem platformy nahranou na platformu pro sdílení videonahrávek“.

Na YouTube si stěžujte v Irsku

Už v době přijímání evropské směrnice se řešilo, jak poznat, kdo bude mít úřední pravomoci ve vztahu ke globálním službám, jako jsou třeba YouTube nebo Facebook. Nakonec to budou mediální regulátoři v těch zemích, odkud jsou uvedené služby provozovány pro Evropskou unii. V případě těchto sociálních sítí by to měl být irský regulátor, protože mají svá evropská sídla v Dublinu. Zodpovídat bude za vymáhání pravidel na celém vnitřním trhu Evropské unie, tedy i ve chvíli, kdy se nějaký problém vyskytne v souvislosti s obsahem určeným pro Českou republiku.

Ani Irsko však dosud nestihlo propsat unijní směrnici do svých zákonů, tudíž také čelí žalobě Evropské komise. Potřebná norma teprve prochází parlamentem. Její součástí je celkové předělání systému mediální regulace, kdy se současný Úřad pro vysílání (BAI) změní na Mediální komisi s dohledovými pravomocemi v oblasti online služeb.

Česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude podle nového zákona dohlížet pouze na služby usazené v České republice. Konkrétně je tím myšleno (§ 3), že tu provozovatel služby podniká prostřednictvím stálé provozovny, případně tu sídlí jeho mateřská obchodní korporace nebo dceřiná firma. Zohledňuje se také, ve kterém členském státě začala platforma nabízet své služby nejdřív. Regulovány nebudou platformy, které nejsou určené pro uživatele v Evropské unii.

České porno pod dohledem

V praxi se tedy česká vysílací rada nebude zabývat velkými světovými videoportály. Jenže zároveň není moc jasné, kdo všechno bude pod její kontrolu spadat. Nelze vyloučit definiční spory, závazný výklad potom napoví až případné rozsudky správních soudů.

Serverů, které se dostanou do hledáčku českých úřadů, pravděpodobně nebude mnoho, protože v oblasti videoplatforem mají dominantní pozici zahraniční služby. Jednou z mála původních českých služeb, kam běžní lidé mohou nahrávat veřejně přístupná videa, je třeba Rajče provozované na doméně portálu iDnes.cz.

Tuzemský rejstřík regulovaných videoportálů však přesto může být docela pestrý. Zákon totiž neřeší, jaká videa uživatelé sdílejí, vztahuje se na jakékoliv videoplatformy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání proto bude muset dohlížet na dodržování nového zákona i na některých pornostránkách.

Například globální server Xvideos, jehož návštěvnost služba SimilarWeb odhaduje asi na tři miliardy návštěv za měsíc, provozuje firma se sídlem jen pár metrů od Václavského náměstí. Ve stejném domě v Krakovské ulici sídlí i provozovatel jiného celosvětově úspěšného portálu pro dospělé, stránek XNXX s 2,5 miliardami měsíčních návštěv. Stížnosti a podněty vůči těmto webům tedy budou chodit českému regulátorovi, i když budou od zahraničních stěžovatelů.


Nejenom zprávy a teleshopping. Vysílací rada dohlédne i na video na webu
Přečtěte si také:

Nejenom zprávy a teleshopping. Vysílací rada dohlédne i na video na webu

(Nejen) pro tyto servery budou podstatné dvě nové povinnosti. Za prvé, musí mít „rodičovský zámek“, aby se děti nemohly dostat k obsahu, který ve svém věku ještě nemají vidět, ani k reklamám pro dospělé. „Videonahrávky, pořady a audiovizuální obchodní sdělení nesmí být dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za běžných okolností vidět nebo slyšet; opatření k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření,“ uvádí schválený zákon v § 7.

Za druhé mají provozovatelé zamezit šíření obsahu, který je trestný – zejména jsou jako příklady zmíněny dětská pornografie, rasismus, xenofobie a podněcování ke spáchání teroristického činu. Obchodní sdělení na videoplatformách nesmí narušovat lidskou důstojnost, nesmí propagovat tabák ani nestřídmé užívání alkoholu, rovněž nesmí nabízet léky dostupné pouze na předpis.

Servery s uživatelskými videozáznamy musí umožnit uživatelům označování či nahlašování obsahu, který by mohl být závadný. Tato opatření musí být podle § 8 proveditelná a přiměřená, s přihlédnutím k velikosti platformy pro sdílení videonahrávek a k povaze služby, která je poskytována. Výslovně je zakázáno, aby přijatá opatření vedla k filtrování nahrávaného obsahu nebo k předběžným kontrolním opatřením.

Když přijde trest

Ucelený přehled českých videoplatforem, kterých se nový zákon bude týkat, zatím neexistuje. Jakmile vejde v platnost, provozovatelé by se měli do 90 dnů sami ohlásit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Stejně tak se jí bude oznamovat spuštění nové uživatelské videoplatformy, a to minimálně 15 dnů před spuštěním. Vysílací rada povede evidenci poskytovatelů, bude vykonávat dozor nad tím, zda dodržují požadavky zákona, a bude jim také ukládat případná opatření k nápravě.

Například bude podle § 8 posuzovat, jestli jsou dostatečná přijatá opatření k ochraně nezletilých před závadným obsahem. Pokud ne, sdělí své doporučení. Když platforma nebude mít žádná opatření anebo budou nedostatečná, úřad ji nejprve vyzve k nápravě v přiměřené lhůtě.

Provozování neohlášené platformy pro sdílení uživatelských videonahrávek bude podle nového zákona přestupkem s pokutou do 100 000 Kč. A jestliže videoplatforma například nezavede rodičovský zámek, může v tom případě dostat od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pokutu až do 500 000 Kč.

cif-tip-téma-foto

Vysílací rada předběžně odhadla, že kvůli novým povinnostem bude muset personálně posílit svůj analytický odbor o další zaměstnance. Související náklady spočítala na zhruba 4,5 milionu korun ročně. Prozatím tyto prostředky do svého rozpočtu nedostane, stát chce nejdřív vyhodnotit reálné dopady, až zákon vejde v platnost. Mimo jiné právě kvůli tomu, že není jasné, kolika služeb se skutečně bude týkat.

Zákon dále novelizuje předpisy o rozhlasovém a televizním vysílání, stejně jako povinnosti pro provozovatele audiovizuálních mediálních služeb (zjednodušeně řečeno videoserverů s redakčním obsahem). 


Nový zákon dovolí soukromým televizím vysílat delší reklamy
Přečtěte si také:

Nový zákon dovolí soukromým televizím vysílat delší reklamy

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.