Hlavní navigace

Zálohování online pro obyčejné uživatele

5. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Online backup, Remote backup nebo jednoduše hezky česky „zálohování online“ se objevilo v devadesátých letech, původně jako servis pro firemní sektor. Ruku v ruce s nevyhnutelnou expanzí domácích broadbandových přípojek se z nich ovšem v posledních letech staly velmi populární služby hlavně pro rezidenty. Kam lze zálohovat, proč to dělat a jak je to bezpečné?

Systematické zálohování souborů je činnost, které se i přesto, že tuší, jak velká jsou rizika při ztrátě dat, větší část domácích uživatelů spíše vyhýbá. Problém není ani tak v tom, že by uživatelé zálohovat nechtěli, jde spíše o pohodlí, případně (domnělou) časovou náročnost. Doba, kdy bylo systematické automatické zálohování pouze doménou firemního sektoru, je však nenávratně pryč. Pravděpodobně nejelegantnější automatizované řešení pro zálohu menších objemů dat dnes leží v oblasti cloud computingu a koncovým spotřebitelům je nabízí celá řada internetových společností. Aby toho nebylo málo, vzhledem k velkému množství si konkurujících služeb nabízí dnes řada systémů online zálohování možnost uložení ne zcela nezajímavého objemu dat zdarma. Zkusme si zde služby zabývající se zálohováním online trochu představit.

Co pod termínem online zálohování můžeme vůbec očekávat? Pokud zvolíme poměrně benevolentní filtr, tak veškeré služby, které poskytuje třetí strana v podobě možnosti odeslat data z našeho PC na nějaké vzdálené úložiště a někdy v budoucnu si je opět v případě potřeby stáhnout zpět.

S takovouto optikou můžeme za online backup považovat také nejrůznější pasivní úložiště, jako jsou veřejné FTP servery a webové služby pro dlouhodobé sdílení dat typu Windows Live SkyDrive, Box.net nebo Dropbox. Mnohem častěji se však za online backup považují služby, které nabízejí kompletní servis, tedy klientskou aplikaci, která se automaticky stará o pravidelné zálohování vybraných částí disku, nabízí vzdálené úložiště, plus nějakou nezbytnou úroveň ochrany přenášených a uskladněných dat.

Na trhu je dnes je podobných služeb poměrně hodně, v celosvětovém měřítku patří k nejúspěšnějším: Adrive, DriveHQ, Backblaze, Carbonite, Centrastor, CTERA Networks NAS, ElephantDrive, Humyo, i-drive, Jungle Disk, Memeo, Mozy, OPENRSM CloudBackup Drive. No a aby toho náhodou nebylo málo, zmiňme třeba ještě SOS Online Backup, EMC SRDF, SteekUP, Symantec Online Backup, Wuala, Memopal a Yildun Internet Backup. Je jich poměrně dost, co říkáte? Z českých služeb můžeme připomenout například zalohujeme.cz a nethdd.eu. Výčet pochopitelně není kompletní, ostatně pokoušet se o něj by asi postrádalo smysl. Vlastní řešení v této oblasti dnes nabízejí jako přidanou hodnotu například výrobci fyzických datových nosičů, notebooků či antivirového softwaru. Daleko zajímavější je podívat se, jak se služby z uživatelského hlediska liší a jaké přidané hodnoty jednotlivá řešení nabízejí.

Stručný pohled do historie

Většina online backupových služeb vznikla v době rozkvětu „dotcom boomu” na konci devadesátých let. Čestnou výjimku tvoří polozapomenutí průkopníci tohoto oboru jako je Rob Cosgrove, ředitel společnosti Remote Backup Systems, kterého můžeme považovat v podstatě za zakladatele oboru. Zatímco počáteční roky těchto služeb se zaměřovaly spíše hlavně na budování trhu jako takového, kdy mezi sebou soutěžilo pouze několik málo hráčů, v posledních letech dochází naopak ke konsolidaci trhu, kdy si velicí hráči na trhu uvědomují potenciál, kteří menší poskytovatelé online záložních systémů zastávají, a tak zažíváme éru fúzí a akvizic. Doba, kdy si mnozí poskytovatelé vystačili s jednoduchými nástroji a prostorem, který byl nabídnut klientovy víceméně skončila. Důraz se dnes přesouvá na komfort a rozvoj plnohodnotných SaaS (Software as a Service) služeb, napojených ať už na domácí či firemní systémy. Uspokojivou zprávou je, že trh zatím roste natolik rychle, že stačí uživit stále nově a nově vznikající startupové projekty i nově vznikající služby přidružené k větším společnostem.

boxnet

Jak online zálohování fungují

Typický Online backup systém je postaven na klientské aplikaci, která provádí podle plánovacího kalendáře (zpravidla jednou denně) pravidelné zálohování dílčích složek na vašem lokálním disku. Klientská aplikace sbírá, komprimuje a šifruje lokální data, která následně odešle na vzdálené úložiště poskytovatele služby. Sofistikovanější (zpravidla pro korporátní klientelu) řešení nabízejí dokonce kontinuální datovou ochranu v reálném čase (CDP). Služby se liší dostupností (limit podle OS platforem, lokální dostupnost), zárukami a především cenou. Většina archivačních služeb nabízí časově, případně kapacitně omezenou verzi k vyzkoušení zdarma. Zatímco kapacity i možnosti „free služeb“ jsou poměrně dobře srovnatelné, způsob zpoplatnění komerčních verzí se může poměrně diametrálně lišit.

Vedle zpoplatnění kapacity a přídavných funkcí se tak můžeme setkat s příplatkem za další zrcadlení záloh, navýšení maximálního počtu verzí každého zálohovaného souboru, nebo třeba s časovým limitem archivace dat.

Mezi nejrozšířenější retailová řešení, která nabízejí využití prostoru zdarma, patří v anglosasky hovořící části světa bezesporu Mozy, která v bezplatné verzi poskytuje 2 GB úložného prostoru, a následně ještě Humio s 10 GB úložného prostoru. Nepoměr mezi kapacitami výše uvedených služeb dává tušit, že velikost archivačního prostoru nebude u online backup systémů (alespoň coby měřítko jejich popularity) u free online backupu tím nejdůležitějším kritériem.

„Killing kriterium” online zálohovacích systémů obecně je hlavně intuitivnost nastavení a hlavně míra automatizace zálohovacího procesu. Na první pohled možná je trochu k zamyšlení, proč se služby jako UpforDown s 20 GB nebo výše zmíněný Sky Drive s obdobnou kapacitou volného prostoru zdarma nehřejí na samém vrcholu popularity mezi zálohovacími službami, na druhé straně však není tento trend zase až tak úplně nepochopitelný. Služby typu Mozy ve srovnání s konkurencí nabízí až trestuhodně jednoduché nastavení bez zbytečných přídavných funkcí. Na počátku se stačí jednoduše přihlásit, vybrat zálohované soubory a překopírovat je do složky, která je v Mozy zmapována k zálohování, o to ostatní se již program obstará sám. Samotný upload probíhá na pozadí v době vaší nečinnosti, to je ostatně u online zálohovacích systémů asi vůbec nejdůležitější kritérium. Vědomí, že po finálním odkliknutí již nemusíte více na zálohování myslet, je totiž zkrátka téměř k nezaplacení.

Stručné srovnání nejzajímavějších řešení

mozy
Mozy

Mozy patří k úzce specializovaným aplikacím, které se zaměřují pouze na samotné zálohování. Nenaleznete zde ani možnost publikace (fotografie, filmy) ani jiného druhu sdílení. Služba nedisponuje dokonce ani možností přístupu k uloženým souborům prostřednictvím webového rozhraní. Pro download i upload na server je potřeba nainstalovat si na svém desktopu speciální software. Přenášená data jsou zabezpečena 128bitovým SSL šifrováním, v úložišti samotném pak pomocí 448bit Blowfish. Aplikace má velmi komfortní a jednoduché ovládání a upload probíhá v době, kdy se zrovna s počítačem nepracuje. Jedinou viditelnou vadou na kráse zůstává menší rychlost a chybějící podpora přerušovaného přenosu.

 • Prostor poskytovaný zdarma: 2 GB
 • Další placené služby: ano
 • Webové rozhraní: ne
 • Sdílení dat online: ne
 • Automatické zálohování: ano
 • Podporované platformy: Windows XP/Vista, MacOS X
 • Web zde
adrive
Služba ADrive

Služba ADrive představuje online úložiště s pravděpodobně nejštědřejším prostorem poskytnutým zdarma. Služba by v současné době měla podporovat jak manuální upload, tak i automatické zálohování. Dále je podporováno sdílení dat, FTP přenos nebo historie souborů s možností obnovy přepsaných dat za úplatek (25 USD). Mezi nadstandardní vlastnosti patří například možnost editace dokumentů online prostřednictvím Zoho Editoru. Služba podporuje šifrovaný SSL přenos, šifrování přímo na úložném prostoru není v základní verzi podporováno. Služba vyžaduje v počítači přítomnost Javy.

 • Prostor zdarma: 50 GB
 • Další placené služby: ano
 • Webové rozhraní: ano
 • Sdílení dat online: ano
 • Automatické zálohování: ano
 • Podporované platformy: Windows XP/Vista, MacOS X, Linux
 • Web Adrive
DriveHQ

DriveHQ je pro změnu ze skupiny služeb, které nabízejí servis „vše v jednom“. Vedle zálohování a základního sdílení dat aplikace umožňuje například také publikování na Internetu, vytváření samostatných webů a webových obrázkových alb. Klientská aplikace umožňuje dále využít úložiště jako FTP, případně e-mailový (SMTP/POP3) server. Na server je podporováno šifrování uložených dat a samozřejmostí v tomto případě také zabezpečený SSL přenos.

 • Prostor zdarma: 1 GB
 • Další placené služby: ano
 • Webové rozhraní: ano
 • Sdílení dat online: ano
 • Automatické zálohování: ano
 • Podporované platformy: Windows XP/Vista, MacOS X, Linux
 • Web DriveHQ
Synplicity

Relativně nová služba s propracovaným klientem pro Windows / Mac zajišťujícím automatické zálohování zvolených souborů. Umožňuje označit adresáře, které se mají zálohovat na síti. Lze také pracovat s více počítači a data mezi jejich adresáři automaticky synchronizovat. Napojení na Facebook, Google Docs, Picnic, Scribd a Zoho. Moc hezké!

BRAND

 • Prostor zdarma: 2 GB
 • Další placené služby: ano (50GB = 10 USD měsíčně)
 • Webové rozhraní: ano
 • Sdílení dat online: ano
 • Automatické zálohování: ano
 • Podporované platformy: Windows XP/Vista, MacOS X
 • Web Synplicity
Windows Live Sky Drive

Poslední z představených služeb představuje de facto nejméně zajímavý produkt z hlediska svých funkcí, jde totiž o typické datové úložiště bez podpory automatického zálohování a dalších navazujících funkcí. Důvod jejího výběru spočívá hlavně v dostupnosti lokalizované verze v českém jazyce, což není doménou většiny ostatních služeb. Dalším malým plusem je úroveň velmi dobré škálování umožňující pokročilé sdílení dat s ostatními uživateli a provázání s ostatními Live službami. Sky Drive tak lze využít například jako úložiště pro Windows Live Fotografie. Služba podporuje zabezpečené SSL připojení.

 • Prostor zdarma: 25 GB
 • Další placené služby: ne
 • Webové rozhraní: ano
 • Sdílení dat online: ano
 • Automatické zálohování: ne
 • Podporované platformy: Windows XP/Vista
 • Web SkyDrive

Výhody a nevýhody

Výhody online zálohování jsou celkem nasnadě. Je to především odpadávající starost se skladováním a údržbou opotřebovávajících se nosičů, dostupnost není vázána na konkrétní místo (když odmyslíme počítač s klientskou aplikací použité služby), zpětná dostupnost velkého množství vašich souborů a zpravidla také ochrana přenášených i uložených dat šifrováním. U systémů s automatickým zálohováním (ať již plánovaným nebo kontinuálním) přibývá jako obrovské plus také komfort a časová úspora. Mezi nevýhody patří naopak menší rychlost zálohování a obnovy dat, obojí je odvislé od parametrů naší broadbandové přípojky a vytížení druhé strany. Šifrování dat s sebou nese riziko v případě ztráty hesla, kterýmžto aktem jsme se od dat zálohovaných definitivně odřízli, případně opačný extrém. Řada providerů backup služeb totiž nijak negarantuje, že vaše data zůstanou na sto procent soukromá (přístup k nim mohou mít například zaměstnanci provozovatele), tedy alespoň tehdy, když je nezakryptujete ještě před samotným uložením.

¨

Zálohujete svá důležitá data?

Autor článku

Externí spolupracovník serveru Lupa.cz a expert na blockchain a kryptoměny. Jako šéfredaktor v minulosti vedl ADASTRA Business Intelligence Magazine a server ITbiz.cz. Dnes pracuje jako redaktor časopisu Forbes.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).