Hlavní navigace

Zdraží Český Telecom Internet?

11. 9. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V některých titulech denního tisku se objevily zprávy o tom, že Český Telecom uvažuje o zdražení přístupu k Internetu --- v důsledku toho, že by měl přenechávat větší část svých výnosů jiným subjektům, a také protože již dnes je prý tarif Internet 2001 ztrátový a musí být dotován z výnosů jiných služeb. Co je na tom pravdy?

Včera se v denním tisku objevily zprávy o tom, že Český Telecom uvažuje o zdražení komutovaného přístupu k Internetu. Článek s názvem „Telecom hrozí zdražením internetu“ (autora Pavla Kačera), který se objevil v téměř shodné verzi například ve Slově, Zemských novinách, Denících Bohemia či na serveru MojeNoviny (vše vydává VLTAVA-LABE-PRESS), obsahoval tyto konkrétní formulace:

  • „Český Telecom uvažuje o zdražení tarifu Internet 2001, pokud se jeho konkurentům podaří získat větší podíl na tržbách od uživatelů (…)“
  • „Internetový tarif (…) za 15,60 korun za hodinu (…) může podle některých odborníků zdražit o pět až deset procent.“
  • „Hodina (…) by tak mohla (…) stát až sedmnáct korun.“
  • „Telecom už nyní v tarifu Internet 2001 dotuje náklady na připojení koncového zákazníka (…) řekl Jiroušek“.

Odkaz na jednu z verzí tohoto článku přinesla v aktualitách i Lupa. Přisadila si také iStrategie, která již přišla s konkrétním načasováním:

  • "nový Internetový tarif monopolního českého operátora pro příští rok zdraží o 5–10 procent(…)

čímž mimo jiné vrátila Český Telecom do dob jeho monopolního postavení. Pokud jsem stačil zaregistrovat, jiné zdroje tuto zprávu nepřinesly.

Odkud vítr vane?

Informace, obsažené ve zmíněných článcích (či spíše článku, neb fakticky šlo o přetisky a drobné redakční mutace), mi přišly jednak dosti podezřelé, a také určitým způsobem povědomé. Minulé úterý jsem se totiž zúčastnil jednoho z již pravidelných setkání představitelů Českého Telecomu s novináři na téma propojovacích dohod. Problematika Internetu v propojovacích dohodách zde byla dokonce hlavním bodem programu. Shoduje se i „personální obsazení“, neboť stanovisko Českého Telecomu zde prezentoval Pavel Jiroušek, výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje.

Jak jsem si ověřil na tiskovém oddělení Českého Telecomu, od té doby žádné nové stanovisko ohledně Internetu v propojovacích dohodách a internetových tarifů nevydali. Dokonce „zarytě mlčí“, protože stále studují verdikt ČTÚ a ujasňují si některé věci, které jim v něm schází. Z toho si odvozuji, že informace o chystaném zdražení pochází právě a pouze ze zmíněného setkání s novináři minulý týden v úterý.

Jak to bylo — ohledně dotování

Na setkání se samozřejmě mluvilo o tarifu Internet 2001. Nebyl by to Český Telecom, kdyby neopomenul zdůraznit, jak je u nás komutovaný přístup k Internetu laciný (prý třetí nejlacinější na světě, k tomu se vrátím v samostatném článku), a kdyby neronil krokodýlí slzy nad tím, jak je to pro něj málo výnosná služba, pohybující se jen málo nad hranicí nákladů. Ale tvrzení, že se Internet 2001 pohybuje pod úrovní nákladů, kvůli čemuž musí být dotován z jiných služeb, jsem zde opravdu nezaznamenal.

Ostatně, bylo by to v rozporu s článkem jedna, paragrafu 80 platného telekomunikačního zákona, který dotování jedné služby z výnosů jiné služby explicitně zakazuje (pro přesnost: s výjimkou veřejné dálnopisné a veřejné telegrafní služby). Hlavně by to ale bylo v rozporu s logikou věci — proč by Český Telecom sám koncipoval svůj vlastní tarif Internet 2001 (původně již Internet 99) pod hranicí skutečných nákladů?

Asi nejsem sám, kdo se domnívá, že mezi náklady na internetové hovory a běžné hlasové hovory zase není až tak velký rozdíl, a že právě internetový tarif cosi vypovídá i o tom, jaké jsou skutečné náklady Českého Telecomu u hlasových hovorů.

Je potřeba zdražovat?

Velmi zajímavá je samozřejmě otázka tarifů pro koncové uživatele. Potřeboval by Český Telecom zdražit koncový tarif, pokud se změní situace s rozdělováním výnosů, jak naznačují zmíněné články?

Zde si dovolím malou odbočku. Sjednávání propojovacích dohod, které dnes zahrnují i připojování k Internetu, je opravdu tvrdý boj. Určitou jeho součástí se stává i seznamování novinářů s vlastními stanovisky a jejich přesvědčování o tom, že právě toto stanovisko je „to pravé“. Nejčastěji k tomu samozřejmě dochází v době, kdy se o něčem rozhoduje — a to je nyní, kdy se jedná o to, jak mocně si kdo ukrojí z koláče tvořeného výnosem z internetového tarifu. Je asi přirozené očekávat, že Český Telecom bude argumentovat tím, jak je jeho „marže“ na poskytování internetových hovorů velmi malá, a jak nesnese další zmenšení, resp. další přerozdělení výnosů více ve prospěch někoho jiného. Alternativní operátoři, stojící „na druhé straně barikády“, budou zase argumentovat opačně a dokazovat, že Českému Telecomu naopak zbývá příliš mnoho.

Přesně v tomto duchu se také neslo setkání představitelů Českého Telecomu s novináři minulý týden. Zaznělo zde, jak málo Českému Telecomu zbývá, a jak by z tohoto mála nemohl již více odkrojit a přenechat jinému operátorovi. Vcelku pochopitelně zde zazněla i úvaha o tom, že kdyby toto stanovisko Českého Telecomu regulátor neakceptoval a podstatnějším způsobem zvětšil to, co Český Telecom musí zaplatit jiným operátorům, mělo by to určité důsledky i na cenu pro koncového zákazníka, neboli na výši tarifu Internet 2001. Bylo to ale řečeno v kontextu diskuse nad možnými variantami vývoje, kterou — to bych rád znovu zdůraznil — je vhodné chápat jako součást prezentování vlastního stanoviska a posilování vlastních pozic vůči médiím a veřejnosti pro stále ještě probíhající jednání. Osobně jsem to vůbec neinterpretoval jako výrok o tom, že Český Telecom skutečně chystá zdražení internetového tarifu, čímž by nakompenzoval to, že sám musí platit vyšší propojovací poplatky za přístup k Internetu — ale jen jako určité „harašení zbraněmi“.

Mělo by zdražení smysl?

Zvýšení ceny pro koncového zákazníka by na první pohled mohlo vypadat jako výhodné pro Český Telecom i pro alternativní operátory. Díky principu revenue sharingu (sdílení výnosů), který byl pro tento rok akceptován i rozhodnutím regulátora, jsou totiž všichni „na jedné lodi“ a stejná procenta z vyššího základu by pro ně znamenala vyšší výnos. Ovšem jakékoli zdražení komutovaného přístupu k Internetu by vůči veřejnosti působilo (podle mého názoru) velmi negativně — bylo by to vskutku pikantní završení prvního roku liberalizace našeho telekomunikačního trhu. Navíc v situaci, kdy se i náš stát přistoupením k programu eEurope+ zavázal zlevňovat přístup k Internetu a činit jej lépe dostupným.

Především si ale myslím, že naši telekomunikační operátoři včetně Českého Telecomu si již dokáží spočítat, jakého efektu by zdražením dosáhli. Místo zvětšování celého „koláče“ s výnosy by nejspíše došlo k jeho dalšímu zmenšení, protože lidé by dražší komutovaný přístup používali méně, a naopak by více dávali přednost jiným způsobům přístupu k Internetu.

ebf - tip - debata

Pravdou je, že internetový tarif pro koncové uživatele má stále v rukou jen jeden operátor (Český Telecom), který určuje jeho podobu, a tím determinuje mnohé i pro ostatní operátory. Na druhou stranu podoba tohoto tarifu je jistým způsobem fixována nejnovějším rozhodnutím regulátora, které z něj vychází, a je zajímavou otázkou, zda by jej Český Telecom vůbec mohl sám o sobě změnit bez explicitní součinnosti regulátora (přinejmenším bez aktualizace jeho rozhodnutí).

V současné době však vše naznačuje tomu, že jednání o rozdělení výnosů z Internetu nadále pokračují i po vydání verdiktu regulátora, a velmi blízko na obzoru jsou další jednání o nových propojovacích dohodách na rok 2002, které také musí zahrnovat přístup k Internetu. I proto je vhodné chápat různá tvrzení a výroky v kontextu snah o posilování vlastních pozic při těchto jednáních.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).