Hlavní navigace

Zatím nejvyšší rozsudek podle zákona na ochranu domén

7. 11. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Rozsudek: Odsuzuje se k zaplacení 500 000 amerických dolarů odškodného a dále se rovněž odsuzuje k uhrazení 30 000 amerických dolarů na nákladech na právní zastoupení. Za co? Za registraci doménových jmen, která nebyla shodná, ale pouze podobná doménám provozovaným společností Electronics Boutique.

V pondělí 30. 10. 2000 vynesl federální soudce Schiller v Pensylvánii rozsudek v soudním sporu Electronics Boutique Holding Corp. versus Zuccarini. Jedná se o velmi významné rozhodnutí, protože jím byla přisouzena zatím nejvyšší částka ve sporech vedených podle poměrně nového zákona O ochraně spotřebitele proti cybersquattingu, kterým byl novelizován americký zákon O ochranných známkách z roku 1946.

Zjednodušeně řečeno, jako „Cybersquatting“ a „Cyberpiracy“ je označována úmyslná, protiprávní registrace internetových domén porušující práva vlastníka ochranné známky.

Společnost Electronics Boutique provozuje dvě stránky electronicsbou­tique.com a ebworld.com. Tyto domény si registrovala v letech 1996 a 1997. Společnost v uplynulém období mohutně investovala do jejich propagace. Stránky vykazovaly více než 2,6 milionu návštěvníků měsíčně a jejich prostřednictvím bylo pravidelně každý měsíc prodáno zboží v průměru za 1,1 milionu dolarů.

Zuccariniho „obchodní model“ byl založen na pravděpodobnosti lidské chyby. Zaregistroval si řadu domén, které byly velmi podobné, resp. snadno zaměnitelné se známými doménami. V podstatě vycházel z toho, že se internetovému „surfaři“ velmi často podaří napsat název s nějakou chybou, například neví přesně, jak se doména píše, nebo mu při psaní vypadne písmenko. V květnu letošního roku si zaregistroval také pět variací na domény provozované společností Electronics Boutique. Všechny pochopitelně s chybou, ke které může při psaní velice snadno dojít (electronicbou­tique.com, eletronicsbou­tique.com, electronicboti­que.com, ebword.com a ebworl.com).

Když se potenciální zákazník Electronics Boutique pokusil připojit na jejich stránky a napsal doménu s chybou, která odpovídala registrované doméně Zuccariniho spadl do pasti plné reklamních oken nabízející řadu různých produktů. Proklikat se z této pasti stálo uživatele značné úsilí a to byl záměr.

Za každé kliknutí, kterým se uživatel pokoušel z pasti vyprostit dostával Zuccarini za reklamu mezi 10 až 25 centy. Jak ze soudního líčení vyplynulo, založil si Zuccarini na pravděpodobnosti lidské chyby při psaní domény velice lukrativní byznys s příjmy okolo jednoho milionu dolarů ročně. Přestože se již dříve ocitl před soudem za registraci domén, které byly zaměnitelné se stránkou JoesCartoon.com, zaregistroval si další stovky „chybových“ domén odpovídajících chybnému napsání řady ochranných známek a populárních osobností. Mimo jiné se jednalo například o Playstation a zpěvačku Kylie Minogue.

V odůvodnění rozsudku tak můžeme číst, že Zuccarini počítal s tím, že uživatel Internetu se občas splete při psaní názvu domény a pak „profitoval pokaždé, kdy uživatel Internetu udělal při psaní domény chybu, kterou pan Zuccarini správně předpokládal.“

Soudce své rozhodnutí dále odůvodnil tím, že Zuccarinim registrované „chybové“ domény neodpovídají tomu, aby byly sloužily k právní či jiné identifikaci pana Zuccariniho. Ten také pochopitelně na těchto svých doménách nenabízel žadné zboží či služby, které by měly vztah k elektronickým produktům. Specialně vymyslel, jak zneužívat obvyklé lidské chyby k odvádění uživatelů od stránek společnosti Electronics Boutique ke svému vlastnímu komerčnímu zisku.

Vzhledem ke všem okolnostem a jednoznačnému účelu, ke kterému byly „chybové“ domény registrovány nejednal Zuccarini podle soudce Schillera v dobré víře.

MM socky3

Soudce přisoudil žalobci odškodné v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele proti cybersquattingu (Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999). Zákon umoňuje uložit odškodného ve výši maximálně 100 000 dolarů za každou protiprávně zaregistrovanou doménu. Soudce Schiller využil tuto maximální výši a Zuccarini byl odsouzen k zaplacení 500 000 dolarů odškodného a vedle toho ještě k úhradě nákladů na právní zastoupení v celkové výši 30 000 dolarů.

Více o americkém Zákonu na ochranu spotřebitele proti cybersquattingu (Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999) a českých zákonech příště.